Ö İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Ö harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Erkek Bebek İsimleri – Ö

Ö harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
Ö ile başlayan güzel erkek isimleri, tarihi isimler, dini isimler, mitolojik isimler ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Öğdül İsminin Anlamı : 1. Armağan (Bursa). 2. Önde giden, yol gösteren. (İzmir) 3. Düğünlerde nişan atma töreni.
Öğer İsminin Anlamı : Bilge, akıllı, zeki kişi.
Öğet İsminin Anlamı : Akıllılığıyla beğenilen kişi.
Öğetürk İsminin Anlamı : Akıllı, bilge Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Öğe İsminin Anlamı : 1. Unsur. 2. Bir sınıf ya da topluluğun her biri.
Öğmen İsminin Anlamı : Nitelikleriyle sevilen kişi.
Öğrünç İsminin Anlamı : Sevinç.
Öğüş İsminin Anlamı : Methedilen, çok fazla övülen.
Öğütal İsminin Anlamı : Söylenen sözleri dinle anlamında.
Öke İsminin Anlamı : Bilge kişi.
Ökelik İsminin Anlamı : Akıllılık.
Öklü İsminin Anlamı : Akıllı.
Ökmen İsminin Anlamı : Bilge kişi.
Ökmener İsminin Anlamı : Yiğit ve akıllı kimse.
Ökte İsminin Anlamı : Üstün zekâlı.
Öktem İsminin Anlamı : Haysiyet sahibi.
Öktemer İsminin Anlamı : Haysiyet ve cesaret sahibi.
Ökten İsminin Anlamı : Haysiyet ve cesaret sahibi.
Ölen İsminin Anlamı : Çiçek açmış, çayır, şarkı, sulak arazi.
Ölmez İsminin Anlamı : Ölümsüz, ebedi.
Ömer İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yaşam. 2. II. halifenin adı.
Ömüral İsminin Anlamı : Çok yaşa, uzun ömürlü ol.
Ömürcan İsminin Anlamı : Yaşam boyu süren dostluk.
Ömürlü İsminin Anlamı : Çok uzun yaşayacak kişi.
Önad İsminin Anlamı : Adıyla tanınan.
Önal İsminin Anlamı : Her işte lider olan, önce davranan.
Önalan İsminin Anlamı : Liderliği benimseyen.
Önaydın İsminin Anlamı : 1. Öğrenimi, bilgisi ve görgüsü olan. 2. İleri düşünceli.
Öncel İsminin Anlamı : Bir görevde bir meslekte yerini tutmuş olan kimse.
Öncü İsminin Anlamı : 1. Kılavuz, önden gidip haber ulaştıran kimse. 2. Bir sanat ya da düşünce akımını, çağına göre bir görüşü başlatan ve kendisinden sonra gelenlere yol gösteren kimse ya da eser. 3. Yürüyüşte kolun ilerisinde giden kıta.
Öncübay İsminin Anlamı : Başarılı ve saygın kişi.
Öncübey İsminin Anlamı : Başarılı ve saygın kişi.
Öncüer İsminin Anlamı : Başarılı ve cesur kişi.
Öncül İsminin Anlamı : 1. Önce gelen. 2. Rehber. 3. İlk.
Önder İsminin Anlamı : Yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef.
Öndeş İsminin Anlamı : Yol gösteren.
Öndünç İsminin Anlamı : Lider olan, önder.
Önemli İsminin Anlamı : Değerli.
Önen İsminin Anlamı : Hak, hukuk.
Öneri İsminin Anlamı : Öne sürülen görüş, düşünce, teklif.
Öneş İsminin Anlamı : Kılavuz, inat.
Öney İsminin Anlamı : Önde gelen, lider olan.
Öngel İsminin Anlamı : Oturaklı ve olgun kişi.
Önger İsminin Anlamı : Öngörülü, ileri düşünerek davranan.
Öngör İsminin Anlamı : Göz önünde tut anlamında.
Öngören İsminin Anlamı : İleriyi düşünerek davranıp bunları göz önünde tutan.
Öngü İsminin Anlamı : Bir önceki gün, arife.
Öngüt İsminin Anlamı : Sızarak baskın yapan.
Önkal İsminin Anlamı : Liderliği benimseyen.
Önol İsminin Anlamı : Lider olan.
Önsal İsminin Anlamı : Aslı hidayet ve yol gösterici olan, lider gibi, rehber gibi.
Önsav İsminin Anlamı : Liderliğinle övün.
Önsay İsminin Anlamı : Saygı gören lider.
Önsel İsminin Anlamı : Hiçbir denemeye dayanmayan, yalnız akıl yoluyla yapılan.
Önsoy İsminin Anlamı : Her zaman lider bir soydan gelen.
Öntaş İsminin Anlamı : Taş gibi sert lider.
Ör İsminin Anlamı : 1. Köz haline gelmiş kömür. 2. Köken, öz. 3. Ulu, büyük.
Ören İsminin Anlamı : Eski yapı, kent kalıntısı, harabe.
Örener İsminin Anlamı : Eskiden beri bilinen yiğit.
Örfi İsminin Anlamı : Törenlerle, âdetlerle ilgili.
Örs İsminin Anlamı : 1. Çelik yüzeyli demir araç. 2. Tırpan bilemeye yarayan araç.
Örsal İsminin Anlamı : Örs gibi sağlam, oturaklı ve ağır.
Örsan İsminin Anlamı : Adının büyüklüğüyle anılan.
Örscan İsminin Anlamı : Sağlam dost.
Örsel İsminin Anlamı : Sağlam el.
Örskan İsminin Anlamı : Sağlam bir kandan gelen.
Örüner İsminin Anlamı : Buğday tenli.
Ötnü İsminin Anlamı : Yalvararak isteme.
Ötüken İsminin Anlamı : Oğuz destanında ormanlık, kutsal bir yer.
Ötün İsminin Anlamı : Yalvararak isteme.
Öveç İsminin Anlamı : İki üç yaşındaki erkek koyun.
Övet İsminin Anlamı : Tanrıya minnet duygusunu sunma.
Öymen İsminin Anlamı : Evcimen.
Öz İsminin Anlamı : 1. Bir kimsenin benliği, manevi varlığı. 2. Bir şeyin en kuvvetli veya kıvamlı bölümü. 3. Kan bağı ile bağlı, üvey olmayan. 4. İçine saflığını bozacak hiçbir şey karışmamış olan.
Özak İsminin Anlamı : Temelinde pırıl pırıl bir kişi.
Özakan İsminin Anlamı : Temiz ve duru akan.
Özakar İsminin Anlamı : Temiz ve duru akar.
Özakay İsminin Anlamı : Dolunay gibi parıltılı bir kişilik.
Özakın İsminin Anlamı : Akıncı, savaşan.
Özal İsminin Anlamı : Özlü, içli, yürekli kişi.
Özalp İsminin Anlamı : Özünde yiğitlik olan kişi.
Özalpman İsminin Anlamı : Özünde yiğitlik olan kişi.
Özalpaslan İsminin Anlamı : Yiğitler yiğidi.
Özaltan İsminin Anlamı : Yürekli ve tanyeri gibi ışıklı kişi.
Özaltay İsminin Anlamı : Altaylı, Altay yöresinin yerlisi.
Özaltın İsminin Anlamı : Altın gibi bir geçmişi olan.
Özar İsminin Anlamı : Özü namuslu, temiz, dürüst.
Özarda İsminin Anlamı : İşaretlenmiş, işaret çubuğu.
Özarı İsminin Anlamı : Çok çalışkan kişi.
Özark İsminin Anlamı : Çok dürüst kişi.
Özarkın İsminin Anlamı : Özünde sakin bir kişilik barındıran.
Özaslan İsminin Anlamı : Aslan gibi güçlü kişi.
Özata İsminin Anlamı : Özü soyu bilinen, iyi olan.
Özatay İsminin Anlamı : Geçmişi herkesçe bilinen kişi.
Özay İsminin Anlamı : Özü ay gibi parıltılı olan.
Özaydın İsminin Anlamı : Özü temiz, aydınlık, bilge kişi.
Özbal İsminin Anlamı : Kişilikli, sevecen kişi.
Özbay İsminin Anlamı : Efendi, zengin, soylu kişi.
Özbek İsminin Anlamı : Cesaretini özünde taşıyan.
Özben İsminin Anlamı : Özü bilinen.
Özberk İsminin Anlamı : Güçlü, sağlıklı kişi.
Özbey İsminin Anlamı : Efendi, zengin, soylu kişi.
Özbil İsminin Anlamı : Özünü tanıtan, bilgili.
Özbilek İsminin Anlamı : Güçlü, kuvvetli kişi.
Özbilen İsminin Anlamı : Bilen, bilgili kişi.
Özbilge İsminin Anlamı : Okumuş, bilge kişi.
Özbilgin İsminin Anlamı : Özünde bilginlik olan.
Özbilir İsminin Anlamı : Kendini iyi tanıyan anlamında.
Özbir İsminin Anlamı : Yüreğiyle görünüşü bir olan.
Özcan İsminin Anlamı : Canın özü, bir insanın kendi öz canı.
Özçam İsminin Anlamı : Çam gibi sağlam kişiliği olan.
Özçelik İsminin Anlamı : Çelik gibi sağlam kişi.
Özçevik İsminin Anlamı : Her şeye yetebilen.
Özçınar İsminin Anlamı : Özü çınar gibi ulu olan.
Özdağ İsminin Anlamı : Dağ gibi yüksek ve cüsseli.
Özdal İsminin Anlamı : Güçlenen, uzanan, büyüyen.
Özdamar İsminin Anlamı : İnatçı kişiliği olan.
Özdeğer İsminin Anlamı : Değerli bir kişilik anlamında.
Özdek İsminin Anlamı : 1. Duyularla algılanabilen, nesne, madde. 2. Bir amaç uğruna biçim verilen veya yararlanılan doğal cisimler, nesneler.
Özdemir İsminin Anlamı : Demir gibi güçlü bir kişiliğe sahip olan.
Özdener İsminin Anlamı : Korkusuz bir kişiliğe sahip olan.
Özdeş İsminin Anlamı : Ayırt edilmeyecek kadar benzer olan.
Özdil İsminin Anlamı : Dili, sözü, özü bir kişi.
Özdilek İsminin Anlamı : İçten gelen bir temenni.
Özdinç İsminin Anlamı : Canlı, dinç, hareketli.
Özdinçer İsminin Anlamı : Canlı, dinç, hareketli.
Özdoğa İsminin Anlamı : Doğa hayranı olan.
Özdoğal İsminin Anlamı : Çok içten kimse.
Özdoğan İsminin Anlamı : Hayata gelen, doğan.
Özdoğdu İsminin Anlamı : Kişilikli doğdu anlamında.
Özdoğru İsminin Anlamı : Temiz ve dürüst bir kişiliğe sahip olan.
Özduran İsminin Anlamı : Özü kalan, isim bırakan.
Özduru İsminin Anlamı : Sakin bir kişiliğe sahip olan.
Özdurul İsminin Anlamı : Sakin bir kişiliğe sahip olması temenni edilen.
Özek İsminin Anlamı : 1. Yürekli, sıcak, canlı, gözüpek. 2. Merkez.
Özel İsminin Anlamı : Sadece bir kişiye ait olan.
Özen İsminin Anlamı : Birbirine yakın iki dağın arasındaki uzaklık.
Özenç İsminin Anlamı : 1. İstek. 2. İmrenme.
Özender İsminin Anlamı : Zor bulunan.
Özengin İsminin Anlamı : Geniş, derin kişiliği olan.
Özenir İsminin Anlamı : Çaba gösteren, en iyiyi yapan.
Özer İsminin Anlamı : Dürüstlük timsali olan.
Özercan İsminin Anlamı : Yiğit, doğru, özü doğru.
Özerdem İsminin Anlamı : Bütün erdemleri kişiliğinde toplayan.
Özerdinç İsminin Anlamı : Dinç, canlı, hareketli erkek.
Özerinç İsminin Anlamı : Gerçek, tam mutluluk.
Özerhan İsminin Anlamı : Dürüst hükümdar.
Özerk İsminin Anlamı : Kendi kendini idare eden, yetkin.
Özerkin İsminin Anlamı : Özgür kişi.
Özerman İsminin Anlamı : Özü yiğit kişi.
Özerol İsminin Anlamı : Dürüst kişi ol.
Özertan İsminin Anlamı : Erdemli kişi.
Özertem İsminin Anlamı : Erdemli kişi.
Özgebay İsminin Anlamı : Korkusuz kişi.
Özgeer İsminin Anlamı : Korkusuz, yiğit kişi.
Özgen İsminin Anlamı : Rahat, gamsız kişi.
Özgenalp İsminin Anlamı : Korkusuz, yiğit kişi.
Özgenç İsminin Anlamı : Kişiliği genç olan.
Özgener İsminin Anlamı : Gamsız, yiğit kişi.
Özger İsminin Anlamı : Dürüst, iyi, özgür kişi.
Özgüç İsminin Anlamı : Güçlü kişiliği olan kişi.
Özgürcan İsminin Anlamı : 1. Özünden içtenlik fışkıran. 2. Yürekli dost.
Özgünay İsminin Anlamı : Çok değişik, benzeri olmayan ay.
Özgüner İsminin Anlamı : Kendine özgü nitelikleri olan.
Özgüneş İsminin Anlamı : Özü ve iç dünyası güneş gibi aydınlık olan.
Özgürel İsminin Anlamı : 1. Özgürlüğünü kollayıp gözeten. 2. Özgürlüğüne düşkün.
Özgüven İsminin Anlamı : Kendine güvenme duygusu çok olan.
Özhakan İsminin Anlamı : Hükümdar soyundan gelen.
Özhan İsminin Anlamı : Gerçek hükümdar olan.
Özilhan İsminin Anlamı : Gerçek hükümdar olan.
Özilter İsminin Anlamı : Vatanı için her şeyini feda edebilecek olan.
Özinal İsminin Anlamı : İnanılan kimse.
Özinan İsminin Anlamı : Özünde inançlı olan.
Özkal İsminin Anlamı : Karakterinin her zaman için dürüst olması temenni edilen.
Özkan İsminin Anlamı : İyi ve dürüst bir kandan, soydan gelen.
Özkar İsminin Anlamı : Kar gibi bembeyaz, temiz.
Özkaya İsminin Anlamı : Kaya gibi sert, sağlam öz.
Özker İsminin Anlamı : Sağlam, temiz, yürekli er.
Özkoç İsminin Anlamı : Koç gibi kavgacı kişiliği olan.
Özkök İsminin Anlamı : Geçmişi köklü bir aileye dayanan.
Özkul İsminin Anlamı : Tanrının sevgili kulu.
Özkurt İsminin Anlamı : Kurt gibi korksusuz olan.
Özkutsal İsminin Anlamı : Kutsal bir benliği olan.
Özkutal İsminin Anlamı : Tüm mutluluklar benliğinde bulunsun.
Özlek İsminin Anlamı : Üstün güçlere sahip olan.
Özlen İsminin Anlamı : 1. Özüne kavuş. 2. Özlenen kişi.
Özler İsminin Anlamı : Hasretlik çeken.
Özlü İsminin Anlamı : 1. Kişilik sahibi. 2. İlişkilerinde samimi olan.
Özlüer İsminin Anlamı : Temiz karakterli, yiğit kişi.
Özmen İsminin Anlamı : Sağlam karakterli.
Özmert İsminin Anlamı : Paylaşımcı, yardımsever, mert ve dürüst kişi.
Özok İsminin Anlamı : Aceleci bir kişiliği olan.
Özol İsminin Anlamı : Olduğun gibi görün.
Özozan İsminin Anlamı : Duygusal bir kişiliği olan.
Özön İsminin Anlamı : 1. Liderlik vasfı olan. 2. Yüreği herkese açık olan, sevecen.
Özönder İsminin Anlamı : Lider özellikleri olan.
Özpala İsminin Anlamı : Keskin ve yırtıcı bir kişiliği olan.
Özpeker İsminin Anlamı : Güçlü, kişi.
Özpolat İsminin Anlamı : Çelik gibi karakteri bulunan.
Özsan İsminin Anlamı : Karakteri ile nam salmış kişi.
Özsel İsminin Anlamı : Öze ilişkin.
Özsoy İsminin Anlamı : Dürüst, temiz ve kişilikli bir soydan gelen.
Özsöz İsminin Anlamı : Özü soyu bir.
Özsun İsminin Anlamı : Özverili kişi.
Özsungur İsminin Anlamı : Soğukkanlı bir kişiliğe sahip olan.
Özşahin İsminin Anlamı : Şahin gibi yırtıcı bir kişiliğe sahip olan.
Özşen İsminin Anlamı : Neşeli kişiliği olan.
Öztan İsminin Anlamı : Tanyeri gibi aydınlık.
Öztanır İsminin Anlamı : Kişiliğiyle tanınan, dürüst kişi.
Öztaş İsminin Anlamı : Taş gibi sağlam.
Öztay İsminin Anlamı : Tay gibi atik, hızlı.
Öztaylan İsminin Anlamı : Kibar ve zarif bir kişiliğe sahip olan.
Öztekin İsminin Anlamı : Uğurlu bir kişi.
Öztimur İsminin Anlamı : Demir gibi sağlam.
Öztin İsminin Anlamı : Sağlam ruh yapısı olan.
Öztuna İsminin Anlamı : Tuna gibi gür olan.
Öztunç İsminin Anlamı : Özü tunç gibi sağlam olan.
Öztürk İsminin Anlamı : Türk kişiliğini özünde barındıran.
Özüak İsminin Anlamı : Saf ve temiz bir kişiliğe sahip olan.
Özüdoğru İsminin Anlamı : Doğruluk, dürüstlük timsali.
Özül İsminin Anlamı : Özü sözü bir olan, sözünü yerine getiren, gerçek, verimli.
Özün İsminin Anlamı : Şöhretli bir kişiliğe sahip olan.
Özüpek İsminin Anlamı : Özü sağlam olan.
Özütok İsminin Anlamı : 1. Gözü gönlü tok olan. 2. Kalender.
Özver İsminin Anlamı : 1. Herkese kendi kişiliğinden bir şeyler katabilen. 2. Özverili.
Özveri İsminin Anlamı : Karşılık beklemeden veren, verimli.
Özvermiş İsminin Anlamı : Yoluna baş koymuş.
Özyurt İsminin Anlamı : Anayurt, ana vatan.
Özyürek İsminin Anlamı : Güçlü, korkusuz.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar