Ü İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Ü harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Erkek Bebek İsimleri – Ü

Ü harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
Ü ile başlayan güzel erkek isimleri, tarihi isimler, dini isimler, mitolojik isimler ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Üçel İsminin Anlamı : Kutsal el.
Üçer İsminin Anlamı : Yüce ve yiğit kişi.
Üçışık İsminin Anlamı : Her yönüyle yüce olan kişi.
Üçok İsminin Anlamı : Yüce ve hızlı kişi.
Üge İsminin Anlamı : Şanlı, şöhretli, namlı.
Üke İsminin Anlamı : Karakteri dürüst kişi.
Üksüm İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Güzel bahçe.
Ülez İsminin Anlamı : Güneşin batışı.
Ülgen İsminin Anlamı : 1. Yüksek, güçlü, sağlam. 2. İyilik tanrısı, vecize, özdeyiş.
Ülgenad İsminin Anlamı : Adı gibi kendisi de ulu olan.
Ülgenalp İsminin Anlamı : Ulu ve yiğit kişi.
Ülgener İsminin Anlamı : Yüce, ulu kişi.
Ülger İsminin Anlamı : Kadife.
Ülgü İsminin Anlamı : Amaç edinilen şey.
Ülgün İsminin Anlamı : Ulaşılmak istenen.
Ülhan İsminin Anlamı : Davranışı iyi olan hükümdar.
Ülke İsminin Anlamı : 1. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü. 2. Vatan. 3. Herhangi bir özelliğinden dolayı düşünülen bölge.
Ülkem İsminin Anlamı : Ülkeye sahip çıkıp sevgi besleme.
Ülmen İsminin Anlamı : Denizci.
Ümek İsminin Anlamı : Köle.
Ümital İsminin Anlamı : Şansını değerlendir.
Ümitalp İsminin Anlamı : Umutlu, yiğit.
Ümitay İsminin Anlamı : Umutlu ay.
Ümitbay İsminin Anlamı : Umutlu ve saygın kişi.
Ümitbey İsminin Anlamı : Umutlu ve saygın kişi.
Ümitcan İsminin Anlamı : Umutlu, hayırlı dost.
Ümithan İsminin Anlamı : Umut beklenen hükümdar.
Ümitkan İsminin Anlamı : Umut bağlanan.
Ümitli İsminin Anlamı : İyilik getirdiğine inanılan.
Ümitol İsminin Anlamı : Bereket getir.
Ümitsal İsminin Anlamı : Umut veren.
Ümitsan İsminin Anlamı : Umudunu kaybetmemesiyle tanınan.
Ümitsay İsminin Anlamı : Umutlu ve saygın kişi.
Ümitsel İsminin Anlamı : Coşkulu ve umutlu.
Ümitsev İsminin Anlamı : Umutla sevilen.
Ümitseven İsminin Anlamı : Umutla seven.
Ümitsoy İsminin Anlamı : Umut bağlanan.
Ümittan İsminin Anlamı : Tan vaktinin uğuruna inanan.
Ümittürk İsminin Anlamı : Umutlu Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Ünad İsminin Anlamı : Adı gibi kendisi de ünlü olan.
Ünal İsminin Anlamı : Adı duyulsun.
Ünalan İsminin Anlamı : Ün kazanmış, şan, şöhret sahibi olmuş.
Ünaldı İsminin Anlamı : Şöhretlendi.
Ünalmış İsminin Anlamı : Şöhretlenmiş.
Ünalp İsminin Anlamı : Tanınmış, ünlü yiğit.
Ünay İsminin Anlamı : Ay gibi güzel ve şöhretli.
Ündoğan İsminin Anlamı : Yiğitliğiyle şöhretli olan.
Üngördü İsminin Anlamı : Sonradan ünlenen kişi.
Üngören İsminin Anlamı : Ünlenmiş kişi.
Üngörmüş İsminin Anlamı : Başarılarından sonra ünlenmiş kişi.
Üngün İsminin Anlamı : Şöhretli gün.
Üngür İsminin Anlamı : Söhreti her tarafı sarmış olan.
Ünhan İsminin Anlamı : Ün salmış hükümdar.
Ünkan İsminin Anlamı : Tanınmış soydan gelen.
Ünkaya İsminin Anlamı : Ünlü kaya.
Ünlen İsminin Anlamı : Şan, şöhret sahibi ol.
Ünlübay İsminin Anlamı : Ünlü ve saygın kişi.
Ünlübey İsminin Anlamı : Ünlü ve saygın kişi.
Ünlüer İsminin Anlamı : Tanınmış, ünlü.
Ünlüol İsminin Anlamı : Ün kazan.
Ünlüsoy İsminin Anlamı : Şöhreti olan bir soydan gelmiş.
Ünlütürk İsminin Anlamı : Şöhretli Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Ünsal İsminin Anlamı : Herkesçe tanınan, bilinen.
Ünsan İsminin Anlamı : Ün sal.
Ünsev İsminin Anlamı : Adını sev.
Ünseven İsminin Anlamı : Şan, şöhret peşinde olan.
Ünsever İsminin Anlamı : Adının duyulmasını seven kimse.
Ünsevin İsminin Anlamı : Şanın, şöhretin peşinde olun.
Ünsoy İsminin Anlamı : Ünlü soydan gelen.
Üntürk İsminin Anlamı : Ünlü Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Ünügör İsminin Anlamı : Ünlü ol.
Ünüvar İsminin Anlamı : Ünüyle bilenen.
Ünver İsminin Anlamı : Şanın, şöhretin yolunu öğret.
Ünverdi İsminin Anlamı : Şan, şöhret sahibi yapan.
Ünveren İsminin Anlamı : Şan, şöhret sahibi yapan.
Ünvermiş İsminin Anlamı : Şan, şöhret sahibi yapmış.
Ürek İsminin Anlamı : Ürkek, tedirgin olan.
Üren İsminin Anlamı : Soyun devam etsin.
Üresin İsminin Anlamı : Soyuyla çoğalsın.
Ürkmez İsminin Anlamı : 1. Korkusuz. 2. Hiç kimseden korkmayan.
Üscan İsminin Anlamı : Gerçek, yürekten dost.
Üsgen İsminin Anlamı : Gelişmiş, yüksek.
Üstat/Üstad İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse.
Üstay İsminin Anlamı : Yüksek ay.
Üstel İsminin Anlamı : Üstün yetenekli el.
Üster İsminin Anlamı : Nitelikli kişiliğe sahip olan.
Üstol İsminin Anlamı : Üstün ol, başarın eksik olmasın.
Üstün İsminin Anlamı : 1. Benzerlerine göre üst düzeyde olan. 2. Nitelik bakımından daha üstün, daha elverişli olan.
Üstünbay İsminin Anlamı : Seçkin, başarılı.
Üstündağ İsminin Anlamı : Karakteriyle ve azametiyle üstün olan.
Üstüner İsminin Anlamı : Yiğitler yiğidi.
Üstünsoy İsminin Anlamı : Bilinen bir soydan gelen.
Üveys İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Arzulayan, isteyen.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar