Tekrarlayan Dış Gebelik ve Tedavisi

Tekrarlayan dış gebelik özellikle laparoskopi veya laparotomi yoluyla yapılan salpingostomiden sonra ortaya çıkar (%8 vs %4).
Salpingostomi sonrası ilk günde, serum beta HCG düzeyindeki azalma >%50 ise ektopik gebeliğin tekrarlama riski çok azdır.
Salpingostomi sonrası ilk günde, serum bet HCG düzeyindeki azalma >%75 ise ektopik gebeliğin tekrarlama riski yoktur.
Haftalık serum beta HCG takibi önerilir.
Tek doz metotreksat (50 mg/m²) uygulanabilir.

tekrarlayan dış gebelik tedavisi

SERVİKAL GEBELİK

Ektopik gebeliklerin %1’ini oluşturur.
Gebelik ürünü endoservikal kanala implante olmuştur.
Uterusa/Servikse yapılan girişimsel ve cerrahi işlemler sorumlu tutulmaktadır.
Ağrısız vajinal kanamayla birlikte abdominal ağrı ve kramplar vardır.
Serviks, uterusa göre büyümüş ve yumuşamıştır (KUM SAATİ BULGUSU)

Spontan abortus ve sezaryen yara yerindeki ektopik gebelikle karışabilir.
USG…..Ekojenik halkayla çevrili intraservikal kese (endoservikal dokudaki trofoblastik invazyon) ve kapalı intraservikal os gösterilebilir.
Hemodinamik dengesizlik yoksa çoklu doz metotreksat tedavisi , (özellikle embryonik kalp atımı varsa) lokal KCl enjeksiyonu veya D&C uygulanabilir.
Hemodinamik dengesizlik ortaya çıkarsa uterin arter embolizasyonu veya histerektomi yapılabilir.

KORNUAL/İNTERSTİSYEL GEBELİK

İnsidans: 1/2500‐‐‐1/5000
Genellikle geç tanı konulur.
Rüptür riski yüksektir.
Tıbbi tedavi ilk seçenektir.
Tek doz metotreksat tedavisi bazen başarılı olabilir.
Çoklu doz metotreksat tedavisinin başarısı, %66‐100 arasında değişir.
Tıbbi tedavi başarılı olmazsa salpenjektomi uygulanır.
Rüptüre bağlı ölüm oranı %2‐2.5 civarındadır.

ABDOMİNAL GEBELİK

PRİMER ABDOMİNAL GEBELİK

Gebelik ürünü, peritona ve/veya abdominal yüzeye doğrudan implante olur.

SEKONDER ABDOMİNAL GEBELİK

Tubada bulunan gebelik ürünü, fimbrial uçtan abort edildikten sonra abdominal yüzeye implante olur.
İnsidans: 1/50000
Tanı için genellikle laparoskopi gerekir.
Plasenta yerinde bırakılır.
Metotreksat tedavisi uygulanabilir.

OVARYAN GEBELİK

İnsidans: 1/7000
İnfertilite öyküsü veya önceki ektopik gebelik ile ilişkili değildir.
İleri yaş ve üremeye yardımcı tekniklerin kullanımı ile ilişkili olabilir.
Tanı ve tedavi için genellikle laparoskopi gerekir.

HETEROTOPİK GEBELİK

İnsidans: 1/300‐1/30000
İnfertilite tedavisi gören olgularda, insidans %1‐3 arasında değişmektedir.
USG….Çok sayıda korpus luteum bulunan büyük ve hassas overler şüphe uyandırmalıdır.
Genellikle peritoneal efüzyon mevcuttur.
Hidrosalpenks veya endometriozis eşlik edebilir.

TEDAVİ SONRASI FERTİLİTE

Bir kez ektopik gebelik geçiren bir kadında sonraki gebeliğin ektopik olma riski %15’tir.
İki kez ektopik gebelik geçiren bir kadında sonraki gebeliğin ektopik olma riski %30’dur.
Bir kez ektopik gebelik geçiren bir kadında sonraki gebeliğin intrauterin olma şansı %38‐89 arasında değişir.

Tedavi sonrası meydana gelen gebeliklerin %93’ü ilk 18 ayda oluşur.
Tedavi sonrası 18 ay içinde gebelik oluşmazsa üremeya yardımcı tekniklerden yararlanılabilir.
Olgunun yaşı, önceki fertilite öyküsü ve tubal hasar varlığı, tedavi sonrası gebe kalma şansını etkiler.
RİA nedeniyle tubal gebelik oluşanlarda fertilite potansiyeli daha yüksektir.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar