Bebeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu ve Tedavisi

İdrar (İYE), özellikle küçük kız bebeklerde daha fazla olmak üzere sık görülür. Gelişmekte olan ülkelerde bakteri kültür antibiyogramı genellikle
yapılamadığından, tanı klinik belirtiler ve idrar mikroskobisine dayanır.

bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu

Bebeklerde Enfeksiyon Teşhisi

Küçük çocuklarda, İYE’ nin fizik muayene bulguları kusma, ateş, huzursuzluk ya da büyüme geriliği gibi özgül olmayan belirtilerdir. Daha büyük çocuklarda karın ağrısı, idrar yaparken ağrı ya da sık idrar yapma daha özgül belirtiler olabilir.

Bebeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavi

Çocuğa aşağıdaki durumlar dışında ev tedavisi verin

Yüksek ateş ve sistemik bulgular varsa (her şeyi kusma ya da içememe, emememe gibi)
Pyelonefrit belirtileri varsa (bel ağrısı ya da duyarlılığı) ya da Bebek küçükse
Ağızdan kotrimoksazol (kg başına 4 mg trimetoprim / 20 mg sulfametoksazol,
12 saatte bir) 5 gün süreyle verin. Bunun yerine, yerel E. Coli ve diğer
İYE etkeni Gram negatif bakterilerin yerel direnç kalıplarına ve antibiyotik bulunabilirliğine göre ampisilin, amoksisilin ve sefaleksin de kullanılabilir.
Eğer birinci sıra antibiyotiğe iyi yanıt verilmemişse ya da çocuğun durumu kötüleşirse, gentamisin (7.5 mg/kg IM günde 1 kez) ve ampisilin (50 mg/ kg IM/IV 6 saatte bir) ya da parenteral sefalosporin verin. Piyelonefrit (kostovertebral açıda duyarlılık ve yüksek ateş) ya da sepsis gibi komplikasyonları düşünün.
İki aylıktan küçük bebeklere ateş düşünceye kadar gentamisin (7.5 mg/kg IM günde 1 kez) verin; sonra yeniden değerlendirerek sistemik enfeksiyon bulguları arayın. Yoksa yukarıda anlatıldığı gibi ağızdan ilaçla tedaviyi sürdürün.

bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu tedavisi

Tedavi için destekleyici bakım

Çocuğun, enfeksiyonun temizlenmesi ve dehidratasyonun engellenmesi için yeterli düzeyde sıvı alımının sağlanması gerekir.
Bunu sağlamak için içmesi ya da emzirilmesi teşvik edilmelidir.

İzlem

Bir yaşından küçük erkek çocuklarda tüm İYE ataklarını, diğer çocuklarda birinciden sonraki atakları, nedeni bulmak için araştırın.
Bunun için gerekli radyolojik ve ultrasonografik incelemelerin yapılabileceği bir kuruma sevk gerekebilir.

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunu önlemek

  • Kız bebeklerde alt bakımının önden arkaya yapılması, su dolu banyoya özellikle
  • kız bebeklerinin oturtulmaması korunmada önemlidir.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar