F İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

F harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Erkek Bebek İsimleri – F

F harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
F ile başlayan güzel erkek isimleri, tarihi isimler, dini isimler, mitolojik isimler ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Fadıl İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Fazilet sahibi. 2. Erdemli, diğerlerinden daha üstün olan kimse. 3. Çok konuşan (Konya).
Fahim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Ulu, yüce, büyük ve onurlu kimse. 2. İtibarı yüksek olan.
Fahir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Saygınlığı ile övünen. 2. Parlak, gösterişli, güzel ve değerli olan kimse. 3. Şanlı, şerefli, onurlu kimse.
Fahmi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yüce, ulu.
Fahrettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bütün dinler arasında en saygın olan din.
Fahri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Saygı ifadesi olarak verilen ya da övünç olarak kabul edilen, onursal. 2. Herkese yardım etmeye çalışan. 3. Şeref, onur için parasız, maaşsız, aylıksız, ücretsiz görülen iş.
Faik İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yüksek, üstün. 2. Ruhsal açıdan üstün ve başarılı olan.
Fakih İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Fıkıh bilgini. 2. Anlayışlı ve zeki kişi.
Fakir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Zavallı, yoksul. 2. Geçimine yetecek ölçüde bir gelire sahip olmayan.3. Hindistan’da yoksulluğa ve eziyete kendini alıştırmış olan derviş.
Fakri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yoksulluğun getirdiği gariplik, tuhaflık.
Fani İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Ölümlü, gelip geçici. 2. İnsan gözünün algılayabildiği ışık yeğinliği.
Farabi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 870-950 yılları arasında yaşamış ünlü İslam düşünürü.
Farik İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Benzerlerinden daha farklı olan.
Faruk İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Haklıdan ve adaletten yana olan kimse. 2. Keskin. 3. Hz. Ömer’in lakabı.
Fasih İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Hitabet yeteneği olan.
Fatih İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Fetheden, zafer kazanan. 2. İslam devletlerinde bir ülkeyi ya da bir şehri savaşarak alan hükümdar ve komutanlara verilen unvan. 3. II. Mehmet’e verilen lakap.
Fatin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Zekâsı ile her şeyi çabuk ve hızlı bir şekilde kavrayan kimse.
Faysal İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Hâkim. 2. Keskin kılıç. 3. Kesin hüküm, karar.
Fazıl İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Fazilet sahibi. Erdemli, faik, üstün.
Fazlı İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Erdemli, üstün.
Fazullah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Allahın fazileti.
Fecri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tan kızıllığı
Fedai İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişen, canını esirgemeyen, korkusuz kimse.
Fedakâr İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı:-Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Özveri sahibi insan.
Fehamettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Büyük, ulu ve yüce kimse. 2. İtibar, kıymet, değer, fehamet.
Fehim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yüksek bir zekâ kapasitesine sahip olan ve her şeyi çabuk kavrayan kimse.
Fehmi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Zeki, anlayışlı, akıllı kimse.
Felek İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Gökyüzü, sema. 2. Dünya, âlem. 3. Kaderi çizdiğine inanılan güç, talih, baht.
Feramuz İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Kale muhafızı, koruyucu.
Ferdal İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Dal tomurcuğu.
Ferdari İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Bilgi veren.
Ferdi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Bireysel, kişisel. 2. Tek şey.
Ferhan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Sevinçli, neşeli. 2. Şen, memnun.
Ferhat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Zor olanı başarıp, elde eden. 2. Sevinç, mutluluk. 3. İyi haber getiren kişiye verilen hediye. 4. Ferhat ile Şirin’de dağları delen, erkek kahraman.
Feridun İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Tek, eşsiz. 2. Pişdâdîlerin altıncı padişahı olup Cemşîd sülalesinden demirci Gâve’nin yardımıyla Dahhâk-i Mâri’yi öldüren. 3. Sekizinci gök.
Ferih İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Mutlu, sevinçli.
Ferit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Eşsiz, tek.
Ferkan İsminin Anlamı : Saygın bir soydan gelen.
Ferman İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Buyruk, emir. 2. Tanrı buyruğu. 3. Osmanlıda padişahların verdiği, uyulması gereken hükümleri taşıyan yazılı buyruk.
Ferruh İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Uğurlu, şanslı. 2. Aydınlık bir yüze sahip olan.
Fersan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Bir tür sansar. 2. Gücü, zindeliği ve aydınlık veren parlaklığı ile ün salmış kimse.
Fersoy İsminin Anlamı : Güçlü, aydınlık ve parlak bir soydan gelen.
Ferzane İsminin Anlamı : 1. Bilim ve hikmet sahibi kimse. 2. Tasavvufta nefsani bağlarından sıyrılmış, artık tamamen kendi özüne dönmüş olan kimse.
Fesih İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Açık, berrak, ferah.
Fethi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Fethetmek.
Fethullah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tanrının fethi.
Fetih İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bir yeri savaşarak alma.
Fettah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Zafer kazanmış, fet-hetmiş.
Fevza İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kargaşa, düzensizlik.
Fevzi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Fetheden kişi. Zaferle, kurtuluşla ilgili.
Fevzullah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tanrının üstünlüğü.
Feyiz İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Verimlilik. 2. Bilim, bilgelik.
Feyyaz İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Verimlilik, üretkenlik. 2. Tanrının adlarından biri.
Feyzettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dinin verimliliği.
Feyzi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Verimlilikle ilgili olan. 2. Bilgiyle ilgili olan, bilgiye değer veren.
Feyzullah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Allahın bereketi.
Feza İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Uçsuz, bucaksız boşluk. 2. Korkma, bağırıp çağırma. 3. Dayanamama. 4. Ümitsizlik.
Fezahan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Tüm evrenin ve kâinatın hükümdarı.
Fezai İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Uzayla ilgili.
Fırat İsminin Anlamı : 1. Geçit veren, Asu. 2. Mezopotamya’da bulunan bir nehir.
Fikrettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dini düşünce.
Fikri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Düşüncenin ürünü olan.
Filinta İsminin Anlamı : 1. Uzun boylu, yakışıklı ve çevik kimse. 2. Alm. Namlusu kısa kurşun atan tüfek.
Firuz İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Sevinçli, mutlu ve uğurlu kimse. 2. İnce, uzun boylu kimse.
Fuat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Gönül, kalp.
Fuzuli İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Boşuna, gereksiz.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar