H İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

H harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Erkek Bebek İsimleri – H

H harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
H ile başlayan güzel erkek isimleri, tarihi isimler, dini isimler, mitolojik isimler ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Habil İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Adem ile Havva’nın ikinci oğlu. Annesiyle babasının cennetten yeryüzüne kovulmasından sonra doğan oğul. 2. Tuzak. 3. Yiğit. 4. Büyücü.
Habip İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sevilen kimse, dost, yaren.
Hacı İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Kâbeyi ziyaret eden kimse, Müslüman. 2. Hac görevini yerine getiren kimse.
Hacip İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Osmanlıda devlet büyüklerine verilen san.
Hâdi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. İnsanı doğru yola sevk eden. 2. Kılavuz, rehber. 3. Önde giden kimse. 4. Mızrak ucu.
Hadim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yol gösteren.
Hadin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dost, yoldaş.
Hafız İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Kuran’ı baştan sona ezbere bilen ve okuyabilen kimse. 2. Gözeten, esirgeyen, koruyan kimse.
Hafi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Sempatik, güler yüzlü, ikramda kusur etmeyen kimse. 2. Başkalarından gizlenmiş olan, saklı, bilinmeyen.
Hafit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Torun.
Hakan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Eski Türk ve Moğol İmparatorlarına verilen unvan. 2. Osmanlı padişahları için kullanılan bir unvan.
Haki İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Yeşile çalan koyu renk. 2. Hikâye anlatan.
Hâkim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Bilge, filozof. 2. Tanrı. 3. Egemenliğini yürüten, buyruğunu yürüten, sözünü geçiren, egemen. 4. Başta gelen, başta olan, baskın çıkan. 5. Duygu ve davranışlarını iradesiyle kontrol altına alabilen kimse. 6. Benzerleri ara
Hakkı İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Doğruluk ve adaletten ayrılmayan.
Haktan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tanrıdan gelen anlamında.
Haktanır İsminin Anlamı : Her anlamda haktan yana olan.
Hakverdi İsminin Anlamı : Tanrıdan gelen hak anlamında.
Halas İsminin Anlamı : Kurtuluş, özgürlüğe kavuşmak.
Haldun İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ölümsüz olanlar, ebediyen yaşayanlar.
Halef İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Birinin ardından gelip, onun yerine geçen kimse.
Halet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Hal, durum.
Halik İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yaratan, yoktan var edebilme yetisine sahip olan.
Halil İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Sadık, samimi, dost. 2. Koca, zevc.
Halim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yumuşak huylu bir mizaca sahip olan, sert olmayan.
Halis İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Karışık olmayan, saf ve pürüzsüz.
Halit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sürekli ve sonsuz olan.
Haluk İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ahlaklı, iyi bir karaktere sahip olan.
Hamdi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Allaha şükreden.
Hamdullah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tanrı övgüsü.
Hami İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Koruyan, gözeten, himaye eden kimse.
Hamil İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Sahip olan. 2. Destek veren.
Hamis İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Beşinci.
Hamit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Övülmeye değer, yetenekli kimse.
Hamza İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Aslan.
Han İsminin Anlamı : 1. Eski Türk hakanına bağlı, hükümdar. 2. Osmanlı padişahlarının adlarının sonlarına getirilen ünvan. 3. Konaklamak amacıyla yapılan yapı.
Hanalp İsminin Anlamı : Yiğit, korkusuz, kahraman hakan.
Hanbey İsminin Anlamı : Hana bağlı beylik.
Hanedan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Hükümdar ya da devlet büyüğü gibi bir kişiye dayanan soy, aile. 2. Belli ve büyük bir soydan gelen aile. 3. Eli açık, konuksever.
Hanifi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. İslam dinine sıkı sıkıya bağlı olan. 2. Hanefi mezhebinden olan kimse.
Hankan İsminin Anlamı : Han soyundan gelen kimse.
Hansoy İsminin Anlamı : Ailesinde han soyundan gelen kişiler bulunan.
Harabi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bekçi, gözcü.
Haris İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. İstekli, açgözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı kimse. 2. Pinti, cimri, parayı çok seven. 3. Gözcü, kollayıcı. 4. Tarım işleriyle uğraşan çiftçi.
Harun İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. İnat edip duran, huysuz at. 2. İnatçı insan. 3. Duran, yürümeyen.
Has İsminin Anlamı : 1. Belli bir şeye mahsus, özgü. 2. Katışıksız, saf ve iyi olan. 3. Eskiden hükümdarlara ait olan.
Hasan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Güzellik, iyilik; iyilik etmek.
Hasbi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Karşılık beklemeden yürekten yapılan iyilik.
Hascan İsminin Anlamı : Güzel dost.
Hasefe İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İyi efe.
Hasip İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Değerli ve saygın.
Haskan İsminin Anlamı : İyi kan, iyi bir soydan gelen.
Haspolat İsminin Anlamı : Saf ve temiz kimse.
Haşim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Kırıcı ve sert olan kimse. 2. Gösterişli, haşmetli. 3. Ekmek doğrayan. 4. Kıran, ezen, parçalayan.
Haşmet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Görkem, büyüklük, debdebe, ihtişam. 2. Nezaket, kibarlık, alçakgönüllülük.
Haşmettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dinin görkemliliği.
Hatem İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Mühür, mühürlü yüzük. 2. Cömert ve eli açık kimse. 3. Son, en son, sonuncu.
Hatemi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Cömert kişi.
Hatif İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Sesi işitilen fakat görünmeyen kişi. 2. Gaipten seslenir gibi haber veren melek.
Hatim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sona erdirme, bitirme.
Hatip İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Güzel ve etkili konuşan.
Hattat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Elyazısı çok güzel olan.
Haver İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Güneşin doğduğu taraf.
Havi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Boş çöl, ıssız, tenha yer.
Hayati İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Hayatla ilgili. 2. Büyük önem taşıyan.
Haydar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Cesur, yiğit.
Hayret İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Şaşma, şaşkınlık.
Hayrettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İnancın hayırlısı.
Hayri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Uğurlu ve kutlu. 2. Hayır, iyilik.
Hayrullah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Allahın hayırlı kıldığı şey.
Hazerfen İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı:-Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Çok bilen, yetenekli.
Hazım İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Akıllı, gözü açık, kurnaz kişi.
Hazni İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Değerli eşya, büyük servet, hazine.
Hazret İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kutsal sayılan insanların adlarının önüne konulan san.
Hedef İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Nişan alınacak yer. 2. Amaç, gaye.
Hekim İsminin Anlamı : İnsanlardaki hastalıkları teşhis eden ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip.
Heper İsminin Anlamı : Her zaman yiğit.
Hepgüler İsminin Anlamı : Neşesi daim olan.
Hepyener İsminin Anlamı : Her anlamda üstün olan.
Heybet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. İnsanlarda korku ile birlikte saygı uyandıran görünüş. 2. Büyüklük, ululuk, görkem.
Heybetli İsminin Anlamı : 1. Görünüşü, korku ve saygı uyandıran. 2. Büyük, ulu, azametli.
Hıdır İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Perde. 2. Mani. 3. Hızır adının bir başka şekli.
Hıfzı İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Saklama. 2. Ezberleme, akılda tutma.
Hıncal İsminin Anlamı : Öcünü al, öcünü bırakma.
Hızır İsminin Anlamı : 1. İnanışa göre ölümsüzlüğe kavuşmuş olduğuna inanılan, insanın başı sıkıştığı zaman imdadına yetişmekle ünlenmiş olan kutsal şahsiyet. 2. Çabuk davranan kimse.
Hızlıer İsminin Anlamı : Hızlı ve atik kimse.
Hızlan İsminin Anlamı : Hızını arttır, hız kazan.
Hicabi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Utanma, utanç.
Hicap İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Acı ve üzüntü duyma. 2. Utangaç, mahcup. 3. Zar, tül, perde ile ilgili.
Hicret İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Başka bir yurda göç etme. 2. İslam takviminde tarih başı sayılan Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi.
Hiçyılmaz İsminin Anlamı : 1. Bütün zorluklara karşı koyabilen. 2. Bütün zorlukların üstesinden gelen.
Hikmettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Müslümanlığın gösterdiği doğru yol.
Hikmetullah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Allahın hikmeti.
Hilkat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yaradılış.
Hilmi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Mülayim, zarif insan.
Himmet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yardım, kayırma. 2. Çalışma, emek, gayret.
Hisar İsminin Anlamı : 1. Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale. 2. Türk müziğinde birleşik bir makam.
Hitit İsminin Anlamı : Anadolu’da bir uygarlık, Eti.
Hoşgör İsminin Anlamı : Anlayışlı, görgülü ol.
Hudayi İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Tanrı ile ilgili, Tanrının yarattığı.
Hulki İsminin Anlamı : Yaradılışa ait olan.
Hulâgu İsminin Anlamı : Moğol hükümdarı. İran’da Moğol hanedanının kurucusu.
Hulusi İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. İyiliksever insan. 2. Gönlü temiz, samimi, candan.
Hunalp İsminin Anlamı : Yiğit hükümdar.
Hurşit İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Güneş.
Hüdai İsminin Anlamı : “Hüdayi” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Hüdavendigâr İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Hükümdar.
Hüdavent İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Allah. 2. Hükümdar. 3. Sahip olan, efendi.
Hüdaverdi İsminin Anlamı : Doğru yolu gösteren.
Hükümdar İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı:-Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kral, padişah, taht sahibi.
Hünkâr İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Padişah, kral, sultan.
Hür İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bağımsız, özgür.
Hürbay İsminin Anlamı : Özgürlüğüne düşkün olan saygın kişi.
Hürbey İsminin Anlamı : Bağımsız bey.
Hürdoğan İsminin Anlamı : Bağımsız doğan.
Hürdoğmuş İsminin Anlamı : Doğuştan özgürlüğüne düşkün olan.
Hürel İsminin Anlamı : Özgür ülke.
Hürer İsminin Anlamı : Özgürlüğüne düşkün yiğit kişi.
Hürgün İsminin Anlamı : Özgür gün.
Hürkal İsminin Anlamı : Özgür kal.
Hürkan İsminin Anlamı : Özgürlüğüne düşkün bir soydan gelen.
Hürol İsminin Anlamı : Özgür ol.
Hürtan İsminin Anlamı : Özgürlüğüne düşkün ve romantizmden hoşlanan.
Hüryaşa İsminin Anlamı : Özgür, bağımsız yaşamayı seven.
Hüryaşar İsminin Anlamı : Tüm yaşamı boyunca özgürlüğünü düşünerek yaşayan.
Hüsam/Hüssam İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Keskin kılıç. 2. “Hüsamettin” isminin kısaltılarak söyleniş biçimi.
Hüsamettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dinin keskin kılıcı.
Hüseyin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Güzel, hayırlı, iyi şey, hayırlı iş.
Hüsmen İsminin Anlamı : “Hüsamettin” adının Anadolu halkınca söyleniş biçimi.
Hüsnü İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Güzellik, güzelliğe özgü.
Hüsrev İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Hükümdar, padişah.
Hüşenk İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Akıl ve düşünce.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar