F İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

F harfi ile başlayan kız bebek isimleri

Kız Bebek İsimleri – F

F harfi ile başlayan kız bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
F ile başlayan güzel kız isimleri, tarihi kız isimleri, dini kız isimleri, mitolojik kız isimleri ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Fadıla İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Fazilet sahibi kadın.
Fadik İsminin Anlamı : Fatma adının halk arasında biçimi.
Fadile İsminin Anlamı : 1. Erdemli, fazilet sahibi. 2. Saygın kişi.
Fadime İsminin Anlamı : “Fatma” adının bir başka söyleniş biçimi.
Fahika İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Manevi yönden üstün olan, yüksek, yüce.
Fahiman İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yüce kişi. 2. İtibarı olan kişi.
Fahime İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Büyük, ulu, yüce.
Fahire İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Parlak, gösterişli, güzel, değerli. 2. Onurlu, şanlı, şerefli.
Fahriye İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Onurlu, şerefli. 2. Şeref kazanmak amacıyla, herhangi bir karşılık beklemeksizin yapılan iş. 3. Divan şairlerinin kendi özelliklerinden övünerek bahsettikleri şiir veya şiir bölümü. 4. Kaside ve mesnevide şairlerin kendil
Fahrünisa İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Kadınların onurunu, şerefini temsil eden kadın. 2. Onurlu kadın.
Faide İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Fayda, yarar.
Faika İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Üstün tutulan, yeğlenen.
Faize İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. İstediğini elde ederek başarılı olan. 2. Bolluk, çokluk, taşkınlık.
Fakihe İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Olgun, kültürlü, anlayışlı. 2. Bir yeri şenlendiren. 3. Zevkle yenilen yemiş. 4. Fıkıh biliminde uzman.
Fariha İsminin Anlamı : “Feriha” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Faraziye İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Gerçekte olmayıp varsayılan.
Farika İsminin Anlamı : Ayırt edilmesine neden olan özellik.
Farise İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Ferasetli, anlayışlı. 2. Bir şeyi önceden hissedebilen, zeki.
Fariza İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Farz, Allahın emri. 2. Gerekli, elzem. 3. Görev, borç. 4. Hisse, pay.
Fasihe İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Açık, yanlışsız, etkili bir biçimde söylenen. 2. Açık seçik.
Fatine İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Zeki, anlayışlı, uyanık, çabuk kavrayan.
Fatma İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Hz. Muhammed’in ilk karısı Hz. Hatice’den doğan kızının adı.
Fatmagül İsminin Anlamı : Gül gibi güzel yeni anne olmuş kadın.
Fato İsminin Anlamı : “Fatma” adının bir başka söyleniş biçimi.
Fatoş İsminin Anlamı : “Fatma” adının bir başka söyleniş biçimi.
Fazile İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Fazilet sahibi.
Fazilet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. İnsanın yaradılışındaki iyi huy, erdem. 2. Ahlaklılık,iyilikçilik, alçakgönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı.
Fecriye İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Güneşin doğuşundan önce ufuktaki kızıllık.
Feda İsminin Anlamı : Bir amaç uğruna, değerli bir şeyden vazgeçme.
Fehiman İsminin Anlamı : “Fahiman” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Fehime İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Zeki, anlayışlı, kavrayışlı.
Fehmiye İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Anlayışlı, kavrayışlı.
Felin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Mantar.
Fer İsminin Anlamı : Işık, aydınlık.
Feradis İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Cennet; uçmak. 2. Bahçeler, cennet bahçeleri.
Ferahay İsminin Anlamı : Güzelliğiyle insanın gönlünü şenlendiren.
Ferahcan İsminin Anlamı : İçtenliğiyle insanı rahatlatan.
Ferahdil İsminin Anlamı : Tatlı dilli.
Ferahet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Onuruna düşkün olan, onurlu.
Ferahfeza İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Sevinci artıran, neşelendiren. 2. Türk müziğinde, yegâh perdesinde karar kılan makamlardan biri.
Ferahgül İsminin Anlamı : Güzelliğiyle neşe saçan.
Ferahnak İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı:-Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Sevinçli, neşeli. 2. Alaturka müzikte bileşik bir makam.
Ferahnaz İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı:-Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Nazlılığıyla insanı sıkmayan.
Ferahnisa İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı:-Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: İnsanın gönlünü açan, iç rahatlığı veren kadın.
Ferahnur İsminin Anlamı : İnsanın gönlünü ışık saçarak aydınlatıp ferahlatan.
Ferahnüma İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: İçindeki sevinci, coşkuyu, neşeyi dışarı vuran.
Ferahru İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yüzünden tebessümü hiç eksik etmeyen.
Ferahsal İsminin Anlamı : İnsanın yüreğini, gönlünü ferahlatan.
Ferahsu İsminin Anlamı : Su gibi ferahlatan.
Ferahşan İsminin Anlamı : Gönlü şenlendirmesiyle tanınan.
Ferahşen İsminin Anlamı : Gönlü şenlendiren.
Ferahtan İsminin Anlamı : Tan vakti gibi insanı ferahlatan.
Ferahyar İsminin Anlamı : Gönlü şenlendiren sevgili.
Ferahyüz İsminin Anlamı : Görünümüyle insanı rahatlatan.
Feramuş İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Unutma, hatırdan çıkarma.
Feraset İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Anlayış, sezme. 2. Uyanıklık.
Feray İsminin Anlamı : Canlı, parlak, aydınlık Ay.
Feraye İsminin Anlamı : Ferahça, aydınlıkça.
Fercan İsminin Anlamı : İnsanın ruhuna aydınlık veren bir içtenliğe sahip olan.
Ferda İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Yarın, ertesi gün, gün ertesi. 2. Ati, gelecek zaman. 3. Ahiret, öbür dünya. 4. 1919’da Ali İlmî tarafından İstanbul’da haftada iki defa olmak üzere yayımlanmış, siyasi, edebi bir gazete.
Ferdacan İsminin Anlamı : 1. İçtenliğini ileride de kaybetmeyecek olan. 2. Dürüst kişi.
Ferdagül İsminin Anlamı : Her zaman gül güzelliğinde olacak olan.
Ferdağ İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Dağ gibi güçlü.
Ferdanaz İsminin Anlamı : Hep nazlı olan.
Ferdane İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tek, yalnız.
Ferdaniye İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Eşsiz olma durumu.
Ferdanur İsminin Anlamı : Durmaksızın ışık saçan.
Ferdiye İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Birlik, tek olma. 2. Bireylik.
Fergül İsminin Anlamı : Işıklı ve gül gibi güzel olan.
Fergün İsminin Anlamı : Aydınlık gün.
Ferheng İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Bilgi, ustalık. 2. Sözlük.
Ferhunde İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Mübarek, mesut, kutlu, mutlu, uğurlu.
Feri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Köke değil, dallara ait olan. 2. İkinci derece olan.
Feribe İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Aldatan, kandıran.
Ferican İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Can ışığı, ruh aydınlığı.
Feride İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Başına buyruk, gururlu. 2. Eşi, benzeri olmayan, tek. 3. Bir tane iri inci.
Feriha İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ferah, sevinçli.
Ferigül İsminin Anlamı : Güle benzeyen.
Ferinaz İsminin Anlamı : Nazlı güzel.
Ferinur İsminin Anlamı : Işıl ışıl parıldayan.
Ferisal İsminin Anlamı : Işığını saç anlamında.
Feriser İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Çok ışıklı olmasıyla göz kamaştıran.
Ferisoy İsminin Anlamı : Işık saçan bir soydan gelen.
Ferisu İsminin Anlamı : Temizliği ve berraklığıyla ışık saçan.
Ferişan İsminin Anlamı : Şanı ve şöhretiyle göz kamaştıran.
Ferişen İsminin Anlamı : Neşe saçan.
Ferişte İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Melek.
Feriyar İsminin Anlamı : Işık saçan sevgili.
Fermude İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Buyrulmuş; emir, ferman.
Fernaz İsminin Anlamı : Nazlı güzel.
Fernur İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Aydınlık, ışık.
Fersal İsminin Anlamı : Her yanından ışık saçan.
Fersude İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Eskimiş, yıpranmış, aşınmış, örselenmiş.
Feruze İsminin Anlamı : “Firuze” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Feryüz İsminin Anlamı : Yüzünün güzelliğiyle ışık saçan.
Ferzan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Bilim ve hikmet sahibi.
Fetanet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Çabuk anlayan, çabuk kavrayan.
Fethiye İsminin Anlamı : 1. Almak, fethetmek. 2. Muğla’nın güzel ilçesi.
Fettan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Gönül ayartıcı. 2. Ayartıcı göz.
Fevziye İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kurtuluş; zafer kazanma, üstün gelmeyle ilgili.
Feyman İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Ahlakta olgunluğu amaçlama, iyi ahlaka yönelme.
Feyza İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Bolluk, verimlilik, bereket. 2. Taşkın.
Feyzan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Çok bereketli, çok verimli. 2. Çok taşan.
Feyziye İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tanrının bereketi, ihsanıyla ilgili.
Fındık İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı:-Kökeni Yunanca – İsmin Anlamı: Küçük ağaçlarda yetişen, kabuklu, besleyici yemiş.
Fıtnat İsminin Anlamı : Zekâ, zihin açıklığı, çabuk anlayış.
Fidan İsminin Anlamı : Kökeni Yunanca – İsmin Anlamı: 1. Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni. 2. Mecazi anlamda kullanılan “fidan gibi” ince, uzun, narin.
Fidancan İsminin Anlamı : İçtenliğinden hiçbir şey kaybetmemiş olan.
Fidancık İsminin Anlamı : Sevimli, minik anlamında.
Fidangül İsminin Anlamı : İnce uzun, güzel ve hoş kokulu.
Fidannur İsminin Anlamı : Gençliği, tazeliği ve körpeliğiyle gelecek vaat eden.
Figân İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Bir acı sonucunda sıkıntıya düşüp bağırıp, çağırmak. 2. Çığlık, inilti.
Figâr İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: İncinmiş, yaralı.
Figen İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Çiçek demeti, gölge yapan, gölge düşüren.
Fikriye İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Düşünceyle ilgili.
Filiz İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Tohumdan ya da tomurcuktan çıkan körpe sürgün, küçük dal veya yaprak. 2. İnce ve güzel vücutlu.
Firaset İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Çabuk kavrayış, çok güçlü sezi yetisi.
Firaz İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Yüksek, en üst yer. 2. Yokuş, çıkış. 3. Yukarı kaldıran, yükselten.
Firdevs İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Cennet; uçmak. 2. Bostan, bahçe.
Firkat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ayrılık, veda.
Firuze İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Gök mavisi renginde değerli bir süs taşı.
Firuzende İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bir lale çeşidi.
Fuçin İsminin Anlamı : 1. Hatun, kadın. 2. Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu Timuçin’in annesi ve Yesuki’nin karısıdır.
Fulya İsminin Anlamı : Nergis türünden, sarı ve beyaz renkli, olan güzel kokulu bir çiçek.
Funda İsminin Anlamı : Kurak yerlerde yetişen küçük ağaç.
Furda İsminin Anlamı : 1. Ekmek kırıntısı (Rumeli göçmenleri). 2. Küçük incir (İzmir, Bursa).
Furkan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayıran her şey.
Füruzan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Parıldayan, parlak.
Füsun İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sihir, büyü.
Füsünkâr İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Büyüleyici bir çekiciliğe sahip olan. 2. Sihirbaz.
Füsunnaz İsminin Anlamı : Gizemli tavır takınan.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar