M İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

M harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Erkek Bebek İsimleri – M

M harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
M ile başlayan güzel erkek isimleri, tarihi isimler, dini isimler, mitolojik isimler ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Macit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Onurlu, şan ve şeref sahibi kimse.
Madalı İsminin Anlamı : 1. Hayır için yedirilen yemek. 2. Değerli şey.
Mağrur İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Gururlu, kurumlu. Kendisini önemseyen. 2. Gurur belirtisi.
Mahfi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Gizli, saklı.
Mahir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Hünerli, yetenekli.
Mahmur İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Sarhoşluğun verdiği sersemlik. 2. Süzgün ve dalgın bakışlı göz.
Mahmut İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Övülmeye değer.
Mahra İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Değerli kimse.
Mahser İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Huy, güzellik.
Mahsun İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Güçlendirilmiş, güçlü.
Mahsut İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Biçilmiş ekin.
Mahya İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ramazan ayında camilere ışıkla yazılan yazı, resim.
Mahzar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yüksek makamlı bir kimsenin yanı, huzuru. 2. Yüksek bir makama sunulmak için yazılan çok imzalı dilekçe.
Mahzun İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Üzgün, üzüntülü.
Mail İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İstekli.
Makal İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Söz, kelam. 2. Söyleyiş.
Makbul İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kabul olunmuş, beğenilen.
Maksum İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Taksim edilen, bölünmüş.
Maksur İsminin Anlamı : 1. Kısaltılmış. 2. Alıkonulmuş. 3. Elinde olmadan zoraki.
Maksut İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ulaşılması istenen şey.
Makul İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Akla uygun, mantıklı.
Malik İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Hâkim olan, egemen.
Malkoç İsminin Anlamı : Osmanlı’da Akıncılar ocağının komutanı.
Manas İsminin Anlamı : 1. Kırgızların yaklaşık 16 bin beyitten oluşan milli destanı. 2. Bu destanın kahramanı ve Kırgız bağımsızlık savaşının önderi.
Mançer İsminin Anlamı : Yabani kiraz ağacı.
Manço İsminin Anlamı : Manda yavrusu (Gelibolu, Evreşe).
Mansur İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tanrının yardımıyla üstün gelmiş.
Manzur İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Nazar olunan, bakılan. 2. Beğenilen, gözde olan.
Maruf İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Herkesçe bilinen, tanınmış. 2. Şeriatın uygun gördüğü.
Masum İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Suçsuz, günahsız. 2. Küçük çocuk.
Maşuk İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sevilen, âşık olunan erkek.
Matuk İsminin Anlamı : Özgürlüğü bağışlanmış.
Mazhar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Erişmiş, erişen kimse. 2. Bir şeyin ortaya çıktığı, göründüğü yer.
Mazlum İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Sessiz, uysal, boynu bükük. 2. Zulüm gören.
Mebruk İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kutlamaya değer kimse.
Mebus İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Gönderilmiş, yollanmış. 2. Milletvekili. 3. Öldükten sonra diriltilmiş olan.
Mecit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Şan ve şeref sahibi. 2. Büyüklük, ululuk.
Mecnun İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Çıldırmış, deli. 2. Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş. 3. Leyla ile Mecnun öyküsünün erkek kahramanı.
Medeni İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Uygar, terbiyeli, görgülü, kibar. 2. Medeniyetin imkânlarından yararlanan ya da bu imkânlardan yararlanılan bir ülkede yaşayan.
Medet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yardım, imdat.
Medih İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Övme, övgü.
Medit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Uzun, çok uzun süre.
Meftun İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş. 2. Bir şeyi beğenmekten ötürü şaşkına dönmüş olan.
Mehcur İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ayrı, uzak.
Mehdi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Doğru yolda giden, hidayete eren. 2. Kıyametin habercisi.
Mehmet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Pek çok kereler övülmüş, hamd ve sena edilmiş. 2. Kutsal.
Mekin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Temkinli. 2. Bir yere yerleşen, nüfuz sahibi kimse.
Melen İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İşlenmemiş bakir toprak.
Melih İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Güzel, şirin, sevimli.
Melik İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Hükümdar, hakan, padişah. 2. Çile, yumak yapılmış ip (Dinar, Bor, Mersin). 3. Sakız otunun kökündeki sakız parçaları.
Melikcan İsminin Anlamı : Hükmeden kişi.
Melikhan İsminin Anlamı : Hükümdar.
Melikşah İsminin Anlamı : Büyük Selçuklu İmparatoru.
Memduh İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Övülecek, övülen.
Memik İsminin Anlamı : “Mehmet” adının kısaltılarak söyleniş biçimi.
Memiş İsminin Anlamı : “Mehmet” adının kısaltılarak söylenmiş başka bir biçimi.
Memnun İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sevinç duyan, kıvançlı, mutlu.
Memo İsminin Anlamı : “Mehmet” adının kısaltılarak söylenmiş bir başka biçimi.
Memun İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Cesaret sahibi, sağlam, tehlikesiz.
Menderes İsminin Anlamı : Kökeni Yunanca – İsmin Anlamı: Bir akarsuyun “S” şeklindeki yatağı, bir ırmağın çizdiği düzenli dolambaç.
Mengü/Mengi İsminin Anlamı : Ölümsüz, sonsuz, ebedi, devamlı.
Mengüalp İsminin Anlamı : Ünü, sanı kalıcı, ölümsüz olan cesur kahraman kimse.
Mengüç İsminin Anlamı : Yaşlı, ileri yaş.
Mengüer İsminin Anlamı : Ölümsüz, yiğit.
Mengütaş İsminin Anlamı : Bir utku ya da başarının ardından dikilen ebedi taş, kitabe, anıt.
Mengütay İsminin Anlamı : Ölümsüz genç.
Mengütekin İsminin Anlamı : Sonsuz olan ve uğur getirdiğine inanılan.
Mengütimur İsminin Anlamı : Altınordu Devleti’nin beşinci hükümdarı.
Mensur İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Saçılmış, serpilmiş. 2. Düzyazı.
Menzur İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Adanmış, adak olarak belirtilmiş.
Merdan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Erkek, yiğit, mert.
Merdi İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Cesaret, mertlik, yüreklilik.
Mergen İsminin Anlamı : Kökeni Moğolca – İsmin Anlamı: Usta, nişancı.
Mergup İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. İstenilen, aranan nitelikte. 2. Beğenilen, gözde.
Mert İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Yiğit. 2. Sözünün eri, güvenilir kimse.
Mertcan İsminin Anlamı : Yiğit can.
Mertel İsminin Anlamı : Özü sözü doğru olan.
Merter İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Sözünün eri.
Mertkal İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Her zaman sözünün eri ol.
Mertkan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Mert soydan gelen.
Mertkol İsminin Anlamı : Yiğitliği her yerde konuşulan.
Mertol İsminin Anlamı : Her zaman sözüne ve kendine karşı dürüst ol.
Merttürk İsminin Anlamı : Yiğit Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Merzuk İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Mutlu. 2. Rızkı verilmiş, rızklı.
Mesih İsminin Anlamı : İsa peygambere verilen adlardan biri.
Mesrur İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Memnun, sevilen.
Mestan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Sarhoş, kendinden geçmiş kimse.
Mestur İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Örtülü. 2. Gizli, saklı. 3. Namuslu.
Mesut İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Mutlu, sevinçli, ongun.
Meşed İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Şehitlik, şahadet.
Meşhur İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen.
Meşkur İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Beğenilmiş, övgüye değer.
Meşru İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yasaya, kurallara uygun.
Mete İsminin Anlamı : Otuz beş yıl hüküm süren, Altay kavimlerini bir araya toplayarak Hun Devleti’ni bir imparatorluk haline getiren büyük Türk-Hun İmparatoru.
Metehan İsminin Anlamı : Büyük Hun İmparatoru.
Metin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Sağlam, dayanıklı, güçlü. 2. Kaynak yazısı.
Metiner İsminin Anlamı : Sağlam ve yiğit.
Metinkaya İsminin Anlamı : Kaya gibi sağlam.
Mevlana İsminin Anlamı : 1. 1207-1273 yılları arasında yaşamış, Mevlevi tarikatının kurucusu. 2. Sahibimiz, efendimiz.
Mevlevi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Efendiliği, hazretliği hak etmiş. 2. Mevlevilik tarikatına bağlı kimse.
Mevlüd/Mevlüt İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Doğma, dünyaya gelme.
Mevzun İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Biçimli, düzgün.
Mezit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Arıtılmış.
Mezun İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. İzinli, izin almış. 2. Diploma sahibi kişi. 3. Yetki verilmiş.
Mihin İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Büyük, ulu.
Mihri İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Güneşe ait olan. 2. Sevgi.
Mikail İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Nimetleri bölüştüren melek.
Mir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Baş, komutan, amir, bey.
Miraç İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Göğe çıkma. 2. Hz. Muhammed’in göğe çıktığı gece.
Miran İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Beyler.
Miras İsminin Anlamı : 1. Birine ölen bir yakınından kalan mal, mülk, para veya servet. 2. Kalıtım yoluyla geçen herhangi bir özellik. 3. Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey.
Mirat İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Ayna. 2. Bir çeşit lale.
Miray İsminin Anlamı : 1. Ay gibi parlayan. 2. Lider.
Mirkelam İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Hatiplik yeteneği olan kişi.
Mirzat İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Amir, komutan.
Mithat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Övme, methetme.
Mocan İsminin Anlamı : Soğukkanlı, dayanıklı, direngen.
Molla İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Büyük kadı. 2. Medrese öğrencisi. 3. Büyük bilgin.
Moran İsminin Anlamı : Irmak, nehir, akarsu.
Moray İsminin Anlamı : Mor renkteki ışık.
Muaffak İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Başarılı olan, başarı kazanan.
Muallim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Öğretmen.
Muammer İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yaşayan, yaşamını sürdüren.
Muazzam İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Çok büyük. 2. Saygıdeğer. 3. Önemli.
Mucip İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Neden. 2. İcap eden, gereken.
Mucit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İcat eden, buluş yapan.
Muhammed İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Son peygamber ve İslam dininin kurucusu. 2. Pek çok kere övülmüş, güzel huyları çok olan.
Muharrem İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Haram edilmiş, yasaklanmış. 2. Hz. Muhammed’in torunu ve halife Ali’nin oğlu Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edildiği ay. 3. Kerbelâ olayının yıldönümü.
Muhiddin/ Muhittin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dini geliştiren, canlandıran.
Muhlis İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Katıksız, saf. 2. Samimi, dost canlısı.
Muhsin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İhsan eden.
Muhtar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Seçilmiş seçkin. 2. Kendi iradesiyle istediği gibi davranan.
Munar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Pınar, çeşme.
Mungan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Cömert.
Munis İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Cana yakın, sevimli. 2. Alışkın.
Murat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. İstek, arzu. 2. Amaç, gaye, erek. 3. Niyet.
Muratcan İsminin Anlamı : İstekli kişi, arzulu.
Murathan İsminin Anlamı : İstekli hükümdar.
Murtaza İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Beğenilmiş, seçilmiş. 2. Hz. Ali’nin lakabı.
Musa İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Musevi dininin kurucusu İsrail peygamberi. 2. Kanun koyucu.3. Vasiyet edilmiş. 4. Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse.
Musaddık İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Onaylayan.
Mustafa İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Seçilmiş, seçkin. 2. Hz.Muhammed’in adlarından biri.
Muştu İsminin Anlamı : Müjde, sevindirici haber.
Mut İsminin Anlamı : Kader, talih, kısmet.
Mutahhar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Temizlenmiş, temiz.
Mutalip/Muttalip İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Arzu eden, talep eden.
Muti İsminin Anlamı : Boyun eğen, itaat eden, yumuşak başlı.
Mutlu İsminin Anlamı : Mutluluğa ermiş olan, mesut.
Mutlualp İsminin Anlamı : Yiğit ve mutlu kişi.
Mutluay İsminin Anlamı : Mutluluğu ay parıltısı gibi yüzüne yansımış olan.
Mutlubay İsminin Anlamı : Mutlu ve saygın.
Mutlubey İsminin Anlamı : Mutlu ve saygıdeğer.
Mutluer İsminin Anlamı : Mutluluğa ermiş kişi.
Mutlugün İsminin Anlamı : Sıkıntı ve üzüntülerin olmadığı, sevgi ve neşe dolu gün.
Mutluhan İsminin Anlamı : Mutlu hükümdar.
Mutlukan İsminin Anlamı : Geçmişi mutluluklar içinde olan.
Mutlutekin İsminin Anlamı : Mutlu ve uğurlu.
Mutlutürk İsminin Anlamı : Mutlu Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Mutver İsminin Anlamı : Çevresine ve sevdiklerine mutluluk veren.
Muvaffak İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Başarılı olan, başarı kazanan.
Muvakkar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ağırbaşlı olan.
Mübarek İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Verimli, bereketli. 2. Kutlu, aziz, saygı duyulan. 3. Halk dilinde Tanrı.
Mübin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. İyiyi kötüyü ayırabilen. 2. Apaçık, besbelli.
Mücahit İsminin Anlamı : Kutsal ülküler uğruna savaşan.
Mücap İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Duası kabul edilen.
Müderris İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Medrese öğretmeni.
Müdrik İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Anlayan, kavrayan. 2. Yaklaşan, ulaşan. 3. Ergin.
Müfit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yararlı, faydalı. 2. Anlatan, ifade eden.
Müjdat İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Müjdeleyen. 2. Sevinçli haberler getiren.
Mükerrem İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Saygıdeğer, soylu.
Mükremin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İyiliksever, konuksever.
Mükrim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Güler yüzlü.
Mülayim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yumuşak huylu, ağırbaşlı.
Mülazım İsminin Anlamı : Bir kimseye bağlı olan.
Müldür İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Berrak.
Mülhim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İlham eden.
Mülket İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ülke.
Mümin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. İnanmış, iman etmiş. 2. İslam dinine inanmış.
Mümtaz İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Ayrı tutulmuş. 2. Seçkin.
Münci İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kurtaran, kurtarıcı.
Münib İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tanrıya yönelmiş kişi.
Münif İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yüksek, ulu.
Münim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Nimet veren, yedirip içiren. 2. İyiliksever, velinimet.
Münip İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Tövbe eden. 2. Bereketli yağmur.
Münir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Işık veren, aydınlatan.
Münür İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yüksek, ulu, büyük.
Müren İsminin Anlamı : Irmak, nehir, akarsu.
Mürit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Buyuran, emreden.
Mürsel İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Gönderilmiş, yollanmış. 2. Peygamber.
Mürşit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Doğru yolu gösteren, kılavuz, önder. 2. Tarikat şeyhi. 3. Gafletten uyaran, uyandıran.
Müslüm İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İslam dininden olan.
Müşfik İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sevecen, şefkatli, acıyan.
Müşir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Haber veren, bildiren, emir ve işaret eden. 2. Mareşal.
Müştak İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Özleyen, arzu eden, bir şey için can atan.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar