U İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

U harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Erkek Bebek İsimleri – U

U harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
U ile başlayan güzel erkek isimleri, tarihi isimler, dini isimler, mitolojik isimler ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Ubeydullah İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Tanrının kölesi, kulu.
Uca İsminin Anlamı : 1. Ulu, erişilmez olan. 2. Koruyan, kayıran arka çıkan.
Uçanay İsminin Anlamı : Bulutların arasındaki ay.
Uçanok İsminin Anlamı : Ok kadar hızlı olan.
Uçar İsminin Anlamı : Uçan, uçucu.
Uçarer İsminin Anlamı : Hayal dünyasında dolanan, hayal kuran.
Uçarı İsminin Anlamı : Ele avuca sığmayan.
Uçbay İsminin Anlamı : Sınır beyi.
Uçbey İsminin Anlamı : Sınır beyi.
Uçhan İsminin Anlamı : Sınır, şehir hanı.
Uçkan İsminin Anlamı : İçinde uçma özlemi yanan.
Uçkun İsminin Anlamı : Ateşten fırlayan kıvılcım.
Uçma İsminin Anlamı : Uçma işi.
Uçmak İsminin Anlamı : 1. Aşırılmak. 2. Çok sevinmek. 3. Yok olmak, ortadan kaybolmak. 4. Uçar gibi dalgalanmak.
Uçuk İsminin Anlamı : 1. Uçmuş, soluk renkli. 2. Hafif, belirsiz.
Uçur İsminin Anlamı : Doğumuyla herkesi sevince boğan.
Ufukay İsminin Anlamı : Ufuktaki ay.
Ufukdeniz İsminin Anlamı : Denizin gökle birleştiği yer.
Ufuktan İsminin Anlamı : Ufukta gökyüzünün aydınlanması.
Ugan İsminin Anlamı : Yüce, yüksek, güçlü.
Uğurad İsminin Anlamı : Uğurlu adı olan.
Uğural İsminin Anlamı : Şansını değerlendir.
Uğuralp İsminin Anlamı : Uğurlu yiğit.
Uğurata İsminin Anlamı : Geçmişi uğurlu olan.
Uğuray İsminin Anlamı : Uğurlu ay.
Uğurbay İsminin Anlamı : Uğurlu ve saygın kişi.
Uğurbey İsminin Anlamı : Uğurlu ve saygın kişi.
Uğurcan İsminin Anlamı : Uğurlu, hayırlı dost.
Uğurel İsminin Anlamı : Eli uğurlu olan.
Uğurhan İsminin Anlamı : Uğurlu hükümdar.
Uğurkan İsminin Anlamı : Uğurlu bir soydan gelen.
Uğurlu İsminin Anlamı : İyilik getirdiğine inanılan, kutlu, kıdemli.
Uğurluad İsminin Anlamı : Adı gibi kendiside uğurlu olan.
Uğurlualp İsminin Anlamı : Uğurlu yiğit.
Uğurlucan İsminin Anlamı : Uğurlu ve candan kimse.
Uğurluel İsminin Anlamı : Eli uğurlu kimse.
Uğurluhan İsminin Anlamı : Halkına uğur getiren hükümdar.
Uğurlukan İsminin Anlamı : Uğurlu bir soydan gelen.
Uğurlusan İsminin Anlamı : Uğurluluğuyla tanınmış olan.
Uğurlutay İsminin Anlamı : Uğurlu genç.
Uğurlutürk İsminin Anlamı : Uğurlu Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Uğurol İsminin Anlamı : Bereket getir.
Uğursal İsminin Anlamı : Uğurlu.
Uğursan İsminin Anlamı : Uğuruyla tanınmış.
Uğursay İsminin Anlamı : Uğurlu ve saygın kişi.
Uğursel İsminin Anlamı : Coşkulu ve uğurlu.
Uğursev İsminin Anlamı : Uğurlu, sevilen.
Uğurseven İsminin Anlamı : Uğuruna inanan.
Uğursoy İsminin Anlamı : Uğurlu soydan gelen.
Uğurtan İsminin Anlamı : Tan vaktinin uğuruna inanan.
Uğurtay İsminin Anlamı : Uğurlu genç.
Uğurtürk İsminin Anlamı : Uğurlu Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Uğut İsminin Anlamı : 1. Baygın, kendinden geçmiş. 2. Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek.
Uhuvvet İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kardeşlik, arkadaşlık, dostluk.
Ulaç İsminin Anlamı : Bağlayan, bağlayıcı sınır.
Ulaçhan İsminin Anlamı : Hükümdarlığın sınırı.
Ulak İsminin Anlamı : Haber getiren, postacı.
Ulakbey İsminin Anlamı : Haberci.
Ulaş İsminin Anlamı : Elde etmek, erişmek.
Ulcan İsminin Anlamı : Oğul can.
Ulcay İsminin Anlamı : “Olcay” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Ulu İsminin Anlamı : Erdemleri bakımından çok büyük, yüce.
Uluad İsminin Anlamı : İsmi gibi kendiside yüce olan.
Ulualp İsminin Anlamı : Yüce ve yiğit kişi.
Uluant İsminin Anlamı : Büyük yemin.
Uluata İsminin Anlamı : Geçmişi yüce olan.
Ulubaş İsminin Anlamı : Başı göğe ermiş kişi.
Ulubay İsminin Anlamı : Yüce ve saygın kişi.
Ulubek İsminin Anlamı : Yüce ve saygın kişi.
Uluberk İsminin Anlamı : Sağlam, kuvvetli ve yüce kişi.
Uluca İsminin Anlamı : Yüce kişi.
Ulucan İsminin Anlamı : İçtenliğiyle yüce kişi.
Uluç İsminin Anlamı : 1. Ünlü Türk denizcisi Kılıç Ali Paşa’nın adı. 2. Selçuklularda Türkmen beyi.
Uluçkan İsminin Anlamı : Saygın bir geçmişi olan.
Uludağ İsminin Anlamı : Azametine ve yüceliğine saygı duyulan.
Uludoğan İsminin Anlamı : Yüceliği doğuştan gelen.
Uludoğmuş İsminin Anlamı : Yüceliği doğuştan gelen.
Uluer İsminin Anlamı : Saygın, uğurlu.
Uluergin İsminin Anlamı : Olgunluğu yüceliğinden gelen.
Uluerkan İsminin Anlamı : Yüce, kuvvetli bir soydan gelen.
Uluğ İsminin Anlamı : Yüce ve saygın kişi.
Uluhan İsminin Anlamı : Çok değerli hükümdar.
Ulukaan İsminin Anlamı : Yüce savaşçı.
Ulukan İsminin Anlamı : Yüce bir soydan gelen.
Ulukut İsminin Anlamı : Kutsal bir yüceliğe sahip olan.
Ulum İsminin Anlamı : Değerli.
Uluman İsminin Anlamı : Değerli, yüce ve saygın kişi.
Ulun İsminin Anlamı : Ulu.
Ulunay İsminin Anlamı : Ayın yüceliği.
Uluöz İsminin Anlamı : Karakteriyle yücelen kişi.
Ulus İsminin Anlamı : Aynı sınırlar içinde, aynı bayrak altında yaşayan, dil, kültür ve ülkü bakımından bir birlik oluşturan topluluk.
Ulusan İsminin Anlamı : Yüceliğiyle tanınan kişi.
Ulusay İsminin Anlamı : Yüce ve saygın kişi.
Ulusev İsminin Anlamı : Yüce olanı sev.
Uluseven İsminin Anlamı : Yüce olanı seven.
Ulusoy İsminin Anlamı : Büyük, yüce bir soydan gelen.
Ulusu İsminin Anlamı : Kudreti bilinen.
Ulutan İsminin Anlamı : Tan vakti gibi yüce.
Ulutaş İsminin Anlamı : Değerli taş.
Ulutay İsminin Anlamı : Gençliğine rağmen yüceliği, ululuğu özünde barındıran.
Ulutekin İsminin Anlamı : Yüceliğiyle uğur saçan.
Ulutürk İsminin Anlamı : Yüce Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Ulvi İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yüce, ulu, yüksek.
Umaç İsminin Anlamı : Amaç.
Uman İsminin Anlamı : Bir şeyin olmasını istemek, bekleyen.
Umar İsminin Anlamı : Çare.
Umde İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: İlke, prensip.
Umdu İsminin Anlamı : Çıkar yol.
Umman İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Engin deniz, okyanus.
Umur İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Aldırış etme, önem verme. 2. Tecrübesi çok olan, deneyimli.
Umurad İsminin Anlamı : Adı gibi kendisi de deneyimli olan.
Umural İsminin Anlamı : Görgülü, bilgili yiğit.
Umuralp İsminin Anlamı : Görgülü, bilgili yiğit.
Umurbay İsminin Anlamı : Deneyimli ve saygın kişi.
Umurbey İsminin Anlamı : Deneyimli, saygın kişi.
Umurtaş İsminin Anlamı : Deneyimleri sayesinde taş gibi sağlam olan.
Umutlu İsminin Anlamı : Umudu olan.
Unan İsminin Anlamı : Bağlılık.
Unat İsminin Anlamı : Akıllı, ergin.
Ungan İsminin Anlamı : Mutlu kişi, yiğit kişi.
Unsur İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Öğe.
Ural İsminin Anlamı : 1. Hazar Denizi’ne dökülen ırmak. 2. Rusya’da sıradağ.
Urağan İsminin Anlamı : Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına.
Uralp İsminin Anlamı : Yiğit.
Uraltan İsminin Anlamı : Kızıllık.
Uraltay İsminin Anlamı : Gençlik.
Uram İsminin Anlamı : Gezinti yolu.
Uran İsminin Anlamı : 1. Maharetli kişi. 2. Teknik.
Urandu İsminin Anlamı : Seçkin, seçilmiş, tekniği ile beğenilmiş.
Urangu İsminin Anlamı : Yetenekli savaşçı.
Uras İsminin Anlamı : Şanslılık.
Uraytay İsminin Anlamı : Yükseklik.
Uraz İsminin Anlamı : Şanslılık.
Uraza İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Hediye, armağan. 2. Misafir yemeği.
Urazlı İsminin Anlamı : Talihli, şanslı.
Urgun İsminin Anlamı : Vurulan, âşık olan.
Urhan İsminin Anlamı : Yüksek rütbeli hükümdar.
Urkan İsminin Anlamı : Şehir, kent.
Urluk İsminin Anlamı : Tohum, aile.
Uruç İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Yükselme.
Uruk İsminin Anlamı : Soy, sülale.
Urun İsminin Anlamı : “Orun” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Urungu İsminin Anlamı : Cengaver.
Uruz İsminin Anlamı : Amaç, gaye.
Us İsminin Anlamı : Akıl.
Usal İsminin Anlamı : Akıllı ol.
Usalan İsminin Anlamı : Akıllı.
Usalp İsminin Anlamı : Akıllı yiğit.
Usbay İsminin Anlamı : Akıllı ve saygın.
Usberk İsminin Anlamı : Gücünü zekâsıyla birleştiren.
Usbey İsminin Anlamı : Akıllı ve saygın.
Usçu İsminin Anlamı : Akılcılık yanlısı olan kişi.
User İsminin Anlamı : Akıllı kişi.
Ushan İsminin Anlamı : Akıllı hükümdar.
Uskan İsminin Anlamı : Akıllı soydan gelen.
Usluer İsminin Anlamı : Akıllı kişi.
Usman İsminin Anlamı : Zeki olan.
Usta İsminin Anlamı : Becerikli olan.
Utkan İsminin Anlamı : Zafer kazanmış.
Utman İsminin Anlamı : Şerefli.
Uyar İsminin Anlamı : Uygun olan.
Uyaralp İsminin Anlamı : Nitelikli, yiğit.
Uyarer İsminin Anlamı : Başarılarının ardında olan.
Uygan İsminin Anlamı : Uyumlu.
Uygar İsminin Anlamı : Yiğit.
Uygaralp İsminin Anlamı : Uygar yiğit.
Uygun İsminin Anlamı : 1. Yakışır, yaraşır. 2. Elverişli. 3. Orantılı.
Uyguner İsminin Anlamı : Uyumlu, olumlu.
Uygur İsminin Anlamı : Orta Asya’da bir Türk kolu.
Uyguralp İsminin Anlamı : Yiğit kişi.
Uytun İsminin Anlamı : “Oytun” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Uz İsminin Anlamı : 1. İyi, güzel. 2. İşe yatkın, becerikli. 3. Uygun, elverişli.
Uzalp İsminin Anlamı : İyi, anlayışlı yiğit.
Uzbay İsminin Anlamı : Güzel ve saygın kişi.
Uzbey İsminin Anlamı : Güzel ve saygın kişi.
Uzcan İsminin Anlamı : Uyumlu insan.
Uzel İsminin Anlamı : Elleriyle ustalık kazanmış kişi.
Uzer İsminin Anlamı : Yetenekli kişi, becerikli.
Uzgören İsminin Anlamı : Önsezisi yüksek olan.
Uzhan İsminin Anlamı : Halkına faydalı olan.
Uzkan İsminin Anlamı : İyi ve güzel bir soydan gelen.
Uzma İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: En büyük.
Uzman İsminin Anlamı : Belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan.
Uzmen İsminin Anlamı : Bilgili ve saygın kişi.
Uzsan İsminin Anlamı : Becerileriyle tanınan.
Uzsoy İsminin Anlamı : Yetenekli ve bilgili bir soydan gelen.
Uztan İsminin Anlamı : Bilgiyi ve güzelliği kendinde barındaran.
Uztay İsminin Anlamı : Bilgili, akıllı genç.
Uztekin İsminin Anlamı : Uğurlu ve bilgili olan.
Uztürk İsminin Anlamı : Bilgili, yetenekli, becerikli Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar