Hamile Olmak için En Önemli Faktör Zamanlama

Hamileliğin oluşabilmesi ancak ‚döllemeye elverişli’ erkek tohum hücresinin ve ‚döllenmeye elverişli’ kadın yumurta hücresinin bir araya gelebilmesi ile mümkündür. Böyle bir durum da bir takvim ayının çok az gününde gerçekleşebilir. Genelde kadın vücudu bir adet dönemi içinde döllenmeye müsait tek bir yumurta üretebilir.
Kadın yumurtalığında üreyip, dölyatağına ulaşan yumurtanın döllenebilme süresi zaman bakımından sınırlıdır. Bu süre yaklaşık 24 saattir. Erkeğin tohum hücreleri ise kadın vajinasında 48 saat yaşayabilir (bazen daha da uzun bir zaman).
Bu sürelerden hareketle; cinsel ilişkinin doğurganlık yönünden verimli olabilmesi için uygun olan zaman, yumurtlama gününden itibaren, iki gün önce başlar ve bir gün sürer. Ancak, yumurtlama olasılığını tam olarak kestirmek mümkün olamadığı için, 28 günlük bir adet döneminde hamile kalmaya en elverişli olan zaman, dönemin 9´uncu günü ile 16´ıncı günü arasında olan 8 günlük süredir. Bu durumda, haftada iki kez cinsel ilişkiye giren çiftlerin, hamileliğe müsait olan günleri yakalayabilmeleri için hesap tutmaları na bile gerek kalmaz.

gebe-kalmak-döllenme

Bekleme süreleri normaldir

Bazı kadınlar hamile kalamadıkları için endişeye
kapılırlar. Oysa belli bir bekleme dönemi normal
karşılanmalıdır. Özellikle, hamileliğin önlenmesi
için doğum kontrol hapı alınmış ve hapların kullanı
mı kısa bir süre önce kesilmişse, bu durumda
hemen hamile kalamamak çok doğaldır. Sonunda
büyük bir çoğunluk hamile kalabilmiştir. Hatırlatmakta
yarar vardır ki; tüm hamileliklerin takriben
yüzde 40 ile 50 oranı gizli kalır ve gelişme şansı bulamadan,
fark edilemeden ilk adet kanamalarıyla
dışarı atılır.

doğal-yollardan-hamile-kalmak

Biyolojik saat ve geri sayım

Bazı çiftlerin dölleme ve döllenme güçlerinin
azalmaya başladığı dönemlerde çocuk
sahibi olma istekleri sıkça rastlanan olaylardandı
r. Biyolojik yönden kadın için çocuk
doğurmaya en elverişli olan yaş 20 ile
30 yaş arasıdır. 30 yaşından itibaren hamile
kalabilmek için bekleme süreleri uzamaya
başlar. 40 yaşından sonra ise kadınların hamile
kalabilme şansı hem çok azalır, hem
de düşük yapma tehlikesi artar.
Kadınların 40 yaşını aştıktan sonra döllenme
güçlerinde azalma görülür. Erkeklerin
ise kadınlara göre bir ayrıcalıkları vardır. Erkekler
yaşlansalar da dölleme özellikleri kalıcıdır. Buna
rağmen çocuk planlama konusunu fiziksel güce göre
düzenlemek doğru olmaz. Aile kuran çiftlerin ruhsal
yönden gelişmiş ve kendilerini her yönden çocuk sahibi
olabilmeye hazır hissetmeleri gerekir. Tabii ki
başka şartların da bu planlamaya dahil edilmesi
önemlidir. Aile planlaması için seçilen zaman, yaşam
şartlarına, meslek yönlerine, ekonomik durumlarına
göre, çiften çifte farklı olabilir.

hamile-kalmak-isteyenler-ne-yapmali

Hamile Olmak

Hamile kalabilmek için uygun günler

Hamile kalmaya en uygun günlerin çiftler tarafından
belirlenebilmesi için çeşitli yöntemler uygulanabilir.
Herkes kendi kişisel konumuna göre en uygun olan
yöntemi seçebilir.

hamile-kalmanın-yolları

Takvim yöntemi:

Bu yöntemin uygulanabilmesi için adet dönemleri
arasındaki günlerin sayılarının tam olarak bilinmesi
şarttır. Yumurtalıktan yumurtanın koptuğu günü hesap
ederek bulmanız gerekir.
Adet dönemlerinin birinci bölümü kadından kadına
farklı ise de, ikinci bölümü hemen hemen bütün
kadınlarda aynıdır. Dönemlerin ilk bölümü, adet kanaması
nın başladığı birinci gün ile yumurtanın koptuğ
u (yumurtlama) gün arasındaki zamandır.
Adet dönemlerinin ikinci bölümü ise yumurtlama ile
başlar ve 14 gün sürer. Bu esastan gidilerek bu 14
günlük zamanı, dönemin tümünden düşmek, çıkarmak
gerekir. Böylece yumurtanın kopacağı gün, yani
‚yumurtlama günü’ hesap edilebilir. Buna göre:
1) Dönemleri 30 gün süren bir örneği ele alırsak:
30 günden 14 gün düşeriz geriye 16 gün kalır.
(30-14=16). Bu örneğe göre yumurtlama zamanı
adet kanamasının ilk başladığı günden 16 gün sonradır.
2) 26 günlük aralıklarla gelen dönemlerde, 26
günden 14 gün düşülünce geriye 12 gün kalır.
(26-14=12). Demek ki ikinci örnekte, yumurtanın
kopması, yani yumurtlama zamanı, aybaşı kanaması
nın başladığı ilk günden sonraki 12. güne rastlar.
Takvim yönteminin uygulanabilmesi için çiftlerin bir
ay önceki dönemlere ait olan günlerin sayılarını tam
olarak bilmeleri gerekir. Eğer bu günlerin sayısı sık
olarak değişiyor veya birbirini tutmuyorsa, takvim
yönteminin uygulanması sağlıklı olmaz ve tavsiye edilmez.

gebe-kalmak-için-neler-yapılmalı

Hamile kalmak için ısı yöntemi

Bu yöntem dönem bölümlerinin arasındaki vücut
ısısının farklı olması esasına dayanır. Adet döneminin
ikinci bölümünde, vücut ısısı ‚progesteron’ hormonu
etkisiyle adet döneminin birinci bölümünden
yaklaşık 0,4 ile 0,5 derece fazladır. Yumurtanın kopup
yumurta kanalına düşme safhasının, ısı yükselmesinden
iki gün kadar önce başladığı kabul edilir.Vücut ısısı tespit edilen birkaç aya ait derece değerleri
ölçülür ve şematik olarak incelenir. Bu şekilde
hamile kalmaya müsait günleri tespit edebilmek
mümkündür. Adet kanamaları arasında bulunan günler
her ay eşitse, yumurtlama günleri hesaplanabilir.
Ancak bu ısı yönteminin güvenle uygulanabilmesi
için her sabah kalkmadan önce vücut ısısının kontrol
edilmesi ve yazılması gerekir. Fakat, üşütmek, alkol
içmek, uyku ilacı almak gibi olaylar vücut ısısını etkileyebilir.

gebelikte-vücut

Hamile kalmak için salgı inceleme yöntemi

Rahim ağzında bulunan bezeler adet döneminde bir
salgı oluştururlar. Bu salgıların adet dönemi dahilinde
nitelikleri durmadan değişir. Örneğin, adet kanaması
nın başlangıcından hemen sonra salgı tamamen
yok olur veya epey azalır.
Adet seyri esnasında salgı artmaya başlar, niteliği
kalınlaşır ve yapışkan olmaya başlar. Rengi de beyaza
yakın sarımsı olur. Yumurtanın kopup yumurta
yoluna düşmesinden önce hamileliğe uygun salgının
niteliği de değişiktir. Salgı şeffaşaşmaya, daha akıcı
bir şekle ve gerilmeye uygun bir kıvama dönüşür.
Gerilmeye uygun bir kıvam derken anlaşılması gereken
şudur: Salgının iki parmak arasında sümük
gibi gerilmesi mümkün olur. Bunu tespit edebilmek
için bir veya iki parmak vajinaya sokulur, dölyolundan
veya dölyatağı ağzından kontrol edilmek üzere
biraz salgı alınır.

kolay-hamile-kalmak-icin-oneriler

Yardımcı teknik araç ve gereçler

Hamile Kalmanın Yolları

Doğal Yollardan Hamile Kalmak

Piyasada hamilelik kontrolü için birçok teknik alet
ve gereçler bulunmaktadır.
Örnek: ‚Babycomputer’li’ idrar testleri. Ayrıca vücut
ısısı ile hormon durumlarını test çubuklarıyla,
bilgisayarda değerlendirebilen aletler vardır. Bu
aletler yukarıda anlatılan metodlara yardımcı olabilirler.
Fakat ucuz olmadıkları gibi mutlaka da gerekmezler.

Dölyatağı ağzı, dölyolunun arka bölümündedir. Parmakla
yoklandığında sanki bir buruna veya bir kiraz
tanesine dokunulmuş gibi bir his verir. Söz konusu
bu salgı yönteminin güvenle uygulanabilmesi için tarif
edilen kontrolün sürekli olarak yapılması gerekir.

Ara vermek döllemeyi artırabilir

Hamilelikte Cinsellik

Hamile kalabilmenin ilk şartı erkek tohum hücresinin
kadın vajinasına girebilmesidir. Bu da cinsel
ilişki yoluyla, erkek menisinin kadın vajinasına
ulaşabilmesi ile başlar. Menide bulunan tohumun
yoğun olması, kadının doğurganlık şansını arttırır.
Çünkü, dölyatağına dökülen tohum hücrelerinin sadece
çok az bir bölümü yumurta hücresine kadar
ulaşabilmek için gerekli yolları aşabilir. Her gün cinsel
ilişkide bulunan bir erkeğin menisindeki tohumları
n sayısı az olur. Dinlenen, yani cinsel ilişkilerine
bir kaç gün ara veren erkeğin menisindeki tohum hücre sayısı çok daha fazladır.
Erkeğin dölleme, yani hamile bırakabilme şansını
yükseltebilmesi için tavsiye edilen dinlenme zamanı üç ile beş günlük bir süredir.
Önemli olan başka bir husus, cinsel ilişki esnasında
erkek penisinin olabildiğince dölyatağı ağzına yaklaşabilmesidir ve erkek tohum hücrelerinin cinsel
ilişkiden hemen sonra kadın vajinasından dışarıya akmamasını sağlayan pozisyonların uygulanmasıdır.
Fakat bilinmesi gereken çok daha önemli husus, uygulanan tekniklerden çok daha önemli olan, cinsel ilişkinin karşılıklı duygularla, hissedilerek, zevkle, şevkle, beraber duyulan bir sevinç ve ihtirasla noktalanabilmesidir. Çocuk sahibi olma hevesini, hırsa dönüştüren cinsel ilişkilerin eşler için veya eşlerden biri için zorunlu bir yüke dönüşmemesi gerekir.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar