Gelinlik işi , Dünyada Girilebilecek Gelinlik Pazarları

Gelinlik işi – Dünya Gelinlik Pazarı

İki kişinin evlilik bağıyla bir araya gelmesini çevrelerine ilan ettikleri ve kutladıkları törenler olarak tanımlanabilecek düğün ve nikâhlar, tarih boyunca kültürlere etnik gruplara, dinlere, ülkelere ve sosyal sınıflara göre farklılıklar gösterecek biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Gelinlik olarak adlandırılan tören giysileri dünyanın her yerinde farklılık göstermekle beraber tarihsel süreç içerisinde renk, tasarım ve törende temsil ettiği anlam bakımından değişikliklere uğramıştır. Önceleri farklı giysiler ve gelenekler eşliğinde gerçekleştirilen törenler, küreselleşme sürecinde giderek daha fazla birbiriyle benzeşme yönünde gelişme göstermiştir.
Yüzyıllar boyunca evlenmeler, ailelerin, şirketlerin veya ülkelerin birleşmesi anlamına geldiği için, gelinliğin politik, sosyo-ekonomik ve gücü temsil eden bir anlamı vardır. Antik Yunan’da gelinler kutlamayı temsil eden renk beyaz olduğu için beyaz keten kumaştan yapılmış katlı elbise tercih ederlerdi. Roma imparatorluğunda ise gelinlikler çoğunlukla sarı renkteydi ve peçeli olarak tasarlanmaktaydı. Tarihteki ilk beyaz gelinlik olarak kabul edilen 13ncü yüzyılda İngiltereli Philippa tarafından giyilmiştir. 18nci yüzyıla kadar gelinler, genellikle sahip oldukları en iyi kıyafetlerini düğün töreninde giyerlerdi. Sadece varlıklı soyluların düğünleri için özel kıyafet dikilirdi. Bu kıyafetler çeşitli renklerde kaliteli kumaştan yapılmış ve göz alıcı aksesuarlara sahipti. Kraliyet ailesinde ise gümüş renkte gelinlik giyme geleneği vardı. Günümüzdeki batı kültüründeki modern tasarımlara benzeyen

Gelinlik işi , Dünyada Girilebilecek Gelinlik Pazarları

Çin fason üretici niteliğindedir.

9 saten kumaştan yapılmış beyaz gelinlik 1847 yılında “Kraliçe Victoria” tarafından giyilmiş ve popüler olmuştur. Şu anda piyasadaki gelinliklerin yüzde 99’undan fazlası beyazdır. Beyaz renk segmenti kırık beyaz, inci beyazı, fildişi, krem, ekru, bej renklerini de kapsamaktadır.
Gelinlik sektörünü elbette nüfus hareketleri ve evlilikler belirler. Özellikle ilk kez evlenecek gelinlerin gelinlik giymesi neredeyse vazgeçilmez olmuştur. Bu bağlamda evlilik sayıları gelinlik talebini belirlemede en önemli değişkendir. Elbette burada evlilik ile evlilik töreninin batılı anlamda yapıldığı evliliklerden söz ediyoruz. Hangi toplum olursa olsun, evlilik kurumu binlerce yıldır vardır. Ama evlilik törenleri henüz batı kültürünün etkisine girmemiş ülke ve bölgelerin—özellikle kırsal kesimlerinin—evlilik törenleri gelinlerin gelinlik giymediği törenler olabilmektedir. Dolayısıyla, evlilik sayıları kadar bir toplumun evlilik kültürünün Batı evlilik kültüründen ne kadar etkilendiği de gelinlik talebini belirleyen önemli bir etkendir.
Evlilik sayılarına kıta seviyesinde bakmak bazı önemli çıkarımlar yapmamızı sağlamaktadır.

Not: Avustralya istatistiki sayılar düşük olduğu için dâhil edilmemiştir. Asya istatistiklerinde Hindistan mevcut değildir.

Kaynak: Birleşmiş Milletler İstatistik Kısmı (http://data.un.org/Explorer.aspx)

Yukarıdan açıkça görüldüğü gibi Afrika’da evlilik sayısı toplam nüfusa göre oldukça düşüktür. Bu anlamda Afrika’nın gelinlik sektörü gelecek vaat etmektedir. Ancak bu talebin gerçekleşmesi için öncelikle kişi başı gelirde ciddi artışlar olması gerekir. Aksi takdirde yakın zamanda Afrika’nın gelinlik talebinde çok ciddi artışlar beklememek gerekir. ABD ve Güney Amerika ise oldukça istikrarlı bir evlilik sayısı (gelinlik talebi) göstermektedir. Şu anda en güçlü gelinlik talebi merkezlerinden birisi olarak ABD gözükmektedir. Avrupa’da ise ABD’nin tersine evliliklerin sayısı azalmaktadır. Avrupa ülkelerinde evlilik yerine ‘birlikte yaşama’ giderek yaygınlaşmaktadır. Yakın zamanda bu eğilimin değişmesini beklemek yanlış olur. Asya’ya baktığımızda, evlilik sayılarında ciddi artışlar söz konusudur. Dünya ekonomisi son onyıllarda eksen kaymasına uğramış ve Asya ülkeleri daha öne çıkmıştır. 1970’li yıllarda Japonya ile başlayan bu eğilim 1990’lardan itibaren Çin ve Hindistan ile devam etmiştir. Bu son iki ülkede kişi başı gelir hala gelişmiş ülkelere göre düşük, ve hala geleneksel (Hinduizm ve Budizm bağlantılı) evlilik törenleri yaygın olsa da, zaman içinde Batılı anlamda evlilik sayılarının ve gelinlik talebinin artacağı muhakkaktır. Sonuç olarak Bu nedenle bazı önemli ülkeleri tek tek ele almakta fayda vardır.

Gelinlik Sektörü Hindistan

2008 yılında Hindistan evlilik piyasası yaklaşık 31 Milyar dolar olarak tahmin edilmiştir. Çeşitli kaynaklar her yıl yaklaşık 10 milyon evlilik olduğunu ve bunların yaklaşık %80’inin Hindu geleneklerine göre yapıldığını belirtmektedir. Her bir evlilik töreni için ortalama harcama 3 bin doları geçmektedir. Bir başka 30 milyar dolar da evlilik törenlerindeki takılar için harcanmaktadır. Ortalama kişi başı geliri 1500 dolar olan bir ülke için ortalama bir Hintli ailesi için evlilik töreni ciddi bir mali taahhüt anlamına gelmektedir. Ancak Hindistan, Türkiye gelinlik sektörü için şu anda bir pazar anlamına gelmemektedir. Çünkü batı evlilik töreni henüz yeterince yaygın değildir. Ayrıca Türkiye’nin ucuz emek kapsamında Hindistan ile rekabet etmesi çok olası değildir.

Gelinlik işi , Dünyada Girilebilecek Gelinlik Pazarları

Gelinlik Sektörü Çin

Doğu kültüründe gelinlik sektörünün en büyük temsilcilerinden biri Çin’dir. Çin kültüründe yaygın olan gelinlik renkleri beyaz ve kırmızıdır. Çinlilere göre evliliğin ruhani ve kutsanmış bir anlamı vardır ve bu nedenle kıyafet seçimi çok önemlidir. Onlara göre gelinlikler, keder ve üzüntüyü ifade eden mavi, siyah ve gri gibi renkler olmamalıdır. Düğünün ana teması genellikle kırmızıdır ve bolluk, sevgi ve kutlamayı temsil eder.
Geleneksel Çin gelinliği Chengsam adı verilen, ejderha ve Zümrüdüanka kuşu içeren iki parçadan oluşan kıyafettir. Şapka ve gelinlikler yoğun olarak gümüş ve altın işlemeler içerdiği için gelinlik fiyatları oldukça yüksektir. Batı kültürüyle birlikte modernleşen Çin’de günümüzde genç nesil daha sade, kaftansız, şapkasız ve beyaz modern gelinlikler tercih etmektedir. Genellikle yaygın olan eğilim ailenin gücünü ve statüsünü gösterdiği için gecede birden fazla kıyafet giymektir.
Çin’de yılda ortalama 10 milyon kişi evlenmektedir. Çin kültüründe evlilik çok önemli bir organizasyondur. Bu nedenle damat düğünü karşılayabilmek için yıllık gelirinin tamamını veya daha fazlasını harcamaktadır.
İhracat lideri Çin’de büyüyen orta sınıf, hayat standartlarının yükselmesi, nedeniyle evlilik harcamaları artış göstermektedir. Çin Düğün Sektörü Kalkınma Raporu’na göre (China Wedding Industry Development Report) 2012 yılı için tahmin edilen harcamalar toplamı 57 milyar dolardan fazladır. Bu miktarın içinde gelinlik harcamaları yüzdesi oldukça fazladır. 2012 verilerine göre Çin’de gelinlik sektörü 37,5 milyar dolar hacmindedir. Çin halkı önceleri fiyat yüksekliği sebebiyle gelinlikleri kiralama yoluna giderlerdi. Fakat sektörün son üç yıldır gelişimi ve büyümesi nedeniyle, halk gelinliklerini almayı tercih etmeye başlamıştır.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_wedding#Wedding_and_Married_Life_in_Hinduism Economics Web adresinden özetlenmiştir. Birleşmiş Milletler İstatistik Kısmı’nda Hindistan ile ilgili istatistik yoktur.

Gelinlik Sektörü Japonya

Japonya’da nüfus artış oranı düşüktür. Dolayısıyla, evlilik sayıları Avrupa’da olduğu gibi düşüş eğilimi göstermektedir. Şekil 4 hazırlanırken Japonya’nın lider firmalarından Watabe-Wedding şirketinin mali tablolarından tahminlenmiştir. Japonya’daki net satışlar firmanın pazar payının %4 olması dikkate alınarak hesaplanmış ve firma verileri kullanılmıştır.
(Kaynak: Watabe- Wedding Company Financial Statistics)

Gelinlik işi , Dünyada Girilebilecek Gelinlik Pazarları

Gelinlik Sektörü Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda yaklaşık olarak 2,3 milyon kişi evlenmektedir. Kuzey Amerika Bölgesinde olan insanlar evliliği prenses masalı gibi özel bir gün gibi yaşamayı istedikleri için yaptıkları harcamalar oldukça yüksektir. Evlilik için yapılan toplam harcama 40 milyar dolar civarındadır. American Wedding Study’nin 2012 yılında yaptığı araştırmaya göre gelinlik için yapılan ortalama harcama 1.355 dolardır. Evlilik toplam harcamalarının içinde yüzde 6 olarak tahmin edilmektedir. ABD’de gelinlik talebi denildiğinde perakende olarak, seri üretilmiş gelinliğe olan talep anlaşılır, çünkü fiyatlar göreceli olarak daha fazla olduğu için kişiye özel olarak tasarlanmış gelinliklere olan talep azdır. Perakende satış yapan firma sayısının fazla olması, fiyat rekabetine sebep olmakta ve gelinlik fiyatlarının düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca ABD’de online satışlar da toplam satışlar içerisinde önemli bir paya sahiptir. Bridal Association of America’nın 2006 yılında yaptığı araştırmaya göre, gelin adaylarının yüzde 55’i gelinliklerini internetten araştırmakta ve yüzde 19’u gelinliklerini online olarak satın almaktadır. Son yıllarda bu oranların %30’lara çıktığı tahmin edilmektedir. 2011 yılında yapılan bir pazar araştırmasına göre düğün sektörü online satışları 8,6 milyar dolara ulaşmıştır. Bu 2010 yılına göre %43 artış anlamına gelmektedir.5 Sosyal medyanın öneminin artmasıyla birlikte online araştırma sayısında ve satışlarda artışların olması şaşırtıcı değildir.
4 ABD gelinlik sektörü NAICS sınıflandırması içinde yer almaktadır. Ne yazık ki tek başına gelinlik sektörü yerine Kesim ve Dikim üst başlığı altında toplulaştırılmaktadır.

Kaynak: Birleşmiş Milletler İstatistik Kısmı (http://data.un.org/Explorer.aspx)

Gelinlik Sektörü Avrupa

Avrupa ve ABD, hâlihazırda gelinlik sektörünün alım gücü yüksek kısmını içerdiği için dünya gelinlik sektörü eğilimlerini belirleyici konumdalardır. Fakat tüketici tercihleri bakımından farklılık gösterirler. Amerikalılar geleneksel olarak masal gibi pahalı, gösterişli ve büyük çaplı düğünler yapmayı severken, Avrupalılar maliyette aşırıya kaçmayan, daha sade ve küçük çaplı düğünleri tercih ederler. Avrupa’da İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık gelinlik sektörü payı yüksek olan ülkelerdir.
İngiltere’de evliliğin ortalama fiyatı yaklaşık olarak 22 bin pound kadardır. You & Your Wedding adlı derginin 2012 yılı için yaptığı araştırmaya göre gelinliğin ortalama fiyatı 1.120 pounddur ve 2009 yılına göre yüzde 10 artış göstermiştir.
İspanya gelinlik üreticisi ve tüm dünyada moda olabilecek tasarımlarını belirleyen bir ülkedir. İspanya’da her yıl yaklaşık 198 bin kişi evlenmektedir. Ortalama olarak dini evliliğe 27 bin Avro harcanmakta ve gelinliğe ise ortalama 2000 avro verilmektedir. Tasarımcı tarafından kişiye özel gelinlik fiyatları ise 3500 avrodan, 8000 avroya kadar çıkmaktadır.
İtalya’da yapılan evliliklerin oranı geçmiş yıllara karşılaştırmalı olarak düşüş göstermektedir. İtalya’da 10 yıldan fazla zamandır birlikte yaşayan çiftlerin sayısı 500.000’i geçmiştir. Yapılan resmi araştırmalara göre İtalya’da evlenme yaşı artmış, bir üst neslin evlilik yaşından 4 yıl daha fazla olmuştur. Ayrıca ikinci kez evlenen gelinlerin, ikinci evliliklerinde daha pahalı gelinliği seçtiği saptanmıştır.
Fransa’da yılda ortalama 260.000 den fazla çift evlenmektedir. Geleneksel Fransız düğün stilinin aksine, günümüzde gençler İngiliz veya Amerikan tarzında evlilikler gerçekleştirmektelerdir. Gerçekte, İngiliz ve Amerikan evlilik tarzlarında farklılıklar olsa da Fransızlar’da bu ayrım önemsenmemektedir. İngiliz tarzı düğünlerin seçiminde, Kraliyet ailesinden Prens William ve Kate Middleton’ın evliliği etkili olmuştur. Bu nedenle Fransızlar İngiliz tasarımcı elinden çıkmış bir gelinliği, Fransız danteliyle birleştirme eğilimi gösterirler. Fransa’da gelinliğin fiyatı 960 pound ile 1200 pound arasındadır.

Kaynak: Yazıda Bahsi Geçen Tabloları ve Daha Fazlasını :
http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/ekokent.ieu.edu.tr/3979_1394627435.pdf
Adresindeki dökümandan inceleyebilirsiniz..

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar