Doğum Sonrasında İlk 24 Saat ( 6-24 saat arası )

Anneyi ve eşlik eden yakınlarını güler yüzle karşılayınız.
Annenin genel durumunu değerlendiriniz.
Anneye kendini nasıl hissettiğini ve yakınmalarını sorunuz.
Bir önceki izlem kayıtlarını gözden geçirip değerlendiriniz.
Vital bulguları; kan basıncı, vücut ısısı ve nabzı ölçünüz ve değerlendiriniz.
Uterus involusyonu, kanamanın miktarı (pet takibi) ve niteliğini değerlendiriniz (6 saatte bir):
Doğum sonrasında 20-30 dakika içerisinde 2-3′ten fazla peti kirletecek kanaması olması, sürekli kan gelişi, pıhtı çıkışı veya renginin açık/parlak kırmızıya dönmesi normal olmayan fazla miktardaki doğum sonrası kanamayı işaret eder.

Doğumdan Sonra İlk 24 Saat

dogum-sonrasi-kontrolleri

Nedene yönelik muayene yapınız:

Sistemik hastalık mevcudiyetinde nedene yönelik tetkik ve tedaviye başlayınız

Aşağıdaki bulgular açısından anneyi değerlendiriniz:

a. Epizyotomi hattında açılma
b. Hematom
c. İnkontinans (üriner/fekal)
d. Vajinal akıntı (postpartum infeksiyon bulguları açısından anneyi değerlendiriniz):
Eğer lohusanın yoğun veya pis kokulu akıntısı, pıhtılı loşia, batın hassasiyeti var veya vücut ısısı 38°C’nin üzerindeyse vajinal akıntı, uterus involusyonu ve pozisyonu değerlendirilmelidir. Uterusun büyüklüğü, tonusu veya posizyonundaki herhangi bir anormallik araştırılmalıdır. Eğer herhangi bir uterus anormalliği yoksa diğer nedenler dikkate alınmalıdır.

B. Laboratuvar

Hemoglobin ölçümü (lohusanın kanaması normal ve daha önceki ölçüm değeri normal sınırlarda ise bu basamağı atlayınız)

C. Bakım

Anne İdrar Takibi

  1. Normal doğumda annenin idrar çıkımının normal olup olmadığını sorgulayınız.
  2. Uygun vakalarda sezaryende mesane sondasının çıkarılması (postoperatif 8. saatte)

Erken mobilizasyon

Genel vücut hijyeni, meme ve perine bakımı.
Doğum sonu kaygı, depresyon vb. psikolojik problemlerin varlığında psikololojik durumun değerlendirmesini yapınız ve/veya konsültasyon isteyiniz.

Doğum sonu lohusaya 3 ay süre ile Demir Destek
Programı doğrultusunda demir veriniz.

A. Doğum sonu dönemde primer veya sekonder kanama ya da puerperal sepsis riskini arttıran durumlar:

Plasenta veya zar retansiyonu
Uzamış eylem
Operatif doğum (sezaryen, vakum, forseps) veya
komplikasyon gelişen doğum eylemi (3-4. derece
perine yırtıkları vb)
Epizyotomi açılması
Sezaryen sonrası insizyon yeri açılması
Anemi
Gebelikte kanama
Erken membran rüpturü
Hijyenik olmayan şartlarda ev doğumu
Preeklampsi, HELLP, DIC
Sistemik bir hastalığın (trombositopeni, SLE, kalp hastalığı ve/veya antikoagülan ilaç kullanımı, vb) varlığı

B. Doğum sonu dönemde lohusaların acilen sağlık kuruluşuna başvurmasını gerektiren tehlike işaretleri:

gebelikte idrardan kan gelmesi

Doğum Sonras Vajinal Kanama

a. Doğum sonrasında 20 – 30 dakika içerisinde 2-3′ten fazla peti kirletecek kanaması olması, pıhtılı kanama, sürekli kan gelişi ya da renginin parlak kırmızıya dönüşmesi, kanamanın azalmasının devamında tekrar loşia rubranın ortaya çıkması
b. Kanamanın azalmayarak artması

Konvülsiyon (nöbet) geçirme
Solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, takipne, öksürük, taşikardi (bacak ağrısı eşlik edebilir).
Sağlıklı bir annede bu şikâyetler aksi ispat edilene kadar tromboemboli olarak değerlendirilmelidir.
Gereken lohusalarda profilaksi yapılmaldır.
Ateş
Kötü kokulu akıntı
İdrar yaparken ağrı veya idrar kaçırma
Şiddetli baş ağrısı, bulanık görme
Şuur kaybı

doğum-sonrası-danışmanlık

C. Danışmanlık:

Doğumdan sonra iyileşmenin fizyolojik süreci hakkında bilgilendirme

Normal fizyolojik süreç

Doğumdan Sonraki Normal Süreç

a. Normal hemoglobin değeri
b. Mobilizasyon
c. Loşi miktarının giderek azalması, kötü koku olmaması
d. Uterus fundusunun kontrakte ve orta hatta olması
e. Taburcu olmadan önce ağrısız ve rahat idrar çıkarması
f. Barsak fonksiyonlarının normale dönmesi (normal doğum sonrası 2-3. günler, sezaryen sonrası 3-5. günler)
g. Vital bulguların normal olması
h. Perinede veya insizyon hattında fazla kızarıklık, şişlik olmaması
i. Laktasyonun olması
j. Memelerde kızarıklık ve ağrı olmaması
k. Ağrının kontrol altına alınmış olması

Aile planlaması danışmanlığı ve uygulaması

Bebek bakımı, anne sütü ve emzirme hakkında bilgilendirme ve destek
Anne için beslenme eğitimi, demir desteği
Genel vücut hijyeni, meme bakımı, perine veya yara yeri bakımı eğitimi
Anne-bebek ilişkisinin değerlendirilmesi
Uyku ve dinlenmeye yeterli zaman ayrılması konusunda annenin cesaretlendirilmesi, yakınlarının bilgilendirilmesi
Doğum sonu egzersiz hakkında eğitim ve annenin bu konuda desteklenmesi

Doğum sonu dönemde sık karşılaşılan sağlık sorunları, belirtileri dahil olmak üzere:

a. İnfeksiyon bulguları
b. Mesane sorunları
c. Sırt ağrısı
d. Sık başağrısı
e. Pelvik ağrılar
f. Hemoroid
g. Kabızlık
h. Depresyon, anksiyete ve aşırı yorgunluk
i. Perineal ağrı
j. Meme problemleri
k. Anemi

Doğum sonu dönemde önemli sağlık sorunları, belirtileri dahil olmak üzere:

a. Doğum sonu kanama
b. Preeklampsi/eklampsi
c. Puerperal genital infeksiyonlar
d. Tromboembolik hastalıklar
e. Üriner sistem komplikasyonları:
! İdrar retansiyonu
! İnkontinans
! İnfeksiyon
f. Perine ve vulva şikayetleri
g. Mastit
h. Psikolojik problemler:
! Doğum sonu kaygı (yetersizlik, evlilik hayatının kaybolması, izolasyon, bebek ve diğerlerinin bakımından sürekli sorumlu olmak)
! Doğum sonu hüzün
! Doğum sonu depresyon
Epidural veya spinal anestezi almış lohusalara özellikle otururken veya kalkarken oluşan baş ağrıları

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar