S İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

S harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Erkek Bebek İsimleri – S

S harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
S ile başlayan güzel erkek isimleri, tarihi isimler, dini isimler, mitolojik isimler ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Saadettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dinsel açıdan mutlu olan.
Sabahattin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dinin zarifliği.
Sabit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yerinde durup kımıldamayan. 2. Kanıtlanmış, saptanmış, artık değiştirilemeyen.
Sabri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sabra ilişkin, sabırlı kişi, sabreden.
Sacit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Secde eden, yere yüz seren.
Seda İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Ses. 2. Yankı.
Sadak İsminin Anlamı : İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf.
Sadettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dinin mutluluğu.
Sadık İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Doğru ve gerçek. 2. Dostluğu ve bağlılığı içten olan.
Sadi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yürek. 2. Başkan. 3. Sadrazam sözünün kısaltılmışı.
Sadrettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dinin lideri.
Sadri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yürekle, göğüsle ilgili.
Sadullah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Allahın mutlu kulu.
Sadun İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Mutlu.
Safa İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Dertsizlik, rahatlık. 2. Berraklık ve saflık.
Saffet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Saflık, temizlik.
Safi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Katışıksız, duru.
Safter İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Düşman saflarını yaran yiğit.
Sağcan İsminin Anlamı : Canlı, yaşayan, sağlıklı.
Sağdıç İsminin Anlamı : Düğünde gelin veya damada kılavuzluk eden.
Sağın İsminin Anlamı : Doğruluk kuralına uygun olan.
Sağınç İsminin Anlamı : Arzu, istek, düşünce.
Sağlam İsminin Anlamı : 1. Dayanıklı, yıkılmaz. 2. Sağlıklı, sıhhatli. 3. Güvenilir. 4. İnanılır bir temeli olan.
Sağlamer İsminin Anlamı : Güvenilir yiğit.
Sağlar İsminin Anlamı : Sağlıklı olan.
Sağlık İsminin Anlamı : Hasta olmama, esenlik içinde olma.
Sağman İsminin Anlamı : Sağlıklı.
Sağun İsminin Anlamı : Ağıt söyleyen, ağıtçı.
Sahip İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Koruyan, arka çıkan, gözeten.
Sahir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Geceleri uyuyamayan, uykusuz kalan. 2. İnsanı büyüleyecek derecede güzel olan.
Saim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Oruçlu.
Saip İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Doğru.
Sair İsminin Anlamı : Seyreden ve yürüyen.
Sait İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Kutlu, uğurlu. 2. Cennetlik kimse.
Sakın İsminin Anlamı : Tedbiri elden bırakma temennisi.
Sakıp İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Parlak ışık veren. 2. Delip geçen. 3. Etkili olan.
Saki İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Su veren, su dağıtan. 2. Kadehle içki sunan. 3. Kırağı.
Salah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. İyilik, iyileşme, düzelme. 2. Barış. 3. Dine bağlılık.
Salahattin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dine bağlı kişi.
Salahi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İyilik ve barışla ilgili.
Salar İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Komutan, lider.
Salat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Namaz.
Salcan İsminin Anlamı : Baş.
Saldam İsminin Anlamı : Ciddiyet.
Salık İsminin Anlamı : 1. Bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber. 2. İyi, uygun olduğunu söylemek.
Salıkbey İsminin Anlamı : Haberci.
Salih İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yararlı, iyi elverişli. 2. Yetkili. 3. Dinin buyruklarına uyan.
Salim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Sağlıklı, sağlam, esen. 2. Eksiksiz. 3. Korkusuz, kendinden emin.
Salkın İsminin Anlamı : Güneşsiz, serin yer.
Salman İsminin Anlamı : Kendi başına buyruk, özgür.
Saltan İsminin Anlamı : Yalnızlığı seven gezgin.
Saltı İsminin Anlamı : Gezgin.
Saltık İsminin Anlamı : Kendi başına var olan, bağımsız.
Saltuk İsminin Anlamı : Bağımsız.
Saltukalp İsminin Anlamı : Bağımsız yiğit.
Saltukbey İsminin Anlamı : Bağımsızlığına saygı duyulan.
Sam İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Nuh’un üç oğlundan biri.
Samet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Çok yüksek, ulu. 2. Tanrı adı. 3. Hiçbir şeye ve kimseye gereksinimi olmayan.
Sami İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Duyan, işiten. 2. Yüce, ulu, yüksek. 3. Dinleyen, dinleyici.
Samih İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Cömert.
Samim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bir şeyin içi, özü, merkezi, temeli, kökü.
Samin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sekizinci.
San İsminin Anlamı : 1. Ün, şan, şöhret. 2.Bir şeyi neyse o yapan nitelik.
Sanaç İsminin Anlamı : Dağarcık.
Sanak İsminin Anlamı : Anlık zaman.
Sanal İsminin Anlamı : Adın duyulsun.
Sanalp İsminin Anlamı : Yiğitliğinle tanın.
Sanay İsminin Anlamı : Ay sanı.
Sanbay İsminin Anlamı : Saygınlığıyla tanınmış olan.
Sanberk İsminin Anlamı : Ünü ve gücüyle her yerde tanınmış, şimşek gibi çakan yiğit.
Sancak İsminin Anlamı : Bayrak.
Sancaktar İsminin Anlamı : Bayrak taşıyan kimse.
Sancar İsminin Anlamı : Kısa kama.
Sancarhan İsminin Anlamı : Bayrak hükümdarı.
Saner İsminin Anlamı : Ünlü, tanınmış.
Sani İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yapan, yaratan, işleyen. 2. Dönen, çeviren.
Sanih İsminin Anlamı : Düşünmeden, kendiliğinden oluşan düşünce, fikir.
Sanlı İsminin Anlamı : Ünlü, tanınmış.
Sanver İsminin Anlamı : Şan, şöhret ver.
Saraç İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Koşum ve eyer takımları yapan.
Saral İsminin Anlamı : Sarıl, dolan.
Saran İsminin Anlamı : Kuşatan, çeviren.
Sarbek İsminin Anlamı : Sarışın.
Sargan İsminin Anlamı : Verimsiz arazide biten ot.
Sargın İsminin Anlamı : İçten, yürekten.
Sargut İsminin Anlamı : Bağış, ödül.
Sarıalp İsminin Anlamı : Sarışın yiğit.
Sarıbay İsminin Anlamı : Sarışın, saygın.
Sarıbey İsminin Anlamı : Sarışın erkek.
Sarıca İsminin Anlamı : 1. Sarıyı andıran, sarıya yakın. 2. Yaban arısı.
Sarıer İsminin Anlamı : Sarışın yiğit.
Sarıhan İsminin Anlamı : Sarışın hükümdar.
Sarıkan İsminin Anlamı : Sarışın bir soydan gelen.
Sarıkaya İsminin Anlamı : Sarı renkli kaya.
Sarıtaş İsminin Anlamı : Sarı renkli taş.
Sarim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Keskin.
Sarkan İsminin Anlamı : Bir işin üzerine çok giden.
Sarp İsminin Anlamı : Dik, çıkılması ve geçilmesi güç.
Sarper İsminin Anlamı : Zoru başaran kişi.
Sarphan İsminin Anlamı : Zorlukların üstesinden gelen hükümdar.
Sarpkan İsminin Anlamı : Sert güçlü soydan gelen.
Saruhan İsminin Anlamı : Batı Anadolu’da merkezi Manisa’da olan Saruhan Beyliği’nin kurucusu olan kimse.
Sarvan İsminin Anlamı : Deveci.
Satılmış İsminin Anlamı : Doğumundan önce ermişlere adanan çocuk.
Satvet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Atılma, hücum etme, saldırma.
Sav İsminin Anlamı : 1. İddia, tez. 2. Haber, söz. 3. Atasözü.
Savacı İsminin Anlamı : 1. Haberci, müjdeci. 2. Peygamber.
Savaş İsminin Anlamı : 1. Silahlı mücadele, harp. 2. Uğraşma, kavga.
Savaşer İsminin Anlamı : Savaşan.
Savaşkan İsminin Anlamı : Savaşçı bir soydan gelen.
Savat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Gümüş üzerine işlenen kara nakış.
Saver İsminin Anlamı : Sağlam, zinde.
Savran İsminin Anlamı : Deveci.
Savtekin İsminin Anlamı : Uğurlu olduğunu iddia eden.
Savtunç İsminin Anlamı : Sözünün eri.
Savun İsminin Anlamı : Tehlikelerden kendini koru temennisi.
Sayar İsminin Anlamı : Hürmetkâr, saygı gösteren.
Saybey İsminin Anlamı : Saygın bey, beyefendi.
Saygı İsminin Anlamı : İnsanların birbirine karşı duydukları çekinme ile karışık sevgi ve değer duygusu. Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.
Saygın İsminin Anlamı : Saygı gören, güvenilir olan, muteber.
Saygıner İsminin Anlamı : Hürmet edilen.
Saygut İsminin Anlamı : Saygıyı belirten tutum ve davranışlar.
Sayguter İsminin Anlamı : Saygısını tutum, davranış ve sözleriyle kanıtlayan yiğit.
Sayhan İsminin Anlamı : Saygıya değer han.
Sayıl İsminin Anlamı : Hürmet gör.
Sayıner İsminin Anlamı : Saygın yiğit.
Saykal İsminin Anlamı : Gösterişli.
Saykut İsminin Anlamı : Azizliğine saygı duyulan kişi.
Saylan İsminin Anlamı : Sayılan, seçkin.
Sayman İsminin Anlamı : Hesap uzmanı, muhasebeci.
Saymaner İsminin Anlamı : Zeki kimse.
Saytekin İsminin Anlamı : Saygı ve itibar sahibi, güvenilir kimse.
Sayvan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Güneşten, yağmurdan korunmak için yapılan çardak.
Sazak İsminin Anlamı : Soğuk ve sert esen rüzgâr.
Sazan İsminin Anlamı : Sazlık yerde yaşayan tatlı su balığı.
Sebat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bir işi sonuna değin sürdürme, direşme.
Sebati İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sözünde duran.
Sebih İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yüzücü, iyi yüzen.
Sebil İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Kutsal günlerde karşılık beklemeden hayır için dağıtılan içme suyu. 2. Genellikle camilere bitişik özel bir biçimde yapılmış, hayır için içme suyu dağıtılan taş yapı.
Seçkin İsminin Anlamı : Niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, eşit.
Seçkiner İsminin Anlamı : Üstünlüğüyle övgü alan kimse.
Sedat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Doğruluk, haklılık. 2. Dikkat.
Sefa İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Gönül rahatlığı, sakin olma. 2. Eğlence, zevk, neşe.
Sefer İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yolculuk. 2. Savaşa gitme, savaş.
Seferi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yolculukla ilgili olan. 2. Savaşla ilgili olan. 3. Yolculuk anında oruç tutmak ve namaz kılmak zorunda olmayan.
Seffah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Hatiplik yönü kuvvetli olan. 2. Cömert, eli açık.
Sefil İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sefalet çeken, yoksul kalan.
Seha İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Cömertlik, el açıklığı.
Sehhar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Büyüleyici, büyülü gibi.
Sehran İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Geceleri uyuyamayan, uykusuzluk çeken.
Selah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: “Selahattin”in kısaltılmışı.
Selahattin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dinine bağlı kişi.
Selahi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Barış, huzur.
Selam İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Sonu iyi, hayırlı çıkma. 2. Barış, huzur. 3. Ölümsüzlük. 4. Nezaket gösterisi yapmak. 5. Esenleme.
Selamet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Salim olma, esenlik. 2. Kurtulma. 3. İyi son. 4. Güvenme, emin olma.
Selamettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dinin selamete ermesi.
Selami İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İyilik, salim olma, esenlik.
Selatin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sultanlar.
Selcan İsminin Anlamı : Yüreği coşku dolu olan.
Selçuk İsminin Anlamı : Hatiplik yeteneği olan.
Selef İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Bir makamda, bir görevde kendisinden önce bulunmuş kimse, öncel.
Selek İsminin Anlamı : Eli açık, cömert.
Selekman İsminin Anlamı : Cömert.
Selgüç İsminin Anlamı : Gücünün coşkunluğu dışarı taşan.
Selhan İsminin Anlamı : Haberci.
Selışık İsminin Anlamı : Işık seli.
Selim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Sağlam, kusursuz. 2. Doğru, temiz. 3. Kolayca iyileşen.
Selkan İsminin Anlamı : Sel gibi coşkulu.
Selman İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İçinde barış ve mutluluk umutları taşıyan.
Selmi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Barış yanlısı, barışsever.
Selok İsminin Anlamı : Sel gibi coşkun, ok gibi hızlı.
Semai İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Bir kurala bağlı olmayıp ancak işitmekle öğrenilen söz. 2. Türk müziğinde iki basit usulden biri. 3. Bir halk şiiri türü.
Semavi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Göksel.
Semender İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Ateşte yanmadığı, ateşi söndürdüğü söylenen efsanevi hayvan.
Semih İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Cömert, eli açık.
Semin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Çok değerli.
Semir İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Arkadaş, dost. 2. Meyve veren.
Semiray İsminin Anlamı : Ay gibi dost canlısı.
Semuh İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Cömert.
Sena İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Övme, övgü.
Senai İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Övme ile ilgili.
Sencan İsminin Anlamı : Can kadar sevilen.
Sencer İsminin Anlamı : Kale, askeri siper.
Sener İsminin Anlamı : Yiğit ve güçlüsün.
Senger İsminin Anlamı : 1. Siper. 2. Korugan.
Senih İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Süs.
Ser İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Baş. 2. Başkan. 3. Tepe. 4. Uç, kenar, kıyı. 5. Son, nihayet.
Serad İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Adı lider olan.
Seralp İsminin Anlamı : Yiğitlerin lideri.
Serezad İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Serbest, hür. 2. Derdi olmayan, rahat ve huzurlu.
Serbay İsminin Anlamı : Önder, lider.
Serbaz İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Korkusuz cesur.
Serbülent İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Başı yüksek, yüce, ulu.
Sercihan İsminin Anlamı : Sevilen hükümdar.
Serdar İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Askerin başı, başkomutan, başbuğ.
Serdarhan İsminin Anlamı : Hükümdar.
Serdengeçti İsminin Anlamı : Fedai.
Serdinç İsminin Anlamı : Sakin, rahat.
Serener İsminin Anlamı : Gönderi çeken kişi.
Sergen İsminin Anlamı : Raf, vitrin, düzlük yer, yorgun.
Sergüzeşt İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. İnsanın başından geçen olay. 2. Serüven, macera.
Serhas İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dikenli bitki.
Serhat İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Sınır, hudut. 2. Uç.
Serhun İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Asil kan, soylu kan.
Seri İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Çok hızlı, süratli.
Serian İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Aceleci.
Serim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sabırlı.
Serimer İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sabırlı kişi.
Serin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Az soğuk.
Serkan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Başkan.
Serkut İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Şansı yerinde olan insan.
Sermedi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Sonsuz.
Sermest İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Kendinden geçercesine sevmek.
Sermet İsminin Anlamı : Sürekli, devamlı.
Serol İsminin Anlamı : Önder ol.
Sertaç İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Çok sevilen, baştacı edilen.
Sertel İsminin Anlamı : Acımasız, katı.
Serter İsminin Anlamı : Acımasız yiğit.
Sertuğ İsminin Anlamı : Baştacı edilen.
Server İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Başkan. 2. Bir topluluğun reisi.
Servet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Zenginlik, varlık, mal, mülk.
Settar İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Örten. 2. Tanrı sıfatlarından.
Sevan İsminin Anlamı : Her zaman sevilerek anılan.
Sevener İsminin Anlamı : Seven yiğit.
Sever İsminin Anlamı : Herkesi içtenlikle seven.
Sevgen İsminin Anlamı : İçtenlikle seven.
Sevik İsminin Anlamı : Dost, arkadaş.
Sevkal İsminin Anlamı : Her zaman için sevil.
Sevkan İsminin Anlamı : Sıcakkanlı.
Sevük İsminin Anlamı : Çok sevilen.
Seyda İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Elit.
Seyfettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dinin askeri.
Seyfi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Askerlikle ilgili.
Seyhun İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Akarsu.
Seyit/Seyyit İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Efendi, ağa. 2. Hz. Muhammed soyundan gelen kimse.
Seyithan/Seyyithan İsminin Anlamı : Ağaların ağası.
Seylan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Akma, akıntı.
Seymen İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Törenlere yerli giysilerle atlı ve silahlı olarak katılan yiğit.
Seyran İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Gezinme. 2. Bakınıp seyretme.
Sezai İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Uygun, yaraşır.
Sezal İsminin Anlamı : Sezgili.
Sezek İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Duygusal kişi.
Sezgen İsminin Anlamı : Sezgileri güçlü olan.
Sezgin İsminin Anlamı : Sezgileri güçlü olan.
Sezginay İsminin Anlamı : Sezgileri güçlü olan.
Sezi İsminin Anlamı : Sezgi.
Sezim İsminin Anlamı : Sezgi.
Seziş İsminin Anlamı : Hisseden.
Sezmen İsminin Anlamı : Sezen, hisseden.
Sıdal İsminin Anlamı : Olgunlaşmaya başlayan, delikanlı.
Sıdam İsminin Anlamı : Natürel.
Sıdar İsminin Anlamı : Metanetli.
Sıddık İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Özü sözü bir, hiç yalan söylemeyen, çok dürüst.
Sılan İsminin Anlamı : Keyfi, huzuru yerinde olan.
Sıral İsminin Anlamı : Güvenilen kimse.
Sırat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yol. 2. Mahşer günü, üstünden yalnız günahsızların geçebileceğine inanılan köprü.
Sırrı İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Gizlilik.
Sıtkı/Sıdkı İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Doğruluk, gerçeklik. 2. İçten bağlılık.
Simavi İsminin Anlamı : Yüz, çehre.
Sina İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Arap yarımadası’nın Mısır’la birleştiği yerdeki yarımada. 2. Bu ada’da bulunan dağ. 3. Hz. Musa’ya Tanrı sözlerinin bu dağda indiğine inanılır.
Sinan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Mızrak, süngü.
Sipah İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Asker.
Sipahi İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Süvari, atlı asker sınıfı.
Sirac/Siraç İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Işık.
Siracettin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Dinin ışığı.
Sirer İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Gözü gönlü tok olan.
Siret/Siyret İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yaşamöyküsü. 2. Bir kimsenin iç dünyası.
Sirmen İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Gözü, gönlü tok olan.
Sitemkâr İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Sitem edici, sitem eden.
Siyasi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Politik.
Siyavuş İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yağız atlı.
Somel İsminin Anlamı : Güçlü el.
Somer İsminin Anlamı : Güçlü, doğru kişi.
Sonad İsminin Anlamı : Son çocuk.
Sonalp İsminin Anlamı : Son yiğit.
Sonat İsminin Anlamı : Kökeni Fransızca – İsmin Anlamı: Bir ya da iki şarkı için yazılmış üç dört bölümden oluşan müzik yapıtı.
Sondal İsminin Anlamı : Umut bağlanan çocuk.
Soner İsminin Anlamı : Son doğan erkek çocuk.
Songun İsminin Anlamı : Son olan.
Songur İsminin Anlamı : Şahin.
Songuralp İsminin Anlamı : Şahin gibi yırtıcı yiğit.
Songurhan İsminin Anlamı : Şahin gibi yırtıcı hükümdar.
Songurkan İsminin Anlamı : Yırtıcı bir soydan gelen.
Songurtay İsminin Anlamı : Şahin gibi yırtıcı genç.
Songurtürk İsminin Anlamı : Şahin gibi yırtıcı Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Sonuç İsminin Anlamı : 1. Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice. 2. Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey. 3. Öz, özet.
Sorgun İsminin Anlamı : Güzel saçlı.
Sorkun İsminin Anlamı : 1. Yüksek dağların etekleri. 2. Sepetçi söğüdü.
Soyak İsminin Anlamı : Soyu temiz.
Soyalp İsminin Anlamı : Yiğit soydan gelen.
Soydan İsminin Anlamı : Soylu bir ailesi olan.
Soydaner İsminin Anlamı : Yiğitliği soyundan gelen.
Soydaş İsminin Anlamı : Soyları bir olan, hemcins.
Soydinç İsminin Anlamı : Dinç bir soydan gelen.
Soydinçer İsminin Anlamı : Dinç bir soydan gelen.
Soyer İsminin Anlamı : Soyu yiğit olan.
Soyhan İsminin Anlamı : Hükümdar soyundan gelen.
Soykal İsminin Anlamı : Soyunu devam ettir.
Soykan İsminin Anlamı : Soylu kandan gelen.
Soykök İsminin Anlamı : Köklü geçmişi olan bir soydan gelen.
Soykurt İsminin Anlamı : Kurt gibi güçlü ve zeki soydan gelen.
Soykut İsminin Anlamı : Kutsal bir soydan gelen.
Soylu İsminin Anlamı : Asil.
Soylubey İsminin Anlamı : Asil ve saygın kişi.
Soyluer İsminin Anlamı : Asil ve yiğit kişi.
Soylukan İsminin Anlamı : Asil bir geçmişi olan.
Soylutürk İsminin Anlamı : Asil Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Soylutay İsminin Anlamı : Asil ve genç.
Soysal İsminin Anlamı : Soyla ilgili.
Soytekin İsminin Anlamı : Uğurlu soy.
Soyuak İsminin Anlamı : Soyu temiz.
Soyualp İsminin Anlamı : Yiğit soydan gelen.
Soyudinç İsminin Anlamı : Dinç bir soydan gelen.
Soyudinçer İsminin Anlamı : Dinç bir soydan gelen.
Soyuer İsminin Anlamı : Soyu yiğit olan.
Soyugür İsminin Anlamı : Çok kalabalık bir soydan gelen.
Soyuhan İsminin Anlamı : Hükümdar soyundan gelen.
Soyukan İsminin Anlamı : Soylu kandan gelen.
Soyukök İsminin Anlamı : Köklü geçmişi olan bir soydan gelen.
Soyukurt İsminin Anlamı : Kurt gibi güçlü ve zeki soydan gelen.
Soyukut İsminin Anlamı : Kutsal bir soydan gelen.
Soyupak İsminin Anlamı : Temiz ve dürüst bir soyu olan.
Soyutay İsminin Anlamı : Asil ve genç.
Soyutekin İsminin Anlamı : Uğurlu soy.
Soyutürk İsminin Anlamı : Türk soyundan gelen.
Sökmen İsminin Anlamı : Yiğit.
Sökmener İsminin Anlamı : Yiğit.
Sönmez İsminin Anlamı : Her zaman için var olacak olan.
Sönmezalp İsminin Anlamı : Yiğitliğiyle anılacak olan.
Sönmezay İsminin Anlamı : Güzelliğiyle anılacak olan.
Sönmezer İsminin Anlamı : Yiğitliğiyle anılacak olan.
Sözal İsminin Anlamı : Söz vermesini sağla.
Sözen İsminin Anlamı : Hatiplik yeteneği çok iyi olan.
Sözer İsminin Anlamı : Sözünde duran.
Sözmen İsminin Anlamı : Hatiplik yeteneği çok iyi olan.
Sualp İsminin Anlamı : Asker, yiğit.
Suat İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Mutlulukla ilgili.
Suavi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yardımsever.
Subutay İsminin Anlamı : Cengiz Han’ın ünlü generalinin adı.
Sudi İsminin Anlamı : Kazanç, kâr.
Sulhi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Barışa özgü, barışçı.
Sunal İsminin Anlamı : Sunuş, sunma.
Sunalp İsminin Anlamı : Sunulan yiğit.
Sunar İsminin Anlamı : Takdim eden.
Sunel İsminin Anlamı : Sunulan el.
Suner İsminin Anlamı : Sunulan yiğit.
Sungu İsminin Anlamı : 1. Yetenek. 2. Bağış, lütuf.
Sungur İsminin Anlamı : Doğana benzeyen yırtıcı bir kuş.
Surguralp İsminin Anlamı : Yırtıcı yiğit.
Sungurbey İsminin Anlamı : Yırtıcı ve saygın.
Sungurtekin İsminin Anlamı : Akdoğan kuşu gibi yırtıcı ve güvenilir yiğit.
Sunullah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Allahın kudreti.
Suphi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tan vakti.
Sururi İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Sevinçli, neşeli, 8. yy. Osmanlı şairi.
Suut İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yükseliş, yukarı doğru yükselme.
Suudi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Kutsal yıldızlar. 2. Yükselme.
Suvari İsminin Anlamı : Su gibi.
Süel İsminin Anlamı : Asker eli.
Süer İsminin Anlamı : Yiğit asker.
Süerdem İsminin Anlamı : Faziletli asker.
Süerden İsminin Anlamı : Dürüst asker.
Süergin İsminin Anlamı : Olgun asker.
Süerkan İsminin Anlamı : Yiğitçe bir geçmişe sahip asker.
Süersan İsminin Anlamı : Yiğitliğiyle nam salmış asker.
Süha İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Büyük ayı yıldız kümesinden en küçük yıldız.
Sühan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Söz, lakırdı.
Süheyl İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, yıldırak.
Sükan İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Sakin.
Sükûti İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Az konuşan.
Süleyman İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Peygamber adı. Kökeni İbranice – İsmin Anlamı: 2. Huzur anlamında.
Sülü İsminin Anlamı : “Süleyman” isminin kısaltılarak söylenen bir biçimi.
Sülüman İsminin Anlamı : “Süleyman” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Sümer İsminin Anlamı : Aşağı Mezopotamya’da yaşamış bir kavim.
Sümerkan İsminin Anlamı : Sümer soyundan gelen.
Süphan İsminin Anlamı : Doğu Anadolu’da Van Gölü’nün kuzeyinde sönmüş volkan.
Sürsoy İsminin Anlamı : Soyun genişlesin.
Süzen İsminin Anlamı : Topluca yapılan ev.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar