R İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

R harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Erkek Bebek İsimleri – R

R harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
R ile başlayan güzel erkek isimleri, tarihi isimler, dini isimler, mitolojik isimler ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Rabbani İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Tanrıyla ilgili, Tanrısal.
Rabih İsminin Anlamı : Faydalı, kârlı.
Raci İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Ait, ilişkin. 2. Geri dönen. 3. Rica eden, yalvarıp yakaran. 4. Umutlu, umudu olan.
Radi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Kabullenen rıza gösteren. 2. Boyun eğen.
Rafet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İyilik, çok acıma, esirgeme.
Rafettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Dinen acıma ve esirgeme hissi. 2. Kollayan, gözeten.
Rafi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Kaldıran, yükselten. 2. Tanrının sıfatlarından biri.
Rafih İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Bolluk içinde, rahat yaşayan. 2. Huzurlu.
Ragıp İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Arzu eden, istekli, rağbet eden.
Rahi İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yol ile ilgili.
Rahim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Acıma, acıyıp esirgeme.
Rahman İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bütün canlılara merhamet eden.
Rahmani İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tanrı ile ilgili, Tanrısal.
Rahmet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Birinin suçunu bağışlama, merhamet etme. 2. Yağmur.
Rahmetullah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tanrının bağışlaması.
Rahmi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Acıyan.
Raif İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Esirgeyici, merhametli.
Raik İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sade, saf, katıksız.
Rakım İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yazan, yazıcı. 2. Yükselti.
Raki İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İnce, nazik.
Ram İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İtaat eden, boyun eğen, razı gelen.
Ramazan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Oruç tutulan ay.
Rami İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Atan, atıcı. 2. Hükümran.
Ramis İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Gerçekleri söylemeyen.
Ramiz İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Gökyüzü ile ilgili. 2. Çok akıllı. 3. Çok güzel, latif.
Rasih İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Sağlam, kökten, güçlü. 2. Din bilimlerinde çok bilgisi olan.
Rasim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Resim yapan, ressam.
Rasin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sağlam, dayanıklı, güçlü.
Rasti İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Doğruluk.
Raşit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Doğru yoldan giden, hak dinini kabul etmiş kişi. 2. Akıllı.
Ratip İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tertipleyen, düzenleyen.
Rauf İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Çok merhametli, pek esirgeyen.
Razı İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Rıza gösteren, kabul eden, gönlü olan.
Rebi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bahar.
Rebii İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Baharla ilgili.
Recai İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yalvaran, rica eden.
Recep İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Heybetli, gösterişli, saygıdeğer. 2. Üç ayların ilki.
Refet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İyilik, çok acıma, esirgeme.
Refettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dinen acıma ve esirgeme hissi.
Refi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yüksek, yüce.
Refih İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Rahatlık ve huzur içinde yaşayan kişi.
Refiğ İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Rahatlık ve huzur içinde yaşayan kimse.
Refii İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yüce kişi.
Refik İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Arkadaş, yol arkadaşı. 2. Ortak. 3. Koca. 4. Ağırbaşlı.
Regaib İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tutulan, beğenilen, rağbet olunan şeyler.
Reha İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Bolluk ve zenginlik içinde olma. Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 2. Kurtulma, kurtuluş.
Rehber İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yol gösteren, kılavuz.
Reis İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Başkan.
Rekin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Gururlu, ağırbaşlı.
Remiz İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İşaret, sembol, simge.
Remzi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Remizle ilgili. 2. Simgesel.
Renan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İnleyen, ağlayan.
Resul İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Haberci. 2. Kitaplı peygamber.
Reşat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Doğru yolda, hak yolunda yürüme, hak yolunu gözetme.
Reşid/Reşit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Doğru yolu tutan. 2. Olgun, yetkin.
Revan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Akan, yürüyen, giden. 2. Ruh, can.
Rezan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ağırbaşlı.
Rezzak İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tüm canlıların rızkını veren Tanrı.
Rıdvan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Razılık, hoşnutluk. 2. Kabullenmek.
Rıfat/Rifat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yücelik. 2. Yüksek rütbe.
Rıfkı İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yumuşaklık, naziklik. 2. Zarafet.
Rıza İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Hoşnut kalma, memnun olma. 2. Razı olma, kabullenme. 3. Kendi isteği. 4. Kaderine boyun eğme.
Rızkullah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Allahın verdiği nimet, rızk.
Rical İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Rütbe ve makam bakımından en üst düzeyde olanlar.
Riva İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Suyla doymuş.
Ruhan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Güzel, kokan.
Ruhi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ruhsal.
Ruhsal İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ruhi, ruhla ilgili.
Ruhşan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Şöhretli ruh.
Ruşen İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Aydınlık, parlak. 2. Belli, ortada, açık.
Ruzan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Günler, gündüzler.
Rücum İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Akan, kayan yıldız.
Rüknettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dinin temeli.
Rükni İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Saygıdeğer kişi.
Rüstem İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yiğit, kahraman.
Rüştü İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Doğru yolda olan. 2. Doğru yoldan ayrılmayan.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar