Y İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Y harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Erkek Bebek İsimleri – Y

Y harfi ile başlayan erkek bebek isimleri listemiz bu sayfamızda bulunmaktadır. Beğendiğiniz bebek ismi için yorum yapmayı unutmayın…
Y ile başlayan güzel erkek isimleri, tarihi isimler, dini isimler, mitolojik isimler ve daha önce hiç duymadığınız farklı isimler listesi.

Yaban İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. İnsanların yaşamadığı yer. 2. Ecnebi, el.
Yadigâr İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Bir kimseyi veya bir olayı hatırlatan nesne, andaç. 2. Hoşlanılmayan, davranışı beğenilmeyen kimse.
Yafes İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Nuh peygamberin oğlu.
Yağan İsminin Anlamı : 1. Yağmur, kar. 2.Yağış.
Yağar İsminin Anlamı : 1. Yağacak olan. 2. Parlayacak olan, parıldayan.
Yağın İsminin Anlamı : Yağmur.
Yağız İsminin Anlamı : 1. Esmer. 2. Yiğit.
Yağızad İsminin Anlamı : Adı gibi kendi de yağız olan.
Yağızalp İsminin Anlamı : Yaptığı büyük işlerle halk tarafından sevilen esmer kahraman.
Yağızbay İsminin Anlamı : Halk arasında belli bir saygınlığı olan.
Yağızcan İsminin Anlamı : Esmer, güçlü, yiğit kişi.
Yağızer İsminin Anlamı : Esmer erkek.
Yağızhan İsminin Anlamı : Esmer, yiğit hükümdar.
Yağızkan İsminin Anlamı : Esmer bir soydan gelen.
Yağızkurt İsminin Anlamı : Esmer, yiğit ve kurt gibi de kurnaz.
Yağıztay İsminin Anlamı : Esmer, yiğit genç.
Yağıztekin İsminin Anlamı : Uğurlu, esmer yiğit.
Yağıztürk İsminin Anlamı : Esmer Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Yahşibey İsminin Anlamı : İyi tanınan, saygın kimse.
Yahya İsminin Anlamı : Kökeni İbranice – İsmin Anlamı: Kutsal kitaplarda adı geçen bir peygamber.
Yakup İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Takip eden, izleyen. 2. Hz. Yusuf’un babası, Hz. İshak’ın oğlu olan Yakup Peygamber. 3. Erkek keklik.
Yalav İsminin Anlamı : Alev, ateş.
Yalaz İsminin Anlamı : Alev, ateş, bayrak.
Yalaza İsminin Anlamı : Alev.
Yalazalp İsminin Anlamı : Ateşli yiğit.
Yalazan İsminin Anlamı : Berk, şimşek.
Yalazay İsminin Anlamı : Alev ve ay gibi olan.
Yalazbay İsminin Anlamı : Ateşli ve saygın kişi.
Yalazhan İsminin Anlamı : Ateş gibi hükümdar.
Yalazkan İsminin Anlamı : Ateş gibi bir soydan gelen.
Yalçın İsminin Anlamı : 1. Düz ve çıplak. 2. Sarp.
Yalçıner İsminin Anlamı : Zorlu yiğit.
Yalçınkaya İsminin Anlamı : Zorlu, kaya gibi.
Yalçuk İsminin Anlamı : Parlayan, parlak, elçi.
Yaldırak İsminin Anlamı : Ak, parlak, ışıklı.
Yaldıran İsminin Anlamı : Parlayan, ışıldayan, bezdiren.
Yalgın İsminin Anlamı : Serap, alev.
Yalım İsminin Anlamı : 1. Alev. 2. Kesici aletlerin keskin yüzü.
Yalımbay İsminin Anlamı : Alev gibi olan.
Yalımhan İsminin Anlamı : Kılıcının keskinliğiyle bilinen hükümdar.
Yalımkan İsminin Anlamı : Alev gibi bir soydan gelen.
Yalımsoy İsminin Anlamı : Alev gibi bir soydan gelen.
Yalımtay İsminin Anlamı : Alev gibi genç.
Yalımtürk İsminin Anlamı : Alev gibi Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Yalın İsminin Anlamı : 1. Sade, gösterişsiz. 2. Çıplak. 3. Alev.
Yalınad İsminin Anlamı : Mütevazı ad, yalın ad.
Yalınalp İsminin Anlamı : Mütevazı, yiğit kişi.
Yalınay İsminin Anlamı : Bulutsuz gecedeki ay.
Yalınbay İsminin Anlamı : Mütevazı ve saygın kişi.
Yalınbey İsminin Anlamı : Mütevazı ve saygın kişi.
Yalınç İsminin Anlamı : Sade, yalın, yapılması kolay olan.
Yalınhan İsminin Anlamı : Mütevazı hükümdar.
Yalınkan İsminin Anlamı : Mütevazı bir soydan gelen.
Yalınsoy İsminin Anlamı : Mütevazı bir soydan gelen.
Yalıntay İsminin Anlamı : Mütevazı ve genç.
Yalıntürk İsminin Anlamı : Mütevazı Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Yalkı İsminin Anlamı : Yalın.
Yalman İsminin Anlamı : 1. Eğik. 2. Kesici ve batıcı araçların kesen ya da batan yüzü. 3. Sarp.
Yaltır İsminin Anlamı : Parlak, ışıldayan.
Yaltırak İsminin Anlamı : Işıldayan, parıldayan.
Yaltıray İsminin Anlamı : Parıldayan ay.
Yalvaç İsminin Anlamı : Kitap getirmiş peygamber, elçi.
Yamaç İsminin Anlamı : Dağın veya tepenin herhangi bir yanı.
Yaman İsminin Anlamı : 1. Gücü ve becerisi alışılmışın üzerinde olan. 2. Korkulan.
Yamanad İsminin Anlamı : Adı gibi kendisi de yaman olan.
Yamanalp İsminin Anlamı : Korku salan yiğit.
Yamanbay İsminin Anlamı : Cesur ve saygın kişi.
Yamanbey İsminin Anlamı : Cesur ve saygın kişi.
Yamancan İsminin Anlamı : Candan dost, koruyucu.
Yamaner İsminin Anlamı : Cesur, korku salan.
Yamanöz İsminin Anlamı : Karakterinde korkusuzluğu taşıyan.
Yamansoy İsminin Anlamı : Korkusuz soydan gelen.
Yamantay İsminin Anlamı : Korkusuz genç.
Yamantürk İsminin Anlamı : Korkusuz Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Yamanyiğit İsminin Anlamı : Yiğitler yiğidi.
Yamçı İsminin Anlamı : Sürücü.
Yanaç İsminin Anlamı : Yön.
Yanal İsminin Anlamı : 1. Yanda olan, yana düşen. 2. Alaca, iki renkli.
Yanar İsminin Anlamı : Yanan.
Yanbey İsminin Anlamı : Karşı tarafın zengini.
Yanık İsminin Anlamı : 1. Yanmış olan. 2. Rengi koyulaşmış. 3. Duygulu, dokunaklı, etkili, acılı. 4. Bıkkın, üzüntülü, dertli.
Yarar İsminin Anlamı : Yarayan, elverişli, uygun.
Yaren İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: Arkadaş, yakın dost.
Yargı İsminin Anlamı : 1. Hüküm, muhakeme. 2. Birini ya da bir nesneyi eleştirici bir biçimde değerlendirme.
Yarıgâr İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: En içten dost.
Yarka İsminin Anlamı : Büyük piliç.
Yarkan İsminin Anlamı : Yüksek mahkeme.
Yarkaya İsminin Anlamı : Sarp, uçurumdaki kaya.
Yarkın İsminin Anlamı : Şimşek.
Yarkurul İsminin Anlamı : Komisyon, encümen.
Yarlık İsminin Anlamı : Hükümdar buyruğu, ferman.
Yarluk İsminin Anlamı : “Yarlık” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Yasa İsminin Anlamı : 1. Değişmezlik ve mecburiyet göstermeyen kural. 2. Kanun. 3. Toplumsal hayatın içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması yaşamın bir mecburiyeti olan toplum alışkılarının bütünü. 4. Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel.
Yasan İsminin Anlamı : 1. Belirlenmiş kuralların içinde bulunan. 2. Yönelim.
Yasef İsminin Anlamı : “Yafes” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Yaser İsminin Anlamı : Varlık içinde olan, zengin.
Yasin İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Kuran’ın 36. suresi. 83 ayettir. Mekke’de nazil olmuştur.
Yasun İsminin Anlamı : Toplumsal edinim.
Yaşar İsminin Anlamı : Uzun ömrü var.
Yaşartürk İsminin Anlamı : Yaşayan Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Yaşlak İsminin Anlamı : İhtiyar.
Yatkın İsminin Anlamı : 1. Bir yana eğilmiş, eğik. 2. Benimsemiş, alışmış, eğilimli. 3. Yetenekli, becerikli.
Yatman İsminin Anlamı : Mütevazı kişilik.
Yatuk İsminin Anlamı : Kanun benzeri sazların ortak adı.
Yaver İsminin Anlamı : Kökeni Farsça – İsmin Anlamı: 1. Yardımcı. 2. Görevli subay, emir subayı.
Yavuz İsminin Anlamı : 1. Güçlü, çetin. 2. İyi, güzel.
Yavuzad İsminin Anlamı : İsmi gibi kendi de güçlü olan.
Yavuzalp İsminin Anlamı : Yiğitler yiğidi.
Yavuzbey İsminin Anlamı : Güçlü ve saygın kişi.
Yavuzcan İsminin Anlamı : Güçlü kişiliği olan kişi.
Yavuzer İsminin Anlamı : Cesur, güçlü erkek.
Yavuzhan İsminin Anlamı : Güçlü hükümdar.
Yavuzkan İsminin Anlamı : Güçlü bir soydan gelen.
Yavuzsoy İsminin Anlamı : Cesur, güçlü soydan gelen.
Yavuztay İsminin Anlamı : Genç ve güçlü.
Yavuztürk İsminin Anlamı : Güçlü Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Yayak İsminin Anlamı : Yürüyerek yol kateden.
Yaygır İsminin Anlamı : Gökkuşağı.
Yazan İsminin Anlamı : Yazar.
Yazar İsminin Anlamı : Yazarak yapıt üreten kişi.
Yazı İsminin Anlamı : Yazılan şey.
Yazır İsminin Anlamı : Bir Türkmen boyunun adı.
Yedier İsminin Anlamı : Büyük ayı takım yıldızı.
Yeğen İsminin Anlamı : 1. Birine göre kardeşin çocuğu. 2. Birine göre amca, hala, dayı, teyzenin çocuğu.
Yeğin İsminin Anlamı : 1. Zorlu katı, şiddetli. 2. Baskın, üstün.
Yeğinalp İsminin Anlamı : Üstün yiğit.
Yeğiner İsminin Anlamı : Üstün yiğit.
Yelbey İsminin Anlamı : Rüzgâr gibi esen, saygın kişi.
Yelden İsminin Anlamı : Rüzgârdan gelmiş, rüzgâr çocuğu.
Yelen İsminin Anlamı : Arzu, istek, fırtına.
Yeler İsminin Anlamı : Yel gibi hızlı, çabuk, fırtına.
Yelesen İsminin Anlamı : Fırtınalı, çabuk kimse.
Yelmen İsminin Anlamı : İstekler, arzular.
Yeltekin İsminin Anlamı : Fırtınalı ve güvenli.
Yemen İsminin Anlamı : Mutluluk.
Yenal İsminin Anlamı : Kazanarak al, kazanç.
Yenay İsminin Anlamı : Yeni ay, hilal, ayça.
Yenel İsminin Anlamı : Kazanan el, kazanma.
Yener İsminin Anlamı : Üstün gelen, kazanan.
Yenerol İsminin Anlamı : Üstün ol.
Yengi İsminin Anlamı : Yenme işi, utku, zafer, galibiyet.
Yenin İsminin Anlamı : Her anlamda üstün olan.
Yenisey İsminin Anlamı : Doğu Sibirya’da 3354 km.’lik ırmağın adı.
Yenisu İsminin Anlamı : Temiz, berrak.
Yerel İsminin Anlamı : 1. Belirli bir yer ile ilgili olan. 2. Gözlem yerine veya gözlemcinin yerine ilişkin.
Yergin İsminin Anlamı : Üzüntülü, tasalı, kaygılı.
Yersel İsminin Anlamı : Yerle ilgili.
Yertan İsminin Anlamı : Ufukta görünen.
Yesari İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Bir müstevi (düzlem) içinde bulunmayan şekil. 2. Sola, sol tarafa ait, sol ile ilgili.
Yeşne İsminin Anlamı : Şimşek, yıldırım.
Yeten İsminin Anlamı : Her şeyin üstesinden gelebilen.
Yetener İsminin Anlamı : Her türlü zorluğun üstesinden rahatlıkla gelebilen.
Yetik İsminin Anlamı : Bilgi ve becerisiyle gereken olgunluğa ermiş kişi.
Yetim İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Babası ölmüş çocuk.
Yetiş İsminin Anlamı : Zor zamanların insanı.
Yetişal İsminin Anlamı : Kurtar anlamında.
Yetişen İsminin Anlamı : Kurtaran, kurtarıcı.
Yetkin İsminin Anlamı : 1. Gerekli olgunluğa erişmek. 2. Bir konuda uzmanlaşmış kişi.
Yetkiner İsminin Anlamı : Olgun kişi.
Yılbay İsminin Anlamı : Her zaman için saygı duyulan.
Yıldır İsminin Anlamı : 1. Parıldayıcı, parıldayan. 2. Şimşek.
Yıldırak İsminin Anlamı : Süheyl.
Yıldıralp İsminin Anlamı : Güçlü kahraman.
Yıldıran İsminin Anlamı : 1. Parlayan, ışıldayan. 2. Bezdiren.
Yıldıray İsminin Anlamı : Işık saçan ay.
Yıldırer İsminin Anlamı : Güzel yiğit.
Yıldırım İsminin Anlamı : 1. Gök gürültüsü ve şimşekle görülen elektrik boşalması. 2. Çok hızlı.
Yılhan İsminin Anlamı : İyi hükümdar.
Yılkan İsminin Anlamı : Temiz kan.
Yılma İsminin Anlamı : Hiçbir şeyden korkup yılma anlamında.
Yılmayan İsminin Anlamı : Korkmayan, vazgeçmeyen.
Yılmaz İsminin Anlamı : Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan.
Yılmazer İsminin Anlamı : Azimli yiğit.
Yiğit İsminin Anlamı : 1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp. 2. Delikanlı, genç erkek. 3. Gözüpek, düşüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen kimse.
Yiğitalp İsminin Anlamı : Cesur, yürekli, kahraman delikanlı.
Yiğitcan İsminin Anlamı : Güçlü, korkusuz.
Yiğitel İsminin Anlamı : Güçlü el.
Yiğiter İsminin Anlamı : Sözünde duran.
Yiğithan İsminin Anlamı : Güçlü ve korkusuz hükümdar.
Yiğitkan İsminin Anlamı : Yiğit bir soydan gelen.
Yoğun İsminin Anlamı : 1. Koyu, ağır, kalın. 2. Artmış, çoğalmış durumda olan.
Yolaç İsminin Anlamı : Yol açan, önde giden, kılavuzluk yapan.
Yolak İsminin Anlamı : Patika.
Yolbul İsminin Anlamı : Kılavuz, önder, lider.
Yoldaşcan İsminin Anlamı : Can arkadaş, can dost.
Yoldaşer İsminin Anlamı : Kahraman, yiğit arkadaş.
Yoma İsminin Anlamı : Kökeni Yunanca – İsmin Anlamı: Balıkçılıkta kullanılan bir tür halat.
Yomut İsminin Anlamı : Her anlamda üstün olan.
Yordam İsminin Anlamı : 1. Çeviklik, çabukluk. 2. Çalım. 3. Yatkınlık, alışkanlık. 4. Kılavuz, yardımcı.
Yordamlı İsminin Anlamı : Her işe yatkın olan.
Yön İsminin Anlamı : 1. Taraf, yan, istikamet. 2. Tutulacak, izlenecek yol.
Yönal İsminin Anlamı : Yönünü, cepheni al.
Yöner İsminin Anlamı : Yönelmiş olan.
Yönet İsminin Anlamı : Bir işin üstesinden gelebilecek kişi.
Yönetmen İsminin Anlamı : Yöneten, uygun ve doğruyu söyleyen.
Yöntem İsminin Anlamı : İzlenen, tutulan yol, usul, sistem.
Yörük İsminin Anlamı : Göçebe.
Yula İsminin Anlamı : Meşale.
Yumlu İsminin Anlamı : Uğurlu.
Yunus İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Ilık ve sıcak denizlerde sürüler halinde yaşayan memeli hayvan. 2. Uzun müddet bir balığın (Hût’un) karnında kaldığı rivayet edilen peygamber. 3. Semanın kuzey yarımküresinde Feres-i ekber (Pegasus) ve Kartal (El-ukab) bur
Yurdacan İsminin Anlamı : Yurda canlılık veren.
Yurdaer İsminin Anlamı : Yurtsever.
Yurdakul İsminin Anlamı : Yurduna kul, köle olan.
Yurdal İsminin Anlamı : Yurtsever, vatansever.
Yurdaşen İsminin Anlamı : Yurdu şenlendiren.
Yurday İsminin Anlamı : Yurdu aydınlatan.
Yurdahan İsminin Anlamı : Yurduna han, hakan olan kimse.
Yurdun İsminin Anlamı : Yurda ait.
Yurduşen İsminin Anlamı : Ülkesi refah içinde; mutlu ve refah içinde insanlarla yaşayan.
Yurt İsminin Anlamı : 1. Vatan. 2. Kalacak, barınacak yer.
Yurtal İsminin Anlamı : Ülkesini seven, ülkesine bağlı.
Yurtbay İsminin Anlamı : Memleketinin adamı.
Yurtcan İsminin Anlamı : Vatanının dostu.
Yurter İsminin Anlamı : Ülkesinin yiğidi, yurtsever.
Yurtkan İsminin Anlamı : Yurdu için kanını verebilecek niteliklere sahip olan.
Yurtkul İsminin Anlamı : Yurdunun kulu kölesi olan.
Yurtkur İsminin Anlamı : Yurdunun kurucusu olan.
Yurtkuran İsminin Anlamı : Bir yurdun kurucusu olan.
Yurtman İsminin Anlamı : Yurdunu çok seven.
Yurtsal İsminin Anlamı : Yurtsever.
Yurtsan İsminin Anlamı : Yurduyla övünen.
Yurtsev İsminin Anlamı : Yurtsever.
Yurtseven İsminin Anlamı : Yurdunu, milletini seven.
Yurtsever İsminin Anlamı : Yurtseven.
Yurtsuz İsminin Anlamı : Gariban.
Yurttaş İsminin Anlamı : Yurtları veya duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş.
Yusuf İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: 1. Yakup peygamberin oğlu. 2. Pembe ve al renkte, küçük güzel bir çiçek.
Yüce İsminin Anlamı : Yüksek, büyük, ulu.
Yücealp İsminin Anlamı : Büyük yiğit.
Yücedağ İsminin Anlamı : Ulu dağ.
Yüceer İsminin Anlamı : Büyük yiğit, kahraman yiğit.
Yücel İsminin Anlamı : Başarı kazan, başarılarınla büyüklüğünü ispat et.
Yücelay İsminin Anlamı : Ay gibi güzel ve yüce.
Yücelen İsminin Anlamı : Başarılı.
Yücelt İsminin Anlamı : Başarılı bir duruma gel.
Yücelten İsminin Anlamı : Yükselten, o duruma getiren.
Yücesan İsminin Anlamı : Başarılarıyla yücelerek nam salmış olan.
Yücesoy İsminin Anlamı : Saygın bir aileden gelen.
Yücetekin İsminin Anlamı : Uğurlu ve yüce kişi.
Yücetay İsminin Anlamı : Çok başarılı, parlak işler yapan genç.
Yücetürk İsminin Anlamı : Yüce Kökeni Türkçe – İsmin Anlamı:
Yümni İsminin Anlamı : Kökeni Arapça – İsmin Anlamı: Uğurlu, işinde becerikli.
Yürük İsminin Anlamı : 1. Çok çabuk yürüyen. 2. Yeniçerilerle katılan yaya asker.
Yüzüak İsminin Anlamı : Utanmasına neden olacak şeyler yapmayan, dürüst, onurlu.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Yaz Yazabildiğin Kadar

Sidebar