A İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

A İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Erkek Bebek İsimleri – A

A ile başlayan erkek bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
A harfi ile başlayan güzel erkek isimleri, tarihi isimler, dini isimler, mitolojik isimler ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

A İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Abakan/Abakay İsminin Anlamı : Bir Türk boyu.
Abat İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Şen, rahat, mutlu, gönlü huzur içinde olan kimse.
Abay İsminin Anlamı : Hünerli.
Abaza İsminin Anlamı : 1. Kuzeybatı Kafkasya’da yaşayan bir halk. 2. Bu soydan olan kimse.
Abbas İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Aslan. 2. Sert, çatık kaşlı kimse. 3. Peygamberimizin amcalarından, Mekke’nin fethinde Müslüman olan zat.
Abdal İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. 2. Gezgin, derviş. 3. Anadolu’da yaşayan birtakım oymaklara verilen ad.
Abdi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kölelikle ilgili olan.
Abdullah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tanrının kulu.
Abduş İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: “Abdullah”ın kısaltılarak söylenmiş şekli.
Abdülalim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Her şeyi bilen Tanrının kulu.
Abdülaziz İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tanrının sevgili kulu.
Abdülbaki İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Varlığı zamanla sınırlanamayan Tanrının kulu.
Abdülcabbar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Zor kullanma yetisine sahip olan Tanrının kulu.
Abdülcelal İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tanrıkulu.
Abdülcelil İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ulu Tanrının bir kulu.
Abdülcemal İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dürüstlüğü ve güzelliği olan bir Tanrı kulu.
Abdülcevat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Cömert ve eli açık olan Tanrı kulu.
Abdülferit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tüm özelikleriyle üstün olan Tanrı kulu.
Abdülfettah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sorunların üstesinden kolaylıkla gelen Tanrı kulu.
Abdülgaffar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Affedici olan Tanrı kulu.
Abdülgafur İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bağışlayan ve acıyan Tanrının kulu.
Abdülgani İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Zengin ve cömert olan Tanrının kulu.
Abdülhak İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yüce Tanrının kulu.
Abdülhakim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Her şeye hâkim olan Tanrının kulu.
Abdülhalik İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yaratan Tanrının kulu.
Abdülhalim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Halden anlayan Tanrının kulu.
Abdülhamit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Övülen Tanrının kulu.
Abdülkadir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Gücü her şeye yeten Tanrının kulu.
Abdülkerim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Cömert olan Tanrının kulu.
Abdüllatif İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Zenginliğini paylaşan Tanrının kulu.
Abdüllazim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Büyük, yüce, yüksek ve ulu olan Tanrının kulu.
Abdülmecit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Şan ve şeref sahibi Tanrının kulu.
Abdülmelik İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bütün evrene hâkim olan Tanrının kulu.
Abdülmetin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Her şeye gücü yeten ve sonsuz bir güce sahip olan Tanrının kulu.
Abdülvahap İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Cömert olan Tanrının kulu.
Abdülvahip İsminin Anlamı : Tüm yarattıklarından ve her şeyden daha üstün olan Tanrının kulu.
Abdülvahit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Üstün olan Tanrının kulu.
Abdürrahman İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Rahmet sahibi olan, her şeyi bağışlayan Tanrının kulu.
Abdürrauf İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Esirgeyen Tanrının kulu.
Abdürreşit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dürüstlüğü ve doğruluğu öğreten Tanrının kulu.
Abdürrezzak İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bütün yarattıklarını rızkıyla birlikte yaratan Tanrının kulu.
Âber İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Nuh’un erkek torunu.
Abır İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Huzur ve barış sahibi olan.
Abidin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Her şeye inanan, ibadet eden.
Abus İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Asık suratlı, somurtkan kimse. 2. Çatık, asık yüz. 3. Niteliği bilinmeyen, garip acaip.
Abuzer İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Altın suyu.
Abuzettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dindar olan ve din yolundan ayrılmayan.
Acabay İsminin Anlamı : Güçlü, kuvvetli, ulu ve saygın kişi.
Acabey İsminin Anlamı : Güçlü, kuvvetli, ulu ve saygın olan kişi.
Acahan İsminin Anlamı : Kuvvetli kişi.
Acar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Taşkın, yılmaz, kabına sığmayan. 2. Güçlü, çevik ve enerjik olan. 3. Yeni. 4. Güneybatı Kafkasya’nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk.
Acara İsminin Anlamı : Acar ile aynı anlamı taşır.
Acaralp İsminin Anlamı : Bahadır ve korkusuz yiğit. Her şeyin üzerine büyük bir cesaretle giden korkusuz kimse.
Acarsoy İsminin Anlamı : 1. Atik. 2. Kafkasya’da yaşayan Gürcülerin soyundan gelen kişi. 3. Soyu yiğit olan kişi.
Acatay İsminin Anlamı : Güçlü ve kuvvetli kişi.
Aclan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Büyüklenmek, güçlenmek. 2. Osmanlıların kuruluş döneminde sıkça kullanılan isim. 3. Karasi Beyliği’ni kuran Kara İsa Bey’in oğlu. 4. Yerinde duramayan ve aceleci olan.
Acun İsminin Anlamı : Kâinat, cihan, âlem, dünya.
Acunalp İsminin Anlamı : Yiğitliği, mertliği ve kahramanlığı ile cihana ün salmış olan kişi.
Acuner İsminin Anlamı : Yürekliliği ve erliği cihana yayılmış olan kişi.
Acunseven İsminin Anlamı : Mertliği ve yiğitliği seven kimse.
Açıkalın İsminin Anlamı : Dürüst, mert, çekinecek hiçbir şeyi olmayan kişi.
Açıkel İsminin Anlamı : Cömert ve eli açık kimse.
Açıker İsminin Anlamı : Doğruluğun ve dürüstlüğün savunucusu olan kimse.
Açıkgün İsminin Anlamı : Doğru, dürüst olan gün.
Adal İsminin Anlamı : Adı bilinen, saygın ve tanınmış kişi.
Adalan İsminin Anlamı : Şöhret kazanan, ünü yayılarak büyük bir isme sahip olan kimse.
Adalır İsminin Anlamı : Nam ve ün salan kimse.
Adanır İsminin Anlamı : Adıyla ün kazanan kimse.
Adalı İsminin Anlamı : Ada halkından olan, adada yaşayan kişi.
Âdem İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. İlk yaratıldığı sanılan insan ve ilk peygamber adı. 2. İnsan, insanoğlu 3. Yokluk ve bulunmayış. 4. İnsanda bulunması gereken özelliklere sahip olan.
Adıcan İsminin Anlamı : Adı gibi candan ve sevilen.
Adıgün İsminin Anlamı : Adı aydınlık ve gün gibi olan.
Adıgüzel İsminin Anlamı : Adıyla beğenilen ve hayranlık uyandıran.
Adınamlı İsminin Anlamı : Adıyla ün ve şöhret kazanmış olan.
Adısanlı İsminin Anlamı : Adıyla ün ve şöhret kazanmış olan.
Adısoylu İsminin Anlamı : Adı gibi soylu ve asil olan.
Adısönmez İsminin Anlamı : Sönmeyen ateş gibi adı da yaşayacak olan.
Adıvar İsminin Anlamı : Adı duyulmuş ve bilinen, insanlar arasında iyi bir etki bırakmış olan kimse.
Adil İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Adaletten ve haktan ayrılmayan, adaletli. 2. Hakka uygun olan, haklı.
Adilhan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Adaletle iş gören hakkın hükümdarı.
Adlı İsminin Anlamı : 1. Ün sahibi, herkesçe iyi tanınan kişi. 2. Adı olan.
Adnan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Cennette ölümsüzlüğe ulaşmış olan kimse.
Adni İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Cennetlik insan.
Adsay İsminin Anlamı : Adıyla bir saygınlık kazanmış olan kimse.
Adsoy İsminin Anlamı : Adı da soyunu ifade eden kimse.
Afacan İsminin Anlamı : Çok zeki, aynı zamanda ele avuca sığmayan yaramaz çocuk.
Afer İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Çok beyaz olan.
Affan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İradeli, kötü şeylerden kaçınan ve kendine dikkat eden kimse.
Afif İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İffetli ve temiz olan.
Afşar İsminin Anlamı : Oğuz Türkleri’nin yirmi dört boyundan biri.
Afşin İsminin Anlamı : 1. Savaşlarda kullanılan bir giysi, kargı. 2. 1066 yılında Anadolu’da görevlendirilen Gümüştigin’in kumandanlarından Selçuklu Emiri’nin adı.
Agâh İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Bilgin, haberli, uyanık. 2. Erkek adı.
Ağa İsminin Anlamı : 1. Kırsal bölgelerde büyük topraklara sahip ve halk üzerinde yetki sahibi olan, varlıklı, sözü geçen kimse. 2. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan. 3. Büyük kardeş, ağabey. 4. Osmanlı İmparatorluğu zamanında bazı kurumların başında
Ağababa İsminin Anlamı : 1. Dede, ata. 2. Sözü geçen ve ileri gelen kimse.
Ağabay İsminin Anlamı : Zengin ve sözü geçen kimse.
Ağabey İsminin Anlamı : 1. Çok varlıklı, güçlü kişi. 2. Büyük erkek kardeş.
Ağacan İsminin Anlamı : Cömert ve içten kimse.
Ağahan İsminin Anlamı : Ağaların ağası.
Ağakan İsminin Anlamı : Ağa soyundan gelen kimse.
Ağan İsminin Anlamı : Göktaşı, akan yıldız.
Ağaner İsminin Anlamı : 1. Yükseklerin bekçisi.2. Yükselen kişi.
Ağansoy İsminin Anlamı : Yüksek, soylu kimse.
Ağaoğlu İsminin Anlamı : 1. Saygı duyulan birinin oğlu. 2. Beyzade.
Ağar İsminin Anlamı : Sadık kişi.
Ağarantan İsminin Anlamı : Gün doğmadan önceki alacakaranlığın, yavaş yavaş yerini aydınlığa bırakması.
Ağca İsminin Anlamı : Beyaz olan, çok beyaz.
Ağcabey İsminin Anlamı : Temiz ve güvenilir insan.
Ağer İsminin Anlamı : Temiz kişi, dürüst erkek.
Ağırtaş İsminin Anlamı : Ağırbaşlı insan.
Ahen İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Demir gibi sert olan.
Ahıska İsminin Anlamı : Gürcistan’ın Türkiye sınırlarına yakın bölgelerinde yaşamış olan, ancak II. Dünya Savaşı sonlarında Sovyetler Birliği’nin değişik bölgelerine sürülen Türkler.
Ahi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Dost canlısı. 2. Erkek kardeş. 3. Eli açık ve cömert olan. 4. Ahilik ocağından olan kimse.
Ahmet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Çok övülen, minnettarlıkla anılmaya lâyık olan. 2. Daha, pek, çok, en çok methedilmiş olan.
Aka İsminin Anlamı : 1. Büyük ve saygıdeğer olan. 2. Büyük kardeş, ağabey.
Akabay İsminin Anlamı : Temiz ve saygın, yaptıklarıyla toplumda saygı uyandıran kimse.
Akabey İsminin Anlamı : Dürüst ve saygıdeğer kimse.
Akad İsminin Anlamı : Dürüst ve güvenilir insan.
Akadlı İsminin Anlamı : Adı gibi dürüst ve güvenilir kişi.
Akagündüz İsminin Anlamı : 1. Ak günler görecek olan, günü aydınlık olan. 2. Mutlu ve şen gün.
Akal İsminin Anlamı : Beyaz ve kırmızı.
Akalan İsminin Anlamı : Temiz ve ak alan.
Akalın İsminin Anlamı : Temiz ve dürüst alın, açık alın.
Akalp İsminin Anlamı : Temiz, kahraman, dürüst, bahadır kişi.
Akan İsminin Anlamı : Akıp gitmekte olan.
Akaner İsminin Anlamı : Akan yiğit.
Akansu İsminin Anlamı : Akıp giden su.
Akant İsminin Anlamı : Temiz, dürüst ve sözünün eri olan kişi.
Akar İsminin Anlamı : Akıp giden.
Akarca İsminin Anlamı : Küçük akarsu.
Akarçay İsminin Anlamı : Küçük akarsu, ırmak.
Akarsel İsminin Anlamı : 1. Akıp giden sel, akıp giden sel gibi olan. 2. Önüne çıkan hiçbir engeli tanımayan kimse.
Akarsoy İsminin Anlamı : 1. Akıp giden bir soydan gelen. 2. Soyun devam etmesi.
Akasoy İsminin Anlamı : Devam eden soy.
Akartuna İsminin Anlamı : Tuna nehri gibi gürül gürül akan.
Akartürk İsminin Anlamı : Akıp giden, önüne çıkan engelleri geçen Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Akat İsminin Anlamı : Temiz ve güvenilir insan.
Akata İsminin Anlamı : Temiz ve namuslu bir soydan gelen kimse.
Akatay İsminin Anlamı : Temiz ve güvenilir olan kişi.
Akay İsminin Anlamı : 1. Ayın on dördü, dolunay, ayın en parlak hali. 2. Kuzey Türkleri’nde erkeklerden büyük olana verilen ad. 3. Adam, erkek.
Akaydın İsminin Anlamı : Temiz ve aydınlık olan.
Akbal İsminin Anlamı : 1. Gönlü huzur içinde, kalbi ak ve temiz olan. 2. İç dünyasıyla barışık olan huzurlu kişi. 3. Bir çeşit tatlı (Isparta). 4. Yoğurt (Bor)
Akbaran İsminin Anlamı : Temiz ve dürüst olan güç.
Akbaş İsminin Anlamı : 1. Şahinden büyük av kuşu. 2. Daha tanelenmemiş olan ekinin başağı.
Akbatu İsminin Anlamı : Temiz ve güçlü olan.
Akbatur İsminin Anlamı : Yiğit ve namuslu kişi.
Akbay İsminin Anlamı : Namuslu ve zengin kişi.
Akbayar İsminin Anlamı : Temiz, yüce ve dürüst kişi.
Akbeğ İsminin Anlamı : Değerli ve dürüst insan.
Akbek İsminin Anlamı : Saygıdeğer, artık yaşlanmış, kutsal işlerle uğraşan erdem sahibi kimse.
Akbel İsminin Anlamı : Aklığı ve temizliği ile tanınmış bölge.
Akben İsminin Anlamı : Akbun ile aynı anlamı taşır.
Akbey İsminin Anlamı : Dürüst ve güvenilir kimse.
Akboğan İsminin Anlamı : Muşmula çekirdeği.
Akboy İsminin Anlamı : İyi bir soydan gelen, dürüst ve güvenilir insan.
Akbilge İsminin Anlamı : Bilgi ve erdem sahibi dürüst insan.
Akbora İsminin Anlamı : Ak fırtına , ak rüzgâr.
Akbulut İsminin Anlamı : Beyaz bir bulut gibi aklığı ve temizliği temsil eden kimse.
Akbun İsminin Anlamı : Su basan, gübreli, verimli tarla (Zile).
Akburç İsminin Anlamı : Şansı yaver giden, uğurlu bir burçta doğmuş olan.
Akburçak İsminin Anlamı : Baklagillerden boyu bir metreye ulaşabilen, burçağa çok yakın bir bitki.
Akça İsminin Anlamı : 1. Oldukça beyaz olan, beyazca. 2. Beyaz ve boz renkli öküz (Osmaneli). 3. Kadınların süs eşyasında kullandıkları, parlak ve ortası delik yassı pul (Eğrigöz).
Akçakaya İsminin Anlamı : Oldukça beyaz olan kaya.
Akçakıl İsminin Anlamı : Beyaz renkte olan çakıl
Akçal İsminin Anlamı : Beyaza çalan, beyaz gibi olan.
Akçalı İsminin Anlamı : 1. Beyazlığı, temizliği ya da dürüstlüğü herkes tarafından bilinen. 2. Dalları yassı olan bir çeşit çalı (İsmetiye). 3. Çit yapılan bir çeşit diken çalı (Ankara).
Akçam İsminin Anlamı : Beyaz çam.
Akçar İsminin Anlamı : Temiz ruhlu olan kimse. Çoğu zaman Akçora ile Akçura şeklinde de söylenir.
Akçasu İsminin Anlamı : Rengi oldukça beyaz içine hiçbir kir karışmamış olan, temiz su.
Akçay İsminin Anlamı : Berrak, temiz ve duru akan çay.
Akçayel İsminin Anlamı : Rengi ak olan rüzgâr.
Akçıl İsminin Anlamı : Rengi atmış ya da rengi solmakta olan. Ağarmış, solmuş (Isparta, Afyon, İnebolu, Merzifon).
Akçınar İsminin Anlamı : Beyaz renkte olan bir çınar türü.
Akçit İsminin Anlamı : 1. Güneş, aydınlık, yüz. 2. Beyazı çok olan basma (Beyşehir).
Akdağ İsminin Anlamı : Ak renkli dağ, karla kaplı olan dağ.
Akdal İsminin Anlamı : Beyaz olan dal.
Akdamar İsminin Anlamı : 1. Temiz ve güvenilir kişi. 2. Tütün yapraklarında görülen bir tür hastalık (Dikili).
Akdemir İsminin Anlamı : Dövme demir.
Akdik İsminin Anlamı : Ak renkli olan yamaç.
Akdiken İsminin Anlamı : Ak renkli diken (Cratargus rosaceae).
Akdil İsminin Anlamı : Sözü, sohbeti iyi olan, inanılar kişi.
Akdoğ İsminin Anlamı : Beyaz ve temiz doğ ve öyle yaşa.
Akdoğan İsminin Anlamı : Beyaz, kıvrık ve kısa gagalı, yırtıcı bir kuş.
Akdoğdu İsminin Anlamı : Henüz yeni doğmuş beyaz tenli çocuk.
Akdoğmuş İsminin Anlamı : Yeni doğmuş, beyaz tenli çocuk.
Akdoğu İsminin Anlamı : Beyaz, temiz olan doğu.
Akdora İsminin Anlamı : Karlı doruk.
Akdoru İsminin Anlamı : Karla kaplı zirve.
Akdoruk İsminin Anlamı : Tamamen karla kaplanmış dağın zirvesi.
Akduman İsminin Anlamı : Beyaz duman.
Akdur İsminin Anlamı : Beyaz olarak kal, temizliğini koru.
Aker İsminin Anlamı : 1. Dürüst insan 2. Beyaz tenli, yakışıklı kişi.
Akergin İsminin Anlamı : Dürüst, sözüne güvenilir ve aynı zamanda olgun kişi.
Akerman İsminin Anlamı : Dürüst ve güvenilir kişi.
Akersan İsminin Anlamı : Temiz, yiğit ve adı şanı olan kimse.
Akersoy İsminin Anlamı : Namuslu, yiğit ve soylu insan.
Akgiray İsminin Anlamı : Temiz ve uygun insan.
Akgüç İsminin Anlamı : Temiz ve güçlü insan.
Akgündüz İsminin Anlamı : İkbal ve mutluluk. Bayram, şenlik ve sevinçli günler.
Akgüner İsminin Anlamı : Sabah vakti.
Akgüngör İsminin Anlamı : Neşe içinde yaşayıp, mutlu ve güzel günler görmesi temenni edilen.
Akhan İsminin Anlamı : Temiz ve güvenilir, sözüne inanılır hükümdar.
Akı İsminin Anlamı : Eli açık, cömert, yiğit.
Akıalp İsminin Anlamı : Yiğit kişi.
Akıl İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Düşünme, anlama ve kavrama gücü. 2. Hafıza, bellek. 3. Öğüt, salık verilen yol. 4. Düşünce, kanı.
Akım İsminin Anlamı : Ayağın üstü (Ağrı).
Akın İsminin Anlamı : 1. Yıldırma, talan, şaşırtma gibi amaçlarla düşman denetimindeki topraklara yapılan saldırı. 2. Ekin, harmandan alınan buğday (Gemerek, Kangal). 3. Kazak-Kırgız Türkleri’nin saz şairlerine verdiği ad.
Akınal İsminin Anlamı : Saldırıda bulun ve kazan.
Akınalp İsminin Anlamı : Savaşan cesur ve yiğit kişi.
Akıner İsminin Anlamı : Akıncı ordularında görev yapan cengâver genç.
Akıneri İsminin Anlamı : Savaşan, yiğit genç.
Akıngan İsminin Anlamı : Su yürümüş ağaç (Samsun).
Akınsoy İsminin Anlamı : Savaşçı bir soydan gelen kimse.
Akırgan İsminin Anlamı : Tomruğun içinden çıkan yağlı çam.
Âkif İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Bir işte ısrar eden, sabır gösteren ve bu sabrın karşılığını alan kimse. 2. İbadet eden.
Akimaş İsminin Anlamı : Şelale.
Akkan İsminin Anlamı : Dürüst ve temiz bir soydan gelen insan.
Akkanal İsminin Anlamı : 1. Kuyruğu ve yelesi olan beyaz at (Isparta). 2. Beyaz kanatlı küçük bir kuş (Aydın). 3. Ürün vermeyen mısır bitkisi (Oğuz). 4. Eski askeri örgüte göre ihtiyat ve rediften sonra gelen yaşlılar.

A İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Akkaş İsminin Anlamı : 1. Ün ve şöhret. 2. Lakap. 3. Haşhaş, afyon (Konya).
Akkaya İsminin Anlamı : 1. Beyaz olan kaya. 2. Su geçirmeyen, gri renkli, killi toprak (Ordu, Giresun).
Akkerman İsminin Anlamı : Yüksek burçları olan kale.
Akkılıç İsminin Anlamı : Kirlenmemiş kılıç.
Akkın İsminin Anlamı : 1. Arzulu, âşık. 2. Az meyilli, düzgün yol ya da toprak (Isparta). 3. Yolunda, yoluna girmiş durumda (Afyon).
Akköz İsminin Anlamı : Ak olan ateş, köz.
Akkurt İsminin Anlamı : Rengi beyaz olan kurt.
Akkuş İsminin Anlamı : Yırtıcı bir kuş türü.
Aklan İsminin Anlamı : 1. Yamaç. 2. Sırım gibi olan genç erkek. 3. Su arkı (Isparta). 4. Yeşil kabuğu soyulan iyi cins ceviz (İçel).
Akman İsminin Anlamı : 1. Lekesiz, temiz ve ak yüzlü olan. 2. Alnı beyaz sığır (Taşköprü). 3. İhtiyar (Şebinkarahisar).
Akmaner İsminin Anlamı : Alımlı, ak ve temiz olan.
Akmaral İsminin Anlamı : Büyük geyik (Yalova).
Akmeri İsminin Anlamı : Bir çeşit beyaz üzüm (Elazığ).
Akmeriç İsminin Anlamı : Saf, duru ve temiz akan Meriç nehri.
Akova İsminin Anlamı : Bir çeşit yumuşak buğday (Balıkesir).
Akozan İsminin Anlamı : İçten ve duygulu şair.
Akönder İsminin Anlamı : Temiz ve dürüst olan önder.
Aköz İsminin Anlamı : Özü doğru ve temiz olan.
Akpolat İsminin Anlamı : Manas Destanı’nda geçen bir Türk adı.
Aksal İsminin Anlamı : Temizlik ve dürüstlüğün temsilcisi olan.
Aksan İsminin Anlamı : Su gibi çağlayıp akan.
Aksay İsminin Anlamı : Beyaz ve boz renkli kayalık yer.
Aksaya İsminin Anlamı : Beyaz gömlek.
Aksel İsminin Anlamı : Beyaz ve duru akan sel.
Aksın İsminin Anlamı : Temiz ve doğru.
Akson İsminin Anlamı : Değirmen çarkını döndüren mil (Isparta).
Aksoy İsminin Anlamı : Soyu temiz olan, temiz bir soydan gelen kimse.
Aksu İsminin Anlamı : 1. Kayalardan akan tatlı ve berrak su. 2. Olmadı, kabul etmem anlamına gelen birçocuk oyunu deyimi (Niğde).
Aksun İsminin Anlamı : Karşısındakine güven duygusu veren, dürüstlük uyandıran kimse.
Aksunar İsminin Anlamı : Dürüst kimse.
Aksungur İsminin Anlamı : 1. Kartal cinsinden bir kuş. 2. Türk büyüklerine verilen bir unvan.
Akşit İsminin Anlamı : Aydınlık ve güneş yüzlü kişi.
Aktaç İsminin Anlamı : Beyaz taç.
Aktan İsminin Anlamı : Aydınlık, sabahın ilk vakitleri.
Aktaş İsminin Anlamı : 1. Beyaz taş, kireç taşı. 2. Kilometre taşı (Afyon). 3. Mermer, kireç taşı (Isparta).
Aktay İsminin Anlamı : Beyaz renkli olan at.
Aktekin İsminin Anlamı : Temiz ve güvenilir olan.
Aktemur İsminin Anlamı : Beyaz demir.
Akter İsminin Anlamı : Dürüst emekçi.
Aktimur İsminin Anlamı : Temiz timur.
Aktolga İsminin Anlamı : Beyaz demir başlık.
Aktöre İsminin Anlamı : Ahlakçı.
Aktuğ İsminin Anlamı : At kılından yapılmış beyaz başlık.
Aktuna İsminin Anlamı : Duru ve berrak akan Tuna nehri.
Aktunç İsminin Anlamı : Beyaz renkte olan tunç.
Aktün İsminin Anlamı : Aydınlık ve ışıklı olan gece.
Aktürk İsminin Anlamı : Doğru ve dürüst Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Akünal İsminin Anlamı : Temiz bir üne sahip olan kimse.
Akyel İsminin Anlamı : Lodos.
Akyiğit İsminin Anlamı : Dürüst ve temiz yiğit.
Akyol İsminin Anlamı : Yolu aydınlık olan. Hayırlı ve doğru yol.
Akyurt İsminin Anlamı : Aydınlık ve temiz olan yurt.
Akyürek İsminin Anlamı : Kalbi temiz, doğru ve dürüst olan kimse.
Akyüz İsminin Anlamı : 1. Dürüstlüğü yüzüne vurmuş olan kimse. 2. İffet, namus, şeref (Isparta, Tokat, Ordu).
Alaaddin/Alaattin İsminin Anlamı : Dini yükseltmek için çalışan kişi.
Alacan İsminin Anlamı : 1. Renkli bir kişiliğe sahip olan kimse. 2. Arı kovanlarında bulunan mum kurdu (Aliköy).
Aladoğan İsminin Anlamı : Bir kuş türü. Doğan kuşunun kırmızı renkli olanı.
Alakoç İsminin Anlamı : Kürkü karışık renkli olan kuş.
Alakurt İsminin Anlamı : Derisi karışık renkli olan kurt.
Alakuş İsminin Anlamı : 1. Alaca renklerde olan tavus kuşu. 2. Baş örtüsü (Çerkez).
Alanay İsminin Anlamı : Temiz ve aydınlık ay.
Alaner İsminin Anlamı : Meydan yiğidi.
Alangu İsminin Anlamı : Altın renkli geyik.
Alarga İsminin Anlamı : Orman, içindeki açıklık yerler.
Alasay İsminin Anlamı : Kişiliğiyle çevresinde saygı uyandıran kimse.
Alasoy İsminin Anlamı : Yüce ve yüksek bir soydan gelen kimse.
Alaşa İsminin Anlamı : Zayıf ve çelimsiz at.
Alatan İsminin Anlamı : Seher vakti, seher vakti renginde olan.
Alataş İsminin Anlamı : Karışık renkte olan taşlar.
Alatay İsminin Anlamı : Alacalı, karışık renkte at yavrusu.
Alatürk İsminin Anlamı : Çok renkli bir kişiliğe sahip olan.
Albora İsminin Anlamı : Kırmızı fırtına.
Alçın İsminin Anlamı : Kırmızı renkli küçük bir kuş.
Aldemir İsminin Anlamı : Kırmızı renkte olan demir.
Aldoğan İsminin Anlamı : Bir doğan türü.
Alem İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Dünya, cihan, halk. 2. Bayrak. 3. Durum ve şartlar. 4. Eglence. 5. Duygu, düşünce.
Alemdar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Sancak ya da bayrağı taşıyan kimse. 2. Önder, bir işin başına geçen kişi.
Alev İsminin Anlamı : 1. Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili. 2. Ateş, sıcaklık, kıvılcım. 3. Aşk ateşi, 4. Mızrak uçlarına takılan küçük bayrak.
Algan İsminin Anlamı : Alan, fetheden, fatih.
Algarina İsminin Anlamı : Ağır bir şeyi denize indirmekte kullanılan büyük vinçli deniz teknesi.
Algın İsminin Anlamı : Duyarlılığı ve zekâsı uyum içinde olan kimse.
Algur İsminin Anlamı : Sakinlik, sessizlik.
Alhan İsminin Anlamı : Kırmızı, kızıl han.
Alışık İsminin Anlamı : Kızıl renkte olan ışık.
Ali İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yüce, ulu, üstün kimse. 2. Yemin eden. 3. Ebû Tâlib’in oğlu.
Alican İsminin Anlamı : İçten ve samimi olan yüce insan.
Alil İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Hastalıklı, sakat.
Alim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bilen, bilici.
Alinur İsminin Anlamı : Etrafına ışık saçan değerli kişi.
Aliş İsminin Anlamı : Yüce, ulu ve aynı zamanda sevecen kimse.
Alişah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Şahların en ulusu olan kimse.
Alişan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yüce bir şanı ve şerefi olan kimse.
Aliyar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Candan, sevgili ve dost.
Alkın İsminin Anlamı : 1. Korkusuz ve gözü pek yiğit. 2. Kızıl kan. 3. Delicesine âşık olan.
Alkor İsminin Anlamı : 1. Kızıl kor. 2. Büyük Ayı’nın yukarısında bulunan bir yıldız.
Alkun İsminin Anlamı : Herkes, elalem.
Allahverdi İsminin Anlamı : Yüce Tanrının inayetiyle.
Alp İsminin Anlamı : 1. Kahraman, bahadır, cesur ve yiğit kimse. 2. Avrupa’daki şövalye karşılığı eski Türklerde kullanılan bir unvan.
Alpagu/Alpagut İsminin Anlamı : 1. Tek başına tüm düşmana karşı koyan kahraman kimse. 2. Eski Türklerde kurda verilen bir başka ad.
Alpağan İsminin Anlamı : Cesaret sahibi, yiğit, bahadır, korkusuz kahraman.
Alpak İsminin Anlamı : Cesaret sahibi kimse.
Alpaka İsminin Anlamı : Devegiller sınıfından, Güney Amerika’da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan.
Alpar İsminin Anlamı : Yiğit ve kahraman kimse.
Alparslan/Alpaslan İsminin Anlamı : 1. Güçlü, kahraman kimse. 2. 1071’de Malazgirt Savaşı’nı kazanarak Anadolu’nun kapılarını Türklere açan kahraman hakan.
Alpartun İsminin Anlamı : Bileğinin kuvvetinden emin olan kişi.
Alpay İsminin Anlamı : Ünü ay gibi parlayan yiğit kimse.
Alpaydın İsminin Anlamı : Aydın ve bilgili yiğit.
Alpayer İsminin Anlamı : Güçlü ve delikanlı
Alpbilge İsminin Anlamı : Güçlü ve aynı zamanda akıllı kimse.
Alpçetin İsminin Anlamı : Zorlu yiğit.
Alpdemir İsminin Anlamı : Demir gibi katı ve güçlü yiğit.
Alpdoğan İsminin Anlamı : Doğan kuşu gibi yırtıcı ve yiğit olan kimse.
Alper İsminin Anlamı : Yiğit insan, yiğit erkek.
Alperen İsminin Anlamı : 1. Yiğit ve ermiş kimse. 2. Derviş. 3. Mücahit.
Alpergin İsminin Anlamı : Yiğit ve olgun kimse.
Alpermiş İsminin Anlamı : Yiğit, kahraman ve ermiş kimse.
Alpertunga İsminin Anlamı : Türk destanlarında adı geçen bir kahraman.
Alpgiray İsminin Anlamı : Kahramanlık sanı almış olan hükümdar.
Alphan İsminin Anlamı : Hanlar hanı, yiğit han.
Alphun İsminin Anlamı : Yiğit.
Alpkan İsminin Anlamı : Yiğit bir soydan gelen kimse.
Alpkutlu İsminin Anlamı : Kutlu ve bahadır kahraman.
Alpkartal İsminin Anlamı : Yiğit kartal.
Alpman İsminin Anlamı : Yiğit, er kişi.
Alpsoy İsminin Anlamı : Yiğit bir soydan gelen.

A İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Alpsu İsminin Anlamı : Yiğit ve su gibi olan kahraman kişi.
Alptekin İsminin Anlamı : 1. Erdemli ve dürüst kahraman. 2. Yürekliliği ve zekâsı sayesinde ilerleyerek Gazne’de Türk hakanlığını kuran devlet adamı.
Alptuğ İsminin Anlamı : 1. Yiğitlik simgesi. 2. Yiğitliği ve kahramanlığı tuğla takdir edilen.
Alptuğrul İsminin Anlamı : Kahramanlığı takdir edilen.
Alpyürek İsminin Anlamı : Yüreğinde yiğitlik bulunan.
Alsaç İsminin Anlamı : Etrafına yiğitlik ve kızıllık saçan, parlayan.
Alsan İsminin Anlamı : Ün alan, ünlenen.
Alsoy İsminin Anlamı : Sıcak bir soydan gelen.
Altaş İsminin Anlamı : Kızıl renkte olan taş.
Altay İsminin Anlamı : 1. Orta Asyada Altay Dağları Bölgesi’ndeki Türklerin genel adı. 2. Sibirya ile Moğolistan’ı ayıran dağlık bölge. 3. Al renkli at yavrusu.
Altemur İsminin Anlamı : Kızıl renkte olan demir, demirin kızıl kor haline gelmiş şekli.
Altmay İsminin Anlamı : Altın gibi değerli ve ay gibi ışıklı olan.
Altınbaran İsminin Anlamı : Altın gibi kıymetli olan.
Altınel İsminin Anlamı : Altın gibi bir kişiliğe sahip olan.
Altıner İsminin Anlamı : Altın gibi değerli ve sağlam bir karakteri olan kimse.
Altınhan İsminin Anlamı : Çok değerli kahraman hakan.
Altınışık İsminin Anlamı : Altın gibi parlak olan ışık.
Altınkaya İsminin Anlamı : Altın gibi parlayan kaya.
Altınkılıç İsminin Anlamı : Altın kadar kıymetli olan kılıç.
Altınok İsminin Anlamı : 1. Altın gibi kıymetli olan ok. 2. Eski Türklerde iyi nişancılara verilen unvan. 3. Çok değerli olan hedefini bulan ok.
Altınöz İsminin Anlamı : Değerli bir geçmişe sahip olan.
Altınsoy İsminin Anlamı : Altın kadar kıymetli ve değerli bir soydan gelen.
Altıntuğ İsminin Anlamı : Altın değerinde olan tuğ.
Altuğ İsminin Anlamı : Al renkli, kızıl renkli tuğ.
Altuna İsminin Anlamı : Kızıl renkte olan Tuna nehri.
Altunç İsminin Anlamı : Kızıl renkte olan tunç.
Altunhan İsminin Anlamı : Altın kadar değerli olan han.
Altuntaş İsminin Anlamı : Altından yapılmış olan taş.
Amade İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Bir iş yapmaya hazır olan.
Amir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Buyuran, emreden.
Anak İsminin Anlamı : 1. Kibar ve zarif. 2. Soyu temiz olan.
Anapa İsminin Anlamı : Temel, esas, köken.
Andaç İsminin Anlamı : 1. Ajanda, 2. Anılar, hatırat, 3. Anı, yadigâr.
Andak İsminin Anlamı : Temiz yemin, diken.
Anday İsminin Anlamı : Ay ışığı altında edilen yemin.
Andıç İsminin Anlamı : Armağan, hediye.
Anıl İsminin Anlamı : 1. Amaç, erek, hatırlanmak. 2. Tedbirli, temkinli ve aceleci olmayan.
Anıt İsminin Anlamı : Abide, eser.
Anlı İsminin Anlamı : Adı ve sanı ünlenmiş olan.
Ansı İsminin Anlamı : 1. Hatırlanabilir şey. 2. O ana ait olan.
Ant İsminin Anlamı : Yemin, söz verme, and. Tanrıya ya da kutsal olan herhangi bir şeye karşın bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama ya da söz verme.
Anter İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Arap edebiyatında kahraman.
Apan İsminin Anlamı : Aniden.
Apaydın İsminin Anlamı : Çok fazla aydınlık olan, gizli saklı ve karanlık yanı olmayan.
Ar İsminin Anlamı : 1. Namus, haya. 2. Utanma, utanç duyma.
Arafat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Müslümanlarca kutsal olduğuna inanılan Mekke’de bir dağ adı.
Aral İsminin Anlamı : Asya’da içdeniz boyutunda bir göl ve aynı zamanda sıra dağlar.
Ârâm İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Durma, eğlenme, dinlenme. 2. Yerleşme. 3. Karar kılma. 4. Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sahrada, çölde mahsus konulan nişan.
Aran İsminin Anlamı : Ova, kuytu ve sıcak yer.
Aras İsminin Anlamı : 1. Doğu Anadolu’da doğan ve Hazar Denizi’ne dökülen, Türkiye ile sınır oluşturan bir ırmak. 2. Bulunmuş yer. 3. Sağır ve dilsiz (Afyon). 4. Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yorgunluk, bitkinlik.

A İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Arat İsminin Anlamı : 1. Yürekli kişi, yüreklilik. 2. Halk, ahali.
Araz İsminin Anlamı : 1. Saadet (Bursa). 2. İşaret. 3. Hastalık, dert (Acıpayam). 4. Soğuk (Kars). 5. Ber çeşit ot (Kızılca). 6. Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İşaret, alamet.
Arbas İsminin Anlamı : Çok kuvvetli erkek (Ankara ve çevresi).
Arbay İsminin Anlamı : Mütevazı insan.
Arbaz İsminin Anlamı : 1. Avlu (Konya). 2. Zayıf, cılız, hastalıklı (Afyon).
Arca İsminin Anlamı : 1. Namuslu kimse. 2. Çam ağacı. 3. Tahta kutu veya sandık.
Arcak İsminin Anlamı : 1. Koyunları tipiden korumak için götürülen kuytu yer (Konya). 2. Ayı (Yozgat).
Arda İsminin Anlamı : 1. Ardıl. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk (İzmir). 3. Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem.
Ardaf İsminin Anlamı : Terbiyesiz, huysuz, obur (Tokat).
Ardak İsminin Anlamı : İhtiyar adam (Silifke).
Ardıç İsminin Anlamı : Servigillerden güzel kokulu, yapraklarını kışın da dökmeyen yuvarlak kara yemişleri ilaç olarak kullanılan bir ağaççık (Junipcrus).
Ardık İsminin Anlamı : Dağda yetişen, kılıç şeklindeki yaprakları hayvanlara yem olarak verilen bir çeşit bitki (Erzurum).
Ardıl İsminin Anlamı : 1. Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, halef. 2. Bir çıkarımda varılan sonuç.
Arel İsminin Anlamı : Temiz ve güvenilir, dürüst kimse.
Arer İsminin Anlamı : Dürüst, güvenilir insan.
Argın İsminin Anlamı : 1. Yorgun ve bitkin. 2. Yabanarmudu.
Arguç İsminin Anlamı : Gururlu kimse.
Argun İsminin Anlamı : 1. Kamıştan yapılmış bir çalgı (İskenderun). 2. Temiz ve arınmış kimse. 3. Vahşi hayvan. 4. Gizli, saklı (Sivas).
Argüden İsminin Anlamı : Erdemlilik peşinde olan kimse.
Argüder İsminin Anlamı : Ar ve utanç duygusuna önem veren.
Arhan İsminin Anlamı : Saf ve arınmış olan hükümdar.
Arıbağ İsminin Anlamı : 1. Arıların en çok hoşlandıkları çiçek ve bitkilerden topladıkları bağ. 2. Temiz ve art niyetsiz arkadaşlık, dostluk ilişkileri.
Arıca İsminin Anlamı : Hilesiz, temiz ve saf olan.
Arıcan İsminin Anlamı : Temiz, saf, hilesiz ve candan ve içten insan.
Arıç İsminin Anlamı : Dirlik, düzen ve barış.
Arıel İsminin Anlamı : Katışıksız, temiz el.
Arıer İsminin Anlamı : Saf, temiz ve dürüst kimse.
Arıhan İsminin Anlamı : Temiz, çalışkan, iyi yürekli insan.
Arık İsminin Anlamı : 1. Temiz ve saf. 2. Eti, yağı erimiş, kuru, sıska ve zayıf.
Arıkal İsminin Anlamı : Saflığını ve dürüstlüğünü koru.
Arıkan İsminin Anlamı : Saf, temiz ve asil bir kandan gelen kimse.
Arıker İsminin Anlamı : Temiz ve iyi kimse.
Arıkut İsminin Anlamı : Mutluluk ve bereketin temiz ve pürüzsüz olanı.
Arıman İsminin Anlamı : Kötülüklerden temizlenmiş, ruhu ve düşünceleri arınmış, dürüst insan.
Arın İsminin Anlamı : Temizlen, arın.
Arınç İsminin Anlamı : Temizlenmiş, arınmış, dürüst insan.
Arısal İsminin Anlamı : Arı gibi çalışkan olan.
Arısan İsminin Anlamı : İyi bir üne sahip olan kimse.
Arısoy İsminin Anlamı : Çalışkan, katışıksız ve temiz bir soydan gelen.
Arış İsminin Anlamı : 1. Kolun dirsekten parmak uçlarına kadar olan kısmı. 2. Araba oku. 3. Çözgü.
Arıt İsminin Anlamı : Temizleme, saflaştırma.
Arıtan İsminin Anlamı : 1. Temizleyen, saflaştıran. 2. Tan, gündoğumu.
Arıtaş İsminin Anlamı : Saf ve temiz bir taş gibi olan.
Arıyüz İsminin Anlamı : Yüzü saf ve temiz olan.
Ari İsminin Anlamı : 1. Saf, temiz ve pür olan. 2. İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse.
Arif İsminin Anlamı : 1. Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bir şeyi çabuk anlama ve kavrama yetisi olan, çok anlayışlı ve sezgili kimse. 2. Bilgin. 3. Meşhur, çok tanınmış.
Arkadaş İsminin Anlamı : 1. Dost, iyi ve kötü günde destek olan, yanında olan. 2. Bir işte birlikte bulunanlardan her biri.
Arkan İsminin Anlamı : 1. Galip gelen, yenen. 2. Arka, sırt. 3. Arıkan, temiz kan.
Arkın İsminin Anlamı : Arkada, geride olan kimse.
Arkış İsminin Anlamı : 1. Kafile, kervan. 2. Halk. 3. Değirmen taşları arasına konan demir gereç (Artvin).
Arko İsminin Anlamı : İnatçı, kaba, bön, gülmez (Gümüşhane).
Arkoç İsminin Anlamı : Temiz ve güçlü.
Arkun İsminin Anlamı : Yavaş, geride kalan.
Arkut İsminin Anlamı : 1. Temiz ve kutlu olan. 2. Elbise, çamaşır asmaya yarayan ip, uzun çubuk (Giresun).
Arma İsminin Anlamı : Kökeni Latince – İsmin Anlamı: 1. Bir devletin, soylu bir ailenin ya da bir kentin simgesi olarak kabul edilmiş, resim, harf, heykel ya da bunlara benzeyen herhangi bir şey. 2. Geminin yol almasına yardım eden direk, seren, ip, halat ve yelken takımı.
Arman İsminin Anlamı : 1. Hasret, özleme, özleyiş. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf, pişmanlık.
Arol İsminin Anlamı : Çalışkan ve saf olan.
Aros İsminin Anlamı : Sürülmemiş tarla (Erzincan).
Arpad İsminin Anlamı : Arpacık.
Arpağ İsminin Anlamı : Sihir, büyü.
Arpak İsminin Anlamı : 1. Sihir, büyü. Eski Türklerde ve şamanizmin halen yaygın olduğu topluluklarda büyücü ve sihirbazların hastaları iyileştirmek için okudukları büyü ve sihirlerin genel adı. 2. Yılanı deliğinden çıkarmak ve zehirin etkisini azaltmak için yapılan dua.
Arpat İsminin Anlamı : Hun-Uygur halkının önderi, Arpatlar hanedanının kurucusu.
Arpınar İsminin Anlamı : Su gibi temiz ve saf olan.
Arsal İsminin Anlamı : Sanatla ilgili, sanatsal.
Arsan İsminin Anlamı : Adı ve sanı temiz kişi.
Arsen İsminin Anlamı : Kurtuluş.
Arslan İsminin Anlamı : 1. Kedigiller familyasından yırtıcı dört ayaklıların en kuvvetlisi olan ve ormanların kralı olarak adlandırılan hayvan. 2. Gürbüz ve yiğit kimse.
Arslaner İsminin Anlamı : Gürbüz ve yiğit kimse.
Arsoy İsminin Anlamı : Temiz ve güvenilir bir soydan gelen.
Artam İsminin Anlamı : 1. İyilikçilik, doğruluk ve erdem sahibi olan kimse. 2. Fayda (Orta Anadolu).
Artanç İsminin Anlamı : İnce ruhlu, duyarlı ve sanatkâr kimse.
Artuğ İsminin Anlamı : Artuk ile aynı anlamı taşımaktadır.
Artuk İsminin Anlamı : 1. Artan, kalan, üstün (Bolu, Merzifon). 2. Selçuklu emiri.
Artun İsminin Anlamı : Ağırbaşlı, ciddi ve onurlu kimse.
Artunç İsminin Anlamı : Katışıksız, saf ve onurlu kimse.
Aru İsminin Anlamı : 1. Saf ve temiz olan. 2. Şaşma ünlemi (Niğde). 3. İyi, güzel (Balıkesir).
Arukan İsminin Anlamı : Saf ve temiz bir soydan gelen.
Arukun İsminin Anlamı : Tepelik (Sivas).
Arun İsminin Anlamı : Arın, temizlen.
Aryüz İsminin Anlamı : Temiz yüzlü, arı yüzlü kimse.
Arzam İsminin Anlamı : Hava, boş şey (Samsun).
Arzık İsminin Anlamı : 1. Uysal ve iyi huylu kimse. 2. Dindar ve sofu.
Asaf İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Vezir, nazır, bakan.
Asal İsminin Anlamı : 1. Başlıca, esas niteliğinde olan. 2. Bilmece (Burdur).
Asan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Kolay, rahat.
Asar İsminin Anlamı : 1. Eğitmen (Rize). 2. Arsız, utanmaz (Rize) 3. Miras (Artvin).
Asıf İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Çok sert esen rüzgâr.
Asıl İsminin Anlamı : Başlıca, esas ve önemli olan.
Asım İsminin Anlamı : 1. Namuslu. 2. Günahtan, haramdan çekinen kimse. 3. Yemek pişirmek için tencereye konulan su (Gaziantep).
Aslan İsminin Anlamı : 1. Kedigillerden, yırtıcı, Asya’da ve Afrika’da yaşayan etçil memeli hayvan. 2. Zodyak üzerinde Yengeç ve Başak burçları arasında yer alan burcun adı. 3. Yiğit ve güçlü kimse.
Aslaner İsminin Anlamı : Yiğit ve er kimse.
Aslanhan İsminin Anlamı : Aslanların aslanı.
Asri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Modern, çağdaş, çağcıl olan.
Asutay İsminin Anlamı : Hırçın ve ehlileştirilemeyen tay.
Âşık İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Bir başkasını ya da bir şeyi büyük bir tutkuyla seven, aşırı sevgi ya da bağlılık duyan kimse. 2. Dalgın, kalender kimse. 3. Bir kadınla evlilik dışı bir ilişki sürdüren erkek. 4. Halkın topluca bulunduğu yerlerde, saz eşl
Aşkan İsminin Anlamı : Yüz rengi.
Aşkar İsminin Anlamı : 1. Şekil, eşkal, nişan (Çorum) 2. Hayvanların başındaki beyazlık (Kayseri) 3. Sarı saçlı adam (Elbistan).
Aşkın İsminin Anlamı : 1. Dişiye çok düşkün hayvan (Manisa). 2. Kuzukulağı (Erzurum). 3. Üzüm bağı ve asmalarında yeni yetişen dallar, dalların ucundaki yapraksız, meyvesiz uzantılar (Hatay).
Aşkınay İsminin Anlamı : Ayın çok değişik ve çok güzel görünmesi.
Aşkıner İsminin Anlamı : Üstün yetenekleri ile kendi dengini geçen er.
Aşkol İsminin Anlamı : Bravo (Bolu).
Ata İsminin Anlamı : 1. Baba. 2. Babalardan ve dedelerden her biri. 3. Geçmişte yaşamış kimse, cet.
Atabay İsminin Anlamı : Saygı gören, zengin kimse.
Atabek İsminin Anlamı : 1. Selçuklular zamanında şehzadelerin eğitimiyle görevli erkek eğitici. 2. Devlet yönetiminde yetkisi olan.
Atabey İsminin Anlamı : Zengin bir soydan gelen kimse.
Atacan İsminin Anlamı : Hoşgörülü, babacan, soylu ve candan kimse.
Ataç İsminin Anlamı : Atalarla ilgili, atalardan gelen.
Atadan İsminin Anlamı : Ata soyundan gelen.
Ataeli İsminin Anlamı : Ata yurdu, vatan.
Atagün İsminin Anlamı : Ataların, büyüklerin günü.
Atağan İsminin Anlamı : 1. Övünen, atıp tutan (Isparta, Niğde, Tarsus, Milas). 2. Kızak kayılan yerde çocukların kardan yaptıkları yükseklik.
Atahan İsminin Anlamı : Asil bir soydan gelen han, hükümdar.
Atak İsminin Anlamı : 1. Atılgan, atik. 2. Cüretkâr. 3. Düşüncesizce her işe atılan.
Atakan İsminin Anlamı : Ata soyundan gelen.
Ataker İsminin Anlamı : Atılgan, yiğit, hızlı.
Atakol İsminin Anlamı : Atılgan ol.
Atakul İsminin Anlamı : 1. Atalarına saygı duyan, atalarına hizmet ve saygıda kusur etmeyen. 2. Atasına candan bağlı kimse.
Atakurt İsminin Anlamı : Kurt soyundan gelen kimse.
Atalay İsminin Anlamı : Tanınmış, ünlü kişi.
Ataman İsminin Anlamı : 1. Kazaklarda seçimle gelen başkan. 2. Ata kişi, önder.
Atamer İsminin Anlamı : 1. Soyu yiğit, atası er. 2. Mertlik, cesaret, dürüstlük simgesi ata.
Ataner İsminin Anlamı : Soyunda yiğitlik ve atası er olan.
Atanur İsminin Anlamı : Nurlu ve aydınlık bir soydan gelen.
Ataol İsminin Anlamı : 1. Aile kuran, gelecek kuşakları olan, geleceği olan. 2. ”Aileni kur, soyundan kuşaklar yetişsin, ata ol.” temennisi.
Ataöv İsminin Anlamı : Soyu ile övünen.
Atar İsminin Anlamı : 1. Gücü yeten. 2. İleriye fırlatan.
Atasagun İsminin Anlamı : Soyunda doktor, hekim olan.
Atasan İsminin Anlamı : Soyuyla ünlü olan, soyuyla övünen kimse.
Atasay İsminin Anlamı : 1. Soyuna saygı gösteren. 2. Soyuyla övünen kişi.
Atasev İsminin Anlamı : Soyunu seven.
Ataseven İsminin Anlamı : Atalarını seven, sayan kişi.
Atasever İsminin Anlamı : Atalarını, büyüklerini seven ve saygı gösteren kimse.
Atasevin İsminin Anlamı : Atalarını, büyüklerini sev ve say.
Atasoy İsminin Anlamı : Soylu bir nesilden gelen, atadan soylu kimse.
Atasöz İsminin Anlamı : Büyüklerinin sözünü dinleyen kimse.
Atasü İsminin Anlamı : 1. Asker babası. 2. Askerlerin atası.
Atay İsminin Anlamı : 1. Herkes tarafından sevilen, sayılan, kimse. 2. Kabile büyüğü, saygıdeğer kimse.
Ateş İsminin Anlamı : Od, hararet, kızgınlık.
Atıf İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yöneltme. 2. İçten ve samimi olan. 3. Bağlama. 4. Dokunma. 5. Şefkatli.
Atıl İsminin Anlamı : Saldır, fırla ve atik ol.
Atılay İsminin Anlamı : Atik ve aydınlık olan.
Atılgan İsminin Anlamı : 1. Hiçbir şeyden yılmadan ve gözünü hiçbir şeyden sakınmadan kendini tehlikelere atan kimse. 2. Çavlan, şelale (Sivas, Muğla, Samsun, Kayseri).
Atılhan İsminin Anlamı : Dinamik hükümdar.
Atım İsminin Anlamı : 1. Atılan ya da fırlatılan bir şeyin gidebileceği uzaklık ya da menzil. 2. Lokma (İçel ve çevresi).
Atınç İsminin Anlamı : Dinamik, atılım isteği.
Âtik İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Berrak, saf, kıymetli. 2. Hür. 3. Hz. Ebu Bekir’in lakabı.
Atlaç İsminin Anlamı : Yamaç, dağın yüzü, sırtı (Adapazarı).
Atkın İsminin Anlamı : 1. Kırkılmak üzere olan koyunların yünlerinin altından çıkan yeni yün (Sivas). 2. Parasız, parasızlık (Yozgat).
Atlan İsminin Anlamı : Şan, şöhret, ün, nam.
Atlı İsminin Anlamı : At sahibi olan.
Atlığ İsminin Anlamı : Namlı ve şöhretli olan.
Atlıhan İsminin Anlamı : Atlı yönetici.
Attila İsminin Anlamı : Sağlığında Hıristiyan dünyasına dehşet saçan ve Batı Avrupa’da “Tanrının kırbacı” diye anılan Hunların en büyük hükümdarı.
Atuf İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Âşık olan kimse.
Avar İsminin Anlamı : 1. Orta Avrupa’da yaşamış bir Türk boyu. 2. Tarladaki sebze (İzmir). 3. Sebze dikmek için açılan ark (İçel). 4. Tek gözü kör olan (Mardin). 5. Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ayıp, kusur, fesat.
Avcı İsminin Anlamı : 1. Avlanmayı seven ve bunu kendisine iş edinmiş kimse. 2. Bir şeyi büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çıkaran, tanıtan kimse.
Avni İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yardım eden.
Avşar İsminin Anlamı : Bir Türkmen boyu.
Avunç İsminin Anlamı : Teselli, avunma.
Ayalp İsminin Anlamı : Ay gibi güzel ve yiğit olan.
Ayanç İsminin Anlamı : Saygı; saygı duyulan.
Ayata İsminin Anlamı : Ay tanrısı.
Ayaydın İsminin Anlamı : Ay kadar aydınlık olan.
Ayaz İsminin Anlamı : Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk.
Aybar İsminin Anlamı : Kendisinde saygınlık, hayranlık uyandıran kimse.
Aybars İsminin Anlamı : Ay gibi güzel ve aynı zamanda pars gibi yiğit olan kimse.
Aybay İsminin Anlamı : 1. Zengin ve saygıdeğer. 2. Ay gibi parlak, zengin ve güzel olan.
Aybek İsminin Anlamı : Hindistan komutanı.
Ayberk İsminin Anlamı : Ay gibi güzel ve sağlam olan.
Aybey İsminin Anlamı : Yüzü ay gibi parlayan erkek.
Aybora İsminin Anlamı : Ay kadar güzel ve fırtına kadar hızlı olan kimse.
Ayçetin İsminin Anlamı : Güzel ve aynı zamanda zor kişi.
Aydar İsminin Anlamı : 1. Perçem, kâkül. 2. Manas Destanı’nda adı geçen bir yiğit.
Aydemir İsminin Anlamı : 1. Doğrama yapılırken kullanılan, kavisli bir tür keser. 2. Ay gibi parlak ve demir gibi sağlam.
Aydeniz İsminin Anlamı : Ay gibi ışıldayan parlak ve berrak deniz.
Aydın İsminin Anlamı : 1. Kültürlü, okumuş, görgülü ve ileri düşünceli kimse. 2. Kolayca anlaşılabilecek kadar açık söz ve yazı. 3. Işık alan, ışıklı ve aydınlık olan.
Aydınalp İsminin Anlamı : Cesur, güçlü ve aynı zamanda bilgili insan.
Aydınay İsminin Anlamı : Ayın en parlak hali.
Aydınbay İsminin Anlamı : Saygın ve bilgili kimse.
Aydınbey İsminin Anlamı : Saygıdeğer ve bilgili kimse.
Aydınel İsminin Anlamı : Aydınlık ve ışıklı yer.
Aydıner İsminin Anlamı : Aydınlık ve yüzü mert olan.
Aydınol İsminin Anlamı : Okumuş, bilgili, görgülü olan.
Aydıntan İsminin Anlamı : Aydınlık, sabah vakti. Bulutsuz, parlak, bol güneşli bir günün doğacağını müjdeleyen tan.
Aydıntuğ İsminin Anlamı : Üzerine ışık düşmüş tuğ.
Aydınyol İsminin Anlamı : Doğru olan yol.
Aydinç İsminin Anlamı : Ay gibi güzel, ışıklı ve dinç olan.
Aydoğan İsminin Anlamı : Ay gibi doğan, ay gibi parlayan.
Aydoğdu İsminin Anlamı : Ay gibi aydınlık olan.
Aydoğmuş İsminin Anlamı : Ay gibi bir yüze sahip, yeni doğan çocuk.
Aydolun İsminin Anlamı : Dolunay. Ayın yere dönük yüzünün tam olarak aydınlık görüldüğü evre.
Ayet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kuran’da bulunan surelerdeki cümlelerin her biri.
Aygen İsminin Anlamı : Gönül arkadaşı, gönül dostu.
Aygören İsminin Anlamı : Işığı, aydınlığı gören, aydınlanan.
Aykaç İsminin Anlamı : Güzel söz söyleyen, düzgün ve etkili konuşan hatip, şair.
Aykal İsminin Anlamı : 1. Ay gibi güzel kalasın anlamında bir temenni. 2. Bakla (Isparta).
Aykan İsminin Anlamı : Temiz ve aydınlık bir soydan gelen kimse.
Aykın İsminin Anlamı : Ayı andıran, ay edalı, ay tavırlı kimse.
Aykır İsminin Anlamı : Aygır (Balıkesir ve çevresi).
Aykul İsminin Anlamı : Ay gibi insan.
Aykurt İsminin Anlamı : Üzerine ay ışıltısı düşmüş olan kurt.
Aykut İsminin Anlamı : Ay gibi uğurlu.
Aykutalp İsminin Anlamı : 1. Kutlu ayda doğmuş olan kahraman. 2. Ödüllendirilmiş kahraman. 3. Ertuğrul Gazi ile beraber Anadolu’ya geçen Türk komutanlarından.
Aykutlu İsminin Anlamı : Ay gibi uğurlu ve şanslı olan.
Aylan İsminin Anlamı : 1. Açık alan. 2. Tarla suyu.
Ayman İsminin Anlamı : Ay gibi ışıklı kimse.
Aymete İsminin Anlamı : Hun İmparatoru Mete’nin adlarından biri.
Aymutlu İsminin Anlamı : Ay gibi güzel ve mutlu kimse.
Aypar İsminin Anlamı : 1. Görkem ve saygı. 2. Ay parçası, aydan bir parça kadar güzel olan.
Aypars İsminin Anlamı : Ay gibi güzel ve pars kadar güçlü ve çevik olan.
Aypolat İsminin Anlamı : Ay gibi ışıltılı ve cesur olan.
Aysal İsminin Anlamı : Ayla ilişkili, ay gibi olan.
Aysan İsminin Anlamı : Ay kadar sanlı olan.
Aysar İsminin Anlamı : Ayın etkisiyle huyu değişen kimse.
Aysoy İsminin Anlamı : Aydınlık soydan gelen.
Aysungur İsminin Anlamı : Aydoğan, yırtıcı bir kuş türü.
Aytaç İsminin Anlamı : Hilal biçiminde ve üzeri elmaslarla incilerle bezenmiş hükümdar tacı.
Aytan İsminin Anlamı : Güneş doğmadan önceki alacakaranlığın ay gibi parlak olması.
Aytar İsminin Anlamı : 1. Haber getiren, haberci. 2. Bir şeyi müjdeleyen kimse.
Aytek İsminin Anlamı : Ay gibi güzel, tek ve biricik olan.
Aytekin İsminin Anlamı : Ay gibi tek, biricik ve uğurlu olan.
Aytemiz İsminin Anlamı : Ay kadar berrak ve temiz olan
Aytemur İsminin Anlamı : Ay kadar ışıltılı ve demir kadar sağlam kişi.
Aytimur İsminin Anlamı : Ay gibi ışıl ışıl parlayan demir.
Aytolun İsminin Anlamı : Dolunay. Ayın bedir hali.
Aytop İsminin Anlamı : Ayın dolunay halini almış şekli.
Aytöre İsminin Anlamı : Temiz ve aydınlık gelenek, görenekler, iyi ahlak.
Aytuğ İsminin Anlamı : Ay gibi parlayan tuğ.
Aytunca İsminin Anlamı : Tuna nehrinin kollarından olan Tunca’nın ay gibi parlaması.
Aytunç İsminin Anlamı : Ayın etrafında ve önünde gezen, süzülen çeşitli renklerdeki bulutların arkasından tunç rengi alarak görünmesi.
Aytürk İsminin Anlamı : Ay gibi parlayan Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Ayunu İsminin Anlamı : Nazlı (Samsun).
Ayvaz İsminin Anlamı : 1. Koca. 2. Yakışıklı, civan. 3. Büyük konaklarda mutfak ve yemek hizmetlerine bakan uşak. 4. Karşılık, bedel (Aydın). 5. Kör (Edremit, Bolu). 6. Yakışıklı (Kütahya). 7. Sağır (Ankara).
Ayverdi İsminin Anlamı : 1. Bolluk getiren ay. 2. Ay’a adanan çocuklara verilen ad. 3. Dört büyük Çağatay kabilesinden birinin adı.
Ayyüce İsminin Anlamı : 1. Ay gibi yüksekte olan. 2. Ayın gökyüzünün en son noktasına yükselmiş hali.
Azam İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Büyük, ulu ve yüce olan.
Azamet İsminin Anlamı : 1. Büyüklük, ululuk, heybet. 2. Görkem. 3. Gurur. 4. Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Çalım, kurum. 5. Debdebe.
Azametdin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dinin yüceliği.
Âzer İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Ateş gibi olan.
Azim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Kesin kararlı olmak; karar. 2. Gayret. 3. Niyetli. 4. Büyük, ulu, iri.
Aziz İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Saygıya layık olan. 2. Kutsal ve değerli olan. 3. Candan aziz tutulan, çok sevilen. 4. Muhterem. 5. Sevgili.
Azmi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Azmi, hedefi olan. 2. Azim sahibi.
Aznavur İsminin Anlamı : Cesur, kahraman ve yiğit olan (Gür).
Azrak İsminin Anlamı : Çok az bulunur, eşine az rastlanır, değerli.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar