İ İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

İ harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Erkek Bebek İsimleri – İ

İ harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
İ ile başlayan güzel erkek isimleri, tarihi isimler, dini isimler, mitolojik isimler ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

İbiş İsminin Anlamı : Soytarı, palyaço.
İbo İsminin Anlamı : “İbrahim” adının kısaltılmışı.
İbrahim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Kuranda ve İncil’de adı geçen, kurban kesme geleneğinin yaratıcısı olan peygamber. 2. Hakların babası.
İde İsminin Anlamı : 1. Fikir, düşünce 2. Değişmez öz, şeylerin ilk örneği, uzayın ve zamanın ötesinde öznenin dışında, kendiliğinden varolan, duyularla değil, ruhsal olarak anımsama yoluyla kavranabilen, duyularla yalnızca görüngüleri algılanabilen asıl gerçeklik.
İdemen İsminin Anlamı : Fikir adamı.
İdi İsminin Anlamı : Güç, kuvvet.
İdris İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Hoş kokulu, kerestesi iyi bir kiraz türü, mahlep. 2. Kuran’da adı geçen peygamberlerdendir. İlk defa elbise dikip giyenin ve kalem kullananın İdris olduğuna inanıldığından terzilerin ve yazarların piri sayılır.
İğdemir İsminin Anlamı : Marangozlukta ağaç delmek için kullanılan araç, delici araç.
İhsan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. İyilik etme, iyi davranma. 2. Bağışlama, bağışta bulunma. 3. Bağışlanan şey, inayet. 4. Karşılık beklemeden yapılan yardım, iyilik.
İhvan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yakın dostlar, arkadaşlar. 2. Aynı okul veya tarikattan olan kimseler.
İhya İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Canlandırma, diriltme. 2. Umut verme, güçlendirme. 3. Çok iyi duruma getirme, geliştirme, güçlendirme.
İkrami İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Misafirperver.
İlaydın İsminin Anlamı : Aydınlık, mutlu, demokratik ülke.
İlbars İsminin Anlamı : 1. İlin en cesur kahramanı. 2. 1515’te Hive ve Maveraünnehir’i işgal ederek Harizm veya Özbek Hanlığı adı ile anılan devleti kuran han.
İlbaş İsminin Anlamı : Bir ülkenin yöneticisi, hükümdar.
İlbay İsminin Anlamı : Bir yerin saygın kişisi, sözü geçen.
İlbey İsminin Anlamı : Bir yerin saygın kişisi, sözü geçen.
İlcan İsminin Anlamı : Yurttaş, vatandaş.
İldem İsminin Anlamı : Pişmanlık duyan.
İldemir İsminin Anlamı : 1. Ülkeye ait. 2. Demir gibi ülke.
İldeş İsminin Anlamı : Hemşehri.
İleri İsminin Anlamı : 1. Henüz gelmemiş zaman; gelecek, sonraki. 2. Herhangi bir şeye göre daha ötede olan. 3. Önde bulunan. 4. Amaca doğru durmadan yürü anlamında.
İlgin İsminin Anlamı : Gurbette yaşayan, garip.
İlginç İsminin Anlamı : İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çeken.
İlgü İsminin Anlamı : Engel.
İlgün İsminin Anlamı : Halk, ulus, ahali.
İlhan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Eskiden Moğol hükümdarlarına verilen ad.
İlham İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Gönülden gelen esin.
İlhami İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İçe, gönüle gelen.
İlkan İsminin Anlamı : Bir Türk hükümdarı.
İlkcan İsminin Anlamı : İlk çocuk.
İlkehan İsminin Anlamı : Temel düşünce ya da prensiplerine sıkı sıkıya bağlı olan.
İlker İsminin Anlamı : İlk doğan erkek çocuk.
İlkgün İsminin Anlamı : Bir edimin ilk defa olduğu gün.
İlki İsminin Anlamı : İlk evlat, ilk çocuk.
İlkiz İsminin Anlamı : İlk doğan çocuklara verilen bir ad.
İlköz İsminin Anlamı : Kişinin ilk olan, asıl olan benliği.
İlksoy İsminin Anlamı : 1. Önde gelen soy. 2. İlk ata.
İlktürk İsminin Anlamı : Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı: İlk
İlkut İsminin Anlamı : Kutlu, mutlu ülke.
İlsev İsminin Anlamı : Vatanını sev.
İlseven İsminin Anlamı : Ülkesini seven.
İlsever İsminin Anlamı : Ülkesini sever.
İltan İsminin Anlamı : Yurdundaki tan vakti gibi anlamında.
İltaş İsminin Anlamı : Yurdundaki taş gibi.
İltay İsminin Anlamı : İlin, ülkenin genç kuşakları.
İltekin İsminin Anlamı : Uğurlu, rahat, sakin ülke.
İltemiz İsminin Anlamı : Temiz vatan.
İlter İsminin Anlamı : Yurdunu seven, yurduyla övünen.
İlteriş İsminin Anlamı : İlini, vatanını koruyan ve seven kimse.
İlyas İsminin Anlamı : Kökeni İbranice – İsmin Anlamı: İsrail peygamberi.
İmam İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Müslümanlıkta mezhep kuran kimse. 2. En önde bulunan. 3. Cemaate namaz kıldıran kimse. 4. Hz. Muhammed’den sonra vekillik görevini üzerine alan halifelere verilen ünvan. 5. Bazı küçük İslam devletlerinde devlet başkanı.
İman İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Dinin ortaya koyduğu dogmalara inanma, din inancı, kutsal inanç. 2. Güçlü inanç, inan. 3. İslam dinine inanma.
İmat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sütun.
İmdat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yardım isteme çağrısı.
İmre İsminin Anlamı : 1. Büyük erkek kardeş. 2. Âşık, dost.
İnal İsminin Anlamı : 1. Kendisine inanılan, sır verilen, güvenilen kimse. 2. Han, şehzade.
İnalkut İsminin Anlamı : Kendisine inanılan, uğur getirdiği düşünülen kimse.
İnaltekin İsminin Anlamı : İnanılır, güvenilir.
İnan İsminin Anlamı : 1. İnanma, kanaat, güven. 2. Bir kimse veya bir şeyin doğruluğuna, büyüklüğüne ve gücüne sarsılmaz bir duygu ile inanma.
İnanç İsminin Anlamı : 1. Bir düşünceye bağlı olma. 2. Tanrıya, bir dine inanma. 3. Birine duyulan güven, itimat ve inanma duygusu. 4. İnanılan şey, görüş, öğreti.
İnanır İsminin Anlamı : İnanan, inançlı.
İncebey İsminin Anlamı : 1. Üstlendiği her şeyi büyük bir hassasiyetle yerine getiren. 2. Duygu, davranış ve kavrayış ve zevk bakımından titiz ve ayrıntılara önem veren.
İncesu İsminin Anlamı : İnce akan su.
İnkılâp İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Evrim, dönüşüm. 2. Devrim.
İnönü İsminin Anlamı : TC’nin 2. Cumhurbaşkanı, İnönü savaşlarının büyük komutanı ve dünyaca tanınmış devlet adamı.
İnsel İsminin Anlamı : İnsani, insana yakışan tavır ve davranış.
İrfan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Bilme, anlama, kültür. 2. Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş.
İrkut İsminin Anlamı : İlahi huzura kavuşup, gönlü rahatlamış insan.
İrsal İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Gönderme, yollama.
İrşat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Gerçeği söyleme, uyarma.
İsa İsminin Anlamı : Kökeni İbranice – İsmin Anlamı: Doğumu miladi takvim başlangıcı sayılan peygamber.
İsfendiyar İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: İran mitolojisinde adı geçen hükümdar.
İshak İsminin Anlamı : Kutsal kitaplarda adı geçen peygamber.
İskender İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yunanistan, İran, Anadolu, Suriye ve Hindistan’ı MÖ 300’lerde ele geçiren Makedonya kralı; tarihin en önemli komutanlarından.
İskit İsminin Anlamı : MÖ 8. ve 7. yy.’larda Orta Asya’dan Güney Rusya’ya göç ederek burada imparatorluk kuran bozkır kavmi.
İslam İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Hz. Muhammed’in yaydığı din, Müslümanlık. 2. Hz. Muhammed’in yaydığı dinden olan kimse, Müslüman.
İsmail İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kutsal kitaplarda adı geçen, İbrani peygamberi. Bir diğer adı da “Allahın Kurbanı” anlamında Zebihatullah’tır. Kuran’daki bir kıssaya göre babası İbrahim peygamber, Allahın emriyle İsmail’i kurban etmek istemiştir.
İsmet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Masumluk, temizlik, namus. 2. Ahlak kurallarına bağlılık.
İsrafil İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. İslama göre kıyametin kopacağını bildirecek olan melek. 2. Tevrat’ta ve Hıristiyan ilahiyatında birinci melek mertebesinde göksel ruh.
İstemihan İsminin Anlamı : Göktürk devletinin kurucusunun kardeşi olan hakan.
İstikbal İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Gelecek zaman. 2. Karşı çıkma, karşılama.
İstiklal İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bağımsızlık.
İsvan İsminin Anlamı : Sac ekmeğini tutmak için kullanılan maşa.
İşcan İsminin Anlamı : Çalışkan, becerikli, iş bilen.
İşcen İsminin Anlamı : İş sever.
İşeri İsminin Anlamı : İşçi, emekçi.
İşgüder İsminin Anlamı : İş yapan, çalışkan.
İşmen İsminin Anlamı : Çalışkan.
İşseven İsminin Anlamı : Çalışmaktan hiçbir zaman yılmayan.
İşsever İsminin Anlamı : Yaptığı işi seven.
İvecen İsminin Anlamı : Aceleci.
İyibay İsminin Anlamı : Efendiliği ve saygınlığıyla anılan.
İyibey İsminin Anlamı : Efendiliği ve saygınlığıyla anılan, tanınan.
İyikan İsminin Anlamı : Efendi ve iyi bir soydan gelen.
İyisoy İsminin Anlamı : Temiz ve iyi tanınan soy.
İyitürk İsminin Anlamı : İyi bir Türk olmanın tüm özelliklerini karakterinde taşıyan.
İzbatur İsminin Anlamı : İyi anılar bırakan kahraman.
İzhan İsminin Anlamı : Hükümdar izinden giden.
İzzet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Büyüklük, yücelik, ululuk.
İzzettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Dinin yüceliği, ululuğu. 2. Kuvvet, kudret, güç. 3. Saygı, onur, itibar, değer.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar