K İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

K harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Erkek Bebek İsimleri – K

K harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
K ile başlayan güzel erkek isimleri, tarihi isimler, dini isimler, mitolojik isimler ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Kaan İsminin Anlamı : 1. Hükümdar, hakan. 2. Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad.
Kabil İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Olabilir, mümkün. 2. Tür, cin. 3. Kardeşi Habil’i öldüren, Adem ile Havva’nın ilk oğlu.
Kadem İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Adım, ölçü. 2. Uğur.
Kadim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Eski. 2. Başlangıcı olmayan, öncesi bilinmeyen, eski, ezeli. 3. Bir yere ayak basan, varan, ulaşan.
Kadir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Değer, kıymet. 2. Güçlü, gücü yeten, kudretli. 3. “Her şeye gücü yeter” anlamında Tanrının sıfatlarından biri.
Kadri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Değer, kıymet. 2. Onur, şeref, saygınlık.
Kadrihan İsminin Anlamı : Değerli, kıymetli ve güçlü hükümdar.
Kafar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Batırıcı, kahreden.
Kağan İsminin Anlamı : Hanların bağlı olduğu devlet başkanı, imparator.
Kahir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kahredici, yok eden, ezici kuvvet.
Kahraman İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yiğit. 2. Bir olayın başlıca kişisi.
Kalafat İsminin Anlamı : 1. Gösteriş, irilik, büyüklük. 2. Kılık, giyim. 3. Sapan. 4. Perçinlerin üzerini düzeltmeye yarayan araç. 5. Basit, kaba, gelişigüzel.
Kalender İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçakgönüllü, bulduğuyla yetinen. 2. Kalenderiye tarikatından olan.
Kalgay İsminin Anlamı : İzci başı.
Kalkan İsminin Anlamı : Koruyucu.
Kaman İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Dağların zirvesine yakın olan.
Kamber/Kanber İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Halife Ali’nin yanından hiç ayrılmayan kölesi. 2. Sadık hizmetkâr. 3. Büyük boynuzlu öküz (Ordu). 4. Kılavuz (İstanbul). 5. Arık, cılız.
Kamet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Endam.
Kâmil İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Olgun, kültürlü. 2. Tam, mükemmel, kusursuz. 3. Yaşını başını almış, tecrübeli. 4. Çok bilgili kimse.
Kâmran İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Mutlu, muzaffer, isteğine kavuşmuş olan.
Kâmuran İsminin Anlamı : İsteğine kavuşmuş olan, mutlu.
Kandemir İsminin Anlamı : Sağlam kan, güçlü kan.
Kaner İsminin Anlamı : Yiğit soydan gelen.
Kanık İsminin Anlamı : 1. Elindekinden hoşnut olan, azla yetinmesini bilen, kanaatkâr. 2. Tokgözlü.
Kani İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kanmış, inanmış.
Kanka İsminin Anlamı : 1. Kan kardeş. 2. Can ciğer arkadaş.
Kansu İsminin Anlamı : Göktürklerin Çin Türkistanında ve Moğolistan’da yerleştikleri bölgenin adı.
Kantemir İsminin Anlamı : Güçlü ve sağlam bir soydan gelen kimse.
Kantürk İsminin Anlamı : Türk soyundan olan.
Kanun İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kaide, kural, yasa.
Kaplan İsminin Anlamı : Kedigillerden yırtıcı bir hayvan.
Kaptan İsminin Anlamı : 1. Gemideki en yüksek görevli. 2. Takım başı.
Kara İsminin Anlamı : 1. En koyu renk, siyah. 2. Esmer.
Karaalp İsminin Anlamı : Esmer yiğit.
Karabaş İsminin Anlamı : 1. Hiç evlenmemiş erkek. 2. Çitlenbik kuşu (Rize, Antalya). 3. İçi boş, çürük (Trabzon). 4. Kışa dayanıklı sert buğday.
Karabay İsminin Anlamı : Esmer ve saygın kişi.
Karabey İsminin Anlamı : Esmer bey.
Karabulut İsminin Anlamı : Yağmur yüklü bulut.
Karaca İsminin Anlamı : 1. Esmer. 2. Geyikgillerden, boynuzları küçük bir av hayvanı. 3. Koldaki kas kitlesi (Isparta, Çankırı, Ankara). 4. Kol (Lapseki). 5. Devenin dizinin iç tarafı (Adana). 6. Soğan tohumu (Afyon, Aydın, İzmir). 7. Mürekkep. 8. Boşuna, nedensiz (Niğde). 9. Ja
Karacabey İsminin Anlamı : Kahramanlığıyla ün salmış bir Türk beyi.
Karacael İsminin Anlamı : Karayağız el.
Karacan İsminin Anlamı : Gözüpek dost, can arkadaş.
Karaçelik İsminin Anlamı : Çelik gibi güçlü esmer delikanlı.
Karademir İsminin Anlamı : Demir gibi sert, esmer delikanlı.
Karadeniz İsminin Anlamı : Türkiye’nin kuzeyindeki deniz.
Karadoğan İsminin Anlamı : Bir kuş türü.
Karaer İsminin Anlamı : Esmer yiğit.
Karagöz İsminin Anlamı : 1. Gözleri siyah olan. 2. Hoş sohbet insan. 3. Işık verilerek yansıtma yoluyla oynatılan oyun. 4. Ebegümeci (Yalova). 5. Bir çeşit çiçek (Denizli). 6. Su yolunda çıkan patlak.
Karağan İsminin Anlamı : Dikensiz bir bitki.
Karahan İsminin Anlamı : 1. Tarihte sonradan han olanlara verilen unvan. 2. Karahanlılar Devleti’nin kurucusu, ünlü Oğuz Han’ın babası.
Karakaş İsminin Anlamı : Kara kaşları olan.
Karakuş İsminin Anlamı : 1. Kartal. 2. Çaylak.
Karakaya İsminin Anlamı : Siyah kaya.
Karakoç İsminin Anlamı : Siyah koç.
Karakurt İsminin Anlamı : Siyah kurt.
Karaman İsminin Anlamı : Esmer, karayağız insan.
Karamuk İsminin Anlamı : Böğürtlen.
Karan İsminin Anlamı : Kahraman, korkusuz.
Karanalp İsminin Anlamı : Yiğit ve bahadır kimse.
Karaoğlan İsminin Anlamı : Esmer delikanlı.
Karasın İsminin Anlamı : Esmer kimse.
Karasu İsminin Anlamı : Ağır akan su, esmer su, acı su.
Karatan İsminin Anlamı : Alacakaranlık.
Karataş İsminin Anlamı : Siyah taş.
Karatay İsminin Anlamı : 1. Anadolu Selçuklularının ünlü devlet adamı. 2. Siyah at yavrusu.
Karatekin İsminin Anlamı : Uğurlu esmer.
Karayağız İsminin Anlamı : Yağız delikanlı.
Karayel İsminin Anlamı : Kuzeybatıdan esen yel, soğuk rüzgâr.
Kardeş İsminin Anlamı : 1. Aynı ana babadan doğmuş veya ana babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı. 2. Yaşça küçük olan kardeş. 3. Aralarında ortak bir bağ bulunanlardan her biri.
Kardeşcan İsminin Anlamı : Çok yakın arkadaş, dost.
Karer İsminin Anlamı : Kar renkli, ak yiğit.
Karhan İsminin Anlamı : Karların hükümdarı anlamında.
Karındaş İsminin Anlamı : Kardeş.
Karlık İsminin Anlamı : Kar kuyusu.
Kartal İsminin Anlamı : Çok güçlü, iri ve yırtıcı bir kuş.
Kartay İsminin Anlamı : Kar gibi beyaz tay.
Kartekin İsminin Anlamı : Kar gibi beyaz ve uğurlu kişi.
Kasar İsminin Anlamı : Hatır.
Kasım İsminin Anlamı : 1. Bölen, taksim eden. 2. Yılın on birinci ayı.
Kasırga İsminin Anlamı : 1. Şiddetli fırtına. 2. Duyguların patlak verişi.
Kâşif İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Bilinmeyen bir yeri ya da bir şeyi keşfeden. 2. Hakkında bir şey bilinmeyen, bir ülkeyi dolaşarak o ülkenin durumu hakkında bilgi veren. 3. Bir şeyi örten esrar perdesini kaldıran, o şeyi açığa çıkaran.
Kâtip İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yazman.
Kava İsminin Anlamı : Çayırın bol olduğu.
Kavas İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Koruyan, koruyucu.
Kavruk İsminin Anlamı : Kara sevdalı, âşık.
Kaya İsminin Anlamı : 1. Büyük ve sert taş. 2. Muhtar (Ankara).
Kayaalp İsminin Anlamı : Kaya gibi sert yiğit.
Kayacan İsminin Anlamı : Kaya gibi güçlü dost.
Kayaer İsminin Anlamı : Kaya gibi güçlü yiğit.
Kayagün İsminin Anlamı : Kaya gibi sert gün.
Kayahan İsminin Anlamı : Güçlü hükümdar, hükmeden.
Kayan İsminin Anlamı : 1. Dağdan inen sel. 2. Kayarak yer değiştiren.
Kayansel İsminin Anlamı : Gürül gürül gelen sel.
Kayar İsminin Anlamı : Gurur.
Kayasoy İsminin Anlamı : Güçlü soydan gelen.
Kayaş İsminin Anlamı : Sülale, akraba.
Kayatekin İsminin Anlamı : Uğurlu kaya.
Kayatürk İsminin Anlamı : Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı: Kaya gibi sert ve sağlam
Kaygısız İsminin Anlamı : Endişesiz, hiçbir şeye aldırış etmeyen.
Kayhan İsminin Anlamı : Güçlü hükümdar.
Kayı İsminin Anlamı : Fırtına, yağmur.
Kayıhan İsminin Anlamı : Güçlü kuvvetli hükümdar.
Kaymaz İsminin Anlamı : Dağ eteği.
Kaynak İsminin Anlamı : 1. Bir suyun çıktığı yer. 2. Sevinç, neşe.
Kayra İsminin Anlamı : Saygın bir kimseden gelen iyilik.
Kayraalp İsminin Anlamı : Yardımsever ve kahraman kimse.
Kayrabay İsminin Anlamı : Yardımsever, saygın kişi.
Kayrebey İsminin Anlamı : İyilik yapmasını seven ve yapan saygın kişi.
Kayrahan İsminin Anlamı : Yardımsever hükümdar.
Kayrak İsminin Anlamı : 1. Ekime elverişli olmayan toprak. 2. Yassı, düz taş.
Kayral İsminin Anlamı : Gözetilen, esirgenen.
Kayran İsminin Anlamı : Orman içindeki ağaçsız çıplak alan.
Kayrasoy İsminin Anlamı : Himaye edilmiş, korunmuş soydan gelen kişi anlamında.
Kazan İsminin Anlamı : Su çevrisi, girdap.
Kazgan İsminin Anlamı : Kazan.
Kâzım İsminin Anlamı : Öfkesine gem vurabilen kimse.
Kebir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ulu, yüce.
Kekeç İsminin Anlamı : 1. Kekeme, peltek. 2. Kuru, katı (Zonguldak). 3. Mısır koçanı. 4. Ters.
Kelami İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sözle ilgili.
Kelemêr İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kuvvetli karakteri olan adam.
Keleş İsminin Anlamı : 1. Güzel, yakışıklı. 2. Yiğit, cesur, bahadır.
Kemal İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, eksiksizlik. 2. En yüksek değer.
Kemalettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dinin eksiksizliği.
Kemali İsminin Anlamı : “Kemal” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Kenan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Vaat edilmiş ülke, cennet Filistin.
Kent İsminin Anlamı : Şehir.
Kenter İsminin Anlamı : Şehirli, kentli.
Kerami İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Mert, cesur, soylu kişi.
Kerem İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Soyluluk, ululuk. 2. Bağış olarak verme, iyilik, ihsan.
Kerhat İsminin Anlamı : 1. Taşlı yer (Sivas). 2. Kesmez duruma gelmiş, körleşmiş bıçak (Bitlis).
Kerim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Soylu asil. 2. Eli açık, cömert.
Kerimhan İsminin Anlamı : Soylu ve cömert hükümdar.
Kerman İsminin Anlamı : Kervan ile aynı anlama gelir.
Kervan İsminin Anlamı : Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı.
Keskin İsminin Anlamı : 1. Etkili, sert. 2. Görevini iyi yapan.
Keskinay İsminin Anlamı : Parıltıyla ışıldayan ay.
Keskinel İsminin Anlamı : Elleri sert olan.
Keskiner İsminin Anlamı : Sert ve yiğit.
Keskinsoy İsminin Anlamı : Sert bir soydan gelen.
Keyhan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Dünya.
Kezer İsminin Anlamı : Kahraman.
Kılıç İsminin Anlamı : 1. Kın içinde, iki ucu sivri, bele takılan çelik silah. 2. Saban ökçesini oka bağlayan ağaç parçası. 3. Dokumacılıkta kullanılan, cetvele benzer araç (Ordu). 4. İskambil kâğıdı ile oynanan bir çeşit oyun. 5. Kendir liflerini dövmek üzere kullanılan çatal
Kılıçali İsminin Anlamı : 1500-1578 yılları arasında yaşamış olan Türk denizcisi.
Kılıçalp İsminin Anlamı : Kılıcı ve yiğitliğiyle nam salmış olan.
Kılıçaslan İsminin Anlamı : Selçuklu şehzadesinin adı.
Kılıçbay İsminin Anlamı : Kılıcıyla ve savaşlarda gösterdiği yararlılıklarla saygınlık kazanmış olan.
Kılıçbey İsminin Anlamı : Kılıcıyla saygınlık kazanmış olan.
Kılıçer İsminin Anlamı : Kılıç gibi keskin yiğit.
Kılıçhan İsminin Anlamı : Kılıcıyla ün salmış hükümdar.
Kılıçsoy İsminin Anlamı : Kılıcıyla ün salmış bir soydan gelen.
Kılıçtürk İsminin Anlamı : Kılıç gibi keskin Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Kınay İsminin Anlamı : Çok çalışkan, etkin, faal kimse.
Kınaytürk İsminin Anlamı : Çok çalışkan Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Kıncal İsminin Anlamı : İnce, zayıf.
Kıraç İsminin Anlamı : Verimsiz toprak.
Kıralp İsminin Anlamı : Saçları beyazlaşmış yiğit.
Kıran İsminin Anlamı : 1. Çevre, kıyı, kenar. 2. Dağ sırtı, tepe, bayır.
Kırat İsminin Anlamı : 1. Değer, düzey. 2. Kır renkli at.
Kıray İsminin Anlamı : Genç, delikanlı.
Kırbay İsminin Anlamı : 1. Saygın genç. 2. Yol kesen asi.
Kırbey İsminin Anlamı : Saygın ve itibar sahibi genç.
Kırca İsminin Anlamı : 1. Yarı kırlaşmış saçları olan. 2. Hamura ıspanak karıştırılarak yapılan bir çeşit yemek.
Kırdar İsminin Anlamı : İtidallı olan.
Kırgız İsminin Anlamı : Kırgızistan’da yaşayan Türk soyundan gelme halk.
Kırhan İsminin Anlamı : Saygın hükümdar.
Kırman İsminin Anlamı : Saçları kırlaşmış kişi.
Kırtay İsminin Anlamı : Genç yaşta saçları kırlaşmış olan.
Kıvanç İsminin Anlamı : Övünme, övünç duyma, memnunluk.
Kıyas İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İki ayrı şeyi karşılaştırıp değerlendirme.
Kızan İsminin Anlamı : 1. Erkek çocuk. 2. Delikanlı; silahlı köy delikanlısı.
Kızıl İsminin Anlamı : 1. Parlak, kırmızı renk. 2. Altın.
Kızılalp İsminin Anlamı : Kızıl yiğit.
Kızılateş İsminin Anlamı : Alevli, harlı ateş.
Kızılcan İsminin Anlamı : Kızıl soydan gelen.
Kızıldemir İsminin Anlamı : Kor halindeki demir.
Kızıler İsminin Anlamı : Kızıl asker.
Kızılgün İsminin Anlamı : Gökyüzünün kızıllığı.
Kızılkurt İsminin Anlamı : Kızıl renkli kurt.
Kızıltan İsminin Anlamı : Şafak vaktinde gökyüzünde görülen kızıllık.
Kızıltaş İsminin Anlamı : Kırmızı taş.
Kızıltuğ İsminin Anlamı : Kızıl renkli tuğ.
Kızıltunç İsminin Anlamı : Kırmızı tunç.
Kinyas İsminin Anlamı : Geniş yüzlü kişi.
Kiper İsminin Anlamı : İradeli, dayanıklı, yiğit.
Kiram İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Soylu, cömert.
Kiyan İsminin Anlamı : 1. Dağdan hızla inen sel. 2. Dede Korkut kahramanı.
Kocabay İsminin Anlamı : Yüce ve saygın kişi.
Kocaalp İsminin Anlamı : Büyüklüğü ve vücudunun iriliğiyle nam salmış kahraman kimse.
Kocabey İsminin Anlamı : Yüce bey.
Kocademir İsminin Anlamı : Büyük demir.
Kocaer İsminin Anlamı : Büyük, ulu, yiğit.
Kocataş İsminin Anlamı : Büyük taş.
Kocatay İsminin Anlamı : Genç irisi.
Kocatürk İsminin Anlamı : Büyük Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Koç İsminin Anlamı : Sağlıklı, gürbüz genç erkek.
Koçak İsminin Anlamı : 1. Cömert, eli açık. 2. Yürekli, yiğit, kabadayı.
Koçakalp İsminin Anlamı : Yiğit, kabadayı.
Koçar İsminin Anlamı : Döğüş için yetiştirilmiş iri boynuzlu koç.
Koçaş İsminin Anlamı : 1. Yol gösteren, kılavuzluk eden. 2. Yağmur bulutu.
Koçay İsminin Anlamı : Koç gibi güçlü, ay gibi parıltılı.
Koçer İsminin Anlamı : Koç gibi güçlü ve yiğit kişi.
Koçhan İsminin Anlamı : Koç gibi gösterişli hükümdar.
Koçkan İsminin Anlamı : Yiğit, yürekli kan bağından gelen.
Koçsoy İsminin Anlamı : Kahramanlık soyundan gelen.
Koçtürk İsminin Anlamı : Koç gibi gösterişli ve güçlü Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Koçu İsminin Anlamı : 1. Çukur, oyuk yer, hendek (Gaziantep ve çevresi). 2. Gelin arabası (Selanik göçmenleri).
Koçubey İsminin Anlamı : Koç gibi gösterişli ve saygın kişi.
Koçyiğit İsminin Anlamı : Yiğitler yiğidi.
Kolçak İsminin Anlamı : 1. Ceket, gömlek ya da elbise kollarının kirlenmesine engel olmak için bilekten dirseğe kadar geçirilen kolluk. 2. Subaylarda rütbeyi göstermek üzere ya da süs olarak elbisenin omuzlarına takılan işaretli parça, apolet. 3. Eldiven (Balıkesir, Bursa, Edirn
Koldaş İsminin Anlamı : İş arkadaşı.
Koman İsminin Anlamı : Umut.
Konan İsminin Anlamı : Misafir.
Kongar/Kongur İsminin Anlamı : Kestane rengi.
Konur İsminin Anlamı : Açık kestane renginde olan.
Konuralp İsminin Anlamı : Kahraman yiğit.
Konurata İsminin Anlamı : Kahraman, yiğit ata.
Kopan İsminin Anlamı : Muzaffer.
Kopuz İsminin Anlamı : Ozanların çaldığı telli Türk sazı.
Kor İsminin Anlamı : 1. Kırmızı. 2. İyice yanıp ateş haline gelmiş, kömür ve odun parçası.
Koral İsminin Anlamı : 1. Sınır muhafızı. 2. Kaynağı din ezgisi olan orkestra parçası.
Koralp İsminin Anlamı : Ateş gibi yakıcı, kahraman.
Koraltan İsminin Anlamı : Kızıl tan.
Koraslan İsminin Anlamı : Ateş gibi yakıcı, aslan gibi yırtıcı.
Koray İsminin Anlamı : Kor renkli ay.
Korcan İsminin Anlamı : İçi içine sığmayan.
Korçak İsminin Anlamı : 1. Mermer ya da madenden yapılmış, zafer simgesi olan heykel ya da anıt. 2. Anadolu’da ilkel kukla oyunlarına verilen ad. Özellikle Doğu Anadolu’da “bebek, kukla” anlamında kullanılır (Azerbaycan göçmenleri).
Korday İsminin Anlamı : Kuğu kuşu.
Kordil İsminin Anlamı : Etkili bir dille konuşan, sözleri kor gibi yürekleri yakan.
Korel İsminin Anlamı : Kızgın kor gibi yakıcı, etkili, göz alıcı ve sıcak kalpli kimse.
Korer İsminin Anlamı : Ateş gibi yiğit.
Korgan İsminin Anlamı : Kale, burç.
Korhan İsminin Anlamı : Eski Türklerde kurultayca seçim yolu ile ordunun başına getirilen komutan, başkomutan.
Korkmaz İsminin Anlamı : Hiçbir şeyden korkmayan.
Korkut İsminin Anlamı : 1. Korkusuzluğuyla başkalarına korku salan yiğit kişi. 2. Büyük dolu tanesi. 3. Dede Korkut Hikâyeleri’nin anlatıcısı en eski Türk halk ozanı. 4. Büyük dolu tanesi (Artvin). 5. Cin, şeytan gibi hayali yaratıklar.
Korkutalp İsminin Anlamı : Korkusuzluğuyla başkalarına korku salan yiğit kişi.
Korman İsminin Anlamı : Kor gibi kızgın ve hareketli insan.
Kortan İsminin Anlamı : 1. Görünümüyle kor renginde olan şafak vakti. 2. Yalçın ve diklemesine kesik kayalar. 3. Pelikan kuşu (Ahlat).
Kortaş İsminin Anlamı : 1. Aile ocağı, asker ocağı. 2. Taşlardan yapılmış büyük ocak.
Kortay İsminin Anlamı : Yerinde duramayan, hareketli.
Koryak İsminin Anlamı : Kıpkırmızı.
Koryiğit İsminin Anlamı : Ateşli yiğit.
Koryürek İsminin Anlamı : Ateş gibi sıcak yüreği olan.
Kostak İsminin Anlamı : 1. Çalımlı, iyi giyinmiş, yakışıklı. 2. Yiğit, kabadayı, yürekli.
Koşa İsminin Anlamı : Çift, eş, ikiz.
Koşak İsminin Anlamı : 1. Taş yığını. 2. Çok güzel.
Koşal İsminin Anlamı : Çok güzel çift.
Koyak İsminin Anlamı : Vadi, dere, dağlar arasındaki doğal, çukurlar, etkili, dokunaklı.
Koyaş İsminin Anlamı : Güneş.
Koygun İsminin Anlamı : Dokunaklı, etkili, acıklı.
Koytak İsminin Anlamı : Rüzgâr almayan çukur yer.
Koytan İsminin Anlamı : Yalçın, kesik kaya.
Kozak İsminin Anlamı : 1. Kozalak. 2. Padişah mektuplarının konulduğu kutu.
Kökcan İsminin Anlamı : Asıl dost.
Kökel İsminin Anlamı : Sağlıklı el.
Köken İsminin Anlamı : 1. Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel neden. 2. Soy, asıl.
Köker İsminin Anlamı : Köklü soydan gelen.
Köksal İsminin Anlamı : Bulunulan yerde veya işte yerleşme, gelişme, etrafına bağlanma temennisi.
Köksan İsminin Anlamı : Köküyle tanınmış kimse.
Köksoy İsminin Anlamı : Tanınmış bir soydan gelen, köklü bir soydan gelen.
Köksu İsminin Anlamı : Derinden çıkan su.
Köksur İsminin Anlamı : Soyunun devam etmesini sağla.
Köktan İsminin Anlamı : Kökleri çok eskiye dayanan.
Köktaş İsminin Anlamı : Toprakta kalıcı taş.
Köktay İsminin Anlamı : Sağlam, genç.
Kökten İsminin Anlamı : 1. Çok eskiden gelen. 2. Soylu.
Köktürk İsminin Anlamı : Nam salmış Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Köroğlu İsminin Anlamı : Türk halk hikâyesi kahramanı.
Köse İsminin Anlamı : Bıyığı, sakalı çıkmayan, seyrek sakallı.
Kösten İsminin Anlamı : Ilıca.
Köymen İsminin Anlamı : Köylü.
Köz İsminin Anlamı : Küçük kor parçası.
Közcan İsminin Anlamı : Ateş gibi dost.
Közer İsminin Anlamı : Ateş gibi yiğit.
Kral İsminin Anlamı : 1. En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini, katılım veya soylularca seçilme yöntemiyle elinde bulunduran kimse. 2. Başkalarından üstün olan kimse. 3. Çok başarılı zengin işadamı.
Kubat İsminin Anlamı : 1. Kaba, biçimsiz. 2. Davranışları kaba olan.
Kubilay İsminin Anlamı : Moğol İmparatorluğu’nun ünlü hükümdarı.
Kucur İsminin Anlamı : 1. Kısa boylu (Tokat). 2. Alışılmamış, yabancı (İstanbul, Ankara, Kırım göçmenleri).
Kuddus İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Temiz. 2. Tanrının adlarından biri. 3. Kutsal niteliklerine ulaşmış olan.
Kuddusi İsminin Anlamı : Kutsal kişi.
Kudsi İsminin Anlamı : Kutsal kişi.
Kula İsminin Anlamı : Sarışın, mavi gözlü.
Kulan İsminin Anlamı : Muzaffer olan.
Kulubey İsminin Anlamı : Uğurlu bey.
Kunaylı İsminin Anlamı : 1. Soylu, zengin aile. 2. Etkin, faal.
Kunduz İsminin Anlamı : 1. Postu değerli bir kemirgen. 2. Su künklerinin içinde gelişen ve suyun akmasına engel olan bitki kökleri (Amasya, Konya, Giresun).
Kunt İsminin Anlamı : 1. Sağlam ve iri yapılı, dayanıklı. 2. Dayanıklı, kalın, sert şey. 3. Tepelikli, gagasının üstü güllü, ayakları çakşırlı büyük bir çeşit güvercin. (İzmir) 4. Beyaz, sık taneli bir çeşit üzüm.
Kuntay İsminin Anlamı : İri yapılı genç.
Kunter İsminin Anlamı : İri yapılı yiğit.
Kuntman İsminin Anlamı : İri yapılı, dayanıklı insan.
Kunttürk İsminin Anlamı : Sağlam ve güçlü Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Kuntyiğit İsminin Anlamı : İri yapılı yiğit.
Kuranel İsminin Anlamı : Kuran yazan.
Kuraner İsminin Anlamı : Kuran’ın koruyucusu.
Kuray İsminin Anlamı : Ay gibi güzel.
Kurban İsminin Anlamı : 1. Dinin bir buyruğu, adağı yerine getirmek için kesilen hayvan. 2. Bir amaç uğruna feda edilen ya da kendini feda eden.
Kurcan İsminin Anlamı : Çabala, uğraş.
Kurçak İsminin Anlamı : Heykel.
Kurman İsminin Anlamı : Üstün ve yetenekli kişi.
Kurtalp İsminin Anlamı : Kurnaz ve yiğit kişi.
Kurtar İsminin Anlamı : Zor durumda olana yardım et, tehlikeli ya da güç durumda olanları koru.
Kurtaran İsminin Anlamı : Kurtulmasını sağlayan.
Kurtbay İsminin Anlamı : Kurnaz ve saygın kişi.
Kurtbey İsminin Anlamı : Kurnaz ve saygıdeğer kişi.
Kurtcebe İsminin Anlamı : Zırhlı kale burcu.
Kurtdemir İsminin Anlamı : Kurnaz ve sert.
Kurtdoğan İsminin Anlamı : Kurnaz ve yırtıcı.
Kurtel İsminin Anlamı : Yırtıcı el.
Kurter İsminin Anlamı : Çevik, atak, yiğit.
Kurthan İsminin Anlamı : Kurnaz hükümdar.
Kurtul İsminin Anlamı : Zor bir durumdan kendini kurtar.
Kurtulmuş İsminin Anlamı : Aydınlığa kavuşmuş.
Kurtuluş İsminin Anlamı : Kötü bir durumdan kurtulma.
Kuruç İsminin Anlamı : 1. Cesur. 2. Çelik. 3. Toprak içinde bulunan büyük taş.
Kuşay İsminin Anlamı : Uzaklaşmak.
Kut İsminin Anlamı : 1. Uğur, talih, baht. 2. Mutluluk.
Kutal İsminin Anlamı : Mutlu ol, mutlu yaşa.
Kutaldı İsminin Anlamı : Mutlu oldu.
Kutalmış İsminin Anlamı : Mutlu olmuş.
Kutalp İsminin Anlamı : Bahtı açık ve mutlu yiğit.
Kutan İsminin Anlamı : 1. Dua etme. 2. Saka kuşu.
Kutat İsminin Anlamı : Mutlu olmuş kişi.
Kutay İsminin Anlamı : Uğurlu ay.
Kutbay İsminin Anlamı : Mutlu, uğurlu ve saygın kişi.
Kutberk İsminin Anlamı : Uğurlu ve sağlam yapılı.
Kutcan İsminin Anlamı : Kutlu ve uğurlu can.
Kutel İsminin Anlamı : Uğurlu el.
Kuter İsminin Anlamı : Kutlu, uğurlu kişi.
Kuterdem İsminin Anlamı : Mutlu ve faziletli kişi.
Kuterden İsminin Anlamı : Mutlu ve yiğit kişi.
Kutgün İsminin Anlamı : Uğurlu gün, mutlu gün.
Kuthan İsminin Anlamı : Kutlu hükümdar.
Kutkan İsminin Anlamı : Saygın, kutlu soydan gelen.
Kutlan İsminin Anlamı : Kutlu, mutlu ol.
Kutlar İsminin Anlamı : Mutluluklar.
Kutlubey İsminin Anlamı : Uğurlu bey.
Kutluad İsminin Anlamı : Uğurlu isim.
Kutlualp İsminin Anlamı : Uğurlu yiğit.
Kutluay İsminin Anlamı : Uğurlu ay.
Kutlucan İsminin Anlamı : 1. Uğurlu dost. 2. İnsanı mutlu kılan ruh hali.
Kutluel İsminin Anlamı : Uğurlu, kutlu el.
Kutluer İsminin Anlamı : Şanslı, yiğit.
Kutluğ İsminin Anlamı : Mutlu, uğurlu.
Kutluhan İsminin Anlamı : Uğurlu hükümdar.
Kutlutay İsminin Anlamı : Uğurlu genç.
Kutlutekin İsminin Anlamı : Çok şanslı.
Kutlutürk İsminin Anlamı : Şanslı Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Kutman İsminin Anlamı : Kutlu, uğurlu kimse.
Kutsal İsminin Anlamı : 1. Güçlü bir dinsel saygı uyandıran kişi, mukaddes. 2. Yolunda can verilecek kadar sevilen. 3. Üstüne titrenilen. 4. Tanrıya adanmış olan.
Kutsalan İsminin Anlamı : Uğur getiren.
Kutsan İsminin Anlamı : Uğurlu, talihli.
Kutsay İsminin Anlamı : Kutluluk, yüce ve ilahi bir güce dayalı sayılganlık.
Kutsel İsminin Anlamı : İyi su.
Kutsoy İsminin Anlamı : Mutlu soydan gelenler.
Kutun İsminin Anlamı : Kutsal, mukaddes.
Kutunalp İsminin Anlamı : Kutsal, yiğit.
Kutuner İsminin Anlamı : Kutsal yiğit.
Kutyar İsminin Anlamı : Uğurlu kimse.
Kuzgun İsminin Anlamı : Kara karga.
Küce İsminin Anlamı : Etkileyici.
Küçümen İsminin Anlamı : Çok ufak, küçük.
Kültigin İsminin Anlamı : Göktürk yazıtlarına göre Bilge Kağan’ın ordularının başkomutanı ve Kutluğ Kağan’ın oğlu olan Göktürk prensi.
Kür İsminin Anlamı : 1. Yürekli, bileği güçlü. 2. İnatçı, hırslı adam (Amasya). 3. İçine girilemeyecek kadar sık orman.
Küren İsminin Anlamı : Bir at rengi.
Kürhan İsminin Anlamı : Yiğit, yürekli han.
Kürşat İsminin Anlamı : 1. Eski Türklerde yiğit, alp. 2. Geyiklerin, gazellerin su içip yıkandıkları ormanlar içinde akan çağlayanlı ırmak. 3. Göktürk prensi.
Kürümer İsminin Anlamı : Topluluk.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar