Doğum Sonrasında İlk Gün ( 0-1 saat arası )

Doğumdan Sonra İlk 1 Saat

Annenin genel durumunu değerlendiriniz. 

Anneye kendini nasıl hissettiğini (halsiz, yorgun, vb) ve yakınmalarını (ağrı, üşüme, vb) sorunuz.
Doğum öncesi bakım ve doğum ile ilgili eldeki kayıtlı olan bilgileri gözden geçiriniz.
Risk tespiti yapınız: (Hastanede kalış süresini ve verilecek klinik hizmetleri belirlemek üzere)

 1. Düşük sosyoekonomik durum (beslenme bozukluğu vb)
 2. Anemi ( hemoglobin <11 g/dL)
 3. Gebelik öncesi veya gebelikte hipertansiyon
 4. Gebelik öncesi veya gebelikte diyabet
 5. Gebelik ve sistemik hastalık (kalp hastalıkları, hematolojik hastalıklar vb)
 6. Erken membran rüptürü
 7. Uzamış ve/veya presipite eylem
 8. Rh uyuşmazlığı ve/veya izoimmünizasyon
 9. Grand multiparite ve/veya sık doğum (2 yıldan az aralıklarla)
 10. Adolesan (<18 yaş) veya ileri yaş (>35 yaş) gebelikleri
 11. Çoğul gebelik, doğum ağırlığı>4000 g veya polihidramnios
 12. Forseps, vakum veya sezaryen doğum
 13. Uterus rüptürüne yol açacak maniplasyonlar
 14. Mevcut durumu etkileyen perine ve vajenlaserasyonları
 15. Daha önce bilinen ruhsal hastalık öyküsü
 16. Doğumun hastane dışında gerçekleşmiş olması Muayene/müdahale yapılacak ise;
 17. Yapılacak muayene ve/veya müdahalenin amacını ve nasıl yapılacağını açıklayınız.
 18. Annenin yapılacak müdahaleler için daha önce alınmamışsa yazılı onayını alınız.
 19. Annenin mahremiyetini göz önüne alarak ortamı düzenleyiniz.
hamilelikte-neler-yapılmalı

A. Muayene / Müdahale

Doğum Sonrası İlk Yapılanlar

Vital bulguları; kan basıncı, nabız ve solunum sayısını 15 dakikada bir ölçünüz ve değerlendiriniz. En az bir kez ateş ölçünüz, enfeksiyon şüphesi varsa ateş takibi yapınız.
a. Kan basıncı anne istirahat halinde ve iki ölçüm 140/90 mmHg veya üzerinde ya da öykü varsa preeklampsi protokolünü uygulayınız.

Bilinç durumunu kontrol ediniz.

Kanama ve uterus involusyonunu takip ediniz:

a. Doğum sonrası ilk bir saat içinde uterin fundus genellikle umbilikus seviyesinde veya hemen üzerindedir ve serttir.
b. Uterus sert/kontrakte değil ise yumuşak hareketler ile fundus masajı yapılması uterusun kontrakte olmasını ve kanamanın azalmasını sağlayacaktır.

gebelikte-radyasyonun-zaralari

! Unutmayınız!

Uterus üzerine yapılacak fazla basınç ve sert hareketler annenin şiddetli ağrı duymasına neden olacaktır.
c. Anneye yardımcı olarak uterin fundusu hissetmesini sağlayınız ve bu konuda anneye bilgi vererek kendi kendine fundus masajı konusunda anneyi cesaretlendiriniz.
d. Normal doğum sonrası mesanenin dolu olduğu olgularda uterus involusyonu yeterli olmayabilir veya involusyon hakkında yeterli fikir elde edilemeyebilir; bu durumda anneyi idrarını boşaltması konusunda teşvik ediniz ve takiben muayeneyi tekrarlayınız.
Sezaryen sonrası idrar torbasındaki idrar miktarı ve rengini kontrol ediniz.
e. Fundus masajı yapılmasına karşın uterus involusyonu yeterli değil ise:
! Uterus içinde veya serviks ağzında normalden fazla pıhtı olduğu düşünülüyorsa, bir eliniz ile hemen simfizis pubis üzerinden uterusun alt bölümünü desteklerken diğer eliniz ile yumuşak hareketler ile fundustan bastırarak pıhtı tıkacının atılmasını sağlayınız.
f. Yukarıdaki müdahalelere karşın uterus involüsyonu yetersiz ise post-partum kanama protokolünü uygulayınız.
g. Toplam kan kaybını değerlendiriniz, kayıt ediniz ve kanama yönetimi yapınız.
Normal doğum sonrası gerekirse perine (vajinalrektal) muayenesi yapınız (hemen doğumdan sonra veya epizyotomi onarımı tamamlanınca):

a. Serviks (kollum) ve vajen
b. Üretra ve çevresi
c. Epizyotomi hattı
d. Anal sfinkter
Fazla ağrısı olan hastalarda hastayı hematom açısından (vulva, vajen, perine, abdomen, insizyon hattı) değerlendiriniz.
Gebeliğe bağlı sistemik hastalık veya doğum ile ilgili komplikasyon mevcut ise ilgili Acil Obstetrik Bakım protokolünü uygulayınız.

gebelikte-ebe-hemşire

B. Laboratuvar

Doğum Sonrası Tesler

Hemoglobin ölçümü
Kan grubu tayini (doğum öncesinde bilinmiyorsa)
Anne Rh(-) ise bebeğin kan grubuna bakılması

anne-sütü-en-az-altı-ay-verilmeli

C. Bakım

Doğum Sonrası Emzirme

Mümkün olan en kısa zamanda emzirmeyi başlatınız.
Yenidoğan emzirmesine yardım ediniz ve emzirme eğitimi veriniz.
Genel vücut hijyenini sağlayınız (perine, bacak temizliği vb).

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar