H İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

H harfi ile başlayan kız bebek isimleri

Kız Bebek İsimleri – H

H harfi ile başlayan kız bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
H ile başlayan güzel kız isimleri, tarihi kız isimleri, dini kız isimleri, mitolojik kız isimleri ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Habibe İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sevgili, sevilen, seven dost.
Habike İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Açık gecelerde gökyüzünde boydan boya görülen yıldız kümesi.
Habile İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Hamile, gebe.
Habinar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Nar tanesi.
Hacce İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Hacca giden kadın. 2. Hacı kadın, hacı kız.
Hacer İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Taş, göktaşı.
Hacil İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Utancından yüzü kızarmış.
Hadice İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Erken doğmuş kız çocuğu.
Hadiye İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Asa, değnek. 2. Su içinde yükselip çıkmış kaya.
Hadra İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yeşil.
Hafıza İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Edinilmiş bilgileri akılda tutma, unutmama yetisi.
Hafide İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Torun.
Hafize İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Muhafaza eden, koruyan.
Hakgüzar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı:-Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Haktan yana, hak yanlısı.
Hakikat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bir işin doğrusu, gerçeği.
Hakime İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Hükmeden, buyruğunu yürüten, sözünü geçiren, egemen. 2. Başta gelen, başta olan, baskın çıkan. 3. Duygu, davranış gibi şeyleri iradesiyle denetleyebilen.
Halay İsminin Anlamı : Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu.
Hale İsminin Anlamı : 1. Ayın çevresinde görülen ışık halkası. 2. Hristiyanlıkta aziz sayılanların resimlerinde başları çevresinde çizilen daire.
Halecan İsminin Anlamı : Candan, içten dost.
Halegül İsminin Anlamı : Kutsal gül.
Halenaz İsminin Anlamı : Kutsallığıyla nazlanan.
Halenur İsminin Anlamı : Kutsal ışık.
Haletan İsminin Anlamı : Kutsal ışık.
Halide İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Sonsuz, ebedi. 2. Saplanmış, dürterek batırılmış.
Halile İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Zevce, kadın, nikahlı eş.
Halime İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yumuşak huylu, uysal.
Halise İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Karışık olmayan, saf, katıksız. 2. İçtenlikle, temiz yürekle, riyasız.
Hamaset İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yaradılıştan gelen cesaret. 2. Yiğitlik.
Hamdiye İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tanrının ululuğunu övmek için söylenen şükran sözü.
Hamide İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Övülmeye değer.
Hamise İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Beşinci.
Hamiye İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Koruyucu, koruyan, arka çıkan.
Hamiyet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yurtseverlik. 2. Ulusal onuru koruma çabası, güdüsü. 3. İyilikseverlik.
Handan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Gülen, sevinçli, neşeli, şen şakrak.
Hande İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Gülüş, gülme. 2. Açılma. 3. Eğlenme.
Handecan İsminin Anlamı : Gülen dost.
Handecik İsminin Anlamı : Eğlenceli, sevimli.
Handegül İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Gülün açılması.
Handenaz İsminin Anlamı : Nazlı gülüş.
Handenur İsminin Anlamı : 1. Işığın açılması. 2. Gülmesiyle ışık saçan.
Hangül İsminin Anlamı : Hanın gözdesi, saray güzeli.
Hanım İsminin Anlamı : 1. Kadınlara ve kızlara verilen unvan; bayan. 2. Eş, zevce. 3. Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan. 4. Toplumsal durumu, varlığı iyi olan, hizmetinde bulunulan kadın.
Hanife İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Müslümanlığa sıkı sıkıya bağlı olan.
Harbiye İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Savaşla ilgili.
Hare İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Meneviş, menevişli kumaş. 2. Sert taş, kaya.
Harika İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. İmkânların üstünde olup insanda hayret uyandıran şey.
Harran İsminin Anlamı : Ülkemizde bereketli bir ova.
Hasat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ürün toplama, ekin biçme.
Hasen İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Güzel, güzel yüz.
Hasene İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yararlı, iyi, güzel işler.
Hasgül İsminin Anlamı : Değerli, eşsiz gül.
Hasibe İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Değerli, soyca temiz, soylu.
Hasna İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İffetine düşkün kadın.
Hatıra İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, anı. 2. Yadigâr kalan.
Hatice İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Erken doğan kız çocuğu. 2. Hz. Peygamberin ilk eşi.
Hatife İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sesi duyulduğu halde kendisi görünmeyen.
Hatime İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Son. 2. Son söz.
Hatun İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Kadın. 2. Bayan, hanım. 3. Eş, zevce. 4. Yüksek makamlardaki kadınlara ve hakan eşlerine verilen unvan.
Hava İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Gökyüzü. 2. Bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı. 3. Esinti. 4. Müzik parçalarında tür. 5. Keyif, âlem. 6. Çekicilik, albeni, alım, cazibe. 7. Durum, ortam.
Haveri İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Doğu ile ilgili.
Havva İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Kitaplı dinlere göre yaratılan ilk kadın. 2. Hz. Âdem’in karısı.
Hayal İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Zihinde tasarlanan, canlandırılan gerçekleşmesi umulan şey, hülya. 2. İmge. 3. Görüntü.
Hayat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yaşam, dirim. 2. Doğumdan ölüme kadar geçen süre; ömür. 3. Yazgı, kader.
Hayran İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Çok beğenen, hayranlık duyan.
Hayriye İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Hayırlı insan.
Hayrünnisa İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kadınların en hayırlısı.
Hazal İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kuruyup dökülen yaprakların güzelliği.
Hazan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Güz, yaprak dökümü, sonbahar.
Hazime İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Tedbirli, akıllı. 2. Hazmettiren, sindiren.
Hazin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Acıklı, hüzün veren, dokunaklı.
Hazine İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet. 2. Değerli şeylerin saklandığı yer. 3. Gömülü veya saklıyken bulunan değerli şeylerin bütünü. 4. Kaynak.
Haziran İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yılın altıncı ve en güzel ayı.
Hediye İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Armağan.
Helâl İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Din bakımından yenilmesinde, kullanılmasında sakınca bulunmayan şey. 2. Nikahlı, evli kadın.
Henna İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kına ağacı.
Hepgül İsminin Anlamı : Sürekli mutlu yaşa ve gül.
Hepöz İsminin Anlamı : Özünü devamlı koruyan, bozulmayan, özü sözü bir.
Hepşen İsminin Anlamı : Neşeli ve güzel ol.
Hera İsminin Anlamı : Kökeni Yunanca – İsmin Anlamı: Mitolojide analığın yüceliğini temsil eden Tanrıça.
Hesna İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Güzel, hanım, efendi kadın.
Heves İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Arzu, istek, eğilim. 2. Gelip geçici istek.
Heyecan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu. 2. Coşku.
Hezar İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Bülbül. 2. Çok, pek çok.
Hezel İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Şaka, latife.
Hıfziye İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Ezberleme. 2. Saklama, koruma.
Hical İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Gelin odaları.
Hicran İsminin Anlamı : 1. Bir yerden, bir kimseden ayrılma, ayrılık. 2. Ayrılığın sebep olduğu onulmaz acı.
Hilal İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ayça, yeni Ay.
Hilmiye İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yumuşaklık, yavaşlık.
Hoşcan İsminin Anlamı : İyi insan, güzel kişi.
Hoşdil İsminin Anlamı : Tatlı dilli.
Hoşeda İsminin Anlamı : Nazlı güzel.
Hoşfidan İsminin Anlamı : Tatlı, sevecen genç.
Hoşgül İsminin Anlamı : Tebessümü eksik olmayan.
Hoşnaz İsminin Anlamı : Nazlı, sevimli.
Hoşnigar İsminin Anlamı : Resim gibi hoş sevgili.
Hoşnur İsminin Anlamı : Sevimliliği ve cana yakınlığıyla ışık saçan.
Hoşnut İsminin Anlamı : Herkesi memnun eden.
Hoşnüma İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Güzel ve hoşgörünen, görünümü etkili ve güzel.
Hoşses İsminin Anlamı : Tatlı, edalı, işveli.
Hoşsoy İsminin Anlamı : Tatlı, sevimli bir soydan gelen.
Hoşsu İsminin Anlamı : Gönül ferahlatan.
Hoştan İsminin Anlamı : Güzel, göz alıcı.
Hoşten İsminin Anlamı : Yüreğinin sevimliliği dışına vurmuş olan.
Hulkiye İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yaradılıştan gelen huy.
Hulya İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Kuruntu. 2. Kurgu. 3. Fikir. 4. Sevda.
Huri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad. 2. Sevgili.
Huriay İsminin Anlamı : Güzeller güzeli.
Hurican İsminin Anlamı : Çok güzel dost.
Huridil İsminin Anlamı : Sözleriyle herkesi kendine hayran bırakan.
Hurigül İsminin Anlamı : Güzeller güzeli.
Hurigüz İsminin Anlamı : Mahsun, hüzünlü güzel.
Hurinaz İsminin Anlamı : Nazlı güzel, nazenin.
Hurinur İsminin Anlamı : Işık saçan güzellikte olan.
Hurisel İsminin Anlamı : Coşkulu güzel.
Huriser İsminin Anlamı : Cennet kızlarının başı.
Hurises İsminin Anlamı : Sesinin güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktıran.
Hurisu İsminin Anlamı : Güzelliği ve temizliğiyle bilinen.
Hurişah İsminin Anlamı : Güzel ve etkili kadın.
Hurişan İsminin Anlamı : Güzelliğiyle ünlenmiş olan.
Hurişen İsminin Anlamı : Fiziğiyle güzel, yüreğiyle içten olan.
Huriye İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Hurilere benzeyen güzel kız. 2. Coşkulu duruma geldiklerinde hurilerle buluştuklarına inananların kurdukları bir tarikat.
Huriyüz İsminin Anlamı : Çok güzel yüzü olan.
Hurmız İsminin Anlamı : Jüpiter yıldızı.
Hurşide İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Güneş.
Huzur İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Gönül rahatlığı.
Hüma İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Mübarek, kutlu.
Hümeyra İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Beyaz tenli kadın.
Hüray İsminin Anlamı : Ay gibi özgür ve güzel.
Hürgül İsminin Anlamı : Gül gibi özgür ve güzel.
Hürgüz İsminin Anlamı : Sonbaharın özgürlüğü.
Hürmet İsminin Anlamı : Saygı, sevgi duygusu.
Hürmüz İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Eski İran takviminde Güneş yılının ilk günü.
Hürnaz İsminin Anlamı : Nazlanmakta özgür olan.
Hürnur İsminin Anlamı : Özgürlük aşılayan.
Hürrem İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Güler yüzlü, şen, insanın gönlüne neşe veren.
Hürsel İsminin Anlamı : Özgürlüğünü yüreğinde coşku ile taşıyan.
Hürsen İsminin Anlamı : Özgürlüğüne düşkün olan.
Hürses İsminin Anlamı : Özgürlüğün sesi.
Hürsev İsminin Anlamı : Özgürlüğü sev.
Hürseven İsminin Anlamı : Özgürlüğü seven, özgür ruhlu.
Hürsever İsminin Anlamı : Özgürlüğü seven.
Hürsay İsminin Anlamı : Bağımsızlığıyla saygınlık kazanmış olan.
Hürsoy İsminin Anlamı : Özgürlüğüne düşkün olan bir soydan gelen.
Hürsu İsminin Anlamı : 1. Kendi yolunda ilerleyen. 2. Bildiğini okuyan.
Hürşan İsminin Anlamı : Özgürlüğü şanına, şöhretine uygun yaşayan.
Hüsna İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Daha güzel, pek güzel.
Hüsniye İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Güzellikle ilgili.
Hüsnüan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Güzellik.
Hüsnünazar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İyi gözle görme.
Hüsnüye İsminin Anlamı : “Hüsniye” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Hüsran İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Beklenilen şeyin elde edilememesinden duyulan acı, üzüntü.
Hüsün İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Güzellik. 2. İyilik. 3. Olgunluk, kusursuzluk. 4. Düzen, düzgünlük.
Hüveyda İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Belli, belirgin, açık.
Hüzün İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Tasa. 2. Üzüntü, sıkıntı. 3. Gönül üzgünlüğü.
Hüzzam İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Türk müziğinde en eski makamlardan biri.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar