E İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

E harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Erkek Bebek İsimleri – E

E harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
E ile başlayan güzel erkek isimleri, tarihi isimler, dini isimler, mitolojik isimler ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Ebcel İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İri yapılı adam.
Ebed İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sonsuzluk, sonrasızlık. Ebediyet.
Ebu-Bekir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İlk halife.
Ecebay İsminin Anlamı : Saygın ve yüce kimse.
Ecebey İsminin Anlamı : Saygın ve yüce olan kimse.
Ecehan İsminin Anlamı : Ulu hükümdar, ulu hakan.
Ecekan İsminin Anlamı : Geçmişinde ve soyunda yücelik ve saygınlık barındıran.
Ecemiş İsminin Anlamı : Çok bilmiş, ukala.
Ecer İsminin Anlamı : Güzel ve yeni olan.
Ecevit İsminin Anlamı : 1. Çalışkan, açık fikirli, açıkgöz, çevik (Saray). 2. Yaramaz (Gönen). 3. Kurnaz. 4. Asabi (Kozağaç). 5. Fitne (Yozgat).
Ecir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Herhangi bir emek karşılığında verilen şey. 2. Kutsal kişi, aziz. 3. Aşırı güçlük ve sıkıntı (Dağ köyleri). 4. Günah (Yeniköy, Aşkale). 5. Kötü alın yazısı, çile. 6. Yerinde, uygun, doğru. 7. Bereket (Karahöyük).
Ecmel İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Çok güzel ve yakışıklı kimse.
Ecvet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Mükemmel. 2. Eli açık olan.
Edayi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dua eden kişi.
Edgü İsminin Anlamı : İyi, güzel olan.
Edgüalp İsminin Anlamı : İyi, güzel, cesur kimse.
Edgüer İsminin Anlamı : İyi, güzel ve yiğit kimse.
Edip İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Saygılı, terbiyeli kimse. 2. Edebiyatla ilgilenen, yazar kimse.
Edis İsminin Anlamı : Değeri yüksek, kıymetli ve diğerlerinden nitelik bakımından daha üstün olan.
Efdal İsminin Anlamı : 1. Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Daha erdemli, daha üstün kimse. 2. En âlâ, en üstün olan. 3. Ucuz. (Mudurnu) 4. Kolay. (Bolu) 5. Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İhsanlar, meziyetler, lütuflar, iyilikler.
Efe İsminin Anlamı : 1. Ağabey. 2. Batı Anadolu’da köy yiğidi, zeybek. 3. Kabadayı. 4. Gelinin kayınbiraderini çağırmak için kullandığı sözcük (Fethiye). 5. Evsiz, barksız, işsiz güçsüz (Tokat).
Efekan İsminin Anlamı : Yıkan, yıkıcı.
Efendi İsminin Anlamı : 1. Saygıdeğer, ince, çelebi kimse. 2. Sözü geçen. 3. Eğitim görmüş kimseler için özel adlardan sonra kullanılan unvan. 4. Bey unvanından sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan. 5. Koca.
Efgan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Istırap ile haykırma, bağırıp çağırma, inleme, bağrışma.
Efgen İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Düşüren, yıkan, bozan kimse. 2. Atıcı, yıkıcı, düşürücü.
Efkan İsminin Anlamı : Çığlıklar, inlemeler.
Efkâr İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Tasa, kaygı, üzüntü. 2. Düşünceler, fikirler. 3. Fakir ve muhtaç.
Eflatun İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Açık mor. 2. Meşhur Yunan filozofu.
Efran İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sevinçli, neşeli kimse.
Ege İsminin Anlamı : 1. Kendinden yaşça büyük olanlara denir (Konya). 2. Hey, ulan anlamında seslenme ünlemi (Arpaçay). 3. Türkiye’nin yedi bölgesinden biri.
Egealp İsminin Anlamı : Egeli yiğit.
Egebay İsminin Anlamı : Saygın ve egeli kimse.
Egebey İsminin Anlamı : Saygın egeli.
Egecan İsminin Anlamı : İçten ve sevecenlikle sahip çıkan kimse.
Egehan İsminin Anlamı : Engin, denizlerin hükümdarı.
Egemen İsminin Anlamı : 1. Bağımlı olmayan, hükümran, hâkim. 2. Sözünü geçiren, üstünlük sağlayan.
Egesal İsminin Anlamı : Egeli olmasıyla ün kazanmış olan kimse.
Egesan İsminin Anlamı : Egeli olmasıyla anılan.
Egesay İsminin Anlamı : Egeli saygın kimse.
Egetay İsminin Anlamı : Genç Egeli, kimse.
Egetürk İsminin Anlamı : Engin görüşlü, Egeli Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Egezade İsminin Anlamı : Egeli oğlu.
Eğilmez İsminin Anlamı : Başeğmeyen, her türlü zorluğun üstesinden gelebilen kimse.
Eğin İsminin Anlamı : Boy pos, endam (Çorum).
Ejder İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Korkunç bir masal canavarı, ejderha, dragon. 2. Korkunç ve acımasız kimse.
Ejderhan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Acımasız hükümdar.
Ekber İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: En büyük.
Eke İsminin Anlamı : 1. Tecrübeli, bilgili, usta (Merzifon). 2. Kurnaz, uyanık (Çorum, Çankırı). 3. Çok bilgili, zeki (İzmit). 4. Dâhi (Ankara). 5. Görgülü. 6. Yaşı küçük olduğu halde sözleri ve işleri büyük olan (Narlıdere). 7. Küçük kardeş. 8. Başçoban.
Ekemen İsminin Anlamı : 1. Olgun ve kibar kimse. 2. Nazlı ve ukala.
Eken İsminin Anlamı : Toprağı ekip biçmekle uğraşan kimse.
Ekenel İsminin Anlamı : Elleriyle toprağı eken kimse.
Ekener İsminin Anlamı : Toprak insanı.
Ekinci İsminin Anlamı : Toprağı ekip biçen kimse.
Ekinel İsminin Anlamı : Tarımla uğraşan kimse.
Ekiner İsminin Anlamı : 1. Kültürlü ve yiğit kimse. 2. Tarımla ilgilenen.
Ekmel İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Mükemmel.
Ekrem İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Fazlasıyla cömert. 2. Gururuna çok düşkün kimse. 3. Kerim. 4. Şeref sahibi.
Elal İsminin Anlamı : Kestane ile kırmızı arası renkte olan.
Elbek İsminin Anlamı : Anadolu Selçuklu Devleti’nde görevli ve yetkili seçkin kişi adı.
Elbir İsminin Anlamı : 1. Birlik olma, idare etme, bir elden yönetme. 2. Dargın olan iki kişinin arasını bulan (Gaziantep). 3. Casus (Antakya). 4. İki sevgilinin arasını bulan (Tokat, Eskişehir).
Elçi İsminin Anlamı : 1. Sefir, bir devleti bir başka devlet nezdinde temsil eden kimse. 2. Bir uzlaşma ya da bir işi sona erdirmek amacıyla birinin yanına gönderilen kimse. 3. Yalvaç, peygamber, resul.
Elçialp İsminin Anlamı : Yiğit, cesur temsilci.
Elçibey İsminin Anlamı : Temsilci.
Eldem İsminin Anlamı : 1. Ehli, uzman. 2. Cana yakın kimse.
Eldemir İsminin Anlamı : Demir gibi güçlü kimse.
Elgün İsminin Anlamı : Elâlem, başkaları.
Elhan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Nağmeler, ezgiler.
Elibol İsminin Anlamı : Cömert ve eli açık kimse.
Elitez İsminin Anlamı : Eli çabuk, üstlendiği işi çabucak bitiren kimse.
Elöver İsminin Anlamı : Çalışkan ve öven el.
Elver İsminin Anlamı : Yardımcı olmak, bir işe el atmak.
Elverdi İsminin Anlamı : Yardım eden, yardımcı. Bir işe verdiği destek ile yardım eden kimse.
Elveren İsminin Anlamı : Yardımcı olan.
Emanet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Korunmak ya da saklanmak amacıyla birine ya da bir yere bırakılan eşya veya kimse. 2. Bir kimse ile birine gönderilen şey. 3. Eşyanın emanet olarak bırakıldığı yer. 4. Can.
Emcet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Onurlu, haysiyetli, şerefli.
Emeç İsminin Anlamı : Amaç, gaye, ülkü.
Emek İsminin Anlamı : 1. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü. 2. Uzun ve zahmetli, yorucu çalışma.
Emet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Mesafe, uzaklık. 2. Nihayet, son.
Emetullah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Allahın bereketi.
Emin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Güvenilir, inanılır kimse. 2. Sakıncasız, emniyetli, tehlikesiz. 3. Şüphesi olmayan. 4. Osmanlı İmparatorluğu’nda bazı devlet görevlerindeki sorumlu kimse.
Eminel İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Güvenilir kimse.
Emir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Buyruk, komut, 2. Müslüman ülkelerin bazılarında bir kavim, şehir ya da ülkenin başı olan kimse. 3. Gökkuşağı (Isparta). 4. Araba ya da kağnı tekerinin ortasından geçen silindir şeklindeki demir parçası (Afyon, Burdur). 5.
Emirali İsminin Anlamı : Kışa kadar saklanabilen, sarı renkli bir çeşit üzüm.
Emirbey İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yöneten kimse.
Emirhan İsminin Anlamı : Buyuran hükümdar.
Emirkan İsminin Anlamı : Buyuran hükümdar kanından olan, bu soydan gelen kimse.
Emirsoy İsminin Anlamı : Buyuran, yöneten, hükümran bir soydan gelen.
Emrah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Saz çalıp oynayan.
Emran İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Hayvan derisi ya da kürkü.
Emre İsminin Anlamı : 1. Âşık. 2. Ozan. 3. Arkadaş, kardeş.
Emrehel İsminin Anlamı : Şaşkın, miskin, Allahlık.
Emrem İsminin Anlamı : 1. Âşık olan. 2. Ozan kimse. 3. Arkadaşım, kardeşim.
Emri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Emirle ilgili.
Emsal/Emsali İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Kıssalar hikâyeler, destanlar. 2. Numuneler, örnekler. 3. Eşler, benzerleri. 4. Katsayı, kaç misli alınacağını bildiren sayı.
Ender İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Nadir, seyrek ve az bulunan.
Endi İsminin Anlamı : Evvelki (Bolu, Safranbolu, Ereğli).
Eneç İsminin Anlamı : 1. Dağlardaki karın erimesiyle oluşan ve yaz gelmesiyle de kuruyan su yatağı. 2. İki yükselti arasındaki düzlük.
Enek İsminin Anlamı : Kapital.
Ener İsminin Anlamı : Korkusuz, cesur, kahraman.
Eneren İsminin Anlamı : Çok ermiş, ermişlerin ileri geleni.
Enes İsminin Anlamı : Secereli Arap atı.
Engin İsminin Anlamı : Uçsuz bucaksız.
Enginalp İsminin Anlamı : Bütün güzellikleri kendinde taşıyan yiğit.
Enginay İsminin Anlamı : Uçsuz ve bucaksız ay.
Enginel İsminin Anlamı : İyi yetiştirilmiş derin bilgi sahibi kimse.
Enginer İsminin Anlamı : Engin yürekli ve yiğit kimse.
Enginsoy İsminin Anlamı : Engin insanların soyundan gelen.
Enginsu İsminin Anlamı : Uçsuz bucaksız deniz.
Engintürk İsminin Anlamı : 1. Her yanı sarmış olan Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı: 2. Derin bilgiye sahip olan Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Engiz İsminin Anlamı : Sık ağaçlıkların oluşturduğu karanlık.
Engün İsminin Anlamı : Engin ile aynı anlamdadır.
Engür İsminin Anlamı : Çok gür, çok verimli.
Enis İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dost, arkadaş, yar, sevgili.
Ensar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Koruyup, gözeten, yardım eden, yardımcı olan.
Ensari İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ensar kişilerden biri.
Enver İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Üzerinde nur ışığı varmış gibi parıldayan. 2. Çok güzel.
Eracar İsminin Anlamı : Yetenekli ve pratik kimse.
Erakalın İsminin Anlamı : Korkusuz ve yetenekli kimse.
Erakıncı İsminin Anlamı : Cesur ve yiğit akıncı kimse.
Eral İsminin Anlamı : Cesur yiğit.
Eralan İsminin Anlamı : Her anlamda yiğitliğini gösteren, cesur kimse.
Eralkan İsminin Anlamı : Cesur, yiğit ve korkusuz bir soydan, kandan gelen kimse.
Eralp İsminin Anlamı : Yiğit ve korkusuz kimse.
Eraltay İsminin Anlamı : Altayların soyundan gelen cesur kimse.
Eran İsminin Anlamı : Yiğit ve korkusuz kimse.
Erandaç İsminin Anlamı : Yiğitliğiyle nam salmış oğul.
Eranıl İsminin Anlamı : Yiğitliği dilden dile dolaşan, cesur ve korkusuz kimse.
Eraslan İsminin Anlamı : Aslan gibi korkusuz ve güçlü kimse.
Eray İsminin Anlamı : Er gibi aydınlık kimse.
Eraydın İsminin Anlamı : Yiğit ve aydın kimse.
Erbaşat İsminin Anlamı : Benzerleri arasında güç ve önem bakımından önde gelen kimse.
Erbatur İsminin Anlamı : Korkusuz ve kahraman kimse.
Erbay İsminin Anlamı : Saygın ve cesur kimse.
Erben İsminin Anlamı : Yiğit ve cesur benlik, kişilik.
Erberk İsminin Anlamı : Cesur, korkusuz ve hızlı kimse.
Erbey İsminin Anlamı : Saygın ve korkusuz kimse.
Erbil İsminin Anlamı : Yiğitliği ile bilinen.
Erbilek İsminin Anlamı : Yiğit ve güçlü kimse.
Erbilen İsminin Anlamı : Yiğitlerin yanında olan, onlara yardım eden, destek veren kimse.
Erboğa İsminin Anlamı : Boğa gibi bir güce sahip olan kimse.
Erboy İsminin Anlamı : Yiğit, boylu poslu ve endamlı kimse.
Ercan İsminin Anlamı : Yüreğinde korku hissetmeyen, cesaret sahibi kimse.
Ercihan İsminin Anlamı : Korkusuzluğuyla, yiğitliğiyle dünyaya nam salmış kimse.
Ercivan İsminin Anlamı : Yiğit ve yakışıklı kimse.
Erciyes İsminin Anlamı : Kayseri’de bir dağ adı.
Ercümend İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Çevresinde saygı gören, itibarı olan kimse. 2. Muhterem, haysiyetli, seçkin.
Erçelik İsminin Anlamı : Çelik gibi güçlü erkek.
Erçetin İsminin Anlamı : Gözü pek ve hiçbir şeyden yılmayan kimse.
Erçevik İsminin Anlamı : Korkusuzluğu ve atikliğiyle ünlü olan.
Erdağ İsminin Anlamı : Yeşermiş, çayır, çimenli dağ
Erdal İsminin Anlamı : 1. Yeni yeni filizlenmeye başlamış dal. 2. Dal gibi yiğit.
Erdemalp İsminin Anlamı : Erdemliğe erişmiş yiğit.
Erdemer İsminin Anlamı : Erdemlilik yeteneğine sahip olan.
Erdemir İsminin Anlamı : Demir kadar güçlü olan.
Erdemli İsminin Anlamı : Ahlaki açıdan yeterliliğe sahip olan, fazilet sahibi kimse.
Erden İsminin Anlamı : 1. İnsan eli değmemiş, bakir. 2. Masal (İzmir). 3. Sahur zamanı (İznabol, Ermenek).
Erdenalp İsminin Anlamı : Dürüst, doğru ve iyiliksever yiğit.
Erdenay İsminin Anlamı : Ay kadar güzel ve aynı zamanda erdem sahibi kimse.
Erdener İsminin Anlamı : Dürüst ve iyiliksever.
Erdeniz İsminin Anlamı : Denizlerin korkusuz yiğidi.
Erdi İsminin Anlamı : 1. Başakları olgunlaşmış ekin. 2. Olgunlaşma. 3. Kavuşma.
Erdibey İsminin Anlamı : Ermişliğiyle itibar gören.
Erdik İsminin Anlamı : Ermiş ve saygınlık kazanmış.
Erdil İsminin Anlamı : Yiğit ve sözüne güvenilir.
Erdilek İsminin Anlamı : Dileklerine kavuşmuş kimse.
Erdim İsminin Anlamı : Ermiş ve saygınlık kazanmış.
Erdin İsminin Anlamı : 1. İsteklerini elde etmiş. 2. Yetkinliğe erişmiş kimse.
Erdinç İsminin Anlamı : Dinç ve sağlıklı kimse.
Erdiner İsminin Anlamı : Amacına ulaşan yiğit kimse.
Erdoğ İsminin Anlamı : Yiğit doğan.
Erdoğan İsminin Anlamı : Doğuştan yiğit gibi doğan.
Erdoğdu İsminin Anlamı : Yiğit ve kahraman doğan.
Erdönmez İsminin Anlamı : Yiğit ve sözünden dönmeyen kimse.
Erdur İsminin Anlamı : Yiğitliğiyle gereksiz yere övünmeyen kimse.
Erduran İsminin Anlamı : 1. Durgun ve sakin yiğit. Yiğitçe ve erkekçe duran. 2. Yaşayan, hayatta olan.
Erduru İsminin Anlamı : Saf, duru ve temiz olan, göründüğü gibi olan.
Erek İsminin Anlamı : Amaç, gaye, maksat, erek.
Ereken İsminin Anlamı : Çabuk eken.
Erel İsminin Anlamı : Erkek eli, güçlü el.
Erem İsminin Anlamı : Bir işi yürekten isteyen, ele aldığı işi yürekten yapan kimse.
Eren İsminin Anlamı : 1. Amaç, erek (Urla, İzmir). 2. Dirlik, erinç (Denizli). 3. Dost (Navlu, Yeşilova). 4. Hayırlı çocuk (Kayseri).
Erenalp İsminin Anlamı : Ermişliği ve yiğitliği benliğinde barındıran.
Erenay İsminin Anlamı : Ermiş ve er gibi aydınlık.
Erencan İsminin Anlamı : 1. Can dost. 2. Dini inançları bakımından olgunlaşmış, kemale ermiş, can kimse.
Erençer İsminin Anlamı : Huzur veren.
Erendiz İsminin Anlamı : En büyük gezegen, Jüpiter.
Erenel İsminin Anlamı : Her tarafa erişmeye, yardıma yetişmeye gücü yeten olgun kimse.
Erener İsminin Anlamı : Tanrısal gizleri kavrama aşamasına varmış, yiğit kimse.
Erengüç İsminin Anlamı : Tanrıyla dolup onunla yakınlık kurmuş olduğuna inanılan güçlü kimse.
Erenler İsminin Anlamı : 1. Olağanüstü sezgileriyle bazı gerçekleri gördüğüne inanılan kimse. 2. Kendini tüm benliğiyle Tanrıya adamış olan.
Erenöz İsminin Anlamı : Kökü ermiş olan.
Erensoy İsminin Anlamı : Ermiş soyundan gelen kimse.
Erensü İsminin Anlamı : Nefsini yenerek olgunlaşmış, ermiş asker.
Erentürk İsminin Anlamı : Her şeyi bilen, Tanrıya yönelmiş, ermiş Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Erer İsminin Anlamı : Amaçlarına erişen, isteklerini elde eden.
Ereren İsminin Anlamı : Benliğinden ayrılmış, kendini Tanrıya adamış olan.
Erez İsminin Anlamı : Acıbadem ağacı.
Ergalip İsminin Anlamı : Gücüyle üstün gelen kimse.
Ergazi İsminin Anlamı : Yiğit, kahraman, savaşçı.
Ergen İsminin Anlamı : 1. Buluğ çağına erişmiş olan. 2. Henüz evlenmemiş olan, bekâr kimse. 3. Kızılcık (Afyon, Bucak, İzmir, Ödemiş, Bursa, Antalya, Ilgın).
Ergenç İsminin Anlamı : Genç erkek.
Ergene İsminin Anlamı : 1. Çadır kapısı. 2. Dağ kapısı.
Ergenekon İsminin Anlamı : 1. Dağın zirvesi. 2. Göktürklerin meydana gelişini anlatan destan: Düşmanları tarafından yenilen Hunların bir bölümü olan Aşine boyundan on yaşında bir çocuk sağ kalır. Bu çocuğun da kolunu ve ayağını keserek bir kamışlığa bırakırlar Dişi bir kurt bu çocu
Ergener İsminin Anlamı : Genç ve evlenmemiş erkek.
Ergi İsminin Anlamı : 1. Güzelliği yakalama. 2. İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet.
Ergican İsminin Anlamı : 1. Güzelliği yakalamış, içten ve candan kimse. 2. İyi bir duruma gelmiş, içten ve samimi dost kimse.
Ergiden İsminin Anlamı : Yiğit erkek.
Ergil İsminin Anlamı : 1. Kendisine itimat edilen, inanılan kimse. 2. Muşmula (Dersim).
Ergim İsminin Anlamı : Erişilen amaç, gaye, hedef, kavuşulan iyi ve güzel şey.
Ergimer İsminin Anlamı : İyi ve güzel şeye kavuşan.
Ergin İsminin Anlamı : 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş kimse. 2. Haklarını kullanabilecek yaşa gelmiş olan. 3. Çürümeye yüz tutmuş meyve (Ermenek, Mut). 4. Havı dökülmüş, erimiş, akmış kumaş (Konya).
Erginal İsminin Anlamı : Yiğit delikanlı.
Erginalp İsminin Anlamı : Yiğit delikanlı.
Erginay İsminin Anlamı : Ay gibi parıldayan delikanlı.
Erginbay İsminin Anlamı : Kendisine saygı duyulan delikanlı.
Ergincan İsminin Anlamı : İçten ve sevecen delikanlı.
Erginer İsminin Anlamı : Haklarını kendi kullanabilecek yaş ve olgunluğa erişmiş kimse.
Erginsoy İsminin Anlamı : Bilgili, görgülü, olgun kişiler yetiştiren bir soydan gelenler.
Ergintuğ İsminin Anlamı : Rütbe ve makam sahibi, olgun kimseler yetiştiren bir soydan gelen kimse.
Ergök İsminin Anlamı : Mavi gök.
Ergökmen İsminin Anlamı : Mavi gözlü ve sarışın erkek.
Ergönül İsminin Anlamı : Yiğit ve cesur, candan, gönülden kimse.
Ergör İsminin Anlamı : Gönülden ve dürüst kimse.
Ergun İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Hızla giden oynak at. 2. Yumuşak huylu insan. 3. İlhanlı Devleti’nin hükümdarlarından.
Ergüç İsminin Anlamı : 1. Güç simgesi er, kuvvet ve kudret sahibi kimse. 2. Yayık kolu (Samsun).
Ergüden İsminin Anlamı : Bir düşünce, bir duygu ya da bir amacın peşine düşerek onu gerçekleştirmeye çalışan yiğit kimse.
Ergüder İsminin Anlamı : Bir amacı gerçekleştirmeye çalışan yiğit kimse.
Ergül İsminin Anlamı : Erler içinde seçkinleşen, erlerin gülü olan kimse.
Ergüleç İsminin Anlamı : Güler yüzlü ve sempatik kimse.
Ergülen İsminin Anlamı : Güler yüzlü, sempatik ve içten kimse.
Ergümen İsminin Anlamı : İstediklerini elde etmiş olan.
Ergünay İsminin Anlamı : Ay gibi sessiz olan.
Ergüner İsminin Anlamı : Mütevazı ve sessiz kimse.
Ergüneş İsminin Anlamı : Erkenden doğan güneş.
Ergüney İsminin Anlamı : İlişkilerinde mütevazı olan.
Ergüven İsminin Anlamı : Kendine güvenen, kendisiyle barışık olan.
Ergüvenç İsminin Anlamı : Kendisine güven duyulan itibar sahibi kimse.
Erhan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Korkusuz hükümdar. 2. Çok merhametli ve acıma duygusu çok olan.
Erhun İsminin Anlamı : Korkusuz ve savaşçı kimse.
Erışık İsminin Anlamı : Kültürlü ve aydın kimse.
Erışın İsminin Anlamı : İçindeki cevheri paylaşan.
Eriker İsminin Anlamı : Yetenekli ve korkusuz kimse.
Eril İsminin Anlamı : Erkek, er ve yiğit kimse.
Erimer İsminin Anlamı : 1. Erişmiş ve amacına ulaşmış yiğit kimse. 2. İyi haber, müjde ve sevinç getiren er kimse.
Erin İsminin Anlamı : 1. Ergin hale gelen. 2. Bir yere ulaşan, vasıl olan. 3. Son mertebeye ulaşan.
Erinç İsminin Anlamı : Çevresine ışık saçan kimse.
Erinçer İsminin Anlamı : Çevresine ışık saçan, mutlu ve şen kimse.
Erip İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bilgisi ve yeteneğiyle zeki ve akıllı olduğunu gösteren kimse.
Erişen İsminin Anlamı : Yetkinliğe erişmiş, gelişmiş kimse.
Erişkin İsminin Anlamı : Olgunlaşmış ve gerekli yeterliliğe ulaşmış kimse.
Eriz İsminin Anlamı : İz bırakan yiğit kimse.
Erizgi İsminin Anlamı : Yaptıklarıyla herkesi etkileyen ve iyi bir iz bırakan kimse.
Erk İsminin Anlamı : 1. Kudret. 2. Kişiliği ya da konumuyla yaptırım gücü bulunan kimse. 3. Samimiyet. 4. Sevgi.
Erkal İsminin Anlamı : Her zaman için yiğitliğini koruyan ve yaptıklarından taviz vermeyen kimse.
Erkan İsminin Anlamı : 1. Yiğitliği geçmişinden gelen kimse. 2. Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Esaslar, destekler, sütunlar. 3. Reisler.
Erkaya İsminin Anlamı : Kaya gibi güçlü olan.
Erke İsminin Anlamı : 1. Güç. 2. Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Misvak ağacı. 3. Reisler.
Erkel İsminin Anlamı : Gücü ve kudreti yerinde olan el.
Erker İsminin Anlamı : Güçlü, kudretli ve iktidar sahibi olan el.
Erkılıç İsminin Anlamı : Kılıç gibi kudretli kimse.
Erkınay İsminin Anlamı : Ay gibi güzel ve temiz olan kimse.
Erkış İsminin Anlamı : Kış gibi sert olan yiğit.
Erkin İsminin Anlamı : 1. Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, serbest. 2. Her koşulda özgürlük yanlısı olan.
Erkinel İsminin Anlamı : Özgürlüğü seven ve özgürlüğüne düşkün olan kimse.
Erkiner İsminin Anlamı : Bağımsız, özgür ve yiğit kimse.
Erkmen İsminin Anlamı : Güçlü, etkili olan ve sözü geçen kimse.
Erkoç İsminin Anlamı : Koç gibi azameti ve gücü olan kimse.
Erkoçak İsminin Anlamı : Azamet sahibi, güçlü ve yiğit kimse.
Erkol İsminin Anlamı : Güçlü kollara sahip olan kimse.
Erkon İsminin Anlamı : Ağır ağır, yata kalka (Trabzon).
Erksal İsminin Anlamı : Gücü ve kudretiyle nam salmış olan kimse.
Erksan İsminin Anlamı : erkek gibi olan, gücü ve kudretiyle nam salmış kimse.
Erksoy İsminin Anlamı : Güçlü ve kudretli bir soydan gelen, yiğit kimse.
Erksun İsminin Anlamı : Gücüyle çevresine yardımcı olan, güç ve kuvvet sahibi kimse.
Erktin İsminin Anlamı : Hem maddi hem de manevi anlamda güç ve kudret sahibi olan namlı kimse.
Erkul İsminin Anlamı : Erkek kimse.
Erkunt İsminin Anlamı : Zorluklara göğüs gerebilen kimse.
Erkurt İsminin Anlamı : Güçlü ve kudretli kimse.
Erkurtaran İsminin Anlamı : Hayvanların sancılarını geçirmekte kullanılan bir çiçek (Kayışlı).
Erkut İsminin Anlamı : Kutsanmış kimse.
Erkutay İsminin Anlamı : Kutsanmış, ay gibi beyaz ve temiz kimse.
Erkutlu İsminin Anlamı : Uğurlu, mübarek, yiğit ve sözüne güvenilir kimse.
Erlaçin İsminin Anlamı : Yiğit ve sözüne güvenilir kimse.
Erman İsminin Anlamı : 1. Yiğitliğiyle ün salarak kahraman olmuş kimse. 2. Arzu istek. 3. Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yerinme, pişman olma.
Ermin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Keykubat’ın dördüncü oğlu.
Ermiş İsminin Anlamı : 1. İstediğine kavuşmuş. 2. Dini inançlara göre kendisinde olağanüstü manevi güç bulunan kişi, evliya, veli.
Ermutlu İsminin Anlamı : Mutlu ve huzurlu kimse.
Ernoyan İsminin Anlamı : Cesur, korkusuz komutan.
Eroğan İsminin Anlamı : Tanrının eri, Tanrının yiğidi olan kimse.
Eroğlu İsminin Anlamı : Yiğit ve kahraman kişinin oğlu.
Eroğul İsminin Anlamı : Yiğit ve cesur oğul.
Eroğuz İsminin Anlamı : Temiz yaratılmış, iyi, arkadaş, güçlü ve doğru yiğit kimse.
Erokay İsminin Anlamı : Elit, beğenilen, kendisine saygı duyulan kimse.
Erol İsminin Anlamı : Yiğit olan ve dürüstlükten ayrılmayan.
Erolan İsminin Anlamı : Yiğit olan, sözünde duran kimse.
Erozan İsminin Anlamı : Yiğitlerin ozanı.
Eröz İsminin Anlamı : Özünde yiğit olan kimse.
Ersal İsminin Anlamı : Yiğitliğiyle etrafa nam salan, cesur kimse.
Ersan İsminin Anlamı : Yiğitliğiyle nam salmış kimse.
Ersat İsminin Anlamı : Mutluluk içinde olan kimse.
Ersav İsminin Anlamı : Yiğit ve cesur kimse.
Ersavaş İsminin Anlamı : Yiğit bir şekilde savaşan.
Ersay İsminin Anlamı : Er olarak sayılan, yiğit olarak sayılan ve saygı gösterilen kimse.
Ersayın İsminin Anlamı : Yiğit ve saygıdeğer kimse.
Erseç İsminin Anlamı : Yiğit ve seçilen kimse.
Ersel İsminin Anlamı : Yiğit ve taşkın kimse.
Ersen İsminin Anlamı : 1. Mutlu ve neşeli erkek. 2. Kolay (Burdur). 3. Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Meclis, kurultay, kongre.
Ersev İsminin Anlamı : Yiğit ve sevilen kimse.
Erseven İsminin Anlamı : Yiğit ve seven kimse.
Ersever İsminin Anlamı : Yiğit, sever kimse.
Ersevin İsminin Anlamı : Yiğitliği ve kahramanlığı ile sevinen.
Ersezer İsminin Anlamı : Kavrayış yetisi güçlü olan.
Ersin İsminin Anlamı : 1. Ateş küreği (Kuzguncuk, Amasya, Pötürge). 2. Tekneye yapışmış hamuru kazımaya yarayan demir araç. 3. Bir çeşit güzel kokulu bitki. 4. Küçük çocukların yatırıldığı toprağı ısıtmak için toprağın konulduğu kürek biçiminde araç.
Ersoy İsminin Anlamı : Yiğit ve kahraman bir soydan gelen.
Ersöz İsminin Anlamı : Sözleri yiğitçe olan, saygıdeğer kimse.
Ersun İsminin Anlamı : Yiğitliği ve kahramanlığı ile etrafına yardım eden kimse (Ayrıca bkz. Ersin).
Ersungur İsminin Anlamı : Yiğitliği ile çevresinde saygı uyandıran kimse.
Ersü İsminin Anlamı : Yiğit ve kahraman asker.
Erşet İsminin Anlamı : Dürüstlük ve doğruluktan hiç ayrılmayan, güvenilir kimse.
Ertaç İsminin Anlamı : Yiğit kral ya da hükümdar.
Ertan İsminin Anlamı : Gündoğuşu, güneşin doğma zamanına yakın olan zaman.
Ertana İsminin Anlamı : Gündoğuşuna yakın olan zaman.
Ertaş İsminin Anlamı : 1. Taş gibi sağlam olan. 2. Selçuklu prensi.
Ertay İsminin Anlamı : Genç tay.
Ertaylan İsminin Anlamı : Sırım gibi yakışıklı ve yiğit olan kimse.
Erte İsminin Anlamı : Günün doğuşuna yakın olan zaman.
Ertek İsminin Anlamı : Tek ve yiğit kimse.
Ertekin İsminin Anlamı : Uğur getiren, uğur getirdiğine inanılan yiğit kimse.
Ertem İsminin Anlamı : 1. Ahlaki açıdan her anlamda yeterlilik sahibi olan kimse. 2. Söz ve harekette herkesin beğendiği bir tavır ve davranış sergileyen, yiğit kimse.
Erten İsminin Anlamı : Erkek gibi bir vücuda ve endama sahip olan.
Ertingü İsminin Anlamı : Ruhsal ve yüce olan.
Ertok İsminin Anlamı : Gözü yükseklerde olmayan, gözü tok ve yiğit kimse.
Ertop İsminin Anlamı : Yiğit ve cesur kişi.
Ertöre İsminin Anlamı : Törelerine ve geleneklerine bağlı olan yiğit.
Ertöz İsminin Anlamı : Er ve özüne bağlı kimse.
Ertuğ İsminin Anlamı : Yiğit başlığı.
Ertugay İsminin Anlamı : Yiğitler topluluğu.
Ertuğrul İsminin Anlamı : 1. Temiz yürekli; niyeti ve davranışı dürüst ve doğru insan. 2. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin babası.
Ertuna İsminin Anlamı : 1. Türk tarihinde önemli bir yeri olan Tuna nehrinin yöresinden olan veya Tuna’ya gönül vermiş yiğit kimse. 2. Delişmen yiğit kimse.
Ertunca İsminin Anlamı : Tunca ırmağı yöresinden olan yiğit kişi.
Ertuncay İsminin Anlamı : Yiğit ve ay kadar güzel olan kimse.
Ertunç İsminin Anlamı : Tunç gibi sağlam ve dayanıklı yiğit kimse.
Ertunga İsminin Anlamı : 1. Bahadır ve yiğit hakan. 2. MÖ 7. yy.’da yaşayan, İran ordularını yendikten sonra İranlılar tarafından öldürülen Saka Hükümdarı.
Erturan İsminin Anlamı : Er ve Turanların başı olan, yaşayan yiğit.
Ertün İsminin Anlamı : Yiğit ve kahraman kişi.
Ertüre İsminin Anlamı : Yiğitler arasında farklı bir yiğit.
Ertürk İsminin Anlamı : Yiğit Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Ertüze İsminin Anlamı : Adaletli, yiğit kimse.
Ertüzün İsminin Anlamı : Mütevazı ve yiğit kimse.
Erülgen İsminin Anlamı : Yüksek rütbeli, güçlü, iyi kalpli, hayır sahibi kimse.
Erün İsminin Anlamı : Ün salmak, nam kazanmak için yaratılmış yetenekli ve cesur kimse.
Erünal İsminin Anlamı : Yiğitliğiyle ün kazanmış kimse.
Erüstün İsminin Anlamı : Yiğitlik ve kahramanlığıyla ün kazanmış, emsallerinden üstün olan yiğit.
Eryalçın İsminin Anlamı : 1. Sert ve yaman. 2. Başı dik olan yiğit kimse. 3. Erişilmez, yetişilmez yiğit kimse.
Eryaman İsminin Anlamı : 1. Her işin üstesinden gelebilen yiğit kimse. 2. Şaşırtıcı beceri, yetenek ve cesareti olan er kişi.
Eryavuz İsminin Anlamı : 1. Çok sert, çok yetenekli ve cesur er. 2. Her işin üstesinden gelebilen yiğit kimse.
Eryetiş İsminin Anlamı : Çabuk gelen kimse.
Eryılmaz İsminin Anlamı : Hiçbir şeyden yılmayan, cesur er.
Eryiğit İsminin Anlamı : Kahraman, yiğit ve er kişi.
Erzade İsminin Anlamı : Yiğit oğlu.
Erzan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Olabilir. 2. Gerçekleşme ihtimali fazla olan. 3. Bol, uygun, yerinde
Erzen İsminin Anlamı : Darı.
Erzi İsminin Anlamı : Dini vecibelerini yerine getiren.
Esat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Çok vefakâr.
Esen İsminin Anlamı : 1. Veda. 2. Parasız verilen, bolca, hoyrat (Bayburt). 3. Elbet (Bursa).
Esenalp İsminin Anlamı : Sağlıklı ve yiğit kimse.
Esenbay İsminin Anlamı : Sağlıklı ve saygın kimse.
Esenbey İsminin Anlamı : Sağlıklı ve efendi kimse.
Esendal İsminin Anlamı : Sağlıklı, huzurlu kimse.
Esendemir İsminin Anlamı : Sağlıklı, güçlü, kuvvetli kimse.
Esenel İsminin Anlamı : 1. Sağlıklı, sağlam el. 2. Güzel, sağlıklı, mutlu diyar.
Esener İsminin Anlamı : Sağlıklı ve huzurlu olan.
Esenhan İsminin Anlamı : Sağlıklı hükümdar kimse.
Esengür İsminin Anlamı : Rüzgâr gibi gürleyen.
Esenkal İsminin Anlamı : Sağlıklı ve huzurlu.
Esenkul İsminin Anlamı : Sağlıklı ve huzurlu insan.
Esentan İsminin Anlamı : Tan vaktinde esen rüzgâr.
Esentaş İsminin Anlamı : Sağlıklı ve taş gibi olan.
Esentay İsminin Anlamı : Sağlıklı ve genç olan.
Esentürk İsminin Anlamı : Sağlıklı ve güçlü Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Eser İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Rüzgâr, sert esen rüzgâr (Dinar, Tefenni, Denizli, Bayramiç, Nazilli, Rize). 2. Soğuk. 3. Büyük demir çivi (Yeşilova, Kaş, Elmalı). 4. Arının iğnesi. 5. Delilik. 6. Evlerde kiremit altlarına konulan tahta. 7. Serçe kuşu. 8
Eseralp İsminin Anlamı : Yiğitliği dilden dile rüzgâr gibi dolaşan.
Eserbay İsminin Anlamı : Saygın ve yakışıklı kimse.
Eserbey İsminin Anlamı : Yakışıklı ve beyefendi kimse.
Eserhan İsminin Anlamı : Arkasında büyük eserler bırakan hükümdar.
Eserkaya İsminin Anlamı : Heykel gibi güzel olan.
Esersoy İsminin Anlamı : Eserleriyle anılan bir soydan gelen.
Esertaş İsminin Anlamı : Sert ve taş gibi sağlam olan.
Esertürk İsminin Anlamı : Büyük eserler bırakmış Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Esinalp İsminin Anlamı : Yiğitliği insanlara örnek olan.
Esinbay İsminin Anlamı : Saygıdeğer ve örnek kimse.
Esiner İsminin Anlamı : Rüzgâr gibi esen yiğit.
Eskin İsminin Anlamı : 1. Rüzgâr. 2. Fırtına.
Eskinalp İsminin Anlamı : Rüzgâr gibi ve bahadır yiğit.
Eslek İsminin Anlamı : 1. Çalışkan 2. Girişken.
Esmen İsminin Anlamı : Sağlıklı insan.
Eşfak İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İçten ve çok şefkatli kimse.
Eşit İsminin Anlamı : Niteliği ve görüntüsü aynı olan.
Eşref İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: En, daha, pek şerefli ve çok aziz olan.
Ethem İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Karayağız at.
Eti İsminin Anlamı : 1. Baba, peder. 2. MÖ. 1900-1200 yılları arasında Anadolu’da büyük bir uygarlık kuran kavim, Hitit.
Evgin İsminin Anlamı : 1. Acele olarak yapılması gereken. 2. Gecikmemesi gereken, ivedi.
Evliya İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Olağanüstü yetenek ve kerametlere sahip olduğu kabul edilen kimse, ermiş. 2. Koruyup, gözetenler. 3. Allaha yakın olan kimse. 4. Yatır.
Evran İsminin Anlamı : 1. Fazlasıyla uzayıp yükselen ağaç ya da büyüyen insan. 2. Kasırga, hortum. 3. Kâinat. 4. Talih, alınyazısı, mukadderat. 5. Şiddetli yağmurdan sonra derelerin bulanık akması. (Antalya) 6. Büyük yılan, canavar.
Evre İsminin Anlamı : Dönem, safha.
Evren İsminin Anlamı : 1. Var olan şeylerin tümü. 2. Dünyada insanların oturduğu bütün yerler. 3. Zaman, felek, cihan. 4. Madde, fikir ve duygu alanı. 5. Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam. 6. Boylu boslu, iri yarı, yakışıklı. (Eşme ve köyleri, Burdur, Muğla) 7.
Evrimer İsminin Anlamı : Kendini aşama aşama yükselten, geliştiren, olgunlaştıran erkek.
Eyüp İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sabırlı insan, peygamber.
Ezgütekin İsminin Anlamı : 1. Bütünüyle dinlendiği zaman akıl ve duyguyu tatmin edecek şekilde aralarında bağlantıları olan, çeşitli sesler dizisi. 2. Uğur getirdiğine inanılan sesler. 3. Uğurlu yol, şans getiren yöntem.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar