L İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

L harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Erkek Bebek İsimleri – L

L harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
L ile başlayan güzel erkek isimleri, tarihi isimler, dini isimler, mitolojik isimler ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Laçın İsminin Anlamı : 1. Kartal (Kars). 2. Atmaca (Karapapak köyleri). 3. Doğan (Merzifon). 4. Çıkılması güç kayalık (ayrıca bkz. Laçin).
Laçin İsminin Anlamı : 1. Beyaz benekleri, kırmızı ayakları olan bir tür şahin kuşu. 2. Sarp, yalçın, şiddetli, sert. 3. Bir çeşit halk oyunu.
Lala İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Çocuğun eğitimi ve öğretimiyle görevli kişi. 2. Padişahların vezirlerine seslenirken kullandıkları hitap sözü.
Laman İsminin Anlamı : Yakışıklı (Ermenek).
Lami İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Parlayan, ışıldayan.
Latif İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan. 2. Cisimle değil, maneviyatla ilgili.
Layık İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yaraşır, yakışır.
Lebib İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Akıllı, zeki.
Ledün İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tanrı katı.
Lemi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Parlama, parıltı.
Levent İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Osmanlı donanmasında görevli denizci asker. 2. Boylu, poslu, yakışıklı kişi.
Levin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Renk, boya.
Levne İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Renkler, türler.
Levniz İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Renk. 2. Yüz.
Lezir İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Akıllı, akla uygun.
Lider İsminin Anlamı : Kökeni İngilizce – İsmin Anlamı: Önder, şef. Bir örgütün ya da bir partinin en üst düzey yöneticisi
Liva İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bayrak.
Lokman İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Eski kavimlerde hekim.
Lut İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bir peygamber adı.
Lutfullah/Lütfullah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tanrının lütfu.
Lütfü İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Hoşluk, güzellik.
Lütufkâr İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İyi davranan, hoş-görülü.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar