Hamilelikte Kalsiyumun Önemi ve Takviyesi

Hamilelikte Kalsiyumun Önemi ve Takviyesi

KALSİYUM NEDİR?

Hemen herkesin bildiği gibi kalsiyum kemiklerin ana yapısında bulunan ve onların güçlü kalmasını
sağlayan bir mineraldir. Ancak bu önemli ve vücudunuzun hergün gereksinim duyduğu mineralin
görevleri bunlarla sınırlı değildir. Kalbinizin düzenli atması, kan pıhtılaşma sisteminizin düzenli
işlemesi, sinirlerinizin sağlıklı çalışması ve kaslarınızın düzgün fonskiyon görmesi de kalsiyumun
yardımıyla olur. Kalsiyum organizmanızın düzgün çalışmasında kilit rol oynar. Vücuttaki
kalsiyumun % 99’u kemiklerde ve dişlerde bulunur. Geriye kalan %1 ise kanda ve yumuşak
dokulardadır. Bu % 1 oranındaki kalsiyum çok az bir miktar gibi görünse de son derece büyük bir
hayati öneme sahiptir. Yukarıda söz ettiğimiz etkiler işte dolaşımda bulunan bu çok az
miktardaki kalsiyum yardımıyla olur.

hamilelikte kalsiyum

Kanda bulunan bu % 1 oranındaki kalsiyum iki kaynaktan elde edilebilir.

-Yiyeceklerle alınan kalsiyum
-Kemiklerden gelen

Buradan kolaylıkla anlaşılabileceği gibi kandaki kalsiyum miktarı azaldığında kemiklerdeki
kalsiyum dolaşıma geçerek hayati fonksiyonların devamını sağlar. Dolayısıyla besinlerden yeterli
kalsiyum alınmadığında, kemiklerdeki kalsiyum azalacaktır. Bu da uzun vadede kemiklerde
zayıflama ve güçsüzlüğe yol açacaktır. Kalsiyum-dolaşım-kemikler arasındaki ilişki incelendiğinde
iki ana sonuç ortaya çıkar: Kemikleri koruyan kalsiyum, besinler ile alınan kalsiyumdur.
Kemikleriniz yapısal fonksiyonlarının yanı sıra vücudunuzun acil kalsiyum gereksinimi için depo görevi görür.
Kemikler statik ve ölü dokular değildir. Bu görevleri yerine getirebilmek için sürekli yapım ve
yıkım halinde olan dinamik ve canlı dokulardır. Eğer besinler yolu ile yeterli kalsiyum alınmazsa
kemiklerde yıkım olayı hızlanır ve vücut gereksinimi olan kalsiyumu kemiklerden sağlar. Eğer bir
süre sonra yapım hızı kalsiyum eksikliği nedeni ile yıkım hızının gerisinde kalırsa kemikler
zayıflar ve kırılgan hale gelir. Bu durum “osteoporoz” olarak adlandırılır. Dramatize etmek
gerekirse bu gibi durumlarda çok sert el sıkışmak bile kırıklara neden olabilir.

hamilelikte kalsiyum

HAMİLELİKTE KALSİYUM İHTİYACI NEDEN ARTAR?

Hamilelikte Kalsiyum

Kişinin kalsiyum ihtiyacı daha doğmadan önce başlar. Anne karnında gelişmekte olan bebeğin de
güçlü kemiklerinin ve dişlerinin olması için kalsiyuma gereksinimi vardır. Ayrıca sağlıklı sinir
sitemi, kalp ve kas yapıları için de kalsiyum önemlidir. Tıpkı anne için olduğu gibi, gelişimini hızla
devam ettiren bebeğin kalp atım ritminin normal ve kan pıhtılaşma sisteminin düzgün şekilde
gelişmesi için yeterli kalsiyum alması şarttır. Araştırmalar gebelik sırasında saatte 13 miligram
ya da başka bir deyişle günde 250-300 miligram kalsiyumun plasentadan geçerek bebeğe
ulaştığını göstermektedir. Buna göre doğduğu zaman bebeğin vücudunda yaklaşık 25.000
miligram kalsiyum bulunacaktır. Bebeğin vücudunda bulunan bu kalsiyumun tek kaynağı annedir.
Eğer hamilelik sırasında yeterli miktarda alınmazsa bebeğin gelişimi sırasında gereksinim
duyduğu bu büyük oranda kalsiyum annenin vücudundan ve kemiklerinden sağlanır. Bu durum
daha sonraki dönemlerde anne sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

 

hamilelikte kalsiyum

GÜNLÜK NE KADAR KALSİYUMA İHTİYAÇ VARDIR?

Hamilelikte Ne Kadar Kalsiyuma İhtiyaç Vardır ?

Kadın ya da erkek, hamile ya da değil, tüm insanların günde 1.000 miligram kalsiyum almaları
gereklidir. 50 yaşın üsütündekilerde bu miktar 1.200 miligramdır. Hamile kadınlarda ise günlük

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar