Doğum Sonrasında İlk Gün ( 1-6 saat arası )

Doğumdan Sonra İlk 6 Saat

Anneyi ve eşlik eden yakınlarını güler yüzle karşılayınız.
Annenin genel durumunu değerlendiriniz.
Anneye kendini nasıl hissettiğini (halsiz, yorgun, vb) ve yakınmalarını (ağrı, akıntı, üşüme, vb) sorunuz:
a. Ağrı:
! Başağrısı varsa preeklampsi varlığı ya da gelişimi açısından dikkatli olun, kan basıncını kontrol ediniz.
! Spinal veya epidural anestezi ile doğum gerçekleşmiş ise “spinal baş ağrısı” ortaya çıkabilir. Anesteziye bağlı hipotansiyon gelişebileceğinden lohusanın yalnız başına ayağa kalkması uygun değildir. Sık olmayarak, kullanılan anesteziklere bağlı olarak idrar retansiyonu gelişebilir, sonda takmak gerekebilir.
! Baldır kısmında ağrı varsa tromboflebit açısından değerlendiriniz.
! Annenin ağrısı var ve normal vajinal doğum yapmış ise ağızdan, sezaryen ile doğum yapmış ise parenteral analjezik uygulayınız.
b. Titreme ve üşüme: ortamı kontrol ediniz, gerekiyorsa annenin ve bebeğin üzerine battaniye örtünüz.
Önceki izlem kayıtlarını gözden geçiriniz, değerlendiriniz.
Anneye doğum sonrası eğitimlerini veriniz:
a. Annenin emzirmesine yardım ediniz ve emzirme tekniği hakkında daha fazla bilgi veriniz (daha önce yapılmamış ise).
b. Bebek bakım eğitimi veriniz.
c. Lohusalık döneminde yapılması ve/veya yapılmaması gerekenler hakkında eğitim veriniz.

dogum-sonrasi-kontrolleri

A. Muayene / Müdahale

Doğum Sonrası İlk 6 Saat içinde Yapılanlar

Vital bulguları; kan basıncı, vücut ısısı, solunum sayısı ve nabzı ölçünüz ve değerlendiriniz:
a. Normal doğum yapan anneler için servise kabulünde ve 6. saatte.
b. Sezaryen ile doğum yapan anneler için 1-2. saatler arası 15 dakikada bir; 2-4 saatler arası 30 dakikada bir; 4-6 saatler arası saatte bir. (Anestezi alan hastalarda postanestezik bakım, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği anestezi uygulama kılavuzunda belirtilen şekilde yapılmalıdır).
c. Eğer diastolik kan basıncı 90 mmHg ve üzerinde ise saatlik kan basıncı ölçümü yapınız.
d. Eğer vücut ısısı 38°C’nin üzerindeyse saatlik vücut ısısı takibi yapınız.

Uterus involusyonu, kanama miktarı ve niteliğini değerlendiriniz (vital bulguların değerlendirilmesini takiben):

a. Uterus involusyonu kontrol ediniz:
! Uterus involusyonu yetersiz (fundus umblikusun üzerinde ve gevşek olarak palpe ediliyor ve kanama miktarı fazla) ise yumuşak hareketler ile uterin fundus masajı yapınız ve lohusanın kendi kendine fundus masajı yapmasını teşvik ediniz.
! Uterus involusyonu yeterli ancak kanama miktarı fazla veya kanama miktarında tedricen artış veya aşırı kanama durumunda post partum kanama protokolünü uygulayınız.
b. Kanama miktarı ve niteliğini değerlendiriniz:
! Doğum sonrasında 20-30 dakika içerisinde 2-3′ten fazla peti kirletecek kanaması olması, sürekli kan gelişi, pıhtı çıkışı veya renginin açık/parlak kırmızıya dönmesi normal olmayan fazla miktardaki kanamaya işaret eder.
! Anneyi hipotansiyon, taşikardi ve genel durum bozukluğu durumlarında karın içi kanama yönünden değerlendiriniz.

Genel vücut muayenesi (meme, karın muayenesi, bacaklarda ödem, tromboflebit, vb)

a. Emzirmeyi değerlendiriniz, emzirme eğitimini verirken meme muayenesi de yapınız.
b. Sistemik hastalık mevcudiyetinde nedene yönelik tetkik ve tedaviye başlayınız.

Aşağıdaki bulgular açısından anneyi değerlendiriniz:

Normal Doğum

a. Epizyotomi hattında açılma (gerekirse perine (vajinal-rektal) muayenesi yapınız)
b. Perine ya da karında fazla ağrı
c. Hematom
d. İnkontinans (üriner/fekal)

sezaryen uygulaması

Sezaryen

a. İnsizyon hattının değerlendirilmesi
b. Batın muayenesi (distansiyon, vb)

İmmunizasyonlar

a. Yapılmamışsa tetanoz immünizasyonu
b. Bebeğin kan grubuna göre Rh-RH uygunsuzluğu olanlarda anti-D Ig immünizasyonu

B. Laboratuvar

Hemoglobin ölçümü (postpartum 6. saatte)
Gerekirse CYBE-HIV/AIDS testi (daha önce yapılmamış ise)

C. Bakım

Normal doğumda perine bakımını annenin servise kabulünde yapınız.
Doğumu takip eden ilk 2 saat içinde annenin idrar yapmasını teşvik ediniz ve 6 saat içinde çıkarılan idrar miktarını kaydediniz. Eğer anne postpartum 6 saat içinde idrar çıkarmamış ve idrar çıkarması için ılık duş veya banyo gibi uygulamalara rağmen idrar çıkarmamış ise mesane hacmini değerlendiriniz, gerekirse kateterizasyon düşünülmelidir.
Vital bulgularının takibi sırasında aldığı ve çıkardığı sıvı miktarının takibi, varsa idrar sondası kontrolü yapınız.
(Anestezi alan hastalarda postanestezik bakım, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği anestezi uygulama kılavuzunda belirtilen şekilde yapılmalıdır.)
Tüm annelerin doğum sonu dönemde mümkün olduğu kadar kısa süre içerisinde mobilize olmaları konusunda yüreklendiriniz. Eğer anne obez ise, özel bakıma ihtiyaç duyabilir. Erken mobilizasyon tromboembolik olayları önlemede oldukça önemlidir.

. Normal doğumdan 2 saat sonra, hastanın anestezi almasını gerektirecek bir komplikasyon yoksa, oral beslenmeye geçilebilir.
Sezaryenle doğumda ise uygun olan lohusalarda oral beslenmeye geçmek için 4-8 saat beklemek gerekir.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar