V İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

V harfi ile başlayan kız bebek isimleri

Kız Bebek İsimleri – V

V harfi ile başlayan kız bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
V ile başlayan güzel kız isimleri, tarihi kız isimleri, dini kız isimleri, mitolojik kız isimleri ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Vacibe İsminin Anlamı : 1. Yapılması şart olan şey. 2. İslam dininde farzdan sonra gelen emir.
Vacide İsminin Anlamı : 1. Varlıklı, zengin. 2. Tanrının sıfatlarından biri. Meydana getiren.
Vadide İsminin Anlamı : Söz veren, vaatte bulunan.
Vahibe İsminin Anlamı : 1. Hibe eden, bağışlayan. 2. Tek; yalnızca bir tane olan.
Vahide İsminin Anlamı : Tek; yalnızca bir tane olan.
Vahime İsminin Anlamı : Kurma, kuruntu.
Valide İsminin Anlamı : 1. Doğuran. 2. Anne, ana.
Varak İsminin Anlamı : Yaprak; yazılı kâğıt.
Vasfiye İsminin Anlamı : Vasfeden, bildiren, nitelendiren.
Vasıla İsminin Anlamı : Ulaşan, birleşen.
Vecdiye İsminin Anlamı : Coşku ile kendinden geçme.
Vecihe İsminin Anlamı : Güzel, hoş, uygun olan.
Vecize İsminin Anlamı : Derin ve anlamlı söz, özdeyiş.
Veda İsminin Anlamı : 1. Sevilen şeylerden ayrılma. 2. Ayrılırken birbirine selam ve esenlik dileme.
Vedia İsminin Anlamı : Saklanılması için teslim edilen şey, emanet.
Vedide İsminin Anlamı : Sevgi ve acıması çok olan.
Vefakâr İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı:-Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Sevgisi güçlü ve kalıcı olan.
Vefika İsminin Anlamı : Düşünceleri birbirine uyan, aynı düşüncede olan.
Vehbiye İsminin Anlamı : 1. Tanrı vergisi. 2. Doğuştan olan.
Velide İsminin Anlamı : 1. Yeni doğmuş çocuk. 2. Köle, kul. 3. Cariye.
Veliye İsminin Anlamı : Ermiş evliya kadın.
Vemiş İsminin Anlamı : Kökeni Latince – İsmin Anlamı: 1. Çoban yıldızı. 2. Güneşe en yakın olan gezegen.
Venüs İsminin Anlamı : Kökeni Fransızca – İsmin Anlamı: Merkür’den sonra güneşe en yakın gezegen, çoban yıldızı.
Verda İsminin Anlamı : Gül.
Verdinaz İsminin Anlamı : Naz gülü.
Vesalet İsminin Anlamı : Aracı olma, vasıta olma.
Vesile İsminin Anlamı : 1. Neden, sebep, neden olma. 2. Elverişli olma durumu, fırsat.
Vesime İsminin Anlamı : Güzel yüzlü.
Vezin İsminin Anlamı : 1. Tartı. 2. Ölçü.
Vezire İsminin Anlamı : Kadın komutan.
Vicdan İsminin Anlamı : Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.
Vildan İsminin Anlamı : Yeni doğmuş çocuk 2. Kullar, köleler.
Vira İsminin Anlamı : Kökeni İtalyanca – İsmin Anlamı: Durmadan, aralıksız, sürekli.
Vuslat İsminin Anlamı : Sevgiliye kavuşma.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar