Hangi Kadınlar Erken Doğum Riski Taşır?

Erken Doğumun Sebepleri

erken doğumun sebepleri

Bazı kadınlar preterm doğum açısından ‘riskli’ gruba konulurken bazıları ise ‘yüksek risk’ grubuna alınmaktadırlar. Bu gruplama kadının taşıdığı risk
faktörlerinin sayısı kadar, bu risk faktörlerinin ciddiyetine de bağlıdır. Preterm doğum için aşağıda sıralanan risk faktörlerini taşıyan kadınlar, taşıdıkları risk faktörü sayısı ve ciddiyetine göre, riskli veya yüksek riskli olarak tanımlanabilirler.

 • • Daha önce preterm doğum 
 • • Üriner veya vaginal enfeksiyon 
 • • Çoğul gebelik 
 • • Uterus şekil bozukluğu 
 • • Uterusla ilgili önceden geçirilmiş cerrahi müdahale 
 • • Serviksle ilgili geçirilmiş müdahale ya da lazer uygulamaları 
 • • Servikal inkompedans (serviks kısalığı ve kontraksiyon olmadan açılma) 
 • • Dietilstilbesterole maruz kalma
 • • 18 yaşından küçük ya da 35 yaşından büyük olma 
 • • 45 kg’dan küçük vücut ağırlığı 
 • • Amnion sıvısının çok az veya fazla olması 
 • • Bebekte doğumsal anomalilerin olması 
 • • Plasenta problemleri (yüksek tansiyon, yüksek MSAFP, kronik hastalık vs.) 
 • Gebelik esnasında kanama 
 • • Plasenta previa 
 • • Kronik hastalık 
 • • Erken membran rüptürü 
 • Gebelik esnasında abdominal cerrahi 
 • • Sigara kullanımı ve ilaç alışkanlığı

Erken Doğumun Diğer Nedenleri

Tüm bu nedenlerin yanı sıra, preterm doğumla ilişkili anneye ve çevreye ait olan ve önemle üzerinde durulması gereken diğer faktörler arasında, prenatal bakım ve takip eksikliği, düşük sosyoekonomik düzey, zayıf beslenme, bilgi eksikliği, tedavi edilmemiş hastalık veya enfeksiyon mevcudiyeti sayılabilir.
Gebeliğin ikinci trimestrinde ortaya çıkan ve yüksek tansiyon, sıvı retansiyonu ve idrarda protein kaybı ile seyreden preeklampsi, erken doğumla sonuçlanabilir. Annede böbrek hastalığı, diabetes mellitus, enfeksiyon ya da kalp hastalıkları varlığı da preterm doğum olayına katkıda bulunabilir. Uterusta birden fazla fetusun bulunduğu çoğul gebelikler tüm preterm doğumların % 15’de bulunmaktadır.

erken doğumun yaygın nedenleri

PREMETÜRİTEDE PATOGENEZ

Preterm doğum için genel olarak klinikte kullanılan belirtiler servikal değişiklikler, kontraksiyon sıklığında artış ve vajinal kanamadır.
Yapılan son klinik ve deneysel çalışmalar, erken doğumların çoğunda aşağıda sıralanan 4 patogenik olaydan birinin oluştuğunu göstermektedir.

Bu olaylar:

 • 1.Maternal ya da fetal hipotalamo-hipfizer-adrenal aksın (HHA) aktivasyonu; 
 • 2.Desidual-koryoamniyonik ya da sistemik inflamasyon; 
 • 3.Desidual hemoraji; 
 • 4.Uterusun patolojik gerilmesidir. 

Bu farklı olayların her biri aynı sonucu doğurmaktadır. Servikal ve fetal membran ekstrasellüler matriks degradasyonu ile myometrial aktivasyon oluşmaktadır. Bu olaylarda sonuçta servikal dilatasyon, membran rüptürü ve uterus kontraksiyonlarına sebep olmaktadırlar.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar