C İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

C harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Erkek Bebek İsimleri – C

C harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
C ile başlayan güzel erkek isimleri, tarihi isimler, dini isimler, mitolojik isimler ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Cabbar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Kuvvet ve kudret sahibi olan. 2. Çingene (Afyon, Isparta, Eskişehir, Konya).
Cabir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Zorlayan, bir kimseye bir şeyi zorla yaptırmaya çalışan, cebreden.
Cafer İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Küçük akarsu. 2. Hz. Ali’nin kardeşi olup, Muta muharebesinde bayrak tutarken iki elini de kaybederek öldürülmüş kişi.
Cahit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Çalışan, çabalayan. 2. Bilerek inkâr eden.
Cahiz İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Korkusuz ve cesur kimse.
Calav İsminin Anlamı : Kılıksız (Isparta).
Camgöz İsminin Anlamı : 1. Üzüm teveklerinin köklerini mahveden bir kurt. 2. Afacan çocuk.
Can İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık, ruh. 2. Yaşama, yaşam. 3. Güç, dirilik. 4. Kişi, birey. 5. İnsanın kendi varlığı. 6. Tasavvufta, Bektaşilik ve Mevlevilikte ta
Canal İsminin Anlamı : Cana bağlı, canla ilgili, cana yakın.
Canalp İsminin Anlamı : Yüreğinde güç ve sevgi olan kimse.
Canaltay İsminin Anlamı : İçten ve yürekten kimse.
Canay İsminin Anlamı : Yeni ay.
Canaydın İsminin Anlamı : Yüreği temiz ve ferah kimse.
Canbar İsminin Anlamı : Alışverişte ara bulan.
Canbay İsminin Anlamı : Saygın ve yüreği temiz olan.
Canberk İsminin Anlamı : Sağlam, canlı, metin.
Canbolat İsminin Anlamı : Canı pek, çelik gibi sağlam ve sert yaradılışlı olan.
Canbulat İsminin Anlamı : Çelik gibi sağlam ve sert yaradılışta olan.
Candaner İsminin Anlamı : Sevecenliğin koruyucusu olan.
Candar İsminin Anlamı : Candan ve içten.
Candaş İsminin Anlamı : Dost, arkadaş, yoldaş.
Candeğer İsminin Anlamı : Uğruna her şeyi göze alınabilecek kadar sevilen.
Candemir İsminin Anlamı : Özü demir gibi, sağlam kişilikli olan kimse.
Candoğan İsminin Anlamı : Doğuştan sevimli ve içten olan kimse.
Canel İsminin Anlamı : Dostluk eli, uzatılan el.
Caner İsminin Anlamı : Çok içten ve sevilen.
Cangiray İsminin Anlamı : Sevecenlik ve içtenlik yaraşır anlamında.
Cangür İsminin Anlamı : Canlı, neşeli ve hareketli olan.
Canip İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yan, taraf, yön.
Cankat İsminin Anlamı : Yaşama gücü veren, canlılık ve neşe katan.
Cankurt İsminin Anlamı : İçten ve sadık kimse.
Cankut İsminin Anlamı : 1. Neşe, mutluluk 2. Talih, şans. 3. Neşe, mutluluk, talih, baht.
Canol İsminin Anlamı : İçten ve sevecen olan anlamında.
Canpolat İsminin Anlamı : İçtenliği ve yürekliliği çelik gibi sağlam olan.
Cansal İsminin Anlamı : İçtenliğini ve sevecenliğini çevresine de saçan.
Cansen İsminin Anlamı : Canla ilgili, candan.
Cansın İsminin Anlamı : Gönülden, içten ve tatlı.
Cansoy İsminin Anlamı : 1. Canlı ve neşeli bir soydan gelen. 2. Dost kimse.
Cansunar İsminin Anlamı : Can veren, yaşam veren.
Cansunay İsminin Anlamı : Can veren, ruh veren, yaşam veren.
Cantaş İsminin Anlamı : Candan olan.
Cantekin İsminin Anlamı : Sakin, huzur veren, uğurlu, güvenilir ve değerli olan.
Cantürk İsminin Anlamı : Can gibi insanın içini kıpırdatan, yaşama sevinci veren kimse.
Canur İsminin Anlamı : Yağmur.
Canyurt İsminin Anlamı : Yurdunu büyük bir içtenlikle seven kimse.
Caran İsminin Anlamı : Güzel kokan bir tür çiçek.
Cavcav İsminin Anlamı : Boş, gereksiz laf.
Caver İsminin Anlamı : Su tutulan yer.
Cavit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sonsuz, ebedi, sonrasız, ölümsüz.
Caymaz İsminin Anlamı : Sözünü tutan, ne olursa olsun sözünden dönmeyen kimse.
Cazim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Karar veren, kesen.
Cebbar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Kuvvet ve kudret sahibi olan kimse. 2. Becerikli, açıkgöz, cesur. 3. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi.
Cebe İsminin Anlamı : Atın eşkin yürüyüşü.
Cebealp İsminin Anlamı : Silahlanmış ve hazır durumda bekleyen savaşçı.
Cebel İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dağ.
Ceben İsminin Anlamı : Bir Oğuz boyu.
Cebesoy İsminin Anlamı : Silahlarla ilgilenen bir soydan gelen.
Cebrail İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dört melekten biri.
Cedit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yeni.2. Yeni olan, yeni ortalığa çıkmış olan.
Cefa İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sıkıntı, zahmet, eza.
Celadet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yiğitlik, cesurluk.
Celal İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Büyüklük, yücelik, ululuk. 2. Kızgınlık.
Celalettin İsminin Anlamı : 1. Büyüklük, ululuk. 2. Hışım (Tanrının sıfatlarından).
Celasun/Cilasun İsminin Anlamı : Babayiğit, boylu poslu, sağlıklı kimse.
Celayir İsminin Anlamı : Moğol ırkının kollarından biri.
Celil İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Çok büyük ve ulu kimse.
Celilay İsminin Anlamı : Ulu, yüce ve yüksek ay.
Cem İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yanında, nezdinde bulunmak. 2. Hükümdar, şah. 3. Doğu mitolojisinde şarap ve içkinin mucidi. 4. Süleyman Peygamber’in lakabı. 5. Fatih Sultan Mehmet’in oğlunun adı. 6. Cam. 7. Büyük İskender’in lakabı.
Cemal İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Güzel yüz, güzellik. 2. Tasavvufta Tanrının mutlak güzelliği.
Cemalettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dinin güzelliği
Cemi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Toplanmış.
Cemil İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Güzel. 2. Tanrının adlarından biri. 3. Mekteplerde verilen mükâfat.
Cemşah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Hükümdar.
Cemşir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Hükümdar.
Cemşit İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Mitolojide İran şahı.
Cenani İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yürekten, gönülden.
Cenap İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Şeref, onur.
Cengâver İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Savaşçı, bahadır, cesur ve yiğit kimse.
Cengel İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Orman.
Cengiz İsminin Anlamı : 1. Güçlü ve korkusuz kimse. 2. Asıl adı Temuçin olan, Büyük Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu (1155-1227). 3. Yenilmez (Ordu, Tokat).
Cengizhan İsminin Anlamı : Moğol İmparatorluğu’nu kuran Türk hükümdarı.
Cenk İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Savaş. 2. Tek avucun aldığı kadar şey.
Cenker İsminin Anlamı : Savaşçı, iyi savaşan kimse.
Cenup İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Güney.
Ceran İsminin Anlamı : 1. Sevimli, uzun boylu, güzel gözlü insan. 2. Kırmızı renkli bir çeşit çiçek.
Ceren İsminin Anlamı : Ceylan
Cerbeze İsminin Anlamı : 1. Beceriklilik. 2. Serinkanlılık.
Cerit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bekâr.
Cesaret İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yiğitlik, mertlik, atılım.
Cesim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İri, büyük.
Cesur İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yürekli, korkusuz.
Cetik İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Olgun.
Cevahir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Mücevherler, süs taşları.
Cevat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Cömert.
Cevdet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. İyilik, zarafet. 2. Mükemmelyet, olgunluk.
Cevheri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bir şeyin özü ile ilgili olan.
Cevri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Güçlü, kuvvetli. 2. Anlayan, kavrayan.
Cevval İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Hareketli, yerinde duramayan. Sürekli olarak hareket halinde olan.
Ceyhun İsminin Anlamı : 1. Tevrat’a göre cennetin dört nehrinden biri. 2. Su gibi akan ve çevresini mutlu eden, iyilik, güzellik, temizlik.
Cezair İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Adalar.
Cezlan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Mutluluk içinde olan.
Cezmi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Kesin kararlı. 2. Bildiğim, bildik.
Cezri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Köktenlikle ilgili.
Cibar İsminin Anlamı : Bebek, süt çocuğu.
Cidal İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kavga, savaş, dövüş.
Cihan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Dünya, âlem.
Cihanbay İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Dünyanın en saygın kişisi.
Cihanbey İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Tüm dünyanın saygı duyduğu kimse.
Cihandar İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Dünyayı zapt etmek isteyen.
Cihaner İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Dünyayı koruyan.
Cihanerk İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Tüm dünyanın en kudretlisi, en güçlüsü.
Cihangir İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Dünyayı zapt etmek isteyen kimse.
Cihanhan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Bütün dünyanın hükümdarı.
Cihanmert İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Dünyanın en dürüst, sözüne en çok güvenilir insanı.
Cihanşah İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Dünyanın hükümdarı.
Cihanşan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Dünyaya şan salmış ve bununla belirli bir üne kavuşmuş olan kimse.
Cihantürk İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Dünya ve âleme şan, şöhret salmış olan Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Cihar İsminin Anlamı : Vücut ağrılarını geçirmekte kullanılan, beze sürülmüş kara sakız.
Cihat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Din uğruna yapılan savaş. 2. Yön, taraf.
Cindoruk İsminin Anlamı : En yüksek yer, zirve.
Cingöz İsminin Anlamı : 1. Bilgili, kültürlü (Eskişehir). 2. İnce, zayıf (Sivas). 3. Küçük gözlü (Ordu).
Civan İsminin Anlamı : Sulama işinde kullanılan suyun devamlı ve düzenli akmasını sağlayan su yollarını idare eden memur.
Civanmert İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Mert yaradılışlı ve yüce gönüllü olan yiğit.
Civanşir İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Genç aslan.
Coşan İsminin Anlamı : 1. Coşku duyan, coşkulu, heyecanlı. 2. İçi, içine sığmayan.
Coşar İsminin Anlamı : Her zaman için coşkuyu içinde taşıyan.
Coşkun İsminin Anlamı : 1. Coşan, coşkulu, heyecanlı. 2. İçi içine sığmayan, çok duyarlı, aşırı heyecanlanan, duyguları ateşli ve hızlı olan.
Coşkunay İsminin Anlamı : Coşkun mizaçlı, kıvrak duygulu, çabuk coşmaya meyilli kimse.
Coşkuner İsminin Anlamı : Çok duyarlı ve çok heyecanlı erkek.
Coşkunsu İsminin Anlamı : Su gibi coşkun ve her zaman heyecanlı olan.
Coşkuntürk İsminin Anlamı : Coşkulu, heyecanlı, içi içine sığmayan Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Coşkuntan İsminin Anlamı : Tan vaktinin coşkusunu yüreğinde taşıyan kimse.
Cömert İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Eli açık, verimli.
Cudi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Cömert, eli açık. 2. Doğu’da bir dağ.
Cuma İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Müslümanlarda kutsal gün. 2. Haftanın 6. günü.
Cumali İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: En kutsal gün.
Cumhur İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Topluluk, kalabalık, halk. Topluluk içinde bulunma hali. 2. Başıboş kalabalık.
Cura İsminin Anlamı : 1. Dost, arkadaş, sevgili. 2. Güzel ve uyumlu ses. 3. Bir tür halk sazı. 4. Küçük atmaca. 5. Ufak tefek, gelişmemiş. 6. Erkek atmaca.
Cüneyt İsminin Anlamı : Küçük asker, askercik.
Cüret İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Atılganlık, cesaret, yiğitlik.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar