B İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

B harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Erkek Bebek İsimleri – B

B harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
B ile başlayan güzel erkek isimleri, tarihi isimler, dini isimler, mitolojik isimler ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Babacan İsminin Anlamı : 1. Canayakın, davranışları rahat, açık ve gösterişsiz olan, güven veren. 2. Güçlü, kuvvetli, cesur, yiğit, iri yapılı (Isparta, Denizli, İzmir, Balıkesir). 3. İyiliksever, merhametli (Burdur, Denizli, Çorum, Giresun, Gümüşhane).
Babaç İsminin Anlamı : 1. Azametli, gösterişli kimse. 2. Kümes hayvanlarının erkeği, erkek kuş (Denizli, Bergama). 3. Her bakımdan babasına benzeyen çocuk (Ordu, Erzincan, Sivas, Yozgat ve yöresi).
Babayiğit İsminin Anlamı : 1. Güçlü, kuvvetli. 2. Korkusuz, mert. 3. Kendisine fazlasıyla güvenen.
Babür İsminin Anlamı : 1. Büyük Moğol Devleti’ni kuran, Babürname adlı eseriyle de ünlü olan hükümdar. 2. Hindistan’da yaşayan bir çeşit kaplan.
Badak İsminin Anlamı : 1. Küçük yapılı ve güçsüz kimse. 2. Yeni kurutulan üzüm arasında kalan yaş taneler (Çankırı).
Badal İsminin Anlamı : 1. Merdiven basamağı. 2. Kar ya da çamurda donmuş, kurumuş, tekerlek veya ayak izi. 3. Ağacın gövdesinden ilk ayrılan dal.
Bagay İsminin Anlamı : Afacan, yaramaz.
Bağaç İsminin Anlamı : Mayası tutmadan pişirilen ekmek.
Bağatur İsminin Anlamı : Yiğit, korkusuz, kahraman, gözü pek.
Bağdaş İsminin Anlamı : Dost, arkadaş; dost canlısı.
Bağış İsminin Anlamı : 1. Bağışlama. 2. Bağışlanan şey, hibe. 3. Bahçeleri sulama sırası (Konya). 4. Bağum (Konya).
Bağışhan İsminin Anlamı : Hükmeden, bağışlayıcı.
Baha İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Kıymet, değer, paha. 2. Güzellik, süs, pırıltı.
Bahaç İsminin Anlamı : Mısır unundan yapılan ekmek.
Bahadır İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Kahraman, cesur, yiğit.
Bahadırhan İsminin Anlamı : Güce ve kuvvete hükmeden, güçlü ve yılmaz kimse.
Bahak İsminin Anlamı : Çok öksürüklü kimse.
Bahattin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dinin güzelliği.
Bahir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Deniz.
Bahri İsminin Anlamı : 1. Denizle ilgili, denize ve denizciliğe ait olan. 2. Yalıçapkınının bir türüne bazı bölgelerde verilen ad.
Bahti İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yazgıyla ilgili olan.
Bahtiyar İsminin Anlamı : 1. Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Talihli, mutlu ve mesut. 2. Güneydoğu Anadolu, Musul ve Bağdat’ta kullanılan bir makam.
Bakanay İsminin Anlamı : Güzelliği net bir şekilde görülebilen.
Bakır İsminin Anlamı : Kızıl renkli, kolay işlenir bir madde.
Baki İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Ölümsüz, kalıcı. 2. Tanrı. 3. Alt taraf.
Bala İsminin Anlamı : 1. Yavru, çocuk. 2. Bezden yapılmış bebek. 3. Bulaşık bezi. 4. Zor, güç (Çanakkale). 6. Tatar (Edirne). 7. Buğday ve arpanın içinde bulunan mercimek şeklinde siyah tanecikler (Aydın).
Balaban İsminin Anlamı : 1. İri, büyük. 2. Hazar’ın doğusundaki Türkmenlerin çalgı takımında bulunan bir çeşit oda zurnacığı. 3. Büyük davul ve davul tokmağı. 4. Bataklıklarda yaşayan, balıkçıllara benzer, eti yağlı, iri bir kuş. 5. Şişman, gürbüz. 6. Nazlı, Cilveli. 7. Kağnı tek
Balabey İsminin Anlamı : İri vücutlu ve saygı duyulan kimse.
Balaran İsminin Anlamı : Sevgili.
Balamir İsminin Anlamı : Tuna kıyılarına kadar fetihler yapmış, Türk hükümdarı.
Balatekin İsminin Anlamı : Güçlü, kuvvetli ve uyanık.
Balatürk İsminin Anlamı : Güçlü, kuvvetli Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Balaz İsminin Anlamı : Ağaç, sürgün.
Balbey İsminin Anlamı : İyiliksever, hoşgörü sahibi ve saygın kimse.
Baldaş İsminin Anlamı : Bal gibi, bala denk olan.
Baldemir İsminin Anlamı : Tatlı sert. Sevimli ve gerektiği zaman da sert olabilen kişi.
Baler İsminin Anlamı : Bal gibi tatlı kimse.
Balhan İsminin Anlamı : Bal gibi tatlı, aynı zamanda yetkili kimse.
Balkı İsminin Anlamı : Şimşek, parlayış.
Balkır İsminin Anlamı : 1. Çakan, parlayan, ışık saçan. 2. Parıltı (Bursa, İstanbul).
Balkırtan İsminin Anlamı : Tan ışığı.
Balkış İsminin Anlamı : Güzel geçen kış mevsimi.
Balla İsminin Anlamı : Şimşek, ışık, parlayış.
Balsan İsminin Anlamı : Unvanı, şanı, şöhreti tatlı adam.
Baltaş İsminin Anlamı : Bal gibi tatlı ve aynı zamanda taş gibi sert olan.
Barak İsminin Anlamı : Çok akıllı kişi.
Baran İsminin Anlamı : 1. Direnci kıran; güç, ulu, yüksek. 2. İri koç, üç senelik koç (Mardin, Bitlis). 3. Yüksek, ulu (Ödemiş).
Baranalp İsminin Anlamı : Güçlü, kuvvetli ve yiğit kimse.
Baransel İsminin Anlamı : Güç, kuvvetten gelen.
Baray İsminin Anlamı : Sonsuzluk.
Barbaros İsminin Anlamı : Büyük Türk denizcisi.
Barça İsminin Anlamı : Geniş bir topluma hâkim olan, büyük bir kitleye emir veren general, hakan, hükümdar.
Barın İsminin Anlamı : 1. Enerji, güç, kuvvet. 2. Öküzleri otlatma, doyurma (Konya).
Barış İsminin Anlamı : 1. Savaştan ya da kırgınlıktan sonra tarafların uzlaşması. Savaş durumunda olmama hali. 2. Götürü, kabala, toptan (Maçka).
Barışcan İsminin Anlamı : Barışı, candan ve yürekten isteyen kimse.
Barışkan İsminin Anlamı : Soyundan itibaren savaş yanlısı olmayan, barışsever, barıştan yana olan.
Barışta İsminin Anlamı : Savaş halinde olmayan.
Barkal İsminin Anlamı : Sağlam, güçlü ve sert olan.
Barkan İsminin Anlamı : Poyraz.
Barkın İsminin Anlamı : Gezgin, turist.
Barkıt İsminin Anlamı : 1. Küçük çocukları korkutmak için söylenen hayali yaratık. 2. Vahşi.
Barksal İsminin Anlamı : Güçlü ve sağlam olan.
Barlas İsminin Anlamı : İyi savaşan, savaşçı.
Bartık İsminin Anlamı : Heykel, anıt, kabartma.
Bartu İsminin Anlamı : 1. Güçlü, kuvvetli. 2. En eski Türk hanlarından birinin adı.
Bartunç İsminin Anlamı : Güçlü, kuvvetli.
Baruk İsminin Anlamı : Eskiden kalan kişi.
Basim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sempatik ve sevecen kimse.
Baskan İsminin Anlamı : Düşmanı yenen, düşmanı alt eden kimse.
Baskın İsminin Anlamı : 1. Kısa süreli ani hücum. 2. Bir suçun işlendiği yere ansızın girerek suçluları yakalamak.
Basri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Görmeyle ilgili, gören.
Başar İsminin Anlamı : “Bir iş veya girişimi sonuna kadar dayanarak, istenilen biçimde bitir” anlamında bir dilek.
Başaran İsminin Anlamı : Bir iş veya girişimi olumlu bir şekilde sonuca bağlayan.
Başarı İsminin Anlamı : Başarmak eylemi ya da başarılan şey.
Başat İsminin Anlamı : Benzerleri arasında güç ve önem bakımından önde gelen, üstün gelen kimse.
Başay İsminin Anlamı : Ay gibi ışıklı olan baş.
Başaydın İsminin Anlamı : Aydınlık baş.
Başbay İsminin Anlamı : Bir topluluğun başı olan kimse, önder.
Başbuğ İsminin Anlamı : Bir topluluğun lideri, başı olan kimse.
Başdemir İsminin Anlamı : Demir gibi sert başkan.
Başdoğan İsminin Anlamı : İlk olarak doğan kimse.
Başeğmez İsminin Anlamı : Baş eğmeyen, yenilmeyen, gururlu, güçlü kimse.
Başer İsminin Anlamı : Başta gelen önder.
Başhan İsminin Anlamı : Hunların ileri geleni, lider.
Başkal İsminin Anlamı : Her zaman önder ol.
Başkaya İsminin Anlamı : Temel kaya, temel taş, esas ve kaya gibi sağlam olan.
Başkaynak İsminin Anlamı : Bir pınarın en büyük kaynağı.
Başkurt İsminin Anlamı : Ural Dağları bölgesinde yaşayan Türklerin Kıpçak kolundan bir boy.
Başkut İsminin Anlamı : En büyük mutluluk.
Başman İsminin Anlamı : İleri gelen, sözü geçen kimse.
Başok İsminin Anlamı : Hedefi tam isabetle vuran keskin nişancının oku.
Başol İsminin Anlamı : Baştaki yönetici, yöneten.
Başöz İsminin Anlamı : Asıl olan hükümdar, öz yönetici.
Başsoy İsminin Anlamı : 1. Toplum içinde belirgin ve ün yapmış olan kimse. 2. Soyluların en başta geleni.
Baştemir İsminin Anlamı : Demir gibi sert, başkan anlamında.
Baştuğ İsminin Anlamı : Hükümdar tuğu, hükümdar sorgucu.
Baştugay İsminin Anlamı : Tugay komutanı.
Baştürk İsminin Anlamı : Türklerin ileri gelenleri anlamında.
Batı İsminin Anlamı : 1. Güneşin battığı yön. 2. Uygarlıkta ileri gitmiş ülkeler.
Batıbay İsminin Anlamı : Ülkenin Batı yöresini idare eden bey.
Batıbey İsminin Anlamı : Batıda sözü geçen, saygı duyulan kimseler.
Batıcan İsminin Anlamı : İçten ve sevecen kişiliği olan.
Batıhan İsminin Anlamı : Batının hükümdarı olan.
Batır İsminin Anlamı : Yiğit.
Batıray İsminin Anlamı : Hem yiğit hem de ay gibi olan.
Batırhan İsminin Anlamı : 1. Yiğit. 2. Kahraman hükümdar.
Batırkan İsminin Anlamı : Yiğitlik geçmişine sahip olan.
Batırsoy İsminin Anlamı : Yiğit ve kahraman bir soydan gelen.
Battal İsminin Anlamı : 1. Alışılmış olandan daha büyük. 2. Kahraman, yiğit ve cesur.
Batu İsminin Anlamı : 1. Üstün olan, güçlü kuvvetli. 2. Altınordu Devleti’ni kuran, Cengiz Han’ın torunu.
Batuğ İsminin Anlamı : Üstün olan yiğit, az.
Batuğhan İsminin Anlamı : Üstün olan, yiğit han.
Batuhan İsminin Anlamı : Yiğit, hükümdar.
Batuk İsminin Anlamı : Güçlü.
Batur İsminin Anlamı : Yiğit, yürekli, bahadır.
Baturalp İsminin Anlamı : Kahramanlar kahramanı.
Baturay İsminin Anlamı : Düşmanını yenmeye alışık, mert, kahraman ve yiğit kimse.
Baturhan İsminin Anlamı : Yiğit, yönetici.
Baver İsminin Anlamı : Güvenilir, inanılır.
Bayal İsminin Anlamı : Saygın ve kudretli kimse.
Bayalan İsminin Anlamı : Saygın ve etkili kimse.
Bayar İsminin Anlamı : 1. Ulu, yüce, büyük, yüksek. 2. Eskimiş toprak (Mardin).
Bayat İsminin Anlamı : 1. Tanrının adlarından biri. 2. Devlet adamları arasında saygınlığı olan kimse. 3. Tahtacı (İzmir). 4. İki ayrı cins güvercinin birleşmesinden meydana gelen melez yavru (Yozgat).
Baybars İsminin Anlamı : 1. Türk Memluk devletinin dördüncü sultanı. 2. Eski Türklerin beslediği bir tür küçük kaplan.
Baybora İsminin Anlamı : Bora gibi sert, şiddetli, güçlü, kudretli insan.
Baycan İsminin Anlamı : Zengin, cömert, gözü tok, görgülü kimse.
Bayça İsminin Anlamı : Zengin ve cömert kişi.
Baydar İsminin Anlamı : İlhanlı Devleti’nin komutanlarından.
Baydır İsminin Anlamı : Cesur ve güçlü kimse (Tokat).
Baydoğan İsminin Anlamı : Yiğit ve kahraman doğan.
Baydu İsminin Anlamı : İlhanlı hükümdarı.
Bayduhan İsminin Anlamı : Kutluk Devleti’ni kuran Kutluk Han’ın kardeşi, Maço Han’ın oğlu.
Baydur İsminin Anlamı : Yerleşim merkezinin başı. Bugünkü anlamıyla belediye başkanı.
Bayduralp İsminin Anlamı : Cesur ve yiğit kişi.
Bayer İsminin Anlamı : Zengin ve cömert kişi.
Bayezıt/Bayazıt İsminin Anlamı : 1. Tanrının yarattığı, çoğalttığı. 2. Bazı Osmanlı şehzadelerine verilen ad.
Baygüç İsminin Anlamı : Güç ve kuvvetin temsilcisi olan.
Bayhan İsminin Anlamı : Zengin ve varlıklı han.
Bayhun İsminin Anlamı : Zengin kimse.
Bayık İsminin Anlamı : 1. Doğruluğu tartışma götürmez söz (Çankırı). 2. Açık, seçik. 3. Geçici, ölümlü.
Bayır İsminin Anlamı : Dik, yamaç.
Baykal İsminin Anlamı : 1. Yabankısrağı. 2. Moğolistan’daki büyük göl.
Baykam İsminin Anlamı : 1. Doktor, hekim, tabip. 2. Sihirbaz ya da sihirle tedavi eden.
Baykan İsminin Anlamı : Soylu kimse.
Baykara İsminin Anlamı : 1. Renkli bir kuş. 2. Bilgin ve sanatçıları korumasıyla ün yapmış, Timur’un torunu, devlet adamı Hüseyin Baykara. 3. Soytarı, maskara (Isparta).
Baykır İsminin Anlamı : Mehtap, ay ışığı (Balıkesir, Kars).
Baykoca İsminin Anlamı : Kadının eşi.
Baykor İsminin Anlamı : Saygın kimse.
Baykul İsminin Anlamı : Saygın ve yardımsever kimse.
Baykurt İsminin Anlamı : 1. Malı mülkü çok olan, zengin kimse. 2. Kurt gibi güçlü ve saygıdeğer kimse.
Baykut İsminin Anlamı : Zengin ve uğurlu kimse.
Baykuta İsminin Anlamı : Zengin ve uğurlu kişi.
Baykutay İsminin Anlamı : 1. Saygın, cömert. 2. Uğurlu ay.
Baylan İsminin Anlamı : 1. Toplumun her alanında hizmeti görülen, sevilen, sayılan varlıklı kimse. 2. Nazlı, şımarık (Burdur, Denizli, Manisa, Bodrum, Marmaris). 3. Olgun ve kibar.
Bayman İsminin Anlamı : Hem zenginliği hem de tutumu, fedakârlığı, yardımseverliği, soyluluğu ile ün kazanmış, saygın ve zengin kimse.
Baynaz İsminin Anlamı : Çıralı ağacın özü (Kütahya).
Bayol İsminin Anlamı : Zengin ve saygın olması temenni edilen.
Bayraktar İsminin Anlamı : 1. Bayrak taşıyan kimse. 2. Düğünü idare eden kimse (Yozgat, Muğla).
Bayram İsminin Anlamı : Kutlanan gün, sevinç, neşe.
Bayrav İsminin Anlamı : Şiddetli.
Bayrı İsminin Anlamı : Soyu çok eskilere dayanan kimse.
Bayru İsminin Anlamı : Çok eski bir geçmişe sahip olan.
Bayruk İsminin Anlamı : Çok eski bir soydan gelen.
Baysal İsminin Anlamı : Barış, dirlik, düzenlik.
Baysan İsminin Anlamı : Adı, sanı duyulmuş, zengin ve ünlü kimse.
Baysoy İsminin Anlamı : Zengin ve saygın bir soydan gelen kimse anlamında.
Baysu İsminin Anlamı : Faziletli ve saygın kimse.
Baysungur İsminin Anlamı : Bir tür yırtıcı kuş.
Baytal İsminin Anlamı : Kısrak.
Baytaş İsminin Anlamı : Bir beye hizmet eden kimse, taş gibi güçlü olan.
Baytekin İsminin Anlamı : Zengin ve güvenilir kimse.
Baytimur İsminin Anlamı : Demir gibi sert ve saygın kimse.
Baytok İsminin Anlamı : 1. Gözü çok yükseklerde olmayan. 2. Zengin ve saygın kimse.
Baytüze İsminin Anlamı : Varlıklı ve haktan yana olan kimse.
Baytüzün İsminin Anlamı : Varlıklı ve adaletli kimse.
Bayülken İsminin Anlamı : Eski Türklerde göğün 16. katında oturduğuna inanılan barış tanrısı.
Beberuhi İsminin Anlamı : Hindi (Burdur).
Bedevi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Göçebe. 2. Seyyit Ahmed-ül Bedevî tarafından kurulan tarikat; Bedevilik tarikatından olan derviş. 3. Huysuz, ahlaksız (İncesu, Dinar, Afyon).
Bedi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Benzersiz, eşsiz. Bir eşi daha bulunmayan.
Bedih İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Çok saygın ve çok büyük bir ünü olan anlamında.
Bediî İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Beğenilen, gözü gönlü okşayan.
Bedir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Dolunay. 2. Divan edebiyatında güzelin yüzü.
Bedirhan İsminin Anlamı : Selahaddin Eyyubi soyundan Cizre beyi.
Bedis İsminin Anlamı : Açık, belli, görünen ve aşikâr olan.
Bedrettin İsminin Anlamı : 1. Dinsel ışık. 2. Temelini insanların eşitliğinden alan sosyal düşünceleriyle Anadolu’da devrim yapan, 15. yy.’ın özgür düşünceli bilginlerinden.
Bedri İsminin Anlamı : 1. Dolunayla ilgili. 2. İçi altın dolu kese.
Bedük İsminin Anlamı : Görünüşü çok şatafatlı, gösterişli, göz alıcı.
Beğenç İsminin Anlamı : Beğeni, güzel bulma.
Behçet/Behcet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sevinç, güzellik, güler yüzlülük, şirinlik.
Behiç İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Güler yüzlü, şen.
Behir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Deniz.
Behlûl İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Çok gelen kişi. 2. Hayır sahibi, çok iyi adam. 3. Harun-ül Reşîd’in kardeşinin adı olup, delice hareketleriyle meşhur olmuştur.
Behmen İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Zeki, anlayışlı, kavrayışlı. 2. Tedbirli. 3. İran hükümdarlarından İsfendiyâr’ın oğlu Erdşîr’in lakabı.
Behnan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İyimser ve sempatik kimse.
Behram İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. İran’da kurulan Sasani devleti krallığı. 2. Merih gezegeni. 3. Acem pehlivanlarından biri. 4. İran hükümdarlarından birkaçının adı; en meşhuru, yaban eşeği avına pek düşkün olan “Behrâm Gûr”dur.
Behzat İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Temiz soylu kimse. 2. Doğuştan iyiliksever kimse.
Bekam İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: İsteklerini elde etmiş kimse.
Bekata İsminin Anlamı : İleri gelen saygın.
Beke İsminin Anlamı : 1. Metin, güçlü, kudretli kimse. 2. Bank, oturulacak sıra (Çivril, Çıtak).
Beker İsminin Anlamı : 1. Güçlü, kuvvetli kimse. 2. Bekâr (İçel).
Bekir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sabah erken kalkan.
Bekiroğlu İsminin Anlamı : İri uzun taneli, sarı renkte bir üzüm (Tokat köyleri).
Bektaş İsminin Anlamı : 1. Taş gibi sert ve sağlam olan. 2. Yaşıt. 3. Akran, eş (Bornova).
Bektöre İsminin Anlamı : Geleneklerine bağlı olan.
Bektürk İsminin Anlamı : Türk geleneklerine sağlam bir şekilde bağlı olan.
Belek İsminin Anlamı : 1. Armağan. 2. Alacalı, karışık renkli (Gelendost, Erciş, Van, Harput, Elazığ).
Belen İsminin Anlamı : 1. İki dağ arasındaki geçit, yol. 2. Tepe, yüksek yer, üzeri yassı tepe, ufak tepe (Isparta, Burdur, İzmir, Mudurnu, Amas-ya, Anamur). 3. Deli (Eskişehir). 4. Issız, kimsesiz yer (Muğla).
Beler İsminin Anlamı : 1. Bulayan, bulaştıran. 2. Attila’nın dedelerinden birinin adı. 3. Saçak, dam ucu (Konya).
Belet İsminin Anlamı : Yüce, yüksek (Diyarbakır).
Belger İsminin Anlamı : Benzerlerinden ayrı olan.
Belgin İsminin Anlamı : 1. Bir şeyin benzerleri arasında tanınmasına, ayrılmasına yarayan özellik, alamet, nişan, marka. 2. Duyuş, düşünüş ve inanıştaki özellik. 3. Nişan. 4. Hedef.
Benam İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Şöhretli ve iyimser kimse. 2. Güzel, iyi, nadide.
Bender İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Liman.
Bener İsminin Anlamı : Kendisinin koruyucu olduğuna inanılan kimse.
Benzer İsminin Anlamı : Nitelik ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen, ona eş olan.
Benk İsminin Anlamı : 1. Cilt üzerindeki koyu renk leke. 2. Yıkanan çamaşırın renginin akması.
Beraat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Kurtuluş. 2. İyimserlik, olgunluk, güzellik. 3. Fazilet, meziyet.
Beran İsminin Anlamı : Koç (Bitlis).
Berat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Birine madalya ya da herhangi bir ayrıcalık verildiğini bildiren belge. 2. Osmanlı İmparatorluğu’nda bir göreve atanan, aylık bağlanan ya da ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu. 3. Su bardağı (Erzinca
Berçin İsminin Anlamı : 1. Perçin (Zonguldak, Mardin, Sivas, Niğde, Tokat). 2. Sertleşmiş toprak (Kayseri, Niğde) 3. Taş yığını (Çorum).
Berge İsminin Anlamı : İz.
Bergin İsminin Anlamı : Güçlü, kuvvetli.
Berhan İsminin Anlamı : Sağlam ve güçlü.
Berhay İsminin Anlamı : 1. Derebeyi. 2. Serseri, avare (Kütahya).
Berk İsminin Anlamı : 1. Sert, güçlü, sağlam. 2. Pırıltı, kıvılcım. 3. Metin, sert, sağlam. 4. Yaprak. 5. Yüksek sesle (Mardin).
Berka İsminin Anlamı : Kuzey Afrika’da, Doğu Fas’ta bir bölge.
Berkal İsminin Anlamı : Sağlam, güçlü ve sert ol.
Berkan İsminin Anlamı : 1. Parıldama. 2. Sağlam ve güçlü olan.
Berkant İsminin Anlamı : 1. Orta Asya’da bir sıradağ. 2. Sağlam ve güçlü olan.
Berkay İsminin Anlamı : Güçlü ve ay gibi olan.
Berke İsminin Anlamı : 1. Kamçı, değnek, kırbaç. 2. Zerdali, kayısı (Amasya, Sivas). 3. Altınordu hükümdarı Cengiz Han’ın torunu. Batuhan’ın kardeşi. 4. İz, im, eser, belge. 5. Kanape (İzmir).
Berkel İsminin Anlamı : Güçlü el, sağlam.
Berkem İsminin Anlamı : Sağlamlaştırılmış, silahlanmış halk.
Berker İsminin Anlamı : Güçlü ve sağlam er.
Berki İsminin Anlamı : Şimsek gibi parlayan, parlak olan.
Berkin İsminin Anlamı : Güçlü ve sağlam.
Berkkan İsminin Anlamı : Kanı temiz, arı, katışıksız, soylu.
Berkman İsminin Anlamı : İyi yetiştirilmiş, güçlendirilmiş kimse.
Berkmen İsminin Anlamı : İyi yetiştirilmiş, güçlendirilmiş kimse.
Berkok İsminin Anlamı : 1. Sağlam ok. 2. Celayir Devleti’nin sultanlarından.
Berkol İsminin Anlamı : 1. Sağlam ve güçlü kimse. 2. Güçlü bir koldan gelen.
Berköz İsminin Anlamı : Güçlü ve sağlam bir öze sahip olan.
Berksal İsminin Anlamı : Güçlü ve sağlam olan.
Berksan İsminin Anlamı : Adı, sanı, güçlü, sağlam bilinen.
Berksay İsminin Anlamı : Sert, kaya.
Berksin İsminin Anlamı : Güçlü, sağlam ve kuvvetli olan.
Berksoy İsminin Anlamı : Güçlü, kuvvetli bir soydan gelen.
Berksu İsminin Anlamı : Sert su.
Berksun İsminin Anlamı : Gücünü ver.
Berktan İsminin Anlamı : Tanyeri gibi güzel ve güçlü olan.
Berktin İsminin Anlamı : Güçlü ruh.
Berkün İsminin Anlamı : Sağlam ün, şan.
Bernâ İsminin Anlamı : Genç, delikanlı, yiğit.
Bermak İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Harün-ül Reşîd zamanında vezirlik eden bir ailenin Halit, Yahya, Fazıl, Cafer adlarında dört oğlunun soyadı.
Beröz İsminin Anlamı : Güçlü ve özü sağlam kimse.
Berrak İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Nurlu, pek parlak, duru, açık.
Berran İsminin Anlamı : Keskin, kesen, kesici.
Bertan İsminin Anlamı : Tanyeri gibi güzel ve güçlü kimse.
Berter İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Üstün ve değerli kişilik.
Bervar İsminin Anlamı : Dağ eteğindeki düz yol (Bitlis).
Besat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Düz arazi.
Besim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Sempatik insan. 2. Pus, hafif sis (Kayseri).
Beşaret İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Sevinç veren haber. 2. Başarmak, becermek (Tokat, Gaziantep, Elbistan, Mardin).
Beşarettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Din açısından sevinçli bir haber.
Beşer İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İnsan, bütün insanlık.
Beşir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Müjde getiren, güler yüzlü kimse.
Betik İsminin Anlamı : Yazılmış şeyler, kitap, mektup.
Betim İsminin Anlamı : 1. Bir şeyin resmi ya da heykeli. 2. Bir şeyi, bir kimseyi, bir olay ya da duyguyu betimleyen söz ya da yazı.
Betin İsminin Anlamı : Beniz (Isparta).
Bey İsminin Anlamı : 1. Kısır olan (Edirne). 2. Mide dolgunluğu (Konya). 3. Kırmızı mısır (Rize). 4. Reis, başkan, yönetici, varlıklı, saygın kişi.
Beyaz İsminin Anlamı : 1. Yarı işlenmiş keçi derisi (Isparta). 2. Ayran (Şavşat köyleri, Artvin). 3. Ak.
Beyazıt/Beyazit İsminin Anlamı : Bazı Osmanlı şehzadelerine verilen ad.
Beybars İsminin Anlamı : Pars gibi güçlü ve çevik olan bey.
Beybolat İsminin Anlamı : İradesinin gücüyle anılan saygın kişi.
Beybora İsminin Anlamı : Bora gibi fırtınalı.
Beycan İsminin Anlamı : 1. Zengin kimse. 2. Beyefendi, bey kardeşi (Ardahan köyleri, Kars).
Beyda İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Çöl.
Beydağ İsminin Anlamı : 1. Ödemiş’te bir yöre. 2. Anadolu’da çeşitli dağların adı.
Beydaş İsminin Anlamı : Dürüstlük, doğruluk, hakkaniyet.
Beydoğan İsminin Anlamı : Zengin doğan.
Beykan İsminin Anlamı : Soylu ve zengin bir geçmişe sahip olan.
Beykara İsminin Anlamı : Saygın ve sert kişi.
Beyman İsminin Anlamı : 1. Çocuğu olmayan (Kayseri). 2. İmansız, insafsız.
Beyrek İsminin Anlamı : 1. Çok kibar. 2. Kederli.
Beysan İsminin Anlamı : 1. Bey, efendi. 2. Zengin, ün.
Beytaş İsminin Anlamı : Beylerle beraber olan, onların meclis, savaş ve uğraşlarında bulunan.
Beytekin İsminin Anlamı : 1. Bir tane, yegâne, biricik. 2. Rahat ve güvenilir. 3. Boş, ıssız ve sahipsiz yer. 4. Her eyaletin başında bulunan hanzade. 5. Musul bölgesinde Beytekinler Devleti’ni kuran komutan.
Beytullah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kâbe.
Beyzade İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Saygın ve zengin kişinin oğlu. 2. Şımarık, büyütülmüş.
Beyzat İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Doğuştan soylu.
Bezirgân İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Tüccar. 2. Çok kâr peşinde olan.
Bican İsminin Anlamı : Cansız, hareket etmeyen.
Bijen İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: İran mitolojisinin önemli kahramanlarından Rüstem’in kız kardeşinin oğlu.
Bilal İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Suyla ıslatan, ıslaklık.
Bilan İsminin Anlamı : 1. Değerli taşlarla süslenmiş kılıç kemeri. 2. Cadde (Kars). 3. Deli. 3. Meyan kökü (Çankırı).
Bilbaşar İsminin Anlamı : Bilgili olup, başaran.
Bilbay İsminin Anlamı : Saygın ve bilgili kimse.
Bilek İsminin Anlamı : Bileği sağlam ve güçlü kimse.
Bilen İsminin Anlamı : Bilgisi olan, bilgili.
Bilgealp İsminin Anlamı : Bilgili ve cesur kimse.
Bilgebay İsminin Anlamı : Bilgili ve saygın kimse.
Bilgeç İsminin Anlamı : Bilen, bilgili.
Bilgeer İsminin Anlamı : Bilgili ve sözüne güvenilir kimse.
Bilgehan İsminin Anlamı : Bilgili ve hükümdar kimse.
Bilgekağan İsminin Anlamı : 1. Bilgili ve savaşçı kimse. 2. Kutluk Han’ın oğlu. Türk hükümdarı.
Bilgekan İsminin Anlamı : Bilgili, ataları olan kimse.
Bilgetay İsminin Anlamı : Çok bilen.
Bilgetürk İsminin Anlamı : En bilgili Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Bilgiç İsminin Anlamı : 1. Her konu hakkında bilgi sahibi olan kimse. 2. Bilgili olmadığı halde, bir konuda bilirmiş gibi davranan.
Bilgier İsminin Anlamı : Bilen kimse.
Bilgihan İsminin Anlamı : Göktürk İmparatoru.
Bilgin İsminin Anlamı : Her konuda bilgi sahibi olan kimse.
Bilginay İsminin Anlamı : Ay gibi aydınlık ve bilgili olan.
Bilginer İsminin Anlamı : Bilgili kimse.
Bilgünay İsminin Anlamı : Gününün değerini bilen kimse.
Bilgütay İsminin Anlamı : Çok bilen kimse.
Bilhan İsminin Anlamı : Bilgili ve yönetici kimse.
Bilkan İsminin Anlamı : Bilgili bir soydan gelen kimse.
Bilmen İsminin Anlamı : Bilgili ve saygıdeğer kimse.
Bilsay İsminin Anlamı : Bilgili ve saygıdeğer kimse.
Biltan İsminin Anlamı : Tanyeri gibi ve bilgili olan.
Biltaş İsminin Anlamı : Bilgili ve taş gibi olan kimse.
Biltay İsminin Anlamı : Bilgili ve bilgi peşinde olan kimse.
Bilyap İsminin Anlamı : Bilginin semeresini gören.
Binal İsminin Anlamı : Bin çeşit kırmızı.
Binali İsminin Anlamı : Bin defa yüce ve bilgili olan kimse.
Binalp İsminin Anlamı : Çok yiğit ve cesur kimse.
Binan İsminin Anlamı : Yaşam boyu anılacak olan.
Binay İsminin Anlamı : Bin renkli ay.
Binbaşar İsminin Anlamı : Yaşam boyu başarılı olan.
Binbay İsminin Anlamı : Yaşam boyu saygı gören.
Bingöl İsminin Anlamı : Bin tane göl.
Biniz İsminin Anlamı : 1. Birbirinden ayrılmayacak derecede çok iz. 2. Savaşçı ve akıncı Türklerin üç kıtada bıraktıkları nal izleri.
Binkan İsminin Anlamı : Soyu çok eskilere dayanan.
Binkaya İsminin Anlamı : Bin kaya gibi sert olan.
Binyaşar İsminin Anlamı : Yaşamı çok uzun süren.
Biran İsminin Anlamı : Aniden etkileyen.
Birant İsminin Anlamı : Tek ant, tek yemin.
Birce İsminin Anlamı : Biricik, tek ve eşsiz olan.
Birdal İsminin Anlamı : Tek dal.
Birge İsminin Anlamı : Birlemek, bir araya getirmek.
Birgit İsminin Anlamı : Birlikte, beraberce.
Birhan İsminin Anlamı : Biricik hakan, tek hükümdar.
Biriz İsminin Anlamı : Hep beraberiz, anlamında.
Birkan İsminin Anlamı : Aynı kandan ve aynı soydan olan kimse.
Birkök İsminin Anlamı : Belli bir soydan, aynı soydan gelen kimse.
Birmen İsminin Anlamı : Bir, benzeri ve eşi olmayan insan.
Birol İsminin Anlamı : Çevresinde ve emsalleri arasında bir tane olan.
Birsoy İsminin Anlamı : Soyu bir, kökü bir olan.
Birtan İsminin Anlamı : Bir yerde, tan gibi.
Birtaş İsminin Anlamı : Tek, bir tane, taş gibi olan.
Birtek İsminin Anlamı : Tek, yegâne, biricik ve eşsiz olan.
Bişar İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Esir. 2. Altın ya da gümüş işleme.
Bitek İsminin Anlamı : 1. Eşsiz. 2. Verimli (Afyon, Isparta, Denili, Manisa, Balıkesir, İstanbul, Kastamonu, Mardin, Kayseri). 3. Tahılın saklanmasına yarayan büyük sepet. 4. Pekmez konulan küçük küp.
Boğaç İsminin Anlamı : 1. Efsaneleşmiş bir Türk kahramanı. 2. Dede Korkut Hikâyeleri’nde azgın bir boğayı bir yumrukta öldürdüğü için bu adın verildiği rivayet edilir.
Boğatay İsminin Anlamı : Güçlü ve kuvvetli kimse.
Boğatır İsminin Anlamı : Savaşçı kimse.
Boğatu İsminin Anlamı : Boğa gibi güçlü, korkusuz, kuvvetli ve atılgan olan.
Bolat İsminin Anlamı : 1. Çelik gibi sert olan 2. Erkek arı (Afyon). 3. Fincan tepesi.
Bolcan İsminin Anlamı : Herkese karşı sevecenliğini yürekten gösteren kimse.
Bora İsminin Anlamı : 1. Yağmur getiren fırtınalı ve sert rüzgâr. 2. Küp, teneke dibinde kalan bulanık zeytinyağı. 3. Masa, konsul. 4. Erkek deve.
Boraç İsminin Anlamı : Çam ağacı ve topraktan yapılmış küçük testi (Erdek, Yozgat, Bandırma, Kayseri).
Borahan İsminin Anlamı : Sert hakan.
Borak İsminin Anlamı : Kurban.
Borakan İsminin Anlamı : Kanı kaynayan.
Boran İsminin Anlamı : 1. Rüzgâr, şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı. 2. Yabangüvercini. 3. İç sıkıntısı (Afyon). 4. Felaket, bela (Tokat, Eskişehir, Mudurnu, Niğde). 5. Haşlanmış semizotu üzerine sarmısaklı yoğurt ve yağ dökülerek yapılan yemek
Boranalp İsminin Anlamı : Sert ve yiğit kimse.
Boranbay İsminin Anlamı : Saygın ve sert kimse.
Borasu İsminin Anlamı : Rüzgârlı, yağmurlu su, deniz.
Borataş İsminin Anlamı : Rüzgârlı ve taş gibi olan.
Boratav İsminin Anlamı : Sert ve olgun kimse.
Boydak İsminin Anlamı : Özgürlüğü seven kimse.
Boysal İsminin Anlamı : Her tarafa yayılan.
Boysan İsminin Anlamı : Sırım gibi, yakışıklı delikanlı.
Bozan İsminin Anlamı : 1. Boş, sürülmemiş tarla. 2. Yenen.
Bozbala İsminin Anlamı : Cesur ve yiğit genç.
Bozdemir İsminin Anlamı : Boz renkte olan demir.
Bozdoğan İsminin Anlamı : 1. Bir çeşit doğan. 2. Yazın olan iri, sarı ve iyi cins armut (Gümüşhane, Artvin).
Bozkaya İsminin Anlamı : Boz renkli kaya.
Bozkır İsminin Anlamı : Uçsuz, bucaksız, yabanıl alan.
Bozkurt İsminin Anlamı : Göktürk efsanelerinde kutsal sayılan kurt.
Bozyel İsminin Anlamı : Yağmurdan önce esen lodos rüzgârı.
Bozyiğit İsminin Anlamı : Güçlü, kuvvetli kişi.
Böke İsminin Anlamı : 1. Güçlü ve kahraman kimse. 2. Reis. 3. Pehlivan. 4. Büyümemiş kavun (Aksaray, Niğde).
Bökleş İsminin Anlamı : Boğa (Alanlı, Aydın).
Börteçin İsminin Anlamı : Demir dağı eriterek Türkleri Ergenekon’dan çıkartan demirci.
Börühan İsminin Anlamı : Savaşçı, hükümdar.
Bucak İsminin Anlamı : Dağ zirvesi.
Budak İsminin Anlamı : 1. Ağacın dal olacak sürgünü. 2. Dalın gövde içindeki başlangıç yeri. 3. Damların üstünü düzeltmekte veya yağmurdan sonra çatlakları kapatmakta kulanılan silindir şeklindeki taş (Konya).
Buğra İsminin Anlamı : Erkek deve.
Buğrahan İsminin Anlamı : İlk İslam devletini kuran Türk hükümdarlarından bazılarına verilen ad.
Buğratekin İsminin Anlamı : Türk hükümdarlarından birinin adı.
Bulak İsminin Anlamı : 1. Kaynak, pınarın gözesi. 2. Bela, felaket (İzmir). 3. Sersem (Artvin). 4. Hırsız, kaçakçı yatağı (Bitlis).
Bulat İsminin Anlamı : Son Kazan beylerinden birinin adı.
Bulgan İsminin Anlamı : Bilge kişi.
Bulgu İsminin Anlamı : 1. Yeni bulunan şey. 2. Anlayış.
Bulgubay İsminin Anlamı : Saygın ve anlayışlı kimse.
Buluç İsminin Anlamı : Buluş.
Bulunç İsminin Anlamı : İç evren, vicdan.
Buluş İsminin Anlamı : 1. İlk defa yeni bir şey yaratma. 2. Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen bir şeye ulaşma veya yöntem geliştirme. 3. Konu, duygu, düşünce ve hayalde, başkalarının etkisinden sıyrılarak bunların işlenişinde yeni bir yol tutma.
Bulut İsminin Anlamı : 1. Su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan hava olayı. 2. Büyük kristal tepsi (Kars).
Bulutay İsminin Anlamı : Bulut gibi buğulu ve ay gibi güzel olan.
Buluthan İsminin Anlamı : Bulut gibi yükseklerdeki hakan.
Buluttekin İsminin Anlamı : Bulut gibi tekin olan.
Bumin İsminin Anlamı : Göktürk Devleti’nin kurucusu.
Burak İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Hz. Muhammed’in Miraç’ta bindiği atın adı.
Burcu İsminin Anlamı : 1. Dört beş yaşında erkek deve (Yalnız Finike-Antalya). 2. Sakız ağacı tomurcuğu (Kazancı , Konya).
Burç İsminin Anlamı : 1. Filiz. 2. Sarp, yamaç, kayalık. 3. Ökseotu. 4. Karabiber (Afyon). 5. Kışın hayvanlara yem olarak verilen. Söğüt, kavak gibi ağaçların yeşil kabuğu. 6. Bir çeşit çiçek (İçel). 7. Karın ağrısı (Niğde). 8. Su ve seller önüne yapılan bent (Artvin).
Burçak İsminin Anlamı : Yer elması biçiminde, siyah kabuklu ve kırlarda kendiliğinden yetişen bir bitki (Denizli, Eskişehir, Kayseri, Mardin, Niğde, Konya).
Burçin İsminin Anlamı : Bir tür geyik.
Burhan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bir şeyi ispat etme aracı, kanıt.
Burhanettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Hak yolu gösteren kimse. 2. Hak yolunda olan.
Burtaş İsminin Anlamı : Kapı altına konulan genişçe ve sağlam taş (Gaziantep).
Buyruk İsminin Anlamı : 1. Emir (Muğla). 2. Önder, amir, sözcü (Isparta, Kütahya, Denizli).
Buyrukçu İsminin Anlamı : Emir veren, emreden.
Büğdüz İsminin Anlamı : 1. Oğuzların 24 boyundan biri. 2. Büküntü düzleyen.
Büke İsminin Anlamı : 1. Bilgili, akıllı, zeki. 2. Sapa (Kütahya). 3. Güçlü, elebaşı, pehlivan yapılı.
Büker İsminin Anlamı : Bükme işini yapan kimse.
Bülent/Bülend İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yüksek, yüce.
Bünyamin İsminin Anlamı : Hz. Yakup’un oğullarından biri.
Bürçe İsminin Anlamı : Kurt yavrusu.
Bürkan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yanardağ. 2. Beyaz tenli adam. 3. Alaca çekirge.
Bürküt İsminin Anlamı : Kartal.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar