D İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

D harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Erkek Bebek İsimleri – D

D harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
D ile başlayan güzel erkek isimleri, tarihi isimler, dini isimler, mitolojik isimler ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Dadal İsminin Anlamı : Ahmak, saf, bön, şaşkın, sersem (Niğde, Konya).
Dadaloğlu İsminin Anlamı : 19. yy.’da Anadolu’da yaşamış ünlü bir halk ozanı.
Dadaş İsminin Anlamı : 1. Erkek kardeş. 2. Delikanlı, yiğit kimse. 3. Doğu’da seslenme sözü olarak da kullanılır. 4. Baba (Revan ve köyleri, Azerbaycan). 5. Mert, cesur (Erzurum). 6. Arkadaş, (Osmancık, Konya). 7. İkiz. 8. Aynı yaştaki küçük çocuklar.
Dağaşan İsminin Anlamı : Zor işlerin üstesinden gelmeyi başaran.
Dağdelen İsminin Anlamı : Dağları delecek denli azim sahibi olan kimse.
Dağhan İsminin Anlamı : 1. Oğuz Tanrılarından biri. 2. Dağlar hükümdarı.
Dağtek İsminin Anlamı : Tek dağ.
Dağtekin İsminin Anlamı : Issız, bozkır dağ.
Dahi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Olağanüstü zeki ve yetenekli.
Daim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sürekli, sonsuz.
Dalan İsminin Anlamı : 1. Dal gibi ince. 2. Atılgan.
Dalay İsminin Anlamı : Deniz.
Dalayer İsminin Anlamı : Deniz eri.
Dalca İsminin Anlamı : Dal gibi ince, uzun ve narin kimse.
Daldal İsminin Anlamı : Kahraman, cesur kimse.
Dalkılıç İsminin Anlamı : Kılıcı elinde, hazır bekleyen.
Dalokay İsminin Anlamı : Çok beğenilen, sevilen.
Dalyan İsminin Anlamı : 1. Deniz, göl ve ırmaklarda, kıyılara yakın yerlerde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri. 2. Cüsseli ve sağlıklı kimse.
Damar İsminin Anlamı : 1. Canlıların kan akışını sağlayan sistem. 2. Madenin bol bulunduğu kanal. 3. İnsandaki inatçı karakter.
Danış İsminin Anlamı : Bilgisi nedeniyle kendisine sürekli fikir sorulan kimse.
Danışman İsminin Anlamı : Belli konularda bilgisine başvurulan kimse.
Danışment İsminin Anlamı : Başvurulan kimse.
Danyal İsminin Anlamı : Kökeni İbranice – İsmin Anlamı: Kutsal kitapta adı geçen İsrail peygamberi.
Darcan İsminin Anlamı : Sabırsız, aceleci.
Davas İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: İlaç, umar.
Davaz İsminin Anlamı : Katık.
Daver İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Doğru ve adil yöneten kimse.
Davran İsminin Anlamı : Harekete geç, atak yap.
Davud İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Sevgili. 2. Sesi güzel. 3. İsrailoğullarının bir hükümdarı ve peygamberi.
Dayanç İsminin Anlamı : Dayanma gücü.
Dayanışma İsminin Anlamı : Yardımlaşma, destekte bulunma.
Dayar İsminin Anlamı : Hazır, tamamlanmış olan.
Dayende İsminin Anlamı : Bağışlayan.
Dayı İsminin Anlamı : 1. Birini kollayıp, gözeten kimse. 2. Annenin erkek kardeşi. 3. Külhanbeyi.
Dede İsminin Anlamı : 1. Ata. 2. Bazı dervişlere verilen ad. 3. Annenin ya da babanın babası. 4. Kalıp, yürek. (Afyon, Isparta, Burdur, Denizli) 5. Genç baba (Kerkük). 6. Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça, imame (Burdur). 7. Ocağın iki yanıda kibrit, sacayak vb.
Değer İsminin Anlamı : 1. Bir şey için biçilen kıymet. 2. Bir şeyin ya da kimsenin taşıdığı yüksek ve yararlı nitelikler. 3. Bir şeyin yerinde olması, aykırı görülmemesi.
Değmer İsminin Anlamı : Seçkin, nitelikli ve kabul gören.
Deha İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. İnsan zekâsının ulaşabildiği en yüksek nokta. 2. Binek ve koşum hayvanlarını yürütme ünlemi (Yeşilova, Burdur, Denizli, Çivril).
Dehri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Zaman ve dünyaya ait olan, zaman ve dünyayla ilgili olan. 2. Çok bilgili kimse.
Delice İsminin Anlamı : 1. Davranışları aşırı, deli gibi olan. 2. Buğdaygillerden genellikle buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli yabani bir bitki.
Delibaş İsminin Anlamı : 1. Yiğit, cesur (Mersin). 2. Delice hareketler yapan çocuk (Lüleburgaz ve çevresi).
Delikan İsminin Anlamı : 1. Coşkulu, yerinde duramayan. 2. Çocukluk çağından erişkinliğe geçen kimse.
Demir İsminin Anlamı : 1. Dayanıklı, dövülgen ve birkaç işlemden geçirildikten sonra elde edilen sert ve sağlam bir tür maden. 2. Bir tenekelik ölçek (Afyon). 3. Odun ve çıra parçalamakta kullanılan, ağız kısmı çelik, diğer kısımları demirden yapılan kesici aygıt, tahra (Ankara
Demirağ İsminin Anlamı : 1. Demirden yapılmış ağ. 2. Demiryolları.
Demiralp İsminin Anlamı : Demir gibi sağlam, dayanıklı, güçlü, yiğit kişi.
Demiray İsminin Anlamı : Demir gibi sağlam ve ay gibi parıldayan.
Demirbağ İsminin Anlamı : 1. İlişkilerinde demir gibi sert olan. 2. Maddi ve manevi bakımdan demir gibi sağlam bağ.
Demirbaş İsminin Anlamı : 1. Her zaman varolan. 2. Bir yerde kullanılan, bir yere kayıtlı olan, bir görevliden öbürüne teslim edilen eşya.
Demirbilek İsminin Anlamı : Bileği demir gibi güçlü olan.
Demirbüken İsminin Anlamı : Demir gibi güçlü ve sağlam bir yapıya sahip olan.
Demircan İsminin Anlamı : Demir gibi sağlam ve içten olan.
Demirdelen İsminin Anlamı : Demiri delecek bir kuvvete sahip olan.
Demirdöven İsminin Anlamı : Demirci, demiri işleyen.
Demirel İsminin Anlamı : Demirden eli olan, güçlü ve kuvvetli olan.
Demirer İsminin Anlamı : Demir gibi sağlam olan ve yiğitliği ile bilinen.
Demirezen İsminin Anlamı : Demiri ezebilecek kadar güçlü bir yapıya sahip olan.
Demirgüç İsminin Anlamı : Demir kadar güçlü, sert ve sağlam olan.
Demirhan İsminin Anlamı : Güçlü ve sağlam hükümdar.
Demiriz İsminin Anlamı : Ulu ve güçlü kişinin çizdiği doğru yol.
Demirkan İsminin Anlamı : 1. Özü, aslı demir gibi olan. 2. Aslı Timurkan’dır. Timur’un kanını taşıyan yiğit kişi.
Demirkaya İsminin Anlamı : Demir gibi sağlam ve kaya gibi sert olan.
Demirkıran İsminin Anlamı : Demiri kırabilecek kadar güçlü olan.
Demirkol İsminin Anlamı : Demir gibi güçlü kolları olan.
Demirkök İsminin Anlamı : Kökleri sağlam olan.
Demirok İsminin Anlamı : Ok kadar hızlı ve demir gibi güçlü ve sağlam olan.
Demirol İsminin Anlamı : Demir gibi sağlam olan.
Demiröz İsminin Anlamı : Özünde demir gibi sağlam olan.
Demirpençe İsminin Anlamı : Elleri demir gibi sert olan.
Demirsoy İsminin Anlamı : Soyu güçlü olan kişi.
Demirsu İsminin Anlamı : Demir gibi sağlam ve su gibi berrak olan.
Demirşah İsminin Anlamı : Demir gibi sağlam hükümdar.
Demirtaş İsminin Anlamı : 1. Demir gibi sağlam ve taş gibi sert olan. 2. Hereke Kalesi‘ni fetheden Kara Ali’nin oğlu. Rumeli Muharebeleri’nde Lala Şahin Paşa’nın maiyetine katıldı. Yenice ve Yanbolu’yu aldıktan sonra Rumeli Beylerbeyi oldu. Yıldırım’ın Timur’la yaptığı Ankara Sava
Demirtekin İsminin Anlamı : Sağlam ve uğurlu olan.
Demirtürk İsminin Anlamı : Demir gibi sağlam Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Demiryürek İsminin Anlamı : Yüreği demir gibi sağlam olan.
Demren İsminin Anlamı : Ok ve kargı gibi ilkel silahların ucundaki sivri ve delici demir.
Dengiz İsminin Anlamı : 1. Deniz. Yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan geniş ve tuzlu su kütlesi. 2. Bu su kütlesinin belli bir parçası.
Dengizer İsminin Anlamı : Deniz eri.
Denizalp İsminin Anlamı : Cesur ve bahadır denizci.
Denizel İsminin Anlamı : Eli deniz gibi bolluk getiren kimse.
Denizer İsminin Anlamı : Denizci, deniz yiğidi.
Denizhan İsminin Anlamı : 1. Oğuz destanına göre Oğuz Han’ın altı oğlunun en küçüğü, Oğuz Han batı illerinin yönetimini Deniz Han’a verdi. 2. Oğuz mitolojisine göre Deniz Han tabiat Tanrılarından sayılır. Sembolü Çakır Kuşu’dur. 3. Denizler hükümdarı.
Denizmen İsminin Anlamı : Denizi seven adam.
Deniztekin İsminin Anlamı : Uğur getiren deniz.
Denk İsminin Anlamı : 1. Uygun. 2. Değer, biçim, ölçüt olarak eşit.
Denkel İsminin Anlamı : Eşitlik, uygunluk, eşit insanlar.
Denker İsminin Anlamı : Ölçülü, uyumlu kişi.
Denktaş İsminin Anlamı : Eşitliği, adaleti seven.
Denli İsminin Anlamı : 1. Kadar anlamında üstünlük derecesi belirtir. 2. Sözlerinde ve davranışlarında her zaman uygunluk arayan, ölçülü, ince düşünceli. 3. Terbiyeli ve saygılı.
Denlisoy İsminin Anlamı : Terbiyeli ve saygılı soydan gelen.
Denlitürk İsminin Anlamı : Terbiyeli ve saygılı Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Deprem İsminin Anlamı : Zelzele, yersarsıntısı.
Derinkök İsminin Anlamı : Kökü çok eskilere dayanan.
Derinöz İsminin Anlamı : Özü çok derin ve sağlam olan.
Derinsoy İsminin Anlamı : Soyu, geçmişi çok eskilere dayanan.
Derlen İsminin Anlamı : Düzenli ol, hazırlan.
Derviş İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Eskiden bir tarikata girerek yaşayışını onun yasa ve törelerine uydurmuş kimse. 2. Alçakgönüllü ve her şeyi hoş gören kimse. 3. Fakir ve ihtiyaçlı kimse.
Derya İsminin Anlamı : 1. Araba ve kağnılarda buğday sapı, ot taşınırken düşmemesi için arabanın yan kanatlarına çakılan dikine ağaçlar (Sivas, Eskişehir). 2. Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Deniz.
Destan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Hikâye, kıssa. 2. Hile, mekr, tezvîr. 3. Rüstem’in babasının lakabı
Devin İsminin Anlamı : 1. Hareket, dönüşüm. 2. Emek harcama, çaba gösterme. 3. Çırpınmak, kıvranmak, tepinmek (Bayındır, Konya). 4. Yanıp yakılmak, dert yanmak (Anamur). 5. Altüst olmak (Berik ve Gavurdağı Yörükleri). 6. Kaşınmak (Adana, İçel).
Deviner İsminin Anlamı : Emek harcayan yiğit.
Devlet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Toprak bütünlüğüne bağlı kalarak siyasi açıdan örgütlenmiş bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. 2. Mutluluk, talih. 3. Talih, kut. 4. Büyük rütbe, mevki.
Devran İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dünya, felek, zaman, talih, kader, devir.
Devrimer İsminin Anlamı : 1. Devrimin askeri, devrimci. 2. Kısa zaman içinde gerçekleştirilen ve olumlu yönde önemli değişimlere neden olan hareketin neferi.
Dıraz İsminin Anlamı : 1. Uzak. 2. Derin. 3. Delikanlı (Bozhöyük). 4. İnsanı gücendirecek söz.
Dızman İsminin Anlamı : 1. Uzun boylu, iri yapılı. 2. Cahil. 3. Kart teke. 4. Taşınması güç olan eşya.
Dikbaş İsminin Anlamı : 1. İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmeyen. 2. Kurumlu.
Dikdal İsminin Anlamı : Dik duran dal.
Diken İsminin Anlamı : Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi bölümlerinde bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batan çıkıntılardan her biri.
Diker İsminin Anlamı : Başı dik duran erkek.
Dikmen İsminin Anlamı : 1. Dağların en yüksek yeri (Bursa göçmenleri). 2. Yayla (Kaşköprü). 3. Dikilerek meydana gelen ağaçlık.
Diksoy İsminin Anlamı : Baş eğmeyen bir gelenekten gelen.
Diktaş İsminin Anlamı : Kırılmayan, taş gibi olan.
Dilaver İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yiğit ve cesur kimse.
Diler İsminin Anlamı : Bir şeyin gerçekleşmesi için dilekte bulunan kimse; bir şeyi yürekten isteyen kimse.
Dilercan İsminin Anlamı : Gönülden ve içten isteyen, dileyen.
Dilmen İsminin Anlamı : Güzel konuşan, dil ustası, birçok dil bilen.
Dilşad/Dilşat İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Gönlü hoş, sevinmiş.
Dimrah İsminin Anlamı : İnsafsız.
Dincel İsminin Anlamı : Eli güçlü ve sağlıklı, sağlam kişi.
Dinç İsminin Anlamı : Güçlü ve sağlıklı.
Dinçalp İsminin Anlamı : Cesur ve sağlıklı kimse.
Dinçay İsminin Anlamı : Güçlü, sağlıklı ve aynı zamanda ay kadar güzel olan.
Dinçer İsminin Anlamı : Güçlü, sağlıklı ve yiğit erkek.
Dinçerk İsminin Anlamı : 1. İktidarda olan güç. 2. Sağlam kimse.
Dinçgil İsminin Anlamı : Sağlam ve sağlıklı bir aileden gelen.
Dinçkal İsminin Anlamı : Her zaman için sağlıklı olması dilenen kimse.
Dinçkaya İsminin Anlamı : Sağlıklı ve kaya gibi sert ve sağlam olan.
Dinçkol İsminin Anlamı : Sağlıklı ve güçlü kol.
Dinçkök İsminin Anlamı : Kökü çok ve sağlam olan.
Dinçmen İsminin Anlamı : Sağlam, güçlü ve sağlıklı olan.
Dinçol İsminin Anlamı : Sağlam, güçlü ve sağlıklı ol.
Dinçöz İsminin Anlamı : Özü sağlam.
Dinçsan İsminin Anlamı : Sağlıklı oluşuyla anılan kimse.
Dinçsay İsminin Anlamı : Saygın ve sağlıklı kimse.
Dinçsel İsminin Anlamı : Dinçliğe dayalı, dinçlikten ötürü, kaynağı dinçlik olan, dinçliğin verdiği güç, dinçliğin kazandırdığı başarı.
Dinçsoy İsminin Anlamı : Güçlü ve sağlıklı bir soydan gelen, ırsi bir hastalığı olmayan.
Dinçtaş İsminin Anlamı : Sağlıklı ve taş gibi olan.
Dinçtürk İsminin Anlamı : Türk gibi sağlıklı olan.
Dindar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dini vecibelerini yerine getiren kimse.
Direnç İsminin Anlamı : Dayanma, karşı koyma gücü.
Diribaş İsminin Anlamı : Kurnaz.
Dirican İsminin Anlamı : Sağlıklı ve güçlü kimse.
Dirik İsminin Anlamı : Diri ve canlı kimse.
Diriker İsminin Anlamı : Diri ve canlı erkek.
Diril İsminin Anlamı : Canlan, doğrul, neşelen anlamında bir dilek.
Dirim İsminin Anlamı : Hayat, yaşam. Yaşama ve yaşayış.
Dirimtekin İsminin Anlamı : Uğur getiren hayat, mutlu yaşam.
Dirisoy İsminin Anlamı : Soyu canlı olan.
Dirlik İsminin Anlamı : 1. Düzen. Mutluluk ve refah. 2. Huzura kavuşma.
Doğan İsminin Anlamı : 1. Yırtıcı bir kuş. 2. Oluşma, dünyaya gelme.
Doğanalp İsminin Anlamı : Doğan gibi yırtıcı ve yiğit olan.
Doğanay İsminin Anlamı : Ayın ilk doğuş zamanı.
Doğanbey İsminin Anlamı : 1. Doğan gibi yırtıcı ve bey gibi zengin kimse. 2. Haçlılar Niğbolu önlerine geldikleri zaman bu kalenin dizdarı olan Osmanlı komutanı.
Doğancan İsminin Anlamı : 1. Doğan kuşu gibi bir karaktere sahip olan. 2. Yırtıcı ve sert, aynı zamanda içten ve samimi olan.
Doğaner İsminin Anlamı : Doğan gibi yiğit kimse.
Doğangün İsminin Anlamı : 1. Yeni gün. 2. İnsana neşe ve mutluluk getiren yeni gün, gündoğumu.
Doğanhan İsminin Anlamı : Yırtıcı doğan kuşunu anımsatan hükümdar.
Doğansoy İsminin Anlamı : Doğan kuşu gibi yırtıcı bir soydan gelen.
Doğantan İsminin Anlamı : 1. Tan zamanı doğan. 2. Ağaran gün.
Doğruer İsminin Anlamı : Yalanı olmayan, dürüst.
Doğrul İsminin Anlamı : Doğru ol.
Doğruol İsminin Anlamı : Yalansız, dürüst ol.
Doğruöz İsminin Anlamı : Yalansız benlik.
Doğu İsminin Anlamı : 1. Güneşin doğduğu yönde kalan bölge. 2. Kulaksız koyun ya da keçi (Saraybahçe). 3. Küçük kulaklı davar (Kaçar aşireti). 4. Kağnıyı durdurmaya yarayan kazık.
Doğudan İsminin Anlamı : Doğu yönünden.
Doğuer İsminin Anlamı : Doğulu erkek.
Doğuhan İsminin Anlamı : Doğunun hükümdarı.
Doğukan İsminin Anlamı : Doğu halkından olan. Soyu doğudan gelen.
Doğuş İsminin Anlamı : Doğmak eylemi ya da biçimi.
Doğuştan İsminin Anlamı : Doğumla birlikte gelen, doğumsal.
Dolay İsminin Anlamı : 1. Çevre. Bir yeri kuşatan yakın yerlerin tümü. 2. Tepelerin derelere doğru uzanan girintili çıkıntılı yerleri. 3. Sınır. 4. Bir yanı dağ olan yol ve suyun kıyısında bir şerit gibi uzanan kara parçası. 5. Uzak akrabalık. 6. Herhagi bir varlığın belden aş
Donaray İsminin Anlamı : Ocak ayı (Ünye, Ordu).
Donat İsminin Anlamı : 1. Hazırla, süsle. 2. Donma salgını (Bağyaka, Finike, Antalya).
Dora İsminin Anlamı : 1. Zirve, şahika. 2. Raf.
Doran İsminin Anlamı : 1. Boylu poslu adam (Gümüşhane, Yozgat). 2. Yiğit. 3. Mısır çiçeği.
Doru İsminin Anlamı : Gövdesi kızıl, bacakları ve yelesi kara olan at.
Doruk İsminin Anlamı : 1. Dağ ve ağaç gibi yüksek şeylerin en yüksek noktası. 2. Tomruk (Kelkit). 3. Büyümemiş ağaç (Sivas). 4. Kibirli (Merzifon). 5. Akıl (Afyon). 6. Mide (Kars).
Dorukhan İsminin Anlamı : Hükümdarların en büyüğü.
Dorukan İsminin Anlamı : En soylu kanı taşıyan.
Doruktekin İsminin Anlamı : En büyük uğur, şans, talih.
Dost İsminin Anlamı : 1. Güvenilir, sevilen, yakın arkadaş. 2. İyi geçinen, aralarında iyi ilişkiler bulunan. 3. Bir şeye düşkün olan.
Dölek İsminin Anlamı : 1. Düz, engebesiz arazi. 2. Tarlanın verimsiz kısmı. 3. Uslu, terbiyeli, ağırbaşlı (Afyon, Muğla, Antalya.) 4. Uyanık, dikkatli. 5. Dürüst, ciddi, mert. 6. Yaşı kırkı geçen kimse (Ankara). 7. Güzel, iyi (Niksar, Konya). 8. Doğru, düzgün. (Bursa, İzmit, An
Dölen İsminin Anlamı : Dertsiz, huzurlu insan.
Dönmez İsminin Anlamı : Verdiği sözden, tuttuğu yoldan, inancından dönmeyen.
Dönmezer İsminin Anlamı : Sözünde duran yiğit.
Duman İsminin Anlamı : Yanma sonucunda oluşan sis, gaz.
Dumlu İsminin Anlamı : Tek namlu ve fişekli tüfek.
Dumrul İsminin Anlamı : Dede Korkut Hikâyeleri’nde adı geçen bir kahraman. Deli Dumrul.
Dura İsminin Anlamı : Bırakın kalsın, yapılmasın.
Durak İsminin Anlamı : 1. Taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer. 2. Cümle sonundaki nokta ölçüsüyle yazılmış şiirlerde ölçü kalıpları içinde durma yerleri.
Dural İsminin Anlamı : 1. Değişmeden kalan, sakin. 2. Sakin olması temenni edilen.
Duran İsminin Anlamı : 1. Varlığını sürdüren. 2. Yerinde kalan.
Duraner İsminin Anlamı : Bekleyen kişi.
Durcan İsminin Anlamı : Bekleyen, samimi ve candan kimse.
Durgun İsminin Anlamı : 1. Dingin, sakin, kımıldamayan. 2. Neşesiz, keyifsiz, sessiz; canlı olmayan. 3. Sönük, hareketsiz.
Durguner İsminin Anlamı : 1. Dingin, sakin, kımıldamayan kimse. 2. Neşesiz, keyifsiz, sakin, canlı olmayan kimse.
Durhan İsminin Anlamı : İktidarda kalmayı başaran , hüküm sürmeye devam eden kimse.
Durkaya İsminin Anlamı : Eski ve yaşlı kaya.
Durmuş İsminin Anlamı : Kalan, yaşayan.
Dursun İsminin Anlamı : 1. Kalsın. 2. Yaşasın, varolsun.
Dursuncan İsminin Anlamı : En içten ve yürekten dost.
Durualp İsminin Anlamı : İçten, yürekten ve cesur kimse.
Durucan İsminin Anlamı : İçten, sevecen, temiz kişi.
Duruhan İsminin Anlamı : Kendi gücünden emin olan.
Duruiz İsminin Anlamı : İçten, sevecen iz.
Duruk İsminin Anlamı : 1. Hareketli olmayan, belirli bir süre değişmeyen. 2. Berraklaşmış, arınmış ve saf. 3. Boy atmamış, gelişmemiş (Giresun). 4. Yutulamayan, boğazda kalan yiyecek. (Şebinkarahisar) 5. Yoğurt konulan taştan oyma kap (Pınarbaşı).
Durukal İsminin Anlamı : Temiz ve saf kal.
Durukan İsminin Anlamı : Temiz ve saf kan. Temiz bir soydan gelen.
Durul İsminin Anlamı : Berraklaşma, saflaşma, arınma.
Duruöz İsminin Anlamı : Özünde içten, sevecen ve temiz olan insan.
Durusan İsminin Anlamı : Şanına ve şöhretine rağmen mütevazılığını sürdüren.
Durusel İsminin Anlamı : Temiz ve berrak akan sel.
Durusoy İsminin Anlamı : Temiz ve duru bir soydan gelen.
Durusu İsminin Anlamı : Saf, temiz ve berrak su.
Duruşah İsminin Anlamı : Kendi gücünden emin olan.
Durutan İsminin Anlamı : Tan vaktinin derin sessizliği.
Durutekin İsminin Anlamı : Saf ve temiz olan uğur.
Durutürk İsminin Anlamı : Temiz Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Duyal İsminin Anlamı : Hassas, duygulu ve çabuk duygulanan.
Duysal İsminin Anlamı : Duygu ile ilgili, duygusal.
Dülge İsminin Anlamı : Deste.
Dülger İsminin Anlamı : Yapıların kaba ağaç işlerini yapan usta.
Dündar İsminin Anlamı : 1. Arkayı gözeten, artçı asker. 2. Erkete.
Düşün İsminin Anlamı : Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.
Düzel İsminin Anlamı : Düzgün ve doğru olması temenni edilen.
Düzen İsminin Anlamı : 1. Ev, bark. 2. Ufak tefek öte beri (Karamürsel). 3. Elbise (Pazarcık). 4. Süs (Haymana). 5. Dalyanlarda kullanılan sırma tel. 6. Küllü su. 7. Taştan duvar örülürken düzgün olması için en üst sıraya konulan çok yassı taşlar.
Düzenç İsminin Anlamı : Düzenlilik, sistemlilik.
Düzey İsminin Anlamı : 1. Bir nesnenin veya kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye. 2. Düzlük yer.
Düzgün İsminin Anlamı : 1. Doğru, pürüzsüz, muntazam. 2. Eksiksiz ve yerli yerinde, kusursuz.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar