Kadınlarda Üreme Sistemi Nasıl Çalışır?

Kadınlarda Üreme nasıl olur

Normal üreme sistemi, vagina dış genital organlar ile rahim ağzı olarak adlandırılan servix arasında
uzanan 7-8 cm. uzunluğunda bir kanaldır. Rahim (uterus) armut büyüklüğünde ve şeklinde kas
dokusundan zengin bir organdır. Rahmin iç kısmını döşeyen tabakaya endometrium denilmektedir.

kadınlarda üreme sistemi

Fallop boruları (tüpler) rahmin üst iki yanından yumurtalıklara doğru uzanan 7-14 cm.
uzunluğundaki yapılardır. Tüplerin en dış kısmında fimbria adı verilen parmaksı yapılar bulunur.
Fimbria yumurtlamadan sonra yumurtanın tüplere alınmasında önemli fonksiyon görür.
Yumurtalıklar (overler) rahmin her iki yanında kabuklu badem büyüklüğünde bir çift organdır.
Yumurtalıkların her adet siklusunda yumurta gelişimini salgılamanın yanında östrojen ve
progesteron adı verilen iki hormonu salgılamak görevide vardır. Diğer bir deyişle overler iç salgı
bezi özelliğinde olup, salgıladıkları hormonlar aracılığıyla kadınlığa özgü primer ve sekonder seks
karakterlerinin gelişimi ve devamını sağlarken, aynı zamanda yumurtanın gelişmesi ve
yumurtlamayı sağlayıp, döllenme olduğu taktirde de embryonun gelişmesine uygun ortamı hazırlamaktadır.

Kadınların Beynindeki Üreme Sistemi

Beyinde hipothalamus adlı merkezden salınan gonodotropin releasing hormon (Gn-RH) yine beynin
tabanında yer alan hipofiz bezini uyararak, follikül stimüle edici hormon (FSH) ile Luteinize edici
hormon (LH) salınımına yol açar. Bu iki hormon adet siklusunun ilk döneminde yumurtalıkları
uyararak folliküllerin büyümesine neden olurlar. Bu büyüyen folliküller östrojen hormonu
salgılarlar, östrojen hormonu, yumurtlama zamanında, rahim ağzındaki salgının, (mukus)
spermlerin yaşaması ve rahime geçebilmesi için uygun hale gelmesinden sorumludur.

üreme sistemi kadınların beyninde nasıl işler

Adet siklusunun ortasında Luteinize edici hormondaki ani yükseliş ile yumurtlama olur ve yumurta,
yumurtalıktan dışarı atılır. Tüpün fimbrial ucu yumurtanın alınıp tüpün içine doğru yol almasını
sağlar. Bu sırada overde yumurtanın gelişimini sağlayan follikül, corpus luteum adı verilen
fonksiyone bir bez haline gelir ve progesteron adı verilen hormonu salgılar. Bu hormon rahmi
döşeyen endometrium tabakasını döllenmiş olan yumurtanın yerleşmesine ve beslenmesine hazır
hale getirir.

Eğer tam bu sırada cinsel temas olur ve yumurta sperm ile karşılaşırsa, tüpün içinde döllenme olur.
Döllenmiş olan yumurta tüp içinde cilia adı verilen, fırçamsı yapıların yardımıyla uterusa doğru
hareket eder. Yaklaşık olarak adetin 20. Gününde döllenmiş olan yumurta, rahime yerleşir. Eğer
döllenme olmaz ise, corpus luteum fonksiyonu yaklaşık adetin 26. Gününde bitecek, östrojen ve
progesteron hormonlarının kanda ani olarak düşmesiyle, adet kanaması başlayacak ve endometrium
tabakası dışarı atılacaktır.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar