Tekrarlayan Düşük Kabusuna Sebep Olabilecek Hastalıklar

Düşüğün Sebebi Diabet (Şeker Hastalığı) olabilir

Tekrarlayan düşük, kan şekerinin kontrol altında olmadığı anne adaylarında gebeliğin düşük ile sonlanma ihtimali artar. Şeker hastalığı olan kadınların gebelikten 2 ay öncesinden itibaren kan şekerinin kontrol altına alınarak insülin dozunun ayarlanması gerekir.

Tekrarlayan Düşük Nedenleri

Tekrarlayan Düşük ve Depresyon

Ciddi depresyonu olan kadınların psikiyatri uzmanına refere edilmesi gerekir.
Gebelikte geçmişte yaşanmış akıl sağlığı problemleri ileride doğum sonrası depresyon için risk teşkil etmektedir. Düşük sosyal destek, kötü evlilik ilişkileri, yaşamdaki yakın zamanda olumsuz olaylar risk faktörleridir. Trisiklik antidepresanların gebelikte doğum anomalilerini arttırdığını gösteren çalışma bulunmamaktadır. Paroksetin mutlak gereklilik yoksa kullanılmamalıdır.
Fluoksetin gebelikte kullanılacak güvenli ilaçtır. Depresyon tekrarlayan düşük sebebi olabilir.

gebelikte bipolar affektif bozukluk

Bipolar affektif bozukluk

Erken gebelik döneminde lityum alan kadınların bebeklerinde %4-12 oranındamajör anomaliler
görülebilir. Hasta tam değerlendirmesi tamalanıncaya kadar gebe kalmamasına yönelik korunma
yöntemi kullanılmalıdır. Eğer lityum devam edecekse serum düzeyleri dikkatli takip edilmelidir.
Günlük 5 mg folik asit kullanılmalıdır.

Şizofreni

Hamilelik isteyen tüm şizofren kadınları değerlendirme için psikiyatriste yönlendirmek gerekir. Bu zamana kadar etkili bir korunma yöntemi önerilmelidir.

gebelikte epilepsi

Tekrarlayan Düşüklerde Epilepsi

Epilepsi ilaçları kullanan kadınları ilaç dozlarının ve sayılarının azltılması için bir uzamana
göndermek gerekir. Farklı epilepsi ilaçlarının sayısındaki artış ile fetal anomali riski de artmaktadır.
İlaçlar kesilemiyorsa tek bir ilaca indirgemek düşünülmelidir.
Epilepsili olan kadınların doğan çocuklarının çoğu normaldir. Epilepsi ilacı kullanan kadınlarda
fetal anomali riski normalin 2-3 katıdır (normalde %2). Çok sayıda ilaç alanlarda bu risk artmıştır
(dört ilaç alanlarda %24). En fala görülen defekt nöral tüp defekti, ağız-yüz defektleri, kalp
anomalileridir. Epilepsili kadınlar hamile kalmadan önce ve ilk 3 ayda 5 mg folik asit kullanmalıdır.
Hamilelikleri planlamak için etkili korunma yöntemleri öncesinde uygulanmalıdır. Epilepsi tekrarlayan düşük sebebi olabilir.

Kronik hipertansiyon Tekrarlayan Düşük Nedeni Olabilir

Preeklampsi (hamilelik zehirlenmesi), plasentanın erken ayrılması ve yenidoğan ölüm riskleri
kronik tansiyonu olanlarda artmıştır. ACE inhibitörleri ve angiotensin II reseptör blokerleri
kesilmelidir. ACE inhibitörleri, bebek gelişme geriliği, yenidoğanda renal yetmezlik ve yenidoğan
ölümlerine neden olur. Tansiyon ilaçlarını gebelikte güvenli olanlar ile değiştirmek gerekmektedir.

gebelikte diyabet

Şeker Hastalığı Düşüğü Tetikleyebilir

Şeker hastalığının kötü kontrolü major anomalileri arttırmakta ve spontan düşüklere neden
olmaktadır. Hamilelik öncesi kan şekerinin iyi kontrolü ve özellikle ilk 8 hafta içinde iyi seyri ile
anomali riski azaltılabilir.

gebelikte böbrek hastalığı

Hamilelerde Böbrek Hastalığı

Böbrek hastalığı olan kadınlar hamilelik öncesi bir uzmana yönlendirilmelidir. Gebelikte böbrek hastalığı prematürite, rahimiçi gelişme geriliği riskini arttırır ve annenin böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir. Hafif böbrek hastalığı gebelik sırasında bozulmaz ancak bebeğin yaşam şansı azalabilir. Eğer gebelik öncesinde veya erken gebelik döneminde ilave olarak yüksek tansiyon varsa bebek kaybı 10 kat artmaktadır.
Tam değerlendirme yapılana kadar etkili korunma yöntemi kullanılmalıdır. İlerleyen böbrek hastalığı olan kadınların çocuk sahibi olmamaları teşvik edilmelidir.
Böbrek transplantasyonu yapılan kadınlar transplanttan 1.5-2 yıl sonraya kadar beklemeli ve kreatinin değerleri stabil ise gebelik düşünmelidirler.

devamlı düşük yapanlarda tiroid bezi hastalığı

Tiroid Hastalığı Tekrarlayan Düşük Riski

Hipotiroidizm için gebelik öncesi optimum kontrol sağlanmalıdır.
Hipertiroidizm için tedavide olmayan kadınları uzmana refere etmek gerekir.
Hipotiroid iken gebe kalan kadınlarda düşük, ölü doğum, hamilelik zehirlenmesi, prematurite,
plasentanın erken ayrılması, anemi, doğum sonrası kanama, kardiak disfonksiyon ve konjenital
anomali riski artmıştır. Hipotiroidizm yeterli tedavi edilmezse yumurtlama olmayabilir.
Hipertiroidizmin gebelikte aşırı tedavisi bebekte guatra neden olabilir. Tiroit tekrarlayan düşük nedeni olabilir.

Venöz Tromboembolizm

Geçmişte venöz tromboembolizm veya akciğer embolisi öyküsü olan veya trombofili taraması
anormal olan kadınlar uzman hekimlere yönlendirilmelidir. Gebelik, cerrahi veya doğum kontrol
hapı sonrası tromboz öyküsü olanlarda sonraki gebelikte tekrarlama riski yüksektir.
Kişisel öyküsü olanları ailesel trombofili açısından taramak gerekir. Gebeliğin ilk üç ayında ve doğum sonrası koruyucu profilaksi gerekebilir.

gebelikte astım

Astım Tekrarlayan Düşük Nedeni Olabilir

Şiddetli astımı olan kadınlar hamilelik öncesi göğüs hastalıkları uzmanına görünmelidir. Hamile olan kadınlar kortikosteroid nefes açıcı kullanmaya devam etmelidir. Ağızdan alınan kortikosteroidler için prednizolon tercih edilmelidir.

hamilelikte kalp hastalıkları

Kalp Hastalığı Gebelikte Risk Arzeder

Kalp hastalığı olan tüm kadınlar hamilelik öncesi değerlendirme için kardiolog hekime yönlendirilmelidir. Semptomları olmayan veya hafif semptomları olan kadınların gebeliklerinde risk düşüktür. Dinlenir konumda semptomları olan kadınlar hamile kalmamalıdırlar.

Orak hücre sendromları

Orak hücre anemisi olan kadınların hamilelikleri sorunsuz geçebilir veya ağrılı krizler görülebilir.
Düşük ve erken doğum daha sıktır. Orak hücre taşıyıcılarında hamilelikte sorun olmaz ancak genel
anestezi verilecekse hipoksiden kaçınmak gerekir. Hamilelik öncesi 5 mg folik asit başlanmalıdır.

Akdeniz Anemisi ve Gebelik

Taşıyıcıları taramak için test yapılmalıdır. Kansızlığı olan kadınlarda demir eksikliği tespit edilirse
bunun tedavisi verilmelidir. Tüm kadınlar gebelik boyunca 5 mg folik asit kullanmalıdır.

Gebelik Zehirlenmesi

Gebelik zehirlenmesi öyküsü olan kadınlar

İlk gebeliklerin %5’inde ve kronik tansiyonu olan kadınların %15’inde gebelik zehirlenmesi olur.
İlk gebeliğinde gebelik zehirlenmesi olmayan kadınlarda sonraki gebeliklerde risk azalmaktadır.

Aşağıdaki faktörler artmış risk ile ilişkilidir:
İlerlemiş anne yaşı
Ailesel gebelik zehirlenmesi öyküsü
Şeker hastalığı
Obesite
Düşük sosyoekonomik durum
Kronik böbrek hastalığı
Çoğul gebelik
Üzüm gebeliği
Rh uyuşmazlığı

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar