S İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

S harfi ile başlayan kız bebek isimleri

Kız Bebek İsimleri – S

S harfi ile başlayan kız bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
S ile başlayan güzel kız isimleri, tarihi kız isimleri, dini kız isimleri, mitolojik kız isimleri ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Saadet İsminin Anlamı : Mutluluk, bahtiyar.
Saba İsminin Anlamı : 1. Yazın kuzeydoğudan esen hafif ve tatlı yel, tanyeli. 2. Türk müziğinde birleşik bir makam.
Sabacan İsminin Anlamı : Tatlı dost.
Sabagül İsminin Anlamı : Şirin güzel.
Sabah İsminin Anlamı : 1. Günün başlangıcı, günün ışıması. 2. Güneşin doğduğu andan öğleye kadar geçen zaman.
Sabahat İsminin Anlamı : Güzellik, yüz güzelliği.
Sabahnur İsminin Anlamı : Sabah ışığı, sabah aydınlığı.
Sabanaz İsminin Anlamı : Sevimli, nazlı.
Sabanur İsminin Anlamı : Işık saçan.
Sabır İsminin Anlamı : 1. Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi. 2. Olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden bekleme.
Sabiha İsminin Anlamı : 1. Güzel, şirin, zarif. 2. Yüzen, yüzücü.
Sabire İsminin Anlamı : 1. Sabreden, dayanan. 2. Bir kötülüğü kızmadan, dişini sıkarak bekleyen.
Sabite İsminin Anlamı : Durağan yıldız.
Sabiye İsminin Anlamı : Ergin olmamış kız çocuğu.
Sabrınisa İsminin Anlamı : Sabırlı kadınlar.
Sabriye İsminin Anlamı : Sabırla ilgili, sabırlı, dayanıklı.
Sacide İsminin Anlamı : Secde eden, yere yüz süren.
Saçı İsminin Anlamı : 1. Gelinin başına saçılan çiçek, şeker, arpa, para gibi şeyler. 2. Düğün armağanı.
Sada İsminin Anlamı : 1. Ses. 2. Yankı.
Sadakat İsminin Anlamı : İçten bağlılık, sağlam güçlü dostluk, doğruluk.
Sadaret İsminin Anlamı : Başta bulunma, öne geçme, liderlik.
Sadberk İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Bir gül türü.
Sade İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz. 2. Anlaşılır olan, düz, basit, karışık olmayan. 3. Doğru, içi temiz kişi.
Sadecan İsminin Anlamı : Kendi halinde içten, iyi ve temiz dost.
Sadegül İsminin Anlamı : Temizliği, dürüstlüğü ve güzelliğiyle bilinen.
Sadet İsminin Anlamı : 1. Yakınlık. 2. Niyet, fikir. 3. Konu üzerinde konuşulacak şey, konuya dönmek.
Sadıka İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Sadıklar, bağlı olanlar. 2. Doğru insanlar.
Sadice İsminin Anlamı : Mutlulukla ilgili.
Sadiye İsminin Anlamı : Mutlulukla, uğurla ilgili.
Sadme İsminin Anlamı : 1. Çarpma, vurma. 2. Sarsıntı. 3. Hiç beklenmedik bir anda başa gelen bela.
Sadriye İsminin Anlamı : Göğüsle ilgili, göğüse ait.
Safder İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı:-Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Düşman saflarını yarıp bozan.
Safderun İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı:-Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: İçi temiz ve saf olan.
Safdil İsminin Anlamı : İçi temiz, kötülük nedir bilmeyen.
Safican İsminin Anlamı : Temiz, içten dost.
Safigül İsminin Anlamı : Güzel ve temiz insan.
Safiha İsminin Anlamı : Yassı ve düz olan yüz.
Safinaz İsminin Anlamı : Çok nazlı, çok naz eden.
Safinur İsminin Anlamı : Çok aydınlık, temiz kimse.
Safir İsminin Anlamı : Kökeni Fransızca – İsmin Anlamı: Mavi renkli değerli bir süs taşı türü, gök yakut.
Safiye İsminin Anlamı : Katıksız, duru.
Safiyet İsminin Anlamı : Saflık, temizlik, dürüstlük.
Sahabet İsminin Anlamı : 1. Sahip çıkma, benimseme. 2. Koruma, arka çıkma.
Sahavet İsminin Anlamı : El açıklığı, cömertlik.
Sahba İsminin Anlamı : Şarap.
Sahibe İsminin Anlamı : 1. Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, istediği ve dilediği biçimde kullanan. 2. Herhangi bir niteliği olan kimse. 3. Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse. 4. Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse.
Sahil İsminin Anlamı : 1. Deniz, nehir, göl kıyısı. 2. Kıyı, yaka, yalı.
Sahire İsminin Anlamı : Büyücü kadın.
Sahra İsminin Anlamı : 1. Kır. 2. Çöl.
Sahtiyan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Tabaklanarak boyanmış ve cilalanmış deri.
Saide İsminin Anlamı : 1. Kutlu, uğurlu. 2. Tanrının beğendiği, cennetlik olmuş. 3. Yükseğe çıkan, yükselen. 4. Ses çıkartan, sesli, gürültülü.
Saika İsminin Anlamı : 1. Yıldırım. 2. Sebep.
Saime İsminin Anlamı : Oruç tutan, oruçlu, niyetli.
Sakıye İsminin Anlamı : İçki dağıtan kadın.
Sakibe İsminin Anlamı : Su veren, su dağıtan.
Sakine İsminin Anlamı : 1. Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan. 2. Sessiz. 3. Kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göstermeyen. 4. Bir yerde oturan kimse.
Saliha İsminin Anlamı : 1. Yararlı, iyi, elverişli. 2. Yetkili. 3. Dinin buyruklarına uyan.
Salime İsminin Anlamı : 1. Sağlıklı, sağlam, esen. 2. Eksiksiz. 3. Korkusuz, kendinden emin.
Salise İsminin Anlamı : 1. Sivil rütbelerden üçüncü derecedeki. 2. Saniyeden daha küçük zaman birimi, saniyenin altmışta biri.
Saliye İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yeni yılın gelişini kutlamak amacıyla Muharrem ayında yazılıp sunulan kaside.
Salkım İsminin Anlamı : 1. Üzüm gibi, bir sap üzerinde bir arada bulunan. 2. Salkım şeklinde mor çiçekler açan ve çoğu asma gibi çardağa sarılan ağaç türü ve çiçeği.
Samahat İsminin Anlamı : “Semahat” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Samia İsminin Anlamı : İşitme yetisi.
Samiha İsminin Anlamı : Cömert, eli açık.
Samime İsminin Anlamı : Bir şeyin için özü, merkezi, temeli, kökü.
Samine İsminin Anlamı : Sekizinci.
Samire İsminin Anlamı : Meyve veren, meyveli.
Samiye İsminin Anlamı : 1. Duyan, işiten. 2. Yüce, ulu, yüksek. 3. Dinleyen, dinleyici.
Samru İsminin Anlamı : Yüksek yer, tepe, üst.
Samur İsminin Anlamı : Değerli kürkü olan bir hayvan türü.
Sanavber İsminin Anlamı : 1. Şam fıstığı ağacı. 2. Sevgilinin boyu posu.
Sanem İsminin Anlamı : 1. Çok güzel kadın. 2. Put.
Sania İsminin Anlamı : İş, meşgale.
Saniha İsminin Anlamı : Düşünmeden, kendiliğinden doğan düşünce, fikir.
Saniye İsminin Anlamı : 1. Sivil rütbelerden ikincisi. 2. Dakikanın altmışta biri. 3. Fizik ve mekanikte zaman birimi.
Saray İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Hükümdarların, sultanların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı.
Sarfiye İsminin Anlamı : Giderle yapılan, masrafla ilgili.
Sarıcan İsminin Anlamı : Sarışın dost.
Sarıgül İsminin Anlamı : Sarışın, gül sarısı renkte.
Sarmal İsminin Anlamı : Helis biçiminde olan, helozoni.
Sarmaşık İsminin Anlamı : Koyu yeşil renkte, değişik biçimde yaprakları olan, sap ve dallarından çıkan küçük ek köklerle dik, düz yerlere yapışarak tırmanan bir bitki türü.
Satı İsminin Anlamı : 1. Yaşamın uzun sürmesi için doğumundan önce erenlere adanan çocuk. 2. Satma işi, satış.
Satıgül İsminin Anlamı : Satılan gül.
Savlet İsminin Anlamı : Hücum etme, saldırma.
Saye İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Gölge. 2. Koruma, yardım, sahip çıkma.
Saygül İsminin Anlamı : Hem saygın hem gül gibi güzel.
Sayide İsminin Anlamı : Ezilmiş, yıpranmış, eskimiş.
Saynur İsminin Anlamı : Saygınlığıyla ışık saçan.
Seba İsminin Anlamı : Yedi.
Sebahat İsminin Anlamı : “Sabahat” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Sebahet İsminin Anlamı : Suda yüzme.
Sebiha İsminin Anlamı : Gecelik, gece yatarken giyilen giysi.
Sebile İsminin Anlamı : Allah yolunda olan.
Sebla İsminin Anlamı : Uzun kirpikli göz.
Sebu İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Testi. 2. Şarap kabı.
Seçen İsminin Anlamı : Benzerleri arasından ayıran, farklı olanı alan.
Seçil İsminin Anlamı : Beğeni, sevgi, üstünlük gösterilen.
Seçilay İsminin Anlamı : Güzelliğiyle üstünlük sağlayan.
Seçilcan İsminin Anlamı : Üstün dost.
Seçilgül İsminin Anlamı : Güzelliğiyle üstünlük sağlayan.
Seçilnaz İsminin Anlamı : Naz yapmasıyla kendine üstünlük sağlayan.
Seçilnur İsminin Anlamı : Çevresindekileri ferahlatarak beğeni kazanan.
Seçilsay İsminin Anlamı : Saygınlığıyla beğeni toplayan.
Seçilsoy İsminin Anlamı : Üstün nitelikli bir soydan gelen.
Seçilsu İsminin Anlamı : Temizliği ve saflığıyla herkesin beğenisini kazanan.
Seçilşan İsminin Anlamı : Üstünlüğüyle şan, şöhret sahibi olan.
Seçiltan İsminin Anlamı : Tan vakti gibi güzelliğiyle beğeni kazanan.
Seçilyar İsminin Anlamı : Beğenilen, üstün tutulan sevgili.
Seçki İsminin Anlamı : 1. Beğenilmiş, seçilmiş. 2. Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste.
Sedacan İsminin Anlamı : Can dost.
Sedacık İsminin Anlamı : Sevimli sesler çıkartan.
Sedagül İsminin Anlamı : Kıpır kıpır güzel.
Sedanaz İsminin Anlamı : Nazlı güzel.
Sedanur İsminin Anlamı : Sesiyle ışık saçan.
Sedasu İsminin Anlamı : Çağlayarak akan su gibi.
Sedef İsminin Anlamı : Deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan parlak, gökkuşağı renklerinde veya beyaz değerli taş.
Seden İsminin Anlamı : 1. Uyanık, gözü açık. 2. Kâbe’nin hizmetkârı.
Segâh İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Doğu müziğinin makamlarından.
Seher İsminin Anlamı : Sabahın gün doğmadan önceki hali, tan ağartısı.
Sehercan İsminin Anlamı : Güzel dost.
Sehergül İsminin Anlamı : Tan vakti açan gül.
Sehergün İsminin Anlamı : Günün ilk ışıkları.
Sehernaz İsminin Anlamı : İlk göz ağrısı.
Sehernur İsminin Anlamı : Işık saçan.
Sehersoy İsminin Anlamı : Güzel bir soydan gelen.
Sehertan İsminin Anlamı : Tan ağartısı.
Sekine İsminin Anlamı : 1. Gönül rahatlığı, kafa dinçliği, inanç. 2. Rahatlık, dinlenme. 3. Ağırbaşlılık. 4. Güvenç, güvenme.
Selay İsminin Anlamı : Ayın suya yansıyan parlak ışığı.
Selbin İsminin Anlamı : Suyla yıkanmış, temiz, berrak.
Selda İsminin Anlamı : Bir söğüt türü.
Seldacan İsminin Anlamı : Yürekten dost.
Seldagül İsminin Anlamı : Gül kadar güzel.
Seldağ İsminin Anlamı : Dağlardan akan sel.
Selen İsminin Anlamı : Ses, haber, bilgi.
Selgün İsminin Anlamı : Güneş ışığının huzmesi, ışık demeti.
Seliha İsminin Anlamı : Bozulmuş, soyulmuş şey.
Selika İsminin Anlamı : Güzel konuşma ve yazma yeteneği.
Selime İsminin Anlamı : 1. Sağlam, kusursuz. 2. Doğru, temiz. 3. Kolayca iyileşen.
Selin İsminin Anlamı : Yağış sebebiyle oluşan ufak sel.
Selma İsminin Anlamı : Barış içinde huzur, erinç.
Selmin İsminin Anlamı : Barışçıl; barış ve sevgi dolu.
Selnur İsminin Anlamı : Yüreğindeki ışığı büyük bir coşkuyla saçan.
Selva İsminin Anlamı : Amerika’da Amazon, Afrika’da Nijer ırmakları gibi Ekvator bölgesindeki büyük suların geçtiği havzalarda bulunan geniş ve balta girmemiş ormanlara verilen ad.
Selvi İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Akdeniz bölgesinde yetişen, kışın yapraklarını dökmeyen ince, uzun bir ağaç türü.
Selvican İsminin Anlamı : Selvi gibi endamlı ve güzel olan.
Sema İsminin Anlamı : 1. Gök, gökyüzü. 2. İşitme, duyma. 3. Mevlevi dervişlerinin ney, mısfiye gibi çalgılar eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin.
Semacan İsminin Anlamı : Gökyüzü gibi temiz ve sessiz dost.
Semagül İsminin Anlamı : 1. Gökyüzü gibi yüksek. 2. Gül gibi güzel olan.
Semahan İsminin Anlamı : Sema hükümdarı.
Semahat İsminin Anlamı : 1. Cömertlik, el açıklığı. 2. İyilikseverlik.
Semanur İsminin Anlamı : Gökyüzünün aydınlığı.
Semen İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yasemin çiçeği.
Semiha İsminin Anlamı : Cömert, eli açık.
Semine İsminin Anlamı : Değerli, pahalı.
Semiramis İsminin Anlamı : Mitolojiye göre, bir ölümlüyle Tanrıça Derketo’nun kızı olan Semiramis, eşi kral Ninos’un ölümünden sonra Asur İmparatorluğu’nun hâkimi oldu. Babil ülkesini saraylar ve dünyanın yedi harikası arasında yer alan asma bahçeleriyle süsledi. Topraklarını geniş
Semire İsminin Anlamı : Meyveli, meyve veren.
Semiye İsminin Anlamı : Adaş, adları aynı olan.
Sempatik İsminin Anlamı : Kökeni Fransızca – İsmin Anlamı: 1. Cana yakın, sıcakkanlı, sevimli. 2. Çok hoş, hoşa giden.
Semra İsminin Anlamı : Esmer kadın.
Senal İsminin Anlamı : Allı güzel.
Senar İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Yar. 2. Âşık, seven insan.
Senay İsminin Anlamı : Ay gibi güzel.
Sengül İsminin Anlamı : Gül kadar güzel olan.
Seniha İsminin Anlamı : Süs, bezek.
Seniye İsminin Anlamı : Yüksek, yüce.
Sennur İsminin Anlamı : Nur gibi güzel ve ışık saçan, aydınlık.
Sera İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı:-Kökeni İtalyanca – İsmin Anlamı: 1. Toprak. 2. Yeryüzü, dünya. 3. Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ya da naylonla kaplı yer.
Seran İsminin Anlamı : Işıklı parlak.
Serap İsminin Anlamı : 1. Özellikle çöllerde sıcağın etkisiyle su gibi görünen aldatıcı görüntü, yalgın, ılgın, pusarık. 2. Öbür dünya, ahiret.
Seray İsminin Anlamı : Ay gibi güzel.
Serazat İsminin Anlamı : 1. Serbest, hür, başıboş. 2. Rahat, derdi olmayan, huzurlu.
Sereda İsminin Anlamı : Naz yapmakta önde giden.
Serefnaz İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Başını yükselten, yükselen, benzerlerinden üstün durumda olan.
Serela İsminin Anlamı : Göz güzelliğinde üstüne olmayan.
Serenay İsminin Anlamı : Uzun boylu güzel.
Serencan İsminin Anlamı : İnce, zarif dost.
Serendaz İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Çekinmeyen, korkmayan, fedakâr, özverili.
Serengül İsminin Anlamı : Uzun boylu güzel.
Serfiraz İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Baş eğme, söz dinleme.
Sergül İsminin Anlamı : Önde gelen gül.
Serma İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Kış soğuğu.
Sermin İsminin Anlamı : Başta gelen güzel, kibar.
Sernaz İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Nazlı.
Sernigün İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Baş aşağı, tersine dönmüş.
Sernur İsminin Anlamı : Başı ışıklı, aydınlık kişi.
Serpil İsminin Anlamı : Gelişmek, büyümek.
Serpin İsminin Anlamı : Yağmur.
Serpuş İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Başlık, başa giyilen şey.
Serra İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Genişlik, kolaylık.
Sesil İsminin Anlamı : Büyüyüp gelişen.
Sertap İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: İnatçı, direngen.
Servican İsminin Anlamı : Uzun boylu arkadaş.
Servigül İsminin Anlamı : Uzun boylu, zarif, gül gibi güzel kız.
Servigüzar İsminin Anlamı : Becerikli, zarif kız.
Servinaz İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Uzun boylu, nazlı sevgili.
Servinisa İsminin Anlamı : Zarif kadınlar.
Servinur İsminin Anlamı : Işık saçan.
Servisu İsminin Anlamı : Zarif ve su kadar da temiz ve berrak.
Servişan İsminin Anlamı : Zarifliğiyle tanınan, zerafet sahibi.
Servitan İsminin Anlamı : Zarif, uzun boylu ve tan vakti kadar güzel.
Serviyar İsminin Anlamı : Uzun boylu, zarif sevgili.
Seval İsminin Anlamı : Severek al.
Sevay İsminin Anlamı : Ay gibi sevilen.
Sevcan İsminin Anlamı : Can gibi sevilen, sevilecek güzel.
Sevda İsminin Anlamı : 1. Güçlü sevgi, aşk. 2. Aşırı ve güçlü istek, tutku.
Sevdacan İsminin Anlamı : Tutkulu dost.
Sevdagül İsminin Anlamı : Âşık olunacak kadar güzel ve zarif kişi.
Sevdakâr İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Sevdalı.
Sevdanaz İsminin Anlamı : Nazına âşık olunan.
Sevdanur İsminin Anlamı : Işık saçan.
Sevdil İsminin Anlamı : Dili güzel olan.
Sevdiye İsminin Anlamı : Sevilsin diye; sevilesi güzel.
Sevecen İsminin Anlamı : Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkatli, müşfik.
Seven İsminin Anlamı : Sevgi ile dolu, birine tutku ile dolu olan kişi.
Sevenay İsminin Anlamı : Sevgisini güzellikle dışarı vuran.
Sevencan İsminin Anlamı : Tutkulu dost.
Sevencik İsminin Anlamı : Çok sevimli.
Sevendil İsminin Anlamı : Konuşma güzelliği.
Sevengül İsminin Anlamı : Gül gibi seven, gül seven.
Sevengün İsminin Anlamı : Güzel bir günde doğan.
Sevengüz İsminin Anlamı : Sonbahar güzelliği.
Sevennaz İsminin Anlamı : Nazlı güzel.
Sevennur İsminin Anlamı : Aydınlatıcı güzel.
Seventan İsminin Anlamı : Tan vakti güzelliği.
Sevgi İsminin Anlamı : İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.
Sevgican İsminin Anlamı : Candan dost.
Sevgili İsminin Anlamı : 1. Sevgi ve bağlılık duyulan. 2. Sevilen, âşık olunan kimse, dost, yar.
Sevgim İsminin Anlamı : Sevgi duygusunun ifade tarzı.
Sevgin İsminin Anlamı : Sevme duygun çok olsun.
Sevginaz İsminin Anlamı : Nazlı sevgili.
Sevginur İsminin Anlamı : Işık saçan sevgili.
Sevgisel İsminin Anlamı : Coşkulu sevgili.
Sevgisun İsminin Anlamı : Sevgisini gizlemeyen.
Sevgişan İsminin Anlamı : Duyduğu sevgi ile ünlenmiş olan.
Sevgitan İsminin Anlamı : Duygusal, romantik.
Sevgiyar İsminin Anlamı : Sevilen, sevgili.
Sevgül İsminin Anlamı : Gül gibi sevilen.
Sevi İsminin Anlamı : Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, aşk.
Sevican İsminin Anlamı : İçten seven.
Sevigül İsminin Anlamı : Sevilen güzel.
Sevil İsminin Anlamı : Sevilen birisi olması istenen.
Sevilay İsminin Anlamı : Ay gibi sevimli, sevilen.
Sevilcan İsminin Anlamı : Çok sevilen kişi.
Sevilen İsminin Anlamı : Gözde olan.
Sevilnaz İsminin Anlamı : Nazıyla kendini sevdiren.
Sevilnur İsminin Anlamı : İnsanları aydınlatmasıyla kendini sevdiren.
Sevilsu İsminin Anlamı : Gördüğü ilgiye, sevgiye aynı şekilde karşılık veren.
Sevilşan İsminin Anlamı : İçtenliği ve sevecenliğiyle tanınan, sevilen.
Sevilşen İsminin Anlamı : Şen şakrak olmasıyla kendini sevdiren.
Seviltan İsminin Anlamı : Tan vaktinin romantizmiyle kendini sevdiren.
Sevilyar İsminin Anlamı : Güzelliğiyle kendini sevdiren.
Sevim İsminin Anlamı : 1. Sevme işi, sevgi. 2. Bir kimse veya bir şeyde bulunan ve o kimse veya şeyi başkalarına sevdiren özellik.
Sevin İsminin Anlamı : Sevilmekle ilgili.
Sevinaz İsminin Anlamı : Sevilen nazlı.
Sevinç İsminin Anlamı : İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku.
Sevingül İsminin Anlamı : Hoşnutluk ve mutluluk içinde ol ve gül.
Sevinur İsminin Anlamı : Sevgi ışığı saçan.
Seviye İsminin Anlamı : 1. Birlik, beraberlik. 2. Düzlük, doğruluk.
Sevnaz İsminin Anlamı : Sev ve naz et.
Sevnur İsminin Anlamı : Hayranlık duyulan.
Sevra İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Genişlik, kolaylık.
Sevşan İsminin Anlamı : Şöhretiyle sevilen.
Sevtan İsminin Anlamı : Güzelliğiyle sevilen.
Sevtap İsminin Anlamı : Tapılacak kadar çok sevilen.
Seylap İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Sel, su baskını, sel suyu.
Seyyal İsminin Anlamı : Akıcı, akan, akışkan.
Seyyale İsminin Anlamı : 1. Akan şey, sıvı. 2. Akıntı.
Seyyare İsminin Anlamı : Gezegen.
Seyyibe İsminin Anlamı : Dul kadın.
Seyyide İsminin Anlamı : Saygıdeğer kadın.
Seza İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Uygun, yaraşır, değer.
Sezay İsminin Anlamı : Sezisten gelen düşünce ya da izlenim.
Sezel İsminin Anlamı : Seziye dayalı, sezişle ilgili.
Sezen İsminin Anlamı : Duyan, hisseden, anlayan.
Sezgi İsminin Anlamı : 1. Sezme yeteneği. 2. Aklın yarımı olmaksızın gerçeğin doğrudan doğruya kavranması.
Sezin İsminin Anlamı : Duygulu, anlayışlı.
Sıdıka İsminin Anlamı : Çok doğru, hiç yalan söylemeyen kadın.
Sıla İsminin Anlamı : 1. Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak. 2. Doğup büyüdüğü ve özlediği yer.
Sımah İsminin Anlamı : 1. Kulak. 2. Kulak deliği.
Sırga İsminin Anlamı : Küpe.
Sırma İsminin Anlamı : 1. Altın yaldızlı veya yaldızsız ince gümüş tel. 2. Altın sarısı renginde ve parlak saç. 3. Subayların rütbesini gösteren şerit.
Sibel İsminin Anlamı : 1. Buğday başağı. 2. Henüz yere düşmemiş yağmur damlası.
Sim İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Gümüş. 2. Genellikle işlemelerde kullanılan gümüş görünüşünde ve parlaklığında olan iplik. 3. Gümüş gibi parıldayan. 4. İşaret.
Sima İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Yüz, çehre, beniz. 2. Kişi, kimse, insan.
Simay İsminin Anlamı : Gümüşten Ay, parlak Ay.
Simber İsminin Anlamı : Gümüşten Ay, parlak Ay.
Simce İsminin Anlamı : Gümüş gibi parlak beyaz.
Simden İsminin Anlamı : Gümüş gibi parıldayan.
Simge İsminin Anlamı : İşaret, sembol.
Simin İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Gümüşten. 2. Gümüş gibi beyaz, gümüş gibi saf, parlak.
Simla İsminin Anlamı : Gümüş gibi.
Simten İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Teni gümüş gibi parlak, güzel.
Sincan İsminin Anlamı : Kırmızı renkte çiçekleri olan ıtırlı bir bitki.
Sine İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Göğüs. 2. Gönül, yürek.
Sinem İsminin Anlamı : Gönlüm, yüreğim.
Sirap İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Taze, körpe, genç.
Siren İsminin Anlamı : Kökeni Fransızca – İsmin Anlamı: 1. Mitolojide, belden aşağısı kuş ya da balık, belden yukarısı kadın biçiminde tasvir edilen deniz cini. 2. Tiz ve yüksek bir ses çıkaran uyarı düdüğü; alarm, canavar düdüğü.
Sitare İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yıldız.
Sitem İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. İnsanın gücüne gidecek söz, davranış. 2. Haksızlık, eziyet. 3. Bir kimseye üzüldüğünü, kırıldığını öfkelenmeden belirtmek.
Sofiyane İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı:-Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kendini Tanrıya adamış olan.
Solmaz İsminin Anlamı : Rengini, parlaklığını ve tazeliğini kaybetmeyen.
Sonay İsminin Anlamı : Yılın ya da belirli bir sürenin son ayı.
Sonbahar İsminin Anlamı : 1. Güz. 2. Sonbahar mevsimi.
Soncan İsminin Anlamı : 1. Son çocuk olması temenni edilen. 2. En iyi arkadaş.
Soneda İsminin Anlamı : Nazlı olmaması temenni edilen.
Songül İsminin Anlamı : 1. Son açan gül. 2. Son çocuk.
Sonnur İsminin Anlamı : Son ışık.
Sonol İsminin Anlamı : Sonuncu çocuk olması temenni edilen.
Sonver İsminin Anlamı : Sonuncu olması temenni edilen.
Sonyar İsminin Anlamı : En son gözde.
Soygül İsminin Anlamı : Gül gibi güzel ve parlak bir soydan gelen.
Sözem İsminin Anlamı : Huzur veren kelimeler.
Su İsminin Anlamı : 1. Hayat iksiri sıvı. 2. Bir şeyin kenarına yapılan süs.
Suadiye İsminin Anlamı : Yararlı, faydalı.
Suay İsminin Anlamı : Su gibi berrak, ay gibi parlak.
Sudan İsminin Anlamı : Berrak, tertemiz.
Sudiye İsminin Anlamı : Faydalı.
Suizan İsminin Anlamı : Kötüye yorma.
Sulbiye İsminin Anlamı : Birinin soyundan gelen, onun çocuğu olan.
Sulhiye İsminin Anlamı : Barışla ilgili olan.
Sultan İsminin Anlamı : Çoğunlukla Osmanlı padişahlarına ve onların karılarına, kızlarına verilen unvan.
Sumru İsminin Anlamı : Yüksek yer, üst.
Sun İsminin Anlamı : 1. Bir şey vermek, göndermek, takdim etmek. 2. İş, eser.
Suna İsminin Anlamı : 1. Boylu, poslu, filiz gibi. 2. Yaban ördeği.
Sunay İsminin Anlamı : Tanrıya dilek ve adaklarımızı sunma işi.
Sunu İsminin Anlamı : 1. Sunulan şey.
Suphiye İsminin Anlamı : Sabah vakti, şafak ile ilgili.
Suzan İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yakan, yakıcı.
Suzende İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yakıcı.
Suzidil İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Doğu müziği makamlarından.
Suzidilara İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Türk klasik müziğinin III. Selim tarafından düzenlenmiş bir makamı.
Suzinak İsminin Anlamı : 1. Yakan, dokunaklı. 2. Doğu müziğinde bir makam.
Suziş İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Yanma, yakma. 2. Etki yapma, dokunma. 3. Yürek yanması, derin ve büyük acı.
Süeda İsminin Anlamı : Uğurlu kimse.
Süheyla İsminin Anlamı : Yumuşak ve iyi huylu, mütevazı kadın.
Sükûn İsminin Anlamı : 1. Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik. 2. Huzur, rahat. 3. Dinme, yatışma.
Sükût İsminin Anlamı : Susma, söz söylememe, sessizlik.
Sülün İsminin Anlamı : Uzun kuyruklu, güzel bir kuş türü.
Sümbül İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Zambakgillerden soğanla üretilen, 15-20 cm. yükseklikte, çiçekleri kokulu çeşitli renklerde süs bitkisi.
Sümeyre İsminin Anlamı : 1. Meyve çağlası. 2. Yaprak kıvrımı.
Sümre İsminin Anlamı : Esmer, kara yağız.
Sünbüle İsminin Anlamı : Başak.
Sündüs İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Dokunuşunda altın, gümüş telleri bulunan kaftan ve giysi dikiminde kullanılan bir tür ipekli kumaş. 2. Kuran’da ve hadislerde adı geçmeyen, yalnız Süleyman Çelebi’nin Mevlid’inde bahsedilen bir meleğin adı.
Sürmeli İsminin Anlamı : Gözleri doğuştan sürmeli kız.
Süsen İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, bir süs bitkisi.
Süslü İsminin Anlamı : Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş.
Süveyda İsminin Anlamı : Kalpteki gizli günah.
Süzül İsminin Anlamı : 1. Bakılan, sevilen, beğenilen. 2. Süzgün bakışlı.
Süzülay İsminin Anlamı : Bakılan, beğenilen, Ay kadar güzel kadın.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar