Çocukların Başına Gelebilecek Ev Kazaları

Çocukların Başına Gelebilecek Ev Kazaları

0-1 Yaş Arası Dönemde:

Düşme, boğulma, yanık, zehirlenme kazaları sık görülmektedir.

Çocuklarda Ev Kazaların Önlenmesi

çocukların başına gelebilecek ev kazaları penceler

Karyola seçimi bebek için uygun olmalı, karyolanın kenarları daima çekili
olmalı, bebek odada 5 dk bile yalnız bırakılacaksa karyolasına koyulmalı,
Bebek evde yalnız başına bırakılmamalı, uygun bebek bakıcısı tutulmalı
Plastik torbalar ve balonlar bebekten uzak tutulmalı
Bebeğin küçük objelerle oynamasına izin verilmemeli,
Bebeğe sert yiyecekler verilmemeli,
Zehirli maddeler bebeğin ulaşamayacağı yerlere koyulmalı,
Isıtma sisteminin ve bacaların yılda bir kez kontrolü yapılmalı,
Tüm pencerelerde emniyet mandalı olmalı,
Yürüteç kullanılmamalı,
Evde sigara içilmemeli,
Yangın sırasında kaçabilecek çıkış yolu planlanmış olmalı,
Evde yangın-duman alarmı olmalı,
Yanıcı maddeler evde tutulmamalı,
Bebeği tutarken sıcak içeceklerin içilmemeli ve taşınmamalı,
Isıtıcıların önüne güvenlik perdesi koyulmalı,
Çocuğun tuvalette, banyoda yalnız başına bırakılmamalı,
Aspirasyon nedeni ile boğulan çocuğa nasıl müdahale edilmesi gerektiği bilinmeli.

Bir Yaş Sonrası:

Zehirlenme, düşme, yanma/ haşlanma ve boğulma kazaları sık
görülmektedir

çocukların başına gelebilecek ev kazaları elektrik

Çocuklarda Ev Kazalarının Önlenmesi İle İlgili Öneriler

 • Çocuklar evde yalnız bırakılmamalı,
 • Güvenilir ve tecrübeli çocuk bakıcısı seçilmeli,
 • Plastik torbalar ve balonlar çocuktan uzak tutulmalı,
 • Yaşa göre oyuncak seçilmeli
 • Çocuğa hava yolunu tıkayıcı yiyecekler verilmemeli
 • Tüm pencerelerde emniyet mandalı olmalı,
 • Çocuğa hava yolunu tıkayıcı yiyecekler verilmemeli
 • Merdivenlerin girişine ve çıkışına güvenlik kapısı koyulmalı,
 • Çocuk yatağının pencereden uzak yerleştirildiğine dikkat edilmeli,
 • Elektrik kabloları çocukların ulaşamayacağı yükseklikten korumalı olarak geçirilmeli,
 • Tüm silahlarnı cephaneliklerini boşaltılarak ayrı yerde kilitli saklanmalı,
 • İlaçları, deterjanları ve diğer zehirli maddeleri orijinal kaplarında, ayrı dolaplara çocukların ulaşamayacakları yerlerde kilitli olarak saklanmalı.
 • Eski ilaçlar atılmalı, ilk yardımı öğrenilmeli ve ipeka şurubu bulundurulmalı
 • Yangın kaçış planı hazırlanmış olmalı,
 • Mutfakta yangın söndürücü, evde yangın-duman alarmı bulunmalı,
 • Evde sıcak su tesisatının ısısı ayarlanmalı, sıcak kaplar çocukların ulaşamayacağı yerlere koyulmalı,
 • Çim biçme aleti çocuklar bahçede iken kullanılmamalı,
 • Üstü açık kaplarda (kova, leğen, küvet, vb) su saklanmamalı, saklanıyor ise üstünü kapatarak veya banyo kapılarını sıkıca kapatarak çocuğun girişi engellenmeli,
 • Araç güvenliği (araç koltuğu, emniyet kemeri ve arka koltukta seyahat edilmesi) sağlanmalı,
 • Yanıklar, haşlanmaların önlenmeli,
 • Çocuğun gittiği diğer evler olabilecek kazalar yönünden incelenmelidir.
çocukların başına gelebilecek ev kazaları yanıklar

Yanıklar

Yanma ya da haşlanma, çocuklarda yüksek mortalite riski oluşturmaktadır.
Sağ kalanlarda kozmetik bozukluklar ya da hastanede uzun ve ağrılı bir yatış
nedeniyle psikolojik travma oluşabilmektedir.

Değerlendirme

Yanıklar kısmi ya da tam kat (derin) olabilir. Tam kat bir yanık, derinin tüm
tabakalarının yok olduğu ve rejenere olmayacağı anlamına gelmektedir.

İki soru sorun:

 • Yanık ne kadar derin?
 • Tam kat yanıklar siyah ya da beyaz renkli, genellikle kuru, duyusuz ve
 • basmakla solmayan bir yapıdadır.
 • Kısmi yanıklar pembe ya da kırmızı renkli, kabarcıklı ya da sulanan ve ağrılıdır.
 • Vücudun ne kadarı yanık?
 • Yaşa göre uygun bir vücut yüzey alanı çizelgesi kullanın.
 • Yanık alanını hesaplamak için bunun yerine çocuğun avucunu da kullanabilirsiniz.
 • Bir çocuğun avucu, toplam vücut yüzeyinin yaklaşık %1’i kadardır.

Çocuklarda Yanık Tedavisi

Yanıkları vücut yüzeyinin %10’dan fazlasını kaplayan çocuklar, yüz, eller, ayaklar, perine, eklemleri içeren yanığı olan çocuklar, dairesel yanığı olan çocuklar ve ayaktan tedavi edilemeyen olgular yatırılmalıdır.
Çocukta duman solumaya bağlı solunumsal hasar olup olmadığına bakın.

Solunum sıkıntısı bulguları varsa, oksijen desteği sağlayın
Ağır yüz yanıkları ve inhalasyon hasarları solunum yolu tıkanıklığını engellemek için erken entübasyon ya da trakeostonomi gerektirebilir.
Sıvı tedavisi (yanık miktarı toplam vücut yüzeyinin %20’sinden fazla olduğunda gerekir). Ringer laktat + %5 glukoz, %5 glukozlu serim fizyolojik ya da yarı yarıya sulandırılmış serum fizyolojikle %5 glukoz kullanın. İlk 24 saat: Sıvı gereksinimini hesaplarken, idame sıvısına ek sıvı gereksinimini ekleyin (her %1 yanık alanı için 4 ml/kg)
Toplam sıvının yarısını ilk 8 saatte, kalanını izleyen 16 saatte verin.

Örnek: 20 kg çocuk %25 yanıklı.
İlk 24 saatlik toplam sıvı = (60 ml/saat x 24 saat) + 4 ml x 20 kg x %25 yanık
= 1440 ml + 2000 ml
= 3440 ml (1720 ml ilk 8 saatte)

İkinci 24 saatte

İlk gün için hesaplanan sıvının 1/2-3/4’ünü verin.
Sıvı verirken çocuğu yakından izleyin (kalp atım hızı, solunum hızı, kan basıncı ve idrar miktarı).
Anemiyi düzeltmek ya da derin yanıklarda kan kaybını karşılamak için kan verilebilir.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar