Hamilelikte Çalışan Hakları ve Dinlenme Zamanları

İş Kanunu’na göre hamilelik sırasında çalışma ve dinlenme zamanları nasıldır?

■ Hamile bir kadın kendi isteğine bağlı olarak (örneğin kendini yorgun hissetme gibi) çalışmaya ara verebilir ve çalışmaya gitmeyebilir. Dikkat: Bu durum işyeri yetkilisine bildirilmek zorundadır. Bu durumda doktor raporuna gerek yoktur. (İş Kanunu, Madde 35a, Paragraf 2) Ücret ödenmesi garanti altına alınmak istenirse doktor raporu almak tavsiye edilir.
■ İşyeri bu ara verme (dinlenme) için gerekli yer ve imkanları sunmak zorundadır. (İş Kararnamesi V3,Madde 34)
■ Ayakta çalışma zorunda olan hamilelere işyeri, 4. hamilelik ayından sonra günde en az 12 saat dinlenme imkanı vermeli buna ek olarak çalıştığı her
iki saat için normal dinlenme süresine ek olarak 10 dakika daha dinlenme süresi vermelidir. 6. hamilelik ayından sonra ise devamlı ayakta kalma süresi günde 4 saat ile sınırlanmak zorundadır.

çalışan-hamile-hakları

Bunun dışındaki süreler içinde işveren hamile kadınlara oturarak çalışma imkanı sunmalıdır. (İş Kararnamesi V1, Madde 61 2. Paragraf). İşyeri bu şartı yerine getiremiyorsa, yani 4 saatten sonra ayakta kalmadan hamile kadına çalışma imkanı yaratamıyorsa, çalışma zorunluluğunu kaldırmak ve çalışılmayan sürenin ücretini %80 olarak ödemek zorundadır. (İş Kanunu, Madde 35 ve İş Kararnamesi V1, Madde 61 2. Paragraf).
■ Günlük çalışma süresi anlaşılan süreyi geçmemesi gereklidir ve en fazla dokuz saat olmalıdır. Eğer birden fazla yerde çalışma söz konusu ise, toplam bu süre olmalıdır. (İş Kararnamesi V1, Madde 60, 1.eParagraf)
■ Akşam ve Gece çalışması (Saat 20 ila 06 arası) hamileleğin son sekiz haftası ve doğumu takip eden 16 hafta içinde yasaktır. Bu durumda işveren hamile kadınlara ayni değerde bir gündüz işi vermek ve ayni ücreti ödemek zorundadır. Ayni Değer çalışılan işin ayni mesleki ve eğitim durumuna denk düşmesi anlamında, ayni ücret sözleşmede tesbit edilmiş ücret anlamında anlaşılmalıdır. İşyerinin bu şartları yerine getirememsi halinde, işçiden başka bir işte çalışmasını talep edemez ve ücretinin en az %80 ni ödemek zorundadır.  (İş Kanunu, Madde 35a, 4. Paragraf ve 35b)

çalışan-hamile-hakları

Bunun Dışında Hamilelikte Çalışan

Çalışan hamilelerin diğer hakları

Hamilelik ve doğumu takib eden sürede hangi işlerin sağlığa zararlı olduğu gerekçesi ile yasaklandığı veya sadece belli şartlara çalışılabileceği bir liste olarak yasada yer almaktadır. (İş Kanunu, Madde 35 ve İş Kararnamesi V1, Madde 62, Hamileliği Koruma)

çalışan-hamileler

İşsizlik veya çalışamam durumu

İşsizlik, hastalık veya haza sonucu çalışama sonucu işsizlik, hastalık, kaza parası almaya hak kazanma durumlarında, 14 haftalık ücretli doğum izni hakkıda ek olarak ortaya çıkar

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar