Gebelikte Genetik Danışma Nedir ?

Bir genetik danışman, size genetik hastalıklar ve kalıtsal hastalıklı bir bebeğe sahip olabilme riskleri hakkında bilgi verebilir. Danışma, çiftlerin gebe kalınıp kalınmaması hususunda karar vermelerine yardımcı olacaktır. Ailede taşıyıcı olup olmadığı ve fetusun doğum öncesi testlere ihtiyaç duyup duymayacağı hususunda imkanlar sunar. Riskini ze daha gerçekçi bakmanızı sağlayarak size uygun seçenekler hakkında bilgi verir. Böylece yersiz korkularınızı yenebilirsiniz.
Size risk faktörle ri hakkında bir soru kitapçığı verebilirler. Eğer herhangi bir soruya cevabınız “evet” ise, doktorunuz sizinle bunun ne anlama geldiğini tartı şır. Genetik danışma, doğumsal anomalili bir çocuğun doğması riskini artıran aşağıdaki faktörleri taşıyan ailelere ısrarla önerilmektedir.

Genetik Danışma

gebelik danışmanı
  1. Anne yaşının 35 ya da daha büyük olması
  2. Doğumsal anomali açısından kişisel ya da aile hikayesinin olumlu olması, genetik hastalıklar ve bazı sağlık sorunlarınız bu lunması
  3. Ailenin, doğumsal bir anomali ya da genetik bir hastalığa sahip çocuğunun olması
  4. Bazı ırkı etkileşimler

Danışma sırasında, çiftlerden aile sağlık hikayelerini mümkün olan en erken devrelere kadar hatırlamaları istenecektir.
Kan testleri ve fizik muayene yapılabilir.
Eğer ailenin bir üyesinde problem varsa, danışman bu kışının sağlık raporlarını inceleyebilir.
Faydalı olabilecek genetik testler yapılarak çiftlerin soruları tartışılır.
Danışman, elde edilen tüm bilgilen kullanarak doğumsal anomalili bir çocuğun doğma ihtimalini hesaplayarak, riskler hakkında size açıklama yapar.
Genetik testin yapılıp yapılmaması ailenin kararına bağlıdır.
Bazıları testleri yaptırarak rahatlık hissederken bazıları bilmemeyi tercih etmektedir.
Genetik test sonuçları, kadının seçenekleri hakkında karar vermesine ya da eğer olursa doğumsal anomalili bir çocuğa hazırlanmasına yardımcı olur.
Diğer aile üyelerini ilgilendiren bir bilgi elde ederseniz, bu bilgiyi onlarla paylaşarak, onlara yardımcı olabilirsiniz.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar