Doğum İzni ve Çalışan Hamile Hakları

Doğumdan önce ne zaman izine ayrılmalıdır?

Hamilelikte Çalışma

Hamileliğin 9. ayına girildiğinde her doktor hamile bir kadına çalışamayacağını bildiren bir rapor verir.
Yasa’da ise ayrıca doğumu takip eden 14 hafta için bir ücretli izin hakkı vardır. Bazı toplu iş sözleşmeleri ise
daha fazla ücretli doğum izni öngörmektedir. Bu durumda izin hakkı, en az 14 haftası doğumdan sonrasına
kalmak üzere, doğum öncesinde de kullanılabilir. Örneğin 16 hafta ücretli izin hakkı olması halinde bunun
en fazla 2 haftası doğumdan önce kullanılabilir.

doğum-izni-kaç-gündür

16 hafta %100 ücret ödenmesi gibi Yasa’dan fazla haklar getiren toplu iş sözleşmelerinde ki bu maddeler artık geçerli değil midir?

Hayır, Yasa yalnızca asgari hakların ne olduğunu belirler, yasadan fazla hakkı olanların bu haklı geçerliliğini
korumaya devam eder, Unia sendikası da daha fazla haklar için mücadele etmekte.

doğum-öncesi-çalışmak

Doğumda önce çalışmayı azaltmanın bir yararı var mıdır?

Doğumdan önce çalışmanın azaltılması her zaman çalışanların aleyhinedir. Çünkü bu durumda annelik
izni sırasında ödenen ücrette düşer, çünkü bu ücret doğumdan önceki en son gelire göre hesaplanır.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar