Ç İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Ç harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Erkek Bebek İsimleri – Ç

Ç harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
Ç ile başlayan güzel erkek isimleri, tarihi isimler, dini isimler, mitolojik isimler ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Çağ İsminin Anlamı : 1. Saz. 2. Yaprakları hayvanlara yedirilen bitki. 3. Şıra süzmeye yarayan tahta tekne. 4. Kümes hayvanlarının erkeklik uzvu.
Çağaboğan İsminin Anlamı : Gecekuşu (Sivas).
Çağaçan İsminin Anlamı : Yaptığı bir keşif, buluş, güçlü bir eser ya da yarattığı büyük bir tarihi olayla yeni bir çağ açan büyük insan.
Çağaçar İsminin Anlamı : Yaptığı keşif veya buluşla, yarattığı bir eser ya da sebep olduğu olayla yeni bir çağ açan kişi.
Çağakan İsminin Anlamı : Yeni bir çağ açanların soyundan gelen ya da bu soydan geldiğine inanılan kimse.
Çağan İsminin Anlamı : Bayram, şenlik.
Çağatay İsminin Anlamı : 1. Altı ayını doldurmamış küçük tay. 2. Cengiz Han’ın yasalarına bağlılığıyla ün yapan, Cengiz Han’ın oğlu.
Çağbay İsminin Anlamı : Bu çağın soylusu, efendisi.
Çağda İsminin Anlamı : Yaşadığımız zamanda, bu süreçte.
Çağın İsminin Anlamı : Yıldırım, şimşek.
Çağır İsminin Anlamı : Şarap, şıra, dar yol, çakır.
Çağkan İsminin Anlamı : Canlı, dinamik, çalışkan.
Çağlan İsminin Anlamı : Delta, çatalağız.
Çağlar İsminin Anlamı : Çağlayan, çoşkulu, canlı.
Çağlasın İsminin Anlamı : Çağlayan su gibi aksın.
Çağlayan İsminin Anlamı : Köpüre köpüre akan, küçük şelale.
Çağlayangil İsminin Anlamı : Coşkulu insanlar birliği.
Çağlayantürk İsminin Anlamı : Coşkulu Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Çağlı İsminin Anlamı : 1. Güçlü, kuvvetli. 2. Namusuna düşkün.
Çağman İsminin Anlamı : Çağın insanı.
Çağrı İsminin Anlamı : 1. Davet. 2. Doğan kuşu, çakır kuşu. 3. Unvan.
Çağrıbey İsminin Anlamı : Selçuklu Devleti’nin kurucularından olan.
Çağveren İsminin Anlamı : Çağa adını veren kimse.
Çaka İsminin Anlamı : Parıltı, ışık, kıvılcım.
Çakabey İsminin Anlamı : Oğuzların 11 yy.’da İzmir bölgesine egemen olan beyi. Maceralı hayatı Bizans İmparatoru’nun kızı Anna’nın yazdığı kitapta anlatılan Kotalmış oğlu Süleyman Şah’ın Anadolu’yu fethetmeye çalıştığı sırada Orta Anadolu’da Bizanslılarla savaşan ve İzmir yöresin
Çakan İsminin Anlamı : Parıldayan, ışık veren.
Çakar İsminin Anlamı : 1. Kıvılcım. 2. Deneyim sahibi kimse.
Çakıl İsminin Anlamı : 1. Küçük ve orta boy taş parçası. 2. Taze fasulye (Sakarya). 3. Pide (İncirli, Gölpazarı). 4. Çamursuz ve harçsız örülmüş taş duvar (Dikili, Çanakkale).
Çakım/Çakın İsminin Anlamı : 1. Şimşek. 2. Kıvılcım, şerare.
Çakır İsminin Anlamı : 1. Yeni olgunlaşmaya başlamış meyve. 2. Gönül, iç, can. 3. Isırgan otu. 4. Bir çeşit kup. 5. Pürüz, sertlik. 6. Karışık içki, şarap.
Çakırbey İsminin Anlamı : Mavi gözlü ve saygın kimse.
Çakırca İsminin Anlamı : 1. Çakıra benzeyen. 2. Pamuk kozasının açılmak üzere olan hali.
Çakırer İsminin Anlamı : Çakır gözlü erkek.
Çakmak İsminin Anlamı : 1. Kıvılcım çıkaran çelik. 2. Ateş çıkaran taş.
Çakman İsminin Anlamı : 1. Amacına erişen. 2. Süt mavisi.
Çakmur İsminin Anlamı : 1. Yarı uykulu bakış. 2. Sert taş.
Çalak İsminin Anlamı : 1. Atak ve çabuk davranan kimse, atik. 2. Deli. 3. Rüzgâr etkisiyle kışın kar tutmayan açık yerler. 4. Dallı budaklı ağaç. 5. Erkek domuzun dişi. 6. İşaret, iz.
Çalap İsminin Anlamı : 1. Tanrı. 2. Ateş.
Çalapkulu İsminin Anlamı : Tanrı kulu.
Çalgan İsminin Anlamı : Taşlık ve meyilli su yatağı.
Çalık İsminin Anlamı : 1. Çabuk ve delice hareket eden. 2. Bir tarafa eğrilmiş, çarpık. Verev kesilmiş. 3. Savaşta aldığı kılıç darbesiyle kolu kopmayıp boşlukta sallanan. 4. Yeniçeri Ocağı’ndan çıkarılan defterden silinen. 5. Tasavvufta dünyevi işlerden sıyrılıp Yaradan’a yöne
Çalıkbey İsminin Anlamı : Çabuk, hızlı ve zengin kimse.
Çalım İsminin Anlamı : Gösterişli tavır, ilgi, vuruş.
Çalış İsminin Anlamı : 1. Emek harcama. 2. Cenk; çarpışma.
Çalışkan İsminin Anlamı : Çok çalışan, emek harcayan.
Çalkan İsminin Anlamı : 1. Su birikintisi. 2. Suyun hızla akan yeri (Erzurum).
Çaltı İsminin Anlamı : Küçük ve dikenli orman.
Çambel İsminin Anlamı : Çamlık yöre, yer.
Çamer İsminin Anlamı : Çam kokulu ve yiğit kimse.
Çandır İsminin Anlamı : 1. Melez. 2. Dikbaşlı, kavgacı. 3. Keçe. 4. Yarım, bitmemiş. 5. Gök yüzlü. 6. Boz renkli bir cins kuş.
Çankaya İsminin Anlamı : Ankara ilinin güneyinde cumhurbaşkanlığı köşkü, elçilikler ve benzeri binaların bulunduğu tepe, semt.
Çapan İsminin Anlamı : 1. Tehlikeli. 2. Alkışlama. 3. Düğün yemeği yapan aşçı. 4. Engelli. 5. Yaş ağaçtan eğilerek yapılan çiftte zincir işini yapan aygıt. 6. Ceket. 7. Kaput bezi.
Çapar İsminin Anlamı : 1. Huysuz, ters adam. 2. Cesur, yürekli. 3. Sarışın, mavi veya yeşil gözlü, çilli insan. 4. Benekli, alacalı hayvan. 5. Çiçek bozuğu yüz. 6. Sırnaşık.
Çapın İsminin Anlamı : Saldırı, hücum.
Çapkan İsminin Anlamı : 1. Saldırı amacıyla hücum eden. 2. Hızlı koşan.
Çarman İsminin Anlamı : Neşeli.
Çavdar İsminin Anlamı : 1. Buğdaygillerden, çok türü bulunan bir un bitkisi. 2. Arabanın ön ve arka tekerleklerinin bağlandığı uzun ağaç.
Çavlan İsminin Anlamı : Şelale.
Çavlı İsminin Anlamı : 1. Ünü, şöhreti olan. 2. Şahin kuşu.
Çavsar İsminin Anlamı : Yiğit, kahraman, yılmaz.
Çavuş İsminin Anlamı : 1. Yol gösteren. 2. Orduda bir rütbe.
Çayan İsminin Anlamı : 1. Mavi gözlü kimse. 2. Kızak. 3. Arpa başağı.
Çaylan İsminin Anlamı : Çay ve ırmağın geçit yeri.
Çeber İsminin Anlamı : El işlerinde usta, dikkatli, becerikli, açıkgöz, cesur kimse.
Çebi İsminin Anlamı : Bir yaşındaki keçi yavrusu. Meyve vermiş bağ.
Çeçen İsminin Anlamı : 1. Kafkasya’da yaşayan bir halka verilen ad. 2. Zeki. 3. Hitabet yeteneği olan. 4. Yakışıklı.
Çelebi İsminin Anlamı : Görgülü, terbiyeli, olgun kimse.
Çelem İsminin Anlamı : Yiğit, şalgam.
Çelen İsminin Anlamı : 1. Yakışıklı, delikanlı, akıllı, açıkgöz kimse. 2. Tepelerin kar tutmayan kuytu yeri (Niğde).
Çelet İsminin Anlamı : Şımarık, haylaz, atılgan, haylaz çocuk.
Çelik İsminin Anlamı : 1. Su katılarak sağlamlaştırılmış demir. 2. Güçlü irade. 3. Kısa kesilmiş dal. 4. Köklenmesi için yere dikilen dal.
Çelikbaş İsminin Anlamı : Güçlü ve saygın kimse.
Çelikel İsminin Anlamı : Çelik gibi güçlü el.
Çeliker İsminin Anlamı : Güçlü ve kuvvetli olan kimse.
Çelikhan İsminin Anlamı : Güçlü, kuvvetli hükümdar.
Çelikkan İsminin Anlamı : Güçlü ve kuvvetli bir soydan gelen, geçmişi güçlü olan kimse.
Çelikkanat İsminin Anlamı : Her yanından güç ve kuvvet fışkıran kimse.
Çelikkaya İsminin Anlamı : Çelik gibi kuvvetli ve kaya gibi sert olan.
Çelikkol İsminin Anlamı : Kolları çelik gibi kuvvetli olan.
Çeliköz İsminin Anlamı : Yüreği çelik gibi güçlü olan.
Çeliksoy İsminin Anlamı : Güçlü ve kuvvetli bir soydan gelen.
Çeliktaş İsminin Anlamı : Çelik gibi güçlü ve taş gibi sert olan.
Çelikten İsminin Anlamı : Çelik gibi sağlam olan.
Çeliktürk İsminin Anlamı : Çelik gibi kuvvetli ve sağlam olan.
Çelikyay İsminin Anlamı : Güçlü ve esnek olan.
Çelikyürek İsminin Anlamı : Güçlü bir yüreğe sahip olan kimse.
Çelim İsminin Anlamı : 1. Gösterişli. 2. Kuvvet, güç.
Çerçi İsminin Anlamı : Köy, pazaryeri ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak, tefek, tuhafiye eşyası satan gezginci esnaf.
Çerkez İsminin Anlamı : Kafkas halklarından birinin adı.
Çerme İsminin Anlamı : Çay kıyılarında sulu ve yeşil yer.
Çetin İsminin Anlamı : 1. Sert, inatçı, engelli. 2. Ökse otu (Niğde).
Çetinalp İsminin Anlamı : Yenilmez gücü, ezilmez iradesi ile savaşan zorlu kahraman.
Çetinay İsminin Anlamı : İnatçı ama ay kadar zarif kimse.
Çetinel İsminin Anlamı : Sert ve inatçı kimse.
Çetiner İsminin Anlamı : Sert, inatçı, er ve yiğit kimse.
Çetinkaya İsminin Anlamı : Kaya gibi sert ve inatçı kemse.
Çetinok İsminin Anlamı : Hızlı ve sert kimse.
Çetinöz İsminin Anlamı : Özünde sert ve inatçı olan kimse.
Çetinsoy İsminin Anlamı : İnatçılığı ve sertliği soyundan gelme olan.
Çetintaş İsminin Anlamı : Taş gibi sert ve inatçı olan kimse.
Çetintürk İsminin Anlamı : Sert ve inatçı Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Çetinyiğit İsminin Anlamı : Sert, inatçı ve cesur kimse.
Çevik İsminin Anlamı : 1. Kıvrak, hareketli ve atik davranan kimse. 2. Palamut (İçel).
Çevikbir İsminin Anlamı : Çeviklikte üstüne olmayan kimse.
Çevikel İsminin Anlamı : Kıvrak ve hareketli kimse.
Çeviker İsminin Anlamı : Kıvrak, hareketli ve yiğit kimse.
Çeviköz İsminin Anlamı : Her işinde atik olan.
Çeviksoy İsminin Anlamı : Atikliği ve hareketliliği soyundan gelme olan.
Çeviktürk İsminin Anlamı : Atik ve hareketli Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Çevikyiğit İsminin Anlamı : Korkusuz ve atılgan kimse.
Çevren İsminin Anlamı : Gökyüzünün yerle birleşmiş gibi olduğu yer, ufuk.
Çıdam İsminin Anlamı : 1. Sabır, dayanıklılık, tahammül gösterme. 2. Sabırlı kimse.
Çıdamlı İsminin Anlamı : Sabırlı kimse.
Çığ İsminin Anlamı : 1. Dağ tepelerinden kopan ve yuvarlandıkça büyüyen kar yığını. 2. Süt kazanlarının üzerini kapatmak için kamıştan yapılan örtü. 3. Ucu dikenli bir çeşit kamış. 4. Tavan arası. 5. Çığlık, haykırış.
Çığıl İsminin Anlamı : İnsan kalabalığı.
Çınar İsminin Anlamı : 1. Geniş yapraklı, kalın gövdeli, uzun boylu bir ağaç. 2. Kendisinden güç alınan kimse.
Çınay İsminin Anlamı : Billur gibi, parlak, şeffaf, kristal gibi ışık saçan ay.
Çıray İsminin Anlamı : Yüz güzelliği ve çehre.
Çiltay İsminin Anlamı : Çilli tay.
Çiner İsminin Anlamı : Doğru, dürüst insan.
Çintan İsminin Anlamı : Tan zamanı.
Çizmen İsminin Anlamı : Yol açan, yol gösteren, kılavuz, önder.
Çoban İsminin Anlamı : Davar, koyun, keçi, manda, sığır sürülerini güden, otlatan kimse.
Çoğan İsminin Anlamı : Çöven, kökü ve dalları köpüren bitki.
Çoğaş İsminin Anlamı : Güneş.
Çokan İsminin Anlamı : Dağ zirvesi ya da zirveye ulaşan.
Çokar İsminin Anlamı : Güçlü, büyük ve soylu kimse.
Çokay İsminin Anlamı : 1. Çok olan, çokluk. 2. Birden fazla ayın güzelliği, aydınlığı.
Çoker İsminin Anlamı : Yiğitliği ve erliği fazla olan, çok fazla kahraman.
Çokman İsminin Anlamı : Gürz.
Çokmert İsminin Anlamı : Herkese karşı dürüst ve mert olan.
Çolak İsminin Anlamı : Sakatlığı olan kimse.
Çölaşan İsminin Anlamı : Zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilen.
Çölbey İsminin Anlamı : Çöl ağası.
Çölbeyi İsminin Anlamı : Çöl ağası.
Çölgeçen İsminin Anlamı : Zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilen.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar