T İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

T harfi ile başlayan kız bebek isimleri

Kız Bebek İsimleri – T

T harfi ile başlayan kız bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
T ile başlayan güzel kız isimleri, tarihi kız isimleri, dini kız isimleri, mitolojik kız isimleri ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Taciser İsminin Anlamı : Baş tacı edilen.
Tacizer İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Altın taç.
Taçnur İsminin Anlamı : Nur saçan taç.
Tadım İsminin Anlamı : Tat aldığım, güzelim, şekerim.
Taflan İsminin Anlamı : Gülgillerden, kışın yapraklarını dökmeyen çiçekleri salkım şeklinde ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç.
Tahire İsminin Anlamı : Temiz. Tasavvufta Tanrının, emirlerine karşı gelmekten koruduğu saf kimse.
Tahsine İsminin Anlamı : Takdir etme, beğendiğini alkışlayarak gösterme.
Tahsire İsminin Anlamı : Hasret bırakma, özletme.
Taibe İsminin Anlamı : Tövbe eden, pişmanlık duyan.
Talia İsminin Anlamı : Doğma, doğuş.
Talibe İsminin Anlamı : 1. İsteyen, istekli, talepte bulunan. 2. Kız öğrenci.
Taliha İsminin Anlamı : Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan doğa üstü güç, şans, felek.
Tamay İsminin Anlamı : Dolunay, ayın on dördü.
Tamgül İsminin Anlamı : Gül gibi güzel olan.
Tandan İsminin Anlamı : Tan güzelliğinde olan.
Tanegül İsminin Anlamı : Gül tanesi, tek gül.
Tangül İsminin Anlamı : Şafak renginde gül.
Tangüz İsminin Anlamı : Güz mevsiminde tan vakti.
Tannur İsminin Anlamı : Tan vakti ışığı.
Tanseli İsminin Anlamı : Gün ağarırken gelen sel.
Tanyel/Tanyeli İsminin Anlamı : Tan ağarırken esen rüzgâr.
Tarçın İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Kabuğu bahar olarak kullanılan bir bitki.
Tasvir İsminin Anlamı : Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma.
Tatlı İsminin Anlamı : Tadı şeker gibi olan, çekici.
Taya İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Dadı.
Tayyibe İsminin Anlamı : Güzel davranış, hoşa giden söz.
Taze İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Dinç, yıpranmamış, yorulmamış. 2. Yeni, son, zamanı geçmemiş. 3. Genç kadın.
Tazegül İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yeni kopartılmış gül.
Tebessüm İsminin Anlamı : Gülümseme.
Tekgül İsminin Anlamı : Eşsiz güzellikte olan.
Teknur İsminin Anlamı : Eşsiz, ışık saçan.
Teksin İsminin Anlamı : Eşsiz, bir tane.
Telvin İsminin Anlamı : Renk verme, renklendirme, boyama.
Temayül İsminin Anlamı : Bir yana tutma, o tarafa eğilim gösterme.
Temenni İsminin Anlamı : Dileme, dilek.
Temime İsminin Anlamı : Nazarlık, nazar boncuğu.
Temsil İsminin Anlamı : 1. Benzetme. 2. Bir şeyin tıpkısını yapma. 3. Örnek söz. 4. Tiyatro oyunu. 5. Biri ya da bir topluluk adına davranış.
Tenay İsminin Anlamı : Ay tenli, teni Ay gibi parıldayan, ışıldayan.
Tendü İsminin Anlamı : Yiğit, cesur.
Tenigül İsminin Anlamı : Güzel tenli olan.
Tennaz İsminin Anlamı : Nazlı, teni güzel olan.
Tennur İsminin Anlamı : Nur tenli, aydınlık güzel.
Tennure İsminin Anlamı : Mevlevi dervişlerinin semah ayini sırasında giydikleri, geniş etekleri olan giysi.
Tenperver İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Yiyip içmeyi, keyfini, rahatlığını düşünen.
Teren İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Nesteren gülü.
Teşekkür İsminin Anlamı : Yapılan bir iyiliğe karşı duyulan kıvanç ve gönül borcunu anlatma.
Teşrife İsminin Anlamı : 1. Onurlandırma, şereflendirme. 2. Gelmesiyle bir yeri onurlandırma.
Tevfika İsminin Anlamı : 1. Uydurma, uygun duruma getirme. 2. Uzlaştırma, barıştırma. 3. Tanrının yardımına kavuşma.
Tevhide İsminin Anlamı : 1. Birleştirmek. 2. Tanrının tek olduğuna inanmak. 3. Allahın birliği inancını işleyen manzume. 4. Tektanrıcılık.
Tevrat İsminin Anlamı : Hz. Musa’ya bildirilen Tanrı buyruklarını kapsayan, İbranilerin kutsal kitabı.
Tezay İsminin Anlamı : Çabuk ol.
Tezgül İsminin Anlamı : Güzelliğiyle çabuk serpilen.
Teznur İsminin Anlamı : İçi içine sığmayan.
Tezsal İsminin Anlamı : Aceleciliğiyle tanınan.
Tılsım İsminin Anlamı : 1. Doğaüstü işler yapabileceğine inanılan esrarlı güç. 2. Çare, kuvvet.
Tijen İsminin Anlamı : Taç, taçlar.
Tilbe İsminin Anlamı : Derviş, gezgin.
Tiraje İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Gökkuşağı. 2. Koni biçiminde tepe.
Tomurcuk İsminin Anlamı : 1. Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz. 2. Çiçek verecek olan gonca.
Topay İsminin Anlamı : Dolunay, Ayın on dördü.
Topaz İsminin Anlamı : Kökeni Fransızca – İsmin Anlamı: Kahverengi veya soluk sarı renkte değerli süs taşı.
Tuba İsminin Anlamı : 1. Cennette bulunduğuna inanılan kökü yukarıda, dalları aşağıda bulunan büyük ağaç. 2. Güzellik, iyilik. 3. Rahat.
Tuğçe İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Küçük tuğ.
Tula İsminin Anlamı : Çok uzun, uzun boylu.
Tulen İsminin Anlamı : Boyca, boyunca uzun.
Tuluğ İsminin Anlamı : Doğma, doğuş ile ilgili.
Tulû İsminin Anlamı : Güneşin doğuşu.
Turçin İsminin Anlamı : Sevinç kaynağı olan kız.
Tutku İsminin Anlamı : 1. İstenç ve belli toplumsal yargıları aşan güçlü coşku. 2. Güçlü istek durumundaki eğilim. 3. Bu istek ve eğilimin yöneldiği amaç.
Tülay İsminin Anlamı : 1. Ayın ince ışığı. 2. Tül gibi beyaz bulutların arkasından görülen Ay.
Tülcan İsminin Anlamı : İnce yürekli, nazenin.
Tülin İsminin Anlamı : Ayın çevresinde görülen ışık halkası.
Tülinay İsminin Anlamı : Ayın tülin hali.
Tümay İsminin Anlamı : Dolunay.
Tünay İsminin Anlamı : Gece ve ay.
Tünaydın İsminin Anlamı : Akşamüzeri söylenen bir selamlama sözü.
Türkü İsminin Anlamı : Tür. Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Hece ölçüsü ile yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume.
Tüzün İsminin Anlamı : Düzgün, derli toplu.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar