P İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

P harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Erkek Bebek İsimleri – P

P harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
P ile başlayan güzel erkek isimleri, tarihi isimler, dini isimler, mitolojik isimler ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Pakalın İsminin Anlamı : Dürüstlüğüyle tanınan, çekinecek hiçbir şeyi olmayan kişi.
Pakan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Kutsal kişiler.
Pakay İsminin Anlamı : Paklık ve temizlikle ilgili.
Pakbaz İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Sadık. 2. Kutsal.
Pakel İsminin Anlamı : İyiliksever kimse.
Paker İsminin Anlamı : Temiz, dürüst.
Paki İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Doğruluk, dürüstlük.
Pakman İsminin Anlamı : Dürüst ve saygın bir kişilik.
Paksan İsminin Anlamı : Dürüstlüğüyle, saygınlığıyla nam salmış kişi.
Paksoy İsminin Anlamı : Dürüst ve saygın bir soydan gelen.
Paksu İsminin Anlamı : Temiz su, billur gibi arı, duru.
Pakzat İsminin Anlamı : Dürüst kişilik.
Pala İsminin Anlamı : 1. Kısa ve geniş kılıç. 2. Gür bıyıklı. 3. Azametli.
Palaalp İsminin Anlamı : Azametli, yiğit.
Palatekin İsminin Anlamı : Uğurlu kılıç.
Palatürk İsminin Anlamı : Kılıç gibi keskin Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Palay İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yedek at.
Palaz İsminin Anlamı : 1. Varlığı artmak, zenginleşmek. 2. Kuş yavrularının irileşip semirmesi.
Palmiye İsminin Anlamı : Kökeni Fransızca – İsmin Anlamı: Süs olarak kullanılan hurma ağacı.
Pamir İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Orta Asya’da yüksekliği 7.000 metreyi geçen yayla. 2. Dünyanın çatısı.
Pamirhan İsminin Anlamı : Pamirlerin hükümdarı.
Parlar İsminin Anlamı : Hiç durmaksızın ışık saçan.
Pars İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Kedigillerden yırtıcı bir etobur.
Parsbay İsminin Anlamı : Güçlü, çevik ve saygın kişi.
Parshan İsminin Anlamı : Pars gibi güçlü ve çevik hükümdar.
Parskan İsminin Anlamı : Kanında atılganlık ve saldırganlık taşıyan.
Pasin İsminin Anlamı : Eski bir Türk oymağının adı.
Pasiner İsminin Anlamı : Türk oymağındaki yiğitler.
Paşa İsminin Anlamı : 1. Osmanlı Devleti’nde yüksek rütbeli asker. 2. Cumhuriyet döneminde general. 3. Uslu, ağırbaşlı.
Paşabeyim İsminin Anlamı : Çok saygın ve ağırbaşlı kişi
Payam İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Badem.
Payan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Son, sonuç, nihayet. 2. Uç, kenar.
Paydan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Üleştiren, paylaştıran.
Paydaş İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Ortak.
Paye İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Aşama, rütbe.
Payidar İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Kalımlı, kalıcı, sabit.
Payzen/Payzın İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Tutsak. 2. Ayağına pranga vurulmuş kişi.
Pedük İsminin Anlamı : Ulu, yüce, yüksek kişi.
Pehlivan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Güreşçi. 2. Boylu boslu ve güçlü kimse.
Pekak İsminin Anlamı : Sağlam, dayanıklı ve temiz kişi.
Pekal İsminin Anlamı : Sağlam ol.
Pekalp İsminin Anlamı : Sağlam ve dayanıklı kahraman.
Pekant İsminin Anlamı : Yeminine düşkün olan.
Pekay İsminin Anlamı : Çok aydınlık, Ay gibi ışıklı.
Pekbay İsminin Anlamı : Çok zengin.
Pekcan İsminin Anlamı : Çok can, çok cana yakın.
Pekçetin İsminin Anlamı : Yaman kişi.
Pekdemir İsminin Anlamı : Sert, sağlam demir gibi.
Pekel İsminin Anlamı : Sağlam, güçlü el.
Peker İsminin Anlamı : Güçlü, yiğit, çok sağlam.
Pekergin İsminin Anlamı : Vaktinden evvel olgunlaşmış kişi.
Pekin İsminin Anlamı : Doğruluğu kesinlikle bilinen.
Pekiner İsminin Anlamı : Kesinlikle bilinen.
Pekkan İsminin Anlamı : Sağlam bir soydan gelen.
Pekkoç İsminin Anlamı : Maşallah dedirtecek kadar sağlıklı olan.
Pekkurt İsminin Anlamı : Çok kurnaz kişi.
Pekol İsminin Anlamı : Sağlıklı ve sağlam ol temennisi.
Peköz İsminin Anlamı : Özü, manevi varlığı sağlam.
Peksoy İsminin Anlamı : Çok soylu, çok güçlü bir aileden olan.
Peksu İsminin Anlamı : Çok su.
Pekşen İsminin Anlamı : Şen şakrak, neşeli, mutlu.
Pektaş İsminin Anlamı : Güçlü, sert taş.
Pektay İsminin Anlamı : Oldukça genç.
Pektürk İsminin Anlamı : Sağlam ve sağlıklı Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Pekün İsminin Anlamı : Gücü ile şöhreti sağlamış kişi.
Peküstün İsminin Anlamı : Nitelikleriyle çoğu kişden üstün olan.
Pelit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Meşe ağacının meyvesi.
Penah İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Sığınma.
Perek İsminin Anlamı : Uç, kenar.
Peren İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Ülker yıldızı, pervin.
Perinçek İsminin Anlamı : Özverili.
Perk İsminin Anlamı : Güçlü.
Perkel İsminin Anlamı : Güçlü el.
Perkem İsminin Anlamı : Güçlü kimse.
Perker İsminin Anlamı : Güçlü ve yiğit kişi.
Perkin İsminin Anlamı : Gücü ve kuvveti çok üstün olan.
Persin İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Sonraki, en son.
Pertav İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Sıçrama.
Pertev İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Işık, parlaklık, yalım.
Perver İsminin Anlamı : 1. Yetiştiren, terbiye eden. 2. Seçen, alan, seven.
Pesen İsminin Anlamı : Kırağı, sis, çisenti.
Peyam İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Haber 2. Başkasından alınan bilgi.
Peyami İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Haberle, bilgiyle ilgili.
Peyivdar İsminin Anlamı : Sözcü.
Peykan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Başak. 2. Okun ucunda bulunan sivri demir.
Peyman İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yemin, ant.
Peymane İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Büyük kadeh, bardak.
Peyrev İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Ardı sıra giden, arkasından giden.
Pir İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. İhtiyar, yaşlı. 2. Bir tarikat ya da sanatın kurucusu. 3. Tecrübe kazanmış kimse.
Pirali İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yaşlı ve yüce insan.
Pircan İsminin Anlamı : Karşılık gözetmeyen dost.
Pirhan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yaşlı hükümdar.
Pirhane İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yaşlılara yakışır bir şekilde.
Pirhasan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yaşlı ve iyi insan.
Piri İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Yaşlılık, ihtiyarlık. 2. Her meslek ve işin kurucusu.
Piribey İsminin Anlamı : Saygın ve yaşlı kişi.
Pir Sultan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Anadolu’da bir halk ozanının adı.
Piruz İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Kutlu, hayırlı, uğurlu.
Piyale İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Kadeh, şarap kadehi.
Polat İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Çelik. 2. Güç, kuvvet.
Polatalp İsminin Anlamı : Çelik gibi güçlü.
Polatbay İsminin Anlamı : Çelik gibi güçlü ve saygın bir kişilik.
Polathan İsminin Anlamı : Çelik gibi güçlü hükümdar.
Polatkan İsminin Anlamı : Çelik gibi güçlü soydan gelen
Poyraz İsminin Anlamı : Kökeni Yunanca – İsmin Anlamı: Kuzeydoğudan esen rüzgâr.
Pozan İsminin Anlamı : Üzüm bağı.
Pütün İsminin Anlamı : Olgun, deneyimli.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar