N İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

N harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Erkek Bebek İsimleri – N

N harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
N ile başlayan güzel erkek isimleri, tarihi isimler, dini isimler, mitolojik isimler ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Nabi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Haber veren. 2. Yerden kaynayıp fışkıran su. 3. 17. yy.’da yaşayan divan şairi.
Naci İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Kurtulmuş, selamete ermiş, esenliğe erişmiş. 2. Cennetlik.
Nadi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Haykıran, çağıran. 2. Meclis, toplantı. 3. Kibirli, kendini beğenmiş (Afyon). 4. Güzel konuşan (Mardin).
Nadim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Pişmanlık duyan, pişman olan.
Nadir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Seyrek, az bulunur.
Nafi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Faydalı, yararlı, kazançlı.
Nafih İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Genizden gelen ses.
Nafiz İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Delip geçen. 2. İçe işleyen. 3. Etkili olan, sözü geçen.
Nahit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Zühre, Venüs gezegeni, çoban yıldızı.
Nail İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Muradına eren, kazanmış, ele geçirmiş.
Naim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Bolluk, varlık içinde yaşayış. 2. Tanrının lütfu, cömertliği. 3. Kuranda adı geçen sekiz cennetten dördüncüsünün adı.
Nakıp İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bir kavim, kabile başkanı.
Naki İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Temiz, pak. 2. Çok, ince, güzel, zarif.
Namal İsminin Anlamı : Adın her yere namını salsın.
Namdar İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Nam salan.
Namık İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yazıcı, kâtip.
Nami İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Ünlü, şanlı, şöhretli. 2. Yerde biten.
Namzet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Aday.
Nart İsminin Anlamı : Yürekli, yiğit.
Narter İsminin Anlamı : Cesur, yürekli kimse.
Nas İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İnsanlar, halk, herkes.
Nasıf İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ekmek.
Nasıh İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Öğüt veren.
Nasip İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Hisse. 2. Tanrının kısmet ettiği, herkes için uygun gördüğüne inanılan şey, talih, kısmet. 3. Elde edilebilen şey.
Nasir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yayan, saçan. 2. Nesir yazan.
Nasrettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dine yardımcı olan.
Nasri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tanrı yardımıyla üstünlük.
Nasrullah İsminin Anlamı : Allahın yardımcısı.
Nasuh İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Öğüt veren. 2. Temiz, saf.
Nasuhi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kesin şekilde tövbe eden, tövbekâr.
Naşit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Şiir okuyan, şiir söyleyen
Natık İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Konuşan. 2. Düşünen. 3. Bildiren.
Natuk İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Düzgün konuşan, konuşmayı seven.
Nayır İsminin Anlamı : Dost, arkadaş, kankardeş.
Nayman İsminin Anlamı : Moğolistan’da yaşayan Türk topluluğu.
Nazım İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Düzenleyen, tanzim eden. 2. Ölçülü ve kafiyeli yazı.
Nazır İsminin Anlamı : 1. Bakan, gözeten. 2. Bir yüzü bir yöne bakan.
Nazif İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Temiz, pak.
Nazmi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Düzenleyen, düzenleyici.
Nebi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Haberci, Tanrının buyruklarını insanlara ileterek onları aydınlatan, iyi ve doğru hareket etmeye yönelten kimse, kitabı olmayan peygamber.
Nebih İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Namlı, ünlü, onurlu.
Nebil İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Şerefine düşkün olan. 2. Yüksek zekâlı. 3. Faziletli.
Necabet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Asalet.
Necaip İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Onurlu, soylu kişi.
Necat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kurtulma, kurtuluş.
Necati İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kurtulmuş.
Neccar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dülger, marangoz.
Necdet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kahramanlık, yiğitlik, kuvvetli ve gözüpek olma.
Necil İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Soylu, soyu temiz. 2. Evlat çocuk.
Necip İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Soylu.
Necmettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dinin yıldızı.
Necmi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yıldızlara ait.
Nedim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Sohbet, toplantı arkadaşı. 2. Güzel öykü anlatan kimse. 3. Yakın dost.
Nefer İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bir adam, tek kişi. 3. Er, asker.
Nefî İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Çıkar ile ilgili, faydacı. 2. Divan şairi.
Nehar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Gündüz.
Nehip İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Korku salan.
Nehri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Nehire ait.
Nejat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Soy, nesil.
Nemutlu İsminin Anlamı : Çok mutlu, sevinçli.
Nerim İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Pehlivan, yiğit.
Nesihet İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Nasihat, yiğit.
Nesim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Hafif ve tatlı tatlı esen rüzgâr.
Nesimi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Esen rüzgarla ilgili.
Nesip İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Soylu, soydan.
Neşat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Sevinç. 2. Keyif. 3. Gönül coşkusu.
Neşet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yetişme, oluşma. 2. İleri gelme.
Neşit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sevinçli, neşeli.
Nevcivan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Genç, delikanlı.
Nevit İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: İyi, sevinçli haber, müjde.
Nevrettin İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Dinin ışığı.
Nevri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Işıltıyla ilgili.
Nevroz/Nevruz İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Eski bir İran takvimine göre, yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi ikisine rastlayan gün. 2. Nevruz günü kırlara çıkılarak yapılan bayram.
Nevsal İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yeni yıl.
Nevzat İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yeni doğmuş, yeni doğan.
Neyzen İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Ney çalan kimse.
Nezih İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Temiz, pak. 2. Saf ruhlu.
Nezihi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Temizlik, saflıkla ilgili.
Nezir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Kendini Tanrıya, ibadete adayan. 2. Bir işin yapılması için korkutma, tedirgin etme.
Nida İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bağırma, sesle çağırma, haykırma.
Nidai İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Haykırmayla ilgili, haykıran.
Nihat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tabiat, huy, yaradılış.
Nimetullah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tanrının nimeti.
Nisani İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Nisan ayında doğan.
Nişan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. İz, belirti. 2. Onurlandırmak üzere devletçe verilen paye.
Niyaz İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Yalvarma, yakarış. 2. İhtiyaç hissetme. 3. Dua etme.
Niyazi İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Duayla ilgili.
Nizam İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Usul, tertip. 2. Kural.
Nizami İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Tertipli, düzenli. 2. Kurallara uyan.
Nizar İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Zayıf.
Noyan İsminin Anlamı : 1. Başkomutan. 2. Asilzade, soylu ve aristokrat kimse.
Nuh İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İnanışa göre üçüncü peygamber.
Numan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kan, gelincik.
Nuralp İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Aydınlık, yiğit.
Nurani İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Işık saçan.
Nuratay İsminin Anlamı : Aydın genç, entelektüel.
Nurbaki İsminin Anlamı : Üzerinden aydınlık, parıltı eksik olmayan.
Nurbay İsminin Anlamı : Nur saçan saygın kişi.
Nurer İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Aydın ve yiğit.
Nurettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dinin ışığı.
Nuri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Nurlu, ışıklı, aydınlık.
Nurihak İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Allahın ışığı, aydınlığı.
Nurkan İsminin Anlamı : Temiz, aydınlık soydan gelen.
Nurkut İsminin Anlamı : Nurlu, aydınlık baht.
Nursal İsminin Anlamı : Işık saç.
Nurşah İsminin Anlamı : Nur saçan.
Nurtekin İsminin Anlamı : Eşsiz aydınlık.
Nurullah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tanrının ruhu.
Nurver İsminin Anlamı : Işık ver.
Nurzat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Nurlu, aydınlık kişi.
Nusret İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Tanrı yardımı. 2. Başarı, üstünlük.
Nusrettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dinin başarısı.
Nuyan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Şehzade, prens.
Nüvit İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Müjde, iyi haber.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar