Doğum Öncesi Hazırlığın Planlanması

Gebelik boyunca ve doğum sırasında bakım ve takibinizi kimin yapacağını tespit etmeniz ilk
kararlarınızdan birisidir. İdeal olanı gebe kalmadan önce doktorunuzla görüşmeniz, geçmiş sağlık
hikayenizi ve gebelik öncesi konuları tartışmanızdır. Birçok kadın çocuğu olan arka daşından ya da
akrabasından bir doktor tavsiye etmesi için yardım is temektedir. Bazı kadınlar da çocuğunu
doğurmak istediği bir hastane seçmektedir. Fakat şu da unutulmamalıdır ki, sağlık sigortası politikamız seçeneklerimizi kısıtlayabilmektedir.

doğum çantası hazırlamak

Bebekler, 3 grup sağlık ekibi tarafından doğurtulmaktadır Bunlar ebeler, pratisyen hekimler ve
kadın hastalıkları doğum uzmanlarıdır. Bazen bir doktor la ebe ekip de oluşturabilmektedir.
Birçok kadın, son kararını almadan önce birçok doktorla görüş mekte ve öneriler almaktadır. Eşiniz
ve kendiniz hakkındaki tim soru ları özgür bir biçimde tartışmalısınız.

Birkaç konu seçeneklerinizi etkileyebilir

 1. Görüşme yaptığınız sağlık kurumu evinize ya da işinize yakın mı?
 2. Sağlık bakımınızı üstlenen kışı hastane şartlarını sağlayabil mekte mıdır?
 3. Normal muayene saatleri dışında bakımınız nasıl temin edile cektir?
 4. Özel bakım gerektiren sorunlarınız var mı?
 5. Doktor ücretleri ne kadardır? Ücretler, sigorta sisteminiz tara fından nasıl karşılanmaktadır?
  Eğer sigorta sistemi ve ödeme planı bakımından bilgiye ihtiyaç duyarsanız sağlık bakımı personeli size yardım edebilir.
 6. Çeşitli giderlerinize karşı sigorta sisteminiz sınırlama getiriyor mu?
 7. Anne sütüyle beslenme, doğumda ağrıyı giderme ve kocanızın doğum esnasında yanınızda bulunup bulunmaması gibi soruları nıza sağlık kuruluşunuzun tavrı nedir?
  Doğumdan sonra bebeğiniz kendi uzmanına ihtiyaç duyacaktır. Bebeğinizin bakımı için bir aile doktoru ya da sağlık uzmanını tercih edebilirsiniz Hangisini seçerseniz seçin, doğumdan önce sizin için önemli olan konuları tartışmak için doktorunuzla görüşmeye çalışın. Bebeğinizin doktorunu seçtiğiniz zaman, doktor, bebeğinizi klinikte muayene edecek, sağlık problemi olup olmadığını not edecektir (Eğer bebeğinizin doktorunu seçmezseniz, doktorunuz ya da hastane, her hangi bir doktoru seçecektir )
kadın doğum hastanesi

Hastaneye Yatış

Doğuma hazırlık ve doğum mekanları hastaneden hastaneye de ğişmektedir. Seçiminiz sadece
bolgenizdeki hastanenin size ne sundu ğuna bağlı olmayıp aynı zamanda sağlık sigortanıza da
bağlıdır. Bölgenizdeki has taneleri dolaşarak size ne gibi imkanlar sunulduğunu araştırabilirsiniz.
Birçok hastane, ailenin de doğuma katılabileceği doğum ortamla rının oluşturulması isteklerine
cevap vermektedir. Doğum odaları, da ha modern bir doğuma hazırlık ve doğum teçhizatına ve
ekibine sahip tir. Doğuma hazırlık, doğum ve doğum sonrası iyileşme döneminde hastaya çok
konforlu bir ortam sağlanacaktır. Bazı doğum odaları, do ğum sonrası hastanın yatışı da dahil olmak
üzere bütün doğum süreci nin tek odada olmasına olanak sağlamıştır.
Özel kurulmuş, hastane içerisinde olmayan doğum merkezleri de bulunmaktadır. Bu merkezler, bir
acil durum olduğu takdirde ihtiyaç duyabileceğiniz olanakları sunamayabilir. Bu yüzden, doğum
için en güvenilir yer hastanelerdir.
Bakımınızı seçerken, bebeğin babasının ya da diğer istediğiniz ki şilerin doğum odasında bulunup
bulunmayacakları hakkındaki tutum larını da sorabilirsiniz. Hastanelerin çoğu doğum öncesinde ve
doğum esnasında hastanın desteklenmesine izin vermektedirler. Hastanenin bu konudaki tutumunu
bilmeniz, size planlarınızı yapmada yardımcı olacaktır.
Gebelik sırasında herhangi bir sağlık sorununuz varsa ya da gebelik sırasında bir komplikasyon
gelişmişse doğumunuzu özel donanımlı bir hastanede yapmanız gerekebilir. Gideceğiniz özel
hastane, yaşadığınız yere yakın olmayabilir.

Doğum Hazırlığı

Doğuma hazırlık, doğum surecinin mümkün olduğu kadar kusur suz geçmesi için sizin yapmanız
gerekenleri bilmeniz anlamına gelir. Uygun diyet ve egzersiz hakkında bilgi alabileceğiniz, doğum
esnasın da yapmanız gereken şeyleri öğrenmenizi sağlayacak sınıflara katılabilirsiniz. Çoğu kadının
doğum esnasında yaşadığı tedirginliklerin üste sinden gelebileceğiniz teknikler öğrenebilir ve
korkularınızı yenebilir siniz. Doğumunuzun ne kadar ağrılı olacağını, ne kadar süreceğini ve
doğumun nasıl gerçekleşeceğini önceden kestirmek mümkün değildir.
Doğuma hazırlık sınıfları, durumu kontrolünüz altına alma hususunda size yardım edecektir. Bir
doğum eğitimcisi bulabilir ya da doğuma ha zırlık yöntemlerini öğrenmek için doktorunuzdan yardım isteyebilirsiniz.
Lamaze, Bradley ve Reod gibi en sık kullanılan doğuma hazırlık metotları, doğum ağrılarının
çoğunun korku ve doğum heyecanından kaynaklandığı teorisi üzerine kurulmuştur. Özel teknikler
değişiklik göstermesine karşın, sınıflar genel olarak tedirginliğin ve korkunun gi derilmesini,
eğitimin genel prensipleri içerisinde, destekleme, rahat latma, ritmik solunum egzersizleri, doğuma
odaklanma ve dokunma yöntemleri ile sağlanmaktadırlar.
Bazı doğum eğitim sınıfları, bir doğum planı çıkarmanızı sağlaya bilir. Bu plan, doğumu nerede
yapacağınızı, doğum sırasında sizinle kimin beraber olmasını istediğinizi ve eğer isterseniz ağrı
ilaçları kulla nıp kullanmayacağınızı kapsar. Doğumu yapacağınız hastaneyle görü şerek planınızın
onların hastane politikalarına uyup uymadığını kont rol edebilirsiniz.

doğum arkadaşı

Doğum arkadaşınız

Öncelikli kararlarınızdan bir tanesi de, size gebelik ve doğumda yardım edecek doğum
arkadaşınızın seçimidir. Baştan ben bir arkadaş tarafından desteklenme, kadının stresini kolaylıkla
yenmesini sağlaya caktır. Doğum daha da kolay hale gelecektir. Bu kişi, doğum öncesi
kontrollerinize sizinle gelebilir ve doğum eğitim sınıflarına katılarak size rahatlama ve solunum
egzersizlerinde yardım edebilir. Doğum sıra sında, arkadaşınız bir antrenör gibi doğum sınıfında
öğrendiklerinizi uygulamada aktif bir rol alacaktır.
Genel olarak baba doğum arkadaşı olmaktadır. Eğer herhangi bir sebeple baba gebelik hadisesine
katılmamışsa başka bir kişi anneye destek olabilir. Destek verecek kişi, aile üyelerinden herhangi
bir kişi olabileceği gibi, bir arkadaşınız da olabilir.
Aile merkezli bakım fikri, modern doğum merkezlerinde şu an geniş bir şekilde kabul görmektedir.
Aile birliğinin fiziksel, sosyal ve psikolo jik ihtiyaçlarına odaklanmaktadır. Aile merkezli bakım,
bütün aile üyelerine ve doğum surecine katılmayı düşünenlere kadar yayılmaktadır.

hamilelikte kilo kazanımı

Bebeğe hazırlık

Yeni bir bebek için hazırlanmak çok eğlencelidir ama çok fazla çaba da gerektirir. Yeni bebeğinize
iyi bakmak için hazırlıklı olmak istersiniz; doğru bebek malzemeler almaktan, iyi bir çocuk hekimi
seçmeye kadar. İşte sizi hayatınızın en heyecanlı günlerine hazırlayacak bir eylem planı.
Bebeğinizin salıncağı, karyolası, banyosu ve daha çok çeşitli eşyaları ve malzemeleriyle ilgili bilgi
sunuyoruz. Bebek için arabalarda kullanılan bebek koltuklarından da söz ediyoruz, çünkü
bebeğinizin ilk araba yolculuğu için bir tane ihtiyacınız olacak- hastaneden eve. Ama iyi bir çocuk
hekimi bulmak vereceğiniz en önemli kararlardan biri olduğundan, en önce bu konuyu ele alacağız.

kadın doğum ebeleri

İyi Bir çocuk hekimi Bulmak

Bebeğinizle ilgilenecek doktoru doğumdan önce seçmek isteyebilirsiniz. Bu şekilde, bebek daha
doğmadan önce onunla hastanede karşılaşmadan önce, kendisiyle tanışabilirsiniz. Eğer
düşündüğünüz biri yoksa, birinden tavsiye isteyebilirsiniz (aşağıdaki kutuya bakınız).
Bebeğinizle ilgilenecek olan doktor, bir çocuk hekimi, bir aile doktoru ya da pratisyen hekim
olabilir. Aile doktoru ya da pratisyen hekim, bazı bölgelerde mümkün olan tek seçenek olabilir.

Doktorla Tanışmak

Bazı ebeveynler, çocuk hekimini önceden seçerler. Bunu yapmaya karar verirseniz, bebeğinizin
tahmini doğum tarihinden üç-dört hafta önce randevu alın. Konuştuğunuz kişilere beklediğiniz
bebek için çocuk hekimi aradığınızı söyleyin. Bazı doktorlar ailelerle teke tek görüşürken, bazı
ekipler aileleri gruplar halinde kabul eder. Bu görüşmenin ücretini sorun. Bazı doktorlar bunun için
para talep etmez; bazıları ücret ister.
Bebeğiniz doğduktan sonra doktorla ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, başka birini seçebilirsiniz.
Seçiminiz kalıcı olmak zorunda değildir.

doğum odası

Doğum Odasını Hazırlamak

Bebeğinizin yeri, ayrı bir oda veya kendi yatak odanızın bir köşesi olabilir. Bebeği eve
getirdiğinizde ihtiyaç duyacağınız temel şeyler, bebeğin uyuyacağı ve giysilerinin değiştirileceği
yerlerdir. Şimdi sözünü edeceğimiz diğer şeyler gerekli değildir ama hayatınızı kolaylaştırabilir.
Bebekler neredeyse her yerde uyuyabilir; bir beşikte, bir banyoda veya karyolada. Bebeğiniz
doğduğunda odası hazır değilse, bir sepet veya çekmece bile geçici olarak iş görebilir. Bebeğiniz
oturmaya başlayana kadar karyolaya ihtiyaç duymaz. (Karyola tasarımı ve güvenliğiyle ilgili aşağıda konuşacağız.)
Şu çocuk odası gereçlerini almayı düşünün: Bir tür yatak (karyola ya da beşik), bir giysi masası, bir
sallanan koltuk, şifoniyer, alt bezi kovası, bebek monitörü, küçük lamba, ana kucağı, hava
nemlendirici ve bir duman detektörü. Sallanan koltuk, bebeğinizi emzirmek ve onu rahatlatmak için
harika bir yerdir. Yeni tasarımlı alt bezi kovaları, alt bezlerinin kokusunu içeride kapalı tutar.
Monitörler, bebeğin odasına gidip onu uyandırmanıza gerek kalmadan takip edebilmenizi sağlar;
böylelikle onu dinleyebilir ve hatta bazı modellerde, onunla konuşabilirsiniz de. Odayı yumuşak bir
şekilde aydınlatmak için düşük watt’lı bir ampul seçin. Renkli bir dönence, bebeği uzun süre keyifli
tutabilir ve oyalayabilir; tavandan sallandırarak bebeğinizin ulaşamayacağı bir yere asınız. Hava
nemlendirici, bebeğin odasının havasını nemli tutar ve özellikle soğuk algınlığı durumlarında solunumunu kolaylaştırır.

Boya: Bebeğin odasının boyanması konusunu hafife almayın. Odanın zehirli olmayan bir boyayla boyanmasına dikkat edin; emin değilseniz, duvarları tekrar boyatın.

Bebeğin eğlencesi için: Bir hoppala ya da salıncak düşünebilirsiniz. Bebeği mutlu bir şekilde kalacağı güvenli bir yere bırakmanız gerektiğinde, ikisi de işe yarar. Böylece bebeğiniz uzunca bir süre kendi kendine oyalanabilir.

bebek karyola beşik

Karyola, Beşik ve Banyo

Bebeğinizin uyumak için güvenli bir yere ihtiyacı vardır. Bazı anne-babalar, bebeği bir süre için kendi yatak odalarında tutarlar; bazıları ise hemen ilk günden itibaren, bir karyola ya da beşik içinde kendi odasına yerleştirirler. Bazı anne-babalar ise, bebeğin kendileriyle birlikte yatmasına izin veren geniş bir yatak kullanırlar. (5. Hafta ile ilgili bölüme bakınız.)

Beşik: Bu, bebek için rahat, küçük ve portatif bir yataktır. Burada yatamayacak kadar büyüyene
kadar uygundur. Şilte tam olarak uymalı, çarşaf ve örtüler dışarı taşmamalıdır. Yatağın kolayca
devrilmemesi için, geniş bir temeli olması önerilir.

Karyola: Bu mobilya, beşikten daha kalıcıdır. Bazı karyolalar, çocukla birlikte büyüyebilecek
şekilde tasarlanmıştır ve genç yatağına dönüşebilir. Satın almadan önce, Genç Ürünleri Üreticileri
Birliği (JPMA), Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu ve Amerikan Pediatri Akademisi tarafından belirlenen güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını araştırın.

Karyola Güvenlik Özellikleri: Alışveriş yaparken, aşağıdaki güvenlik standartlarını aklınızda bulundurun.

· Parmaklıklar 6.5 santimden geniş aralıklarla dizilmemelidir. İki parmaklık arasından bir meşrubat tenekesi geçirebiliyorsanız, fazla geniş demektir.
· Şiltenin tam olarak uyması gerekir; karyolanın kenarıyla şilte arasına en fazla iki parmak sokabilmelisiniz.
· Şilte yeterince sert olmalıdır.
· Parmaklıklar şiltenin alt kısmındandan 65 santim yukarıda ya da şiltenin üzerinden en az 10 santim yukarıda kalmalıdır.
· Bebek büyüdüğünde kendi başına dışarı çıkmaya çalışırken giysilerinin takılmaması için, köşe direkleri başucu ve ayakucu panellerinden yüksek olmamalıdır.
· Ahşap kısımlarda zehirli vernik kullanılmamalıdır.
· İkinci el bir karyola kullanacaksanız, boyanın kurşunsuz olmasına dikkat edin. Yeni karyolaların kurşunsuz boyayla boyanması zorunludur.
· Başucu ya da ayakucu panellerinde, bebeğin başının çarpabileceği çıkıntılar
bulunmamalıdır.
· Parmaklığı indirip kaldıran mekanizmada, çocuk kilidi bulunmalıdır.
· Parmaklıkların ve tüm panellerin, birbirlerine sağlam ve kıpırdamaz bir şekilde iliştirilmiş olmasına dikkat edin.
· Şilte için su geçirmez örtü olarak asla çöp torbası kullanmayın.

Çarşaflar: Karyolaya ek olarak, uygun büyüklükte üç-dört çarşafa ihtiyacınız olacaktır. Çarşaflar,
şiltenin dört kenarında da en az beş santim kadar aşağı uzanmalıdır. Yıkandıktan sonra çeken
çarşafları atın. Çarşafların kaymasını önlemek için, şilte altından geçirilen kayışlar kullanabilirsiniz.
Çarşafın üzerine asla su geçirmez pedler koymayın. Bazı araştırmacılar, karyolada bebek ve yatak
örtülerinden başka bir şey bulunmaması gerektiği fikrini savunmaktadır; bebek uyurken yastık,
yorgan ya da battaniye bulunmamalıdır. (8. Hafta ile ilgili bölüme bakınız.)
Eğer bebek üşüyorsa, sıcak tutmak için fermuarlı bir tulum giydirin. Yatak takozu,bebeğin
vücudunu kaldıran köpükten yapılan bir malzemedir ve bebeğin uyurken yüzükoyun dönmesini engeller. (1. Hafta’da Bebek ve Uyku bölümüne bakınız.)

Karyolanın yeri: Karyolanın yeri de çok önemlidir. Evin dış duvarının kenarına koymayın.
Radyatörlerden ve havalandırma kanallarından uzak tutun (sıcak ya da soğuk fark etmez). Jaluzi ya
da perde iplerine yakın koymayın. Karyolanın etrafına, bebeğin dolanabileceği şeyler bırakmayın.

bebek giyisileri

Bebeğin Giysileri

Bebek giysileri almak, ebeveynlerin, büyükanne ve büyükbabaların çok sevdiği bir şeydir. Bebeği
en şirin veya en renkli şekillerde giydirmek eğlencelidir ama pratik olalım: Çoğu bebek bunlara
ihtiyaç duymaz. Birinci yıl için birkaç temel şey onlara yetecektir. Birkaç şirin giysinin kimseye
zararı olmaz ama çok gerekli değilse, paranızı onlara harcamayın. (Sonuçta zaten doğum hediyesi olarak getiren çok olacaktır.)

Bebeğin temel ihtiyaçları

Bebeğin çok fazla şeye ihtiyacı yoktur. Alt bezleri, tişörtler, altı açılan
kundaklar, ayaklı tulumlar, çoraplar, mama önlükleri, bir şapka, bir battaniye, kısa veya uzun paçalı badi ve havlular, biriktirmeniz gereken şeylerdir. Her birinden kaç tane olması gerekeceği, kişisel durumunuza bağlıdır. Aşağıdaki liste size bir fikir verebilir:

· 6 ila 8 tişört
· 4-5 kundak
· 4 hafif ayaklı tulum
· 2 kalın ayaklı tulum
· 6 çift çorap
· 6 mama önlüğü
· 1-2 şapka
· Serin havada dışarı çıktığınızda kullanacağınız 1 battaniye
· Kısa ya da uzun kollu 6 badi
· 6 tane pamuklu battaniye (kare olanlarını tercih edin; bebeği sarması daha kolaydır)
· 3 kapşonlu bebek bornozu
· 3 sabunlama bezi

bebek banyosu

Banyo malzemeleri: Giysilere ek olarak, bebek için bazı banyo malzemelerine de
ihtiyacınız olacaktır. Bir fırça ve tarak, tırnak makası (bebek için hazırlanmış çıtçıtlar da olabilir),
burun damlası, bir termometre (kulaktan ya da makattan kullanılan), bebek şampuanı, kızarıklıklar
için krem, bebek pudrası, bebek yağı, ıslak mendiller, pamuk topları ve vazelin. Bunları kolayca
ulaşabileceğiniz bir yerde ve bir arada tutun.

Kulak Termometresi: El altında bulundurmak isteyeceğiniz en temel malzemelerden biri,
kulak termometresidir. Bu aletler oldukça yenidir ve bebeğin ateşini kulaktan ölçmek için kızılötesi
teknolojiyi kullanır. Galaksimizin ötesindeki yıldızları incelemek için Jet Ütme Laboratuarlarında
geliştirilen bu teknoloji, şimdi vücut sıcaklığını kulak içinden birkaç saniyede ölçen termometreler için kullanıldı.

Bu termometrenin en önemli avantajı, ölçme hızıdır- 1veya 2 saniye!

Kullanımı kolay: Termometrenin alıcı ucunu kulağın içine yerleştirin ve birkaç saniye bekleyin.
Termometre, 5 ila 32 farklı ölçüm arasında ortalama çıkarır (ölçüm sayısı kullandığınız aletin
markasına bağlıdır) ve ekranda beliren rakam tercihe göre Celsius ya da Fahrenheit olabilir. Bazı
termometreler aynı şekilde ağızdan ya da makattan kullanılabilir.
Bebeğiniz hastayken makattan 3 dakikada ateş ölçmek yerine kulaktan birkaç saniyede bunu
yapmak, herkesi mutlu edebilir.

bebek giyisi masası

Giysi Masası Kurulumu

Bebeğin giysi masasının kendi odasına ya da evin herhangi bir yerine koyabilirsiniz. İki ya da üç
katlı bir evde oturuyorsanız, her kata bir giysi masası yerleştirmeniz yararlı olabilir. Her şeyden
önce, masa kesinlikle sağlam olmalıdır. Bebeğin yuvarlanmasını önleyecek bir güvenlik kayışı
kullanmanız da şiddetle önerilir. İhtiyacınız olacak tüm malzemeleri bebekten uzağa koymaya
dikkat edin. Bebeğinizin hareketlenmesi ve etrafa uzanıp karıştırarak merakını gidermeye başlaması uzun sürmeyecektir!
Giysi masanızın yüksekliğinin boyunuza uygun olması gerekir; kalçanızdan daha aşağıda ya da
göğüs seviyenizden yukarıda olmamalıdır. Kenarları kalkık bir mat iyi tercihtir. Bebeği sıcak ve güvenli tutmak için, giysi masasını pencereye yakın bir yere koymayın. Ayrıca, bebek karyolanın içindeyken eşyalara uzanamaması için, karyoladan uzak bir yere koyun. Jaluzi ipi gibi bebeğin dolanabileceği bir şeye yakın olmamasına dikkat edin. Siz giysilerini değiştirirken bebeğin oyalanması için, duvara renkli bir poster asın veya başının üzerine sesli bir dönence yerleştirin.
El altında temiz alt bezleri, kremler, ıslak mendiller, bebek pudrası (talk pudrası solunduğu takdirde sorunlar yaratabileceğinden, mısır nişastasından yapılmış pudraları tercih edin), losyonlar (kokusuz), pamuk topları, vazelin, temiz giysiler ve temiz battaniyeler bulundurun. Kendi
durumunuzda ihtiyaç duyabileceğiniz diğer her şeyi listeye ekleyebilirsiniz. Malzemelerinizi bebeğin ulaşamayacağı bir şekilde, bir sepetin içinde ya da bir rafta tutun.

Bir bebek çantanız olsun: Evden çıkarken yanınıza alacağınız hazır bir çantanız olsun. Ağzı ipli
çantaları tercih edin. İçine dört ila altı alt bezi, bir mama önlüğü, yedek giysi, bir emzik, mama,
birkaç biberon, ıslak mendil ve bir-iki oyuncak koyun.

Sürekli mi, yoksa atılabilir alt bezi mi? Anne-babalar, en iyisinin hangisi olduğunu bilmek
istiyorlar. Bu tamamen size ve şartlarınıza bağlı. Atılabilir alt bezlerini kullanmak kolaydır. Onları
yıkamanız veya kurutmanız gerekmediğinden, kullanması rahattır ve zaman kazandırır. Naylon
külotlar veya alt bezi iğneleri kullanmanız gerekmez. Ama bebeğiniz altını ıslattığında fark
etmeyebilirsiniz, çünkü dış katman bunu engeller.

Sürekli bezlerin yıkanması gerekir. Bu da işinizi zorlaştırabilir ve istemediğiniz masraflara neden
olabilir. Evinizde yıkarsanız, deterjanı tamamen arıtmak için iki kez durulamanız gerekir. Bebek
naylon külot giyer ve onları da yıkamanız gerekir.
Bazı aileler, iki tercihi bir arada kullanır ve kendi durumlarında bunun işe yaradığını söylerler. Eğer
bebeğinizi yuvaya bırakacaksanız, muhtemelen sadece atılabilir alt bezi getirmenizi isteyeceklerdir.
Hangisini seçerseniz seçin, kesin olan bir şey var: İlk yıl, binlerce kez alt bezi değiştireceksiniz!

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar