Hamilelikte Sigara, Gebelikte Alkol ve Çevre

Gebelikte Alkol Kullanmak Zararlı mıdır?

Dünyada yaklaşık 250 milyon kadın günlük sigara içicidir. Gelişmekte olan ülkelerde sigara içicilik prevalansı %9 iken, gelişmiş ülkelerdeki kadı
nlar arasında sigara içicilik prevalansı %22’dir. 2002 ile karşılaştırıldığında, 2003’te gebelikte sigara içme oranı %11.2’den %10.7’ye düştü. En
yüksek prevalans 1819 yaşlarındaki kadınlarda (%11.7) gösterildi; bunların %26’sı günde bir yada yarım paket sigara içti. Yüksek paritesi olan, 12
yıldan daha az eğitimi olan, sosyoekonomik düzeyi düşük olan, kötü taklit alışkanlığı olan veya aile içi şiddete maruz kalan kadınlarda sigara içme
olasılığı daha fazladır. Gebelikte sigara maruziyeti preterm doğum ve/veya gelişme geriliğinden kaynaklanan düşük doğum ağırlığı gibi kötü
sonuçların artışı ile ilişkilidir. 2003 yılında ABD’de, sigara içmeyenlerde düşük doğum ağırlıklı bebek oranı %7.7 iken, sigara içenlerde %12.4’tü.

hamilelikte sigara yasak

Sigara bağımlılığı tekrarlayan bırakma girişimleri gerektiren kronik bağımlılık durumudur. Hafif içicilik günde 10’dan daha az sigara içmek olarak
tanımlanmasına rağmen, sigara tüm miktarlarda güvensizdir. Gebelikte sigaranın bırakılması preterm doğum, fetal gelişme geriliği, düşük
doğum ağırlığı ve perinatal ölümlerde azalmanın yanısıra neonatal sonuçlarda düzelmeyide sağlar. Düşük doğum ağırlığının en önemli önlenebilir
nedenidir.

Patofizyoloji

Gebelikte Sigara Kullanmak Zararlı mıdır?

Sigara olumsuz etkileri olan binlerce bileşen içerir. Fetüsun gelişimine zarar
verdiğinden şüphelenilen major bileşenler nikotin ve karbon monoksittir. Nikotin plasentadan geçer ve maternal konsantrasyon %15’i geçti
ğinde fetal dolaşımda saptanabilir, üstelik amniyon sıvısında nikotin konsantrasyonu anne kanındakinden %88 daha fazladır. Nikotinin etkileri vazokonstriksiyon ve azalmış uterin arter kan akımından oluşur. Ayrıca, karbonmonoksitte plasentayı hızlı bir şekilde geçer ve fetal sirkülasyonda annedekinden %15 daha fazla seviyede bulunabilir. Hemoglobine oksijenden daha fazla affinite ile bağlanır ve karboksihemoglobin oluşturarak oksijen
dissosiasyon eğrisini sola kaydırır. Sonuç olarak, fetal dokulara oksijen ulaşmasını azaltır. Dolaşımdaki siyanid düzeyleri sigara içenlerde daha
yüksektir, ki bu hızlı bölünen hücrelere toksik bir maddedir. Buna ek olarak, sigara içenlerde çoğunlukla kötü beslenme, alkol ve ilaç bağımlılığı gibi
kötü gebelik sonuçlarından sorumlu olabilen başka klinik özelliklerde sahiptir.

gebelikte sigaranın zararları

Sigara maruziyeti için tarama ve artmış sigara bırakma

Gebelikte sigaranın zararları. Gebelikte alkolün zararları

Gebe kadınların sigara bırakma girişimleri, düşük doğum ağırlıklı yenidoğanların ve perinatal ölümlerin azalmasına, infant ve çocukluk döneminde
daha az fiziksel, davranışsal ve bilişsel problemlere ve annenin sağlığı için önemli faydalara neden olur. 30. gebelik haftası gibi geç bir dönemde dahi
sigara içmeyi bırakan anneler içmeye devam edenlerden daha yüksek doğum ağırlıklı infantlara sahip olurlar. Buna karşın, ‘azaltma’fetal büyümede
sadece az bir düzelme sağlar. Sigara bırakma girişimleri prenatal bakımın parçası olmalıdır. Kadınların gebelik sırasında sigarayı bırakması hayatının diğer herhangi bir dönemindekinden daha olasıdır. Gebelik spesifik eğitim materyallerinin kullanımı ile eğitimciler tarafından yapılan 515 dakikalık ofis görüşmesi şeklinde sigarayı bırakma danışmanlığı sigara içen gebelerde sigarayı bırakma
oranını %20 arttırır. Çalışmalar 5 aşamalı girişim programının (5A) etkili olduğunu göstermiştir:
1 Ask (sor). ‹tirafı kolaylaştırmak için çoktanseçmeli soru metodu kullanılarak sigara içme durumu sorulur.
2 Advise (tavsiye). Sigarayı bırakmanın kendisi, bebeği ve ailesi için yararları konusunda net, özel ve pozitif mesajlarla sigara içen kadınlara
bırakması önerilir. Sigara içilmesi halinde ilişkili riskler anlatılmalıdır. Sigarayı bırakan kadınlar tebrik edilmeli ve bıraktıkları için elde ettikleri
yararlar anlatılarak bu girişimleri teşvik edilmelidir.

gebelik alkolün zararları

3 Assess (değerlendir). Hastanın 30 gün içerisinde sigarayı bırakmak için bir çaba göstermesini sağla. Eğer kadın sigarayı bırakmak için uğraşmayı
isterse, diğer basamağa geçilmelidir, Assistdestek ol. Eğer kadın sigarayı bırakmak istemiyorsa, sonraki her vizitte Advice (tavsiye), Assess
(değerlendir) ve Assist (destek ol) tekrar edilmelidir.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar