Hamilelikte Radyasyonun Zararları

Hamilelikte Radyasyonun Zararları

Gebelik ve Radyasyon

Birçok kadın hamileliği sırasında tıbbi gereklilik nedeniyle (tanı veya tedavi) iyonizan radyasyona maruz kalmaktadır. İyonizan radyasyonun insan embriyosu ve fetüs üzerinde zararlı etkileri olduğu bilinir. Hamilelik sırasında radyasyona maruz kalma ile ilişkili olası yan etkiler fetüsta teratojenik etki, genetik hasar, intrauterin ölüm ve artan malignite riskidir. Pek çok tanı amaçlı radyasyon işleminde fetüs, abdomen/pelvis içermeyen görüntüleme için 1 mGy(0.1 rad)’den az, abdomen/pelvis içerenler için 50 mGy (5 rad)’den az, direk veya nükleer tıp görüntüleme için 10 mGy (1 rad)’den az absorbe doz alır. Hamile bir hasta için radyasyon tedavisine gerek duyulursa, hekim erken hamilelik döneminde fetüsün duyarlılığını ve beklenen radyasyon dozunu düşünmeli, fetüsün alacağı riske karşı tedavinin anneye olan yararını iyi hesaplamalıdır.

Hamilelikte Radyasyon

Radyoterapinin gebeliğin 25. haftası ve sonrasında uygulanması en güvenli olandır. Hamile kadına görüntüleme veya tanı amaçlı olarak radyasyon kullanılması kendisi, ailesi ve doktoru için çok büyük endişe kaynağıdır. Bu çalışmada, iyonizan radyasyonun fetüs üzerindeki etkileri gözden geçirmiştir. Uygulamalar

sırasında fetüsün güvenliği düşünüldüğünde dikkate alınacak öneriler sunulmuştur.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar