0 – 3. Ayda Bebeklerin Gelişimi Nasıldır? Bebek Gelişimi

0-3 Ay Bebek Gelişimi

0 – 3. Ayda bebeklerin gelişim özellikleri, motor gelişimi, algısal gelişimi, dil gelişimi ve sosyal gelişimi.

bebeklerde motor gelişimi – 0 – 3. Ayda Bebeklerin Gelişimi

0-3 Ay Bebeklerde Motor Gelişimi

 1. Yeni doğan bebek karnından tutularak havada tutulduğunda başı öne düşer,
 2. Beşikten kaldırıldığında baş desteklenmezse gevşek kalır ve düşer,
 3. Yüzükoyun bırakıldığında başını sağa ya da sola çevirebilir,
 4. Kol ve bacaklarında ani hareketler ve duruş değişiklikleri gösterir,
 5. Oturur konuma geçirilmeye çalışıldığında başı belirgin bir biçimde geride kalır,
 6. Avuçlarında ve elinin tamamında yakalama refleksleri görülür,
 7. 1.ayında çenesini yerden ve yataktan kaldırabilir,
 8. 2.ayında yakınındaki nesnelere uzanır,
 9. Kollarını simetrik olarak sallayabilir,
 10. Başı çok az geride kalır ya da hiç kalmaz,
 11. Yüzükoyun konumda önkollarından destek alarak başını ve üst göğsünü iyice yukarı kaldırabilir,

0-3 Bebeklerde Ay Algısal Gelişim

Bebeklerde Algısal Gelişim
 1. Yeni doğan bebek görme alanı içindeki parlak cisimleri fark edebilir,
 2. Yeni doğan bebek anne sesini diğer seslerden ayırt edebilir,
 3. Yeni doğan bebek sese tepki verir ve başını sesin geldiği yöne çevirebilir,
 4. Yeni doğan bebek dört basit tadı(tatlı, ekşi, acı, tuzlu) algılayabilir,
 5. 1-2 haftalık bebek annesinin ten kokusunu diğer kokulardan ayırabilir,
 6. 3.haftadan itibaren meme emerken annesinin yüzünü incelemeye başlar,
 7. 2.ayında annesinin yüzünü diğer yüzlerden ayırabilir,
 8. Yavaş hareket eden bir nesneyi takip eder,
 9. 2.ayın sonunda sadece annesinin memesini emer,
 10. 3.ayında objenin nerede olduğu ile değil ne olduğu ile ilgilenir,
 11. Çevresine bakabilmek için başını amaçlı olarak çevirir,
 12. Yüzü önünde kendi elleri ve parmaklarıyla oynar,
 13. Kendisiyle konuşulduğunda bazen de yalnızken zevkle kendi kendine sesler çıkarır,
 14. Sesin kaynağını aramak için başını sağa sola hareket ettirebilir,

0-3 Ay Bebeklerin Dil Gelişimi

Bebeklerin Dil Gelişimi – 0 – 3. Ayda Bebeklerin Gelişimi
 1. Yeni doğan bebek ağlarken, kısa ve derin soluklar alırken konuşmanın temelini oluşturur,
 2. Ağlama sırasında seslerin çıkarılması için gerekli çene ve dil hareketlerini tekrarlayarak ses ve solunum düzenleme becerisi kazanır,
 3. 2.ayın sonundan itibaren daha az ağlamaya başlar,
 4. Rahat ve hoşnut durumlarında kumru gibi sesler çıkarır,

 

 

 

0-3 Ay Bebeklerin Sosyal Gelişimi

Bebeklerin Sosyal Gelişimi
 1. Yeni doğan bebeğin yüz ifadesi belirsiz ve anlamsızdır,
 2. 5-6 haftalıkken sosyal gülümseme ve tepki biçimindeki sesli ifadeleri gelişir,
 3. 3. aya doğru tanıdık durumlara tepki vermeye başlar. Yemek, banyo, vb. gibi faaliyetlere ilişkin hazırlıkları fark eder ve tepki verir.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar