Gebelikte Egzersiz, Riskleri ve Faydaları

Gebelikte Egzersiz, Riskleri ve Faydaları

Hamilelikte Egzersiz Yapılmalı

Genel Bakış

Son 50 yılda düzenli egzersizin faydaları gibi sedanter yaşamla ilişkili tıbbi
komplikasyonlar detayıyla belgelenmiştir.Bu bilgi ilk olarak 1960’larda
yaygınlaştı ve kısa sürede halkın aktif bir yaşam sürdürmenin önemi ile ilgili
farkındalığı arttı. Maalesef 1970’lerden itibaren bu kanıyı destekleyecek
çok az bilgi bulunması ya da hiç bulunmamasına ek olarak yoğun egzersizin
fetus ya da anne adayına zararları yönünde teorik endişeler oluştu.
1985’te Amerikan Obstetrisyenler ve Jinekologlar Birliği (ACOG) düzenli
egzersizin normal gebelikleri olan sağlıklı kadınlarda faydalarının
zararlarına ağır bastığına karar verdi ve gebelikte egzersizle ilgili teoriye
dayalı, dolayısıyla da muhafazakar kılavuzlar yayınladı. Maalesef bu kılavuzları
n kısıtlılıkları ve istisnaları pek çok aktif kadın tarafından tam kabul
edilmedi böylece bu da sağlık hizmeti sunanlara karşı çelişki, suçluluk
duygusu oluşumuna neden oldu. ACOG’un önerileri ek kanıtlarla birlikte
1992’de ve sonra 2002’de yeniden yayınlandı.
Gebelikte düzenli egzersiz hem anne hem de fetusun yararına gibi görünmektedir.
Hem Amerika hem de Kanada Spor Tıbbı ve Obstetri Birlikleri
tarafından düzenli bir egzersiz programına başlamak ya da sürdürmek
şiddetle önerilmektedir. Bununla birlikte yapılan egzersizin çeşidi,
süresi, yoğunluğu ve sıklığı ile ilgili tartışmalar sürmektedir.

gebelikte pilates yapılır mı

Gebelikte Spor Nasıl Yapılır ?

Gebelikte egzersize fizyolojik yanıt

Maternal yanıtlar
Egzersize maternal fizyolojik yanıtlar, gebeliğe olan adaptasyona göre
modifiye olur. Ek olarak egzersiz olumlu fizyolojik adaptasyonların çoğunu arttırırken olumsuz olanları da azaltır. Sonuç olarak gebelikte düzenli
egzersiz hem anne hem fetusa fizyolojik yönden koruyucu gibi görünmektedir.

gebelikte egzersiz yapmak

Termal

Gebelikte Egzersiz Nasıl Yapılır ?

Gebelik, egzersizle indüklenen vücut ısısı artışını primer olarak ısı kaybı
kapasitsini arttırmak kaydı ile dramatik olarak küntleştirir. Hem cilt kan
akımını hem de cilt sıcaklığını arttırarak konveksiyon ya da radyasyon yoluyla
ısı kaybını arttırır. Gerçekten de gebe bir kadın normal egzersiz kıyafetleri
içinde termonötral bir ortamda istirahat halindeyken vücut sıcaklı-
ğı aslında azalır çünkü ısı kaybı oranı ısı üretimine ağır basar ve egzersize
başladığında, daha serin olan periferal kanın merkeze dönmesinden kaynaklanan
ek bir düşüş gözlenir. Gebelik terleme eşiğini de düşürür, ki bu
da evaporatif ısı kaybını arttırır. Tüm bu yanıtlar eğitimli bir sporcuda dinlenir
pozisyonda veya yarış içinde daha da artar. Sonuç olarak sadece
uzun süreli yoğun egzersiz (interval eğitimi, Versa tırmanışı ve pleometri
üç örneğidir) maternal vücut sıcaklığını 38ºC üstüne çıkarır.

gebelikte egzersiz hareketleri

Gebelikte Yapılabilecek Hareketler

Kan volüm artışı, kardiyak output ve vasküler reaktivite

Vasküler reaktivite erken gebelikte dramatik biçimde düşer, böylelikle periferal
venöz göllenme artar ve hem venöz dönüş, hem fonksiyonel kan
hacmi azalır. Bu nedenle hipotansiyon ve taşikardi erken gebelikte hemodinamik
strese bağlı sık görülen yanıtlardır. Bu değişiklikler aynı zamanda
ilerleyen gebelikle bu yanıtları engelleyen, kan hacminde ani bir artışı
tetikler. Egzersiz de kan hacmini arttırır ve vasküler reaktiviteyi değiştirir,
böylelikle gebelik öncesinde egzersiz yapan kadınların hemodinamik bir
avantajları olur ve eğer egzersize devam ederlerse sedanter yaşayanlarla
aralarındaki bu fark korunur.
Bununla birlikte hem sedanter hem aktif kadınlarda erken gebelikte egzersiz
boyunca ve egzersizden hemen sonra kalp hızı genellikle 20-40 atım
fazladır ve egzersizden hemen sonra ayakta dururken postural hipotansiyon
yaygındır. Düzenli egzersiz yapan kadınlarda bu her iki yanıt da düşüktür
ve ilerleyen gebelikle ikisi de azalır. Bununla birlikte omuz düzeyinden
yukarıya kol hareketini içeren egzersizler maternal kalp hızı yanı-
tını devam ettirir. Bu nedenle, egzersizi aniden bırakıp ayakta durmaktan
ya da oturmaktan kaçınılmalıdır ve egzersiz kalp hızları gebelikte egzersiz
yoğunluğunun zayıf bir göstergesidir. Gerçekten de kalp hızı incelemesinin
gebelikte egzersiz yoğunluğunun değerlendirilmesi için kullanımı
önerilmemektedir.
Gebelikte kardiyak output artar ve kan basıncı ile total periferik direnç
azalırken splanknik, renal, uterin ve cilt kan akımları artar.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar